Hinnoittelu

Index Varainhoito on riippumaton sijoituspalveluyritys ja toimintaamme ohjaa aina asiakkaan etu. Olemme rakentaneet toimintamme ansaintamallin niin, että meidän ja asiakkaan edut ovat yhteneväiset.

  • Emme usko paketoituihin hinnoittelumalleihin, vaan meillä maksat vain niistä palveluista, joita käytät.
  • Meillä ei ole omia sijoitustuotteita ja riippumattomana toimijana toimintaamme ei ohjaa sijoitustuotteiden tai -ratkaisujen myynti ja niistä saatavat insentiivit.
  • Emme vastaanota myöskään yhteistyökumppaneidemme tai kolmansien osapuolien palkkionpalautuksia sijoitustuotteista.

Sijoitusehdotusten yhteydessä avaamme ehdotetun sijoituspalvelun kustannusrakenteen kokonaisuudessaan niin palveluiden kuin tuotekustannustenkin osalta, jotta asiakkaalla on mahdollisuus arvioida palvelumme ja ehdotuksen hyötyjä suhteessa kustannuksiin. Raportoimme sijoitustoimintaan liittyvät kokonaiskulut eriteltynä kuukausittain.

Varainhoitoalalla on usein vaikea hahmottaa palkkioiden muodostumista ja lopullista vaikutusta kokonaisuuteen. Avaamme kaikki kulut asiakkaillemme  ja ilmoitamme aina lopullisen kokonaispalkkiomäärän kuukausiraporteillamme ja vuosiraportillamme, jolloin niitä on helppo seurata ja hahmottaa kokonaisuus. Index Varainhoidon hinnoittelu muodostuu seuraavista osatekijöistä.

Neuvonta- tai varainhoitopalkkio

Tämä on Indexin asiantuntijoiden työstä veloitettu palkkio. Prosentuaalinen palkkio peritään kuukausittain sopimuksen piirissä olevien varojen keskimääräiseen arvoon perustuen.

Emme vastaanota palkkionpalautuksia

Emme vastaanota palkkionpalautuksia varainhoidossa tai neuvonnassa käytetyistä sijoitustuotteista. Valitsemme sijoitustuotteet asiakassalkkuihin näiden soveltuvuuden ja laadukkuuden perusteella.Palkkionpalautus on palkkio, jonka sijoitusrahaston tai sijoitustuotteen valmistaja maksaa varainhoitajalle sijoitustuotteen tarjoamisesta asiakkaille.

Arvonlisävero

Neuvonta- tai varainhoitopalveluihin liittyy 24% arvonlisävero. Perimme tämän neuvonta- ja varainhoitopalkkioiden yhteydessä ja palautamme nämä kulut verottajalle.

Sijoitustuotteiden hallinnointipalkkiot

Pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen eli etf:ien hallinnointipalkkiot ovat keskimäärin noin 80% edullisemmat kuin Suomessa myynnissä olevien sijoitusrahastojen. Hallinnointipalkkiolla ETF:ää hoitava rahastoyhtiö kattaa rahaston hallintaan ja salkunhoitoon liittyvät kulut. Hallinnointipalkkiot veloitetaan rahaston arvosta päivittäin.

Kaupankäyntipalkkio

Pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kaupankäynnistä maksetaan välityspalkkio koskien kaupan toteuttamista. Index Varainhoidon oma Välitys-palvelu hoitaa asiakkaidemme indeksiosuusrahastojen kaupankäynnin.

Säilytyspalkkiot

Säilytämme asiakasvaroja pankkien tarjoamilla säilytystileillä. Näistä veloitetaan aina kulloisenkin pankin hinnaston mukaiset palkkiot.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?