Sijoitusstrategiat

Tarjoamme asiakkaillemme useita erilaisia valmiita sijoitusstrategioita. Muodostamme ratkaisuista asiakkaan omiin sijoitustavoitteisiin sopivan kokonaisuuden. Sijoitusstrategiat ovat osa Indexin täydenvaltakirjan omaisuudenhoitoa eli vastaamme asiakkaan varojen hoitamisesta ja sijoituspäätöksistä yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti.  

Jokaisen sijoittajan tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, kuten myös keinot niiden saavuttamiseen. Tämän vuoksi meille on tärkeää ymmärtää, mikä on kullekin asiakkaallemme sijoittamisessa tärkeää, ja mitä sijoittamisella halutaan saavuttaa. Kun lähtöpiste ja tavoite ovat selvät, räätälöimme asiakaskohtaisen sijoitusstrategian, jolla maksimoimme todennäköisyyden näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asetamme aina strategian riskitason asiakkaan tavoitteiden ja riskiprofiilin mukaisesti. Strategian riskitaso voi vaihdella varovaisesta tuottohakuiseen. 

Jaamme sijoitusstrategiamme seuraavasti:

Likviditeetin turvaaminen

Tavoitteena varojen likviditeetin turvaaminen eri markkinaolosuhteissa. Sijoittajalle, joka etsii varoille parkkipaikkaa tai hakee tuottoja matalan korkoriskin korkosijoituksista.

Ostovoiman säilyttäminen

Tämän kategorian sijoitusstrategiamme tarjoavat mahdollisuuden varallisuuden säilyttämiseen ja kasvattamiseen globaalin hajautuksen avulla.

Ostovoiman kasvattaminen

Strategioiden tavoitteena on toimia osana laajempaa sijoitussalkkua ja tuoda osake-ja korkosijoitusten rinnalle uusia tuoton ja riskinhajautuksen lähteitä. Tavoitteena on ostovoiman kasvattaminen ja riskinhallinta koko salkun näkökulmasta.

Räätälöidyt strategiat

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden sijoittaa myös täysin yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin sijoitusstrategioihin. Näissä salkku määräytyy täysin asiakkaan omien tavoitteiden ja esimerkiksi poissulkevien määrittelyjen kautta.

”Valitsin Indexin koska palvelu on kustannustehokasta, asiakasläheistä ja Index on riippumaton toimija”

Asiakas vuodesta 2015

”Pidän Indexin yksinkertaisesta ja läpinäkyvästä toimintamallista.”

Asiakas vuodesta 2020

”Index on ansainnut luottamukseni. Tiedottaa ja nostaa kriittiset asiat nopeasti esiin. Ymmärtää meidän pitkäjänteisen tavan toimia.”

Asiakas vuodesta 2018

”Suositelen Indexiä, koska toiminta on asiakasläheistä, palvelu nopeaa ja ystävällistä. Ammatillinen osaaminen vahvaa”

Asiakas vuodesta 2016

Likviditeetin turvaaminen eli Likviditeettistrategiat

Lyhyen koron sijoitusstrategiat tarjoavat mahdollisuuksia asiakkaalle, joka etsi  varoille parkkipaikkaa, hakee tuottoja matalan korkoriskin korkosijoituksista tai haluaa sijoittaa varat sijoitusmarkkinoille ajallisesti hajauttaen.

  • Tavoitteena lyhyen aikavälin kulutuksen tai ostovoiman turvaaminen
  • Sijoitusstrategian tavoitteena varojen likviditeetin turvaaminen eri markkinaolosuhteissa
  • Sijoitusaika alle 2 vuotta
  • Sijoituskohteet: Lyhyen maturiteetin korkosijoitukset
  • Tuottotavoite: Matala

Index Lyhyt Korko

Sijoittaa hajautetusti Euroalueen ja Yhdysvaltojen korkean luottoluokituksen yritys- ja valtionlainoihin. Strategia sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvän likviditeetin omaavaa ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua lyhyen koron sijoituksille. Suositeltava sijoitusaika: vähintään vuosi

Index Lyhyt Korko +

Sijoittaa hajautetusti Euroalueen ja Yhdysvaltojen korkean ja matalan luottoluokituksen yritys- ja valtiolainoihin. Strategia sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvän likviditeetin omaavaa, tuottohakuista ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua lyhyen koron sijoituksille. Suositeltava sijoitusaika: vähintään vuosi

Ostovoiman säilyttäminen eli Globaalit strategiat

Osa sijoitusstrategioistamme tarjoaa mahdollisuuden varallisuuden säilyttämiseen ja kasvattamiseen globaalin hajautuksen avulla.  Näissä strategioissamme sijoitetaan kaikkiin eri omaisuusluokkiin yli 10 000:n etf:n valikoiman avulla.

Asiakkaalle, joka:

  • hakee omille sijoitustavoitteilleen ja riskinsietokyvylle sopivaa sijoituskohdetta ja haluaa välttää yksittäisten sijoituskohteiden tuottamia yllätyksiä
  • arvostaa sitä, että sijoituskohteiden kustannukset pidetään mahdollisimman matalana

Strategioiden hoidon lähtökohtana on aina sijoittaminen pitkällä aikajaksolla, riskienhallinta ja indeksipohjaisten sijoituskohteiden hyödyntäminen sijoittajan tavoitteiden saavuttamiseksi eli kustannustehokkuus ja laaja maailmanlaajuinen hajautus valitsemalla sijoituskohteet tuhansien pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen joukosta.

Index maailma

Index Maailma tavoittelee globaalin sijoitusmarkkinan tuottokehitystä pitkällä aikavälillä. Sijoitusten valintakriteereinä mm. mahdollisimman laajan hajautuksen saavuttaminen.

Index kassavirta

Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä kassavirta niin osake- kuin korkosijoituksista sekä määritellyn sijoitusmarkkinan tuottokehitys pitkällä aikavälillä. Sijoitusten valintakriteereinä mm.sijoituskohteiden kyky tuottaa jatkuvaa kassavirtaa ja  laajan hajautuksen saavuttaminen.

Index Kustannustehokas

Tavoitteena on saavuttaa markkinapainoin määritellyn sijoitusmarkkinan tuottokehitys pitkällä aikavälillä. Sijoitusten valintakriteereinä mahdollisimman matala kustannustaso (TER)  ja  laajan hajautuksen saavuttaminen koko strategian tasolla.

Index Vastuullinen ESG

Tavoitteena on saavuttaa markkinapainoin ja vastuullisuuskriteerein  määritellyn sijoitusmarkkinan tuottokehitys pitkällä aikavälillä. Sijoitusten valintakriteereinä vastuullisuuskriteerien täyttäminen niin että poikkeama markkinaan mahdollisimman pieni ja  laajan hajautuksen saavuttaminen koko strategian tasolla.

Index Vastuullinen SRI

Tavoitteena on saavuttaa markkinapainoin ja vastuullisuuskriteerein määritellyn sijoitusmarkkinan tuottokehitys pitkällä aikavälillä. Sijoitusten valintakriteereinä vastuullisuuskriteerien täyttäminen laadukkuustekijöitä painottaen ja  laajan hajautuksen saavuttaminen koko strategian tasolla.

Ostovoiman kasvattaminen eli satelliittistrategiat

Strategioiden tavoitteena on toimia osana laajempaa sijoitussalkkua ja tuoda osake-ja korkosijoitusten rinnalle uusia tuoton ja riskinhajautuksen lähteitä.

Näiden salkkua täydentävien, niin sanottujen satelliittistrategioiden, hoidon lähtökohtana on aina sijoittaminen pitkällä aikajaksolla, riskienhallinta ja indeksipohjaisten sijoituskohteiden valinta strategian toteutuksessa.

Strategioissa yhdistyvät kustannustehokkuus, valikoituihin teemoihin sijoittaminen, riskienhallinta ja sijoituskohdevalinta tuhansien pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen joukosta.

Kun haet lisätuoton tai riskinhajautuksen mahdollisuutta, haluat välttää yksittäisten sijoituskohteiden tuottamia yllätyksiä ja arvostat sitä, että sijoituskohteiden kustannukset pidetään mahdollisimman matalana, Indexin satelliittistrategiat voivat olla valintasi.

Index Megatrendit

Strategian tavoitteena on saavuttaa osakemarkkinoita korkeampi tuotto sijoittamalla varat pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta megatrendeistä hyötyvien yhtiöiden osakkeisiin. Strategia pohjautuu megatrendien tunnistamiseen ja sijoituskohdevalintaan, jossa painotetaan teemoja, jotka hyötyvät megatrendien mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Index Vaihtoehtoiset Sijoitukset

Strategian tavoitteena on toimia osana laajempaa sijoitussalkkua ja tuoda osake-ja korkosijoitusten rinnalle uusia tuoton ja riskinhajautuksen lähteitä. Strategia pohjautuu kahteen erilliseen teemaan, sijoituskohteisiin, jotka tuovat lisähajautusta perinteisiin omaisuuslajeihin nähden (raaka-aineet,kulta ja päästötodistukset) ja sijoituskohteisiin, jotka välillisesti hyötyvät vaihtoehtoisiin sijoituksiin (kiinteistösijoitukset, infrastruktuurisijoitukset,pääomasijoitukset) liittyvistä mahdollisuuksista.

Menestyksellinen sijoittaminen on tunteiden ja järjen liitto.

Räätälöidyt strategiat

Nämä sijoitusstrategiat ovat täysin yksilöllisiä, asiakkaan omien tavoitteiden ja toiveiden mukaan muokattuja. Esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen strategioita voidaan tehdä täysin asiakkaan omien kriteerien mukaan, liittyen vaikkapa poissulkemiseen tai tiettyihin teemoihin sijoittamiseen. Kysy lisää varainhoitajaltasi tai ota yhteyttä meihin. 

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?