Sijoitusanalyysi ja koontiraportointi

Onnistunut sijoitustoiminta edellyttää entistä parempaa kykyä arvioida sijoitustoiminnan menestystä useammasta näkökulmasta ja tunnistaa sijoituspäätökset, joilla on suurin merkitys lopulliseen tuottoon ja kannettuun riskiin.

Riskienhallinta on yksi menestyksellisen sijoitustoiminnan kulmakivistä. Autamme luomaan kokonaiskuvan sijoitusten riskikuvasta, tuottoajureista ja vastuullisuusriskeistä sijoitustoiminnan suunnittelua varten.

Tuomme riippumattoman asiantuntija-arvion sijoitussuunnitelman toteuttamisen vaihtoehdoista

Mitä hyötyä koontiraportoinnista on asiakkaalle?

Ajansäästö ja mielenrauha

Sijoitusten kokonaiskuva aina saatavilla ja viestittävissä sidosryhmille riippumattoman toimijan tekemänä.

Sijoitusten seuranta

Raportti kokoaa olennaiset tiedot sijoitussuunnitelman valvontaa, riskienhallintaa ja menestyksen arviointia varten.

Yksi yhteinen tilannekuva

Raportointi tukee sijoitussuunnitelman vuosittaista arviointia ja päivitystä, sekä antaa pohjaa sijoituspäätöksille (lisäsijoitukset, varainhoitajien kilpailutus ja valinta, osanostot)

Riippumattoman asiantuntijan tuki

Indexin kokeneiden varainhoitajien tuki ja sparraus sijoitustoiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi

 

”Indexin malli on erinomainen tapa sijoittaa.”

Asiakas vuodesta 2017

”Valitsin Indexin, koska se on riippumaton, kustannustehokas ja asiakasläheinen toimija. Olen ollut tyytyväinen.”

Asiakas vuodesta 2019

Kun kokonaiskuva on hallussa, on helpompi keskittyä yksityiskohtiin

Keräämme asiakkaallamme käytössä olevilta varainhoitajilta tiedot raportointia varten ja toimitamme yhden kokonaiskuvan sijoitussuunnitelman mukaisesti. Asiakas saa yksinkertaisen ja selkeän raportoinnin koko sijoitusomaisuudesta sijoitustoiminnan seuraamiseen ja sijoituspäätösten tueksi.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja tapa hallita sijoituksia ovat aina yksilöllisiä. Tämän vuoksi myös sijoitustoiminnan seuranta edellyttää räätälöityä ratkaisua. Indexin asiantuntijat auttavat raportointitarpeiden kartoittamisessa sekä ratkaisuehdotuksen laatimisessa.

Vastuullisuus

Olemme vastuullisia toimijoita niin sijoituspäätöksissä kuin sijoitustuotteiden valinnassakin.