Sijoitusneuvonta

Sijoitusneuvontapalvelumme on suunnattu sijoittajalle, joka haluaa ammattilaisen vierelleen sparraamaan ja tukemaan sijoituspäätöksissä.

Indexin ammattilaiset auttavat laatimaan yksilöllisen pitkän aikavälin sijoitussuunnitelman, hakevat suunnitelman toteutusta varten riippumattomasti parhaimmat sijoituskohteet ja tukevat suunnitelman seuraamisessa kattavan raportoinnin ja henkilökohtaisen neuvonnan kautta – kaikissa markkinaympäristöissä. 

Palvelumme on sopimuspohjaista, riippumatonta ja läpinäkyvää. Tarjoamme palvelua joko jatkuvana tai kertaluontoisena neuvontana. Sijoitusneuvontamme ei koskaan sido tekemään sijoituspäätöksiä meidän kauttamme tai ostamaan tarjoamiamme sijoitusratkaisuja. Me neuvomme, sinä päätät. Neuvontamme on riippumatonta, ja neuvontaamme ohjaavat vain sinun tavoitteiseesi, sijoittajaprofiilisi ja preferenssisi ratkaisuille.

Mitä tarkoittaa riippumaton sijoitusneuvonta Indexillä?

Suunnittelu

Varojen hoito on ensisijaisesti riskienhallintaa. Tämä on erityisesti korostunut viime vuosien haasteellisessa ja monin paikoin hyvinkin yllätyksellisessä toimintaympäristössä. Laadimme aina neuvonnan tueksi yksilöllisen sijoitussuunnitelman, jonka tehtävänä on auttaa ennakoinnissa sekä tuoda suuntaviivat ja raamit pitkäjänteiselle ja kurinalaiselle sijoitustoiminnalle. Keskeisenä asiana on määrittää sijoitustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet ja arvioida mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi pitkällä aikavälillä. Tämän analyysin pohjalta luomme sijoituksille eri omaisuusluokkien väliset tavoitepainotukset, joilla on mahdollisimman suuri todennäköisyys saavuttaa asetetut tavoitteet riskit huomioiden. Omaisuusluokkien välinen valinta määrittää suurimman osan sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tulevasta arvonvaihtelusta ja on siten yksi suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista.

Toteutus

Toteutuksen osalta keskeisimmät lopputulokseen vaikuttavat tekijät, joihin voi etukäteen vaikuttaa, ovat sijoitusten hajauttaminen eri omaisuusluokkiin, mahdollisimman laaja hajautus omaisuusluokkien sisällä ja kustannusten tarkka huomioiminen. Toteutuvaan tuottoon vaikuttaa näiden lisäksi erityisesti aika markkinoilla. Suosimme neuvonnassamme pörssilistattuja indeksiosuusrahastoja (ETF) ja tarvittaessa voimme hakea vaihtoehtoja myös laveammasta valikoimasta, kuten pörssilistatuista osakkeista tai vaihtoehtoisista rahastoista. Pörssilistatut indeksiosuusrahastot ovat tuoneet tutkimusten mukaan sijoittajille keskimäärin paremman lopputuloksen ja ovat kustannuksiltaan matalammat kuin vastaavat aktiiviset sijoitusrahastot. Indeksiosuusrahastot kattavat kaikki omaisuusluokat, teemat, toimialat, korkoluokat ja vastuullisuusprofiilit. Etsimme tästä joukosta sopivimmat vaihtoehdot sijoitussuunnitelman toteuttamiseksi.

Seuranta

Sijoitusten säännöllinen seuranta on osa varallisuuden hoitoa. Voimme auttaa kokonaisvarallisuuden kehityksen seurannassa joustavan raportointimme kautta, joka kattaa kaiken olennaisen varallisuuden arvonkehityksestä aina verotietoihin. Saat näin säännöllisesti ja systemaattisesti tiedon siitä miten varallisuutesi kehittyy sijoitussuunnitelmasi ja tavoitteidesi näkökulmasta. Samalla raportointi auttaa tunnistamaan mahdolliset riskitekijät ja mahdollisiin riskikuvan muutoksiin voidaan reagoida. Raportoinnin avulla voit myös seurata onko kokonaisvarallisuuden tilanne sijoitussuunnitelman mukainen tai mikä on salkun kokonaistuotto myös kulujen jälkeen ja miten salkku menestyy suhteessa vastaavan riskitason markkinatuottoon.

Riippumaton varainhoitaja

Käytännössä toteutamme sijoitusneuvontaa toimimalla asiakkaan sijoitusvarallisuuden kokonaisvaltaisena ”henkilääkärinä”. Katsomme salkkua kokonaisuutena ja pyrimme karsimaan turhia päällekkäisyyksiä ja rönsyjä. Samalla varmistamme, että kaikki sijoittaminen on mahdollisimman kustannustehokasta. Otamme tarkkaan selville tavoitteesi ja toiveesi toteutukselle. Neuvontamme ytimessä on pitkäjänteinen kokonaisuuden hahmottaminen ja sen analyyttinen tarkastelu. Tämä on mahdollista vain kun neuvojalla on pitkä ja laaja kokemus varainhoidosta ja markkinoilla toimimisesta. Indexin varainhoitajilla on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus sijoitusmarkkinoista.

 

”Hyvä yksilöllinen asiakaspalvelu, kohtuullinen ja läpinäkyvä hinnoittelu sekä hyvä tiedottaminen sijoitusmarkkinoiden ajankohtaisesta tilanteesta (esim. markkinakatsaukset ja viikkokirjeet)”

Asiakas vuodesta 2018

”Laadukasta henkilökohtaista palvelua. Sijoitustoiminta ja asiakaspalvelu kiitettävää”.

Asiakas vuodesta 2020

Salkun kokonaisuuden hallinta

Me uskomme, että parhaimman lopputuloksen saavuttaa kokonaisvaltaisella sijoitusneuvonnalla.

Mielikuvana voisi käyttää henkilääkäriä. Jos asiakas käy hakemassa neuvoja useilta eri lääkäreiltä ja erikoisosaajilta, saattaa lopputuloksena olla sekava kokoelma lääkkeitä, jotka osittain kumoavat toisensa tai aiheuttavat sivuvaikutuksia, joita täytyy taas paikata uusilla lääkkeillä. Henkilääkäri taas katsoo kokonaisuutta, tuntee asiakkaansa ja ymmärtää myös historiaa ja tavoitteita. Kokonaisuudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin myös sijoittamisessa. Ja näin me toimimme. Emme tarjoa pikaparannuksia tai uutuuslääkkeitä kulloiseenkin markkinatilanteeseen, vaan katsomme rauhallisesti kokonaisuutta. Meidän tehtävänämme on toimia ulkopuolisena puolueettomana neuvonantajana, joka osaa myös tarpeen vaatiessa toppuutella tai kertoa, minkälainen toiminta olisi järkevää.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?

Kertaluonteinen neuvonta

Osa sijoittajista ei koe tarvetta jatkuvaluonteiselle varainhoidolle tai kyseessä on elämäntilanne, jossa tarvittaisiin kertaluonteista neuvontapalvelua, mikä ei sido ostamaan tuotteita tai palveluita.

Tarjoamme tällaista neuvontaa yksityisasiakkaille, jossa katsomme asiakkaan salkun läpi ja annamme kokonaisvaltaisen analyysin pohjalta suosituksen salkun hajautukseen, sjioituslajien painotukseen ja mahdollisia myynti- tai ostosuosituksia.

Toinen yleinen tilanne neuvonnan tarpeeseen on esimerkiksi yritysmyynti tai sukupolven vaihdos, jossa halutaan tarkastella kokonaisvaltaisesti tilannetta. Neuvonnasta perimme kertamaksun, josta annetaan tarjous etukäteen.

Antamamme suositukset tai neuvot eivät sido ostamaan meiltä lisäpalveluita. Voit tehdä myös kanssamme sopimuksen säännöllisestä, esim. kerran vuodessa, puolivuosittain tai kvartaaleittain tapahtuvasta salkun analysoinnista.

Kustannusten minimointi

Kustannuksia minimoidaan meillä niin, että teemme sijoituksemme indeksiosuusrahastoilla eli etf:llä. Niiden kustannukset ovat markkinoilla saatavilla olevista sijoitustuotteista edullisimmat.

Tämän lisäksi yhtiömme täysi riippumattomuus varmistaa asiakkaillemme mahdollisimman alhaiset kustannukset. Emme myy omia tuotteita (kuten rahastoja tai erilaisia kulloiseenkin markkinatilanteeseen räätälöityjä sijoitustuotteita), emmekä myöskään saa kolmannen osapuolen palkkionpalautuksia, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että emme hyödy siitä itse mitenkään, että suosittelemme tai ostamme asiakkaamme salkkuun tietyn etf-tuotteen.

ETF:ien kustannustehokkuus ja Indexin hinnoittelu

Indeksiosuusrahastoilla pääsee mukaan täysin kattavasti niin osake- kuin korkomarkkinoillekin. Tarjoamme asiakkaillemme myös pääsyn vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden markkinaan, koska tämä sijoitusluokka on tärkeä salkun hajautuksen kannalta. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa tarjoamme palvelua asiakkaan toiveen mukaan joko toimeksiantopohjaisesti eli etsimme asiakaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaisia sijoituskohteita tai tuotamme yhteistyökumppanimme kanssa eri sijoituskategorioihin suosituksia, joihin suosittelemme sijoittamaan kunkin asiakkaan salkun hajautusnäkökulma huomioiden.

Lue lisää indeksisijoittamisesta täältä.

Iso osa kustannusten minimointia asiakkaan näkökulmasta on varainhoitajan hinnoittelu. Meillä palveluissa ei ole esimerkiksi rahastoille tyypillisiä piilokuluja, vaan avaamme hinnoittelumme täysin avoimesti asiakkaillemme ja kerromme, mistä neuvonnan hinta muodostuu ja mitä siihen sisältyy. Pääasiallinen hinnoittelumallimme on sijoitusvarallisuuden mukaan määräytyvä omaisuudenhoitopalkkio. Erillisiä hallinnointi- tai tuottopalkkioita meillä ei ole. Kaupankäynnistä perimme erillisen kaupankäyntipalkkion hinnaston mukaisesti.

Lue lisää Indexin hinnoittelusta täältä.

Me huolehdimme sinusta

Petri Pohjanoksa

varainhoitaja, partner

Richard Johansson

varainhoitaja, partner

Tuukka Kemppainen

päästrategi