Vastuullisuus

Tavoitteenamme on tuoda vastuullisuuden osalta asiakkaillemme tietoa, läpinäkyvyyttä ja vaihtoehtoja vastuullisuuden toteuttamiseen sijoitustoiminnassa. Aina sijoittajan preferenssien mukaisesti. 

Riippumattomuus toiminnassamme on meille myös vastuullisuusvalinta. Kansainvälisen Sustainability Accounting Standards Boardin arvion mukaan myyntikäytännöistä syntyvät eturistiriidat ja liiketoiminnan etiikka ovat merkittäviä varainhoitoliiketoiminnan kestävyysriskejä. Indexin perustamisesta lähtien riippumattomuuden valinta on toiminnassamme myös vastuullisuusvalinta. Haluamme olla tätä niin oman toimintamme osalta, yhteiskunnallisesti kuin myös sijoitustoimintamme osalta.

Vastuullinen sijoittaminen onkin noussut viime vuosina megatrendiksi ja olemme ylpeitä siitä, että olemme siinä aktiivisesti mukana. Tarjoamme asiakkaillemme läpinäkyvyyyttä vastuullisuusvalintojen osalta ja ratkaisuja vastuulliseen sijoittamiseen.

Myös asiakkaamme kokevat toimintamme olevan vastuullista. Vuoden 2022 asiakastutkimuksessamme 83 % asiakkaistamme oli samaa tai täysin samaa mieltä asiasta.

Lue lisää SASB:ista.

Miten vastuullisuus näkyy Indexillä?

Vastuullisuus omassa toiminnassamme

Olemme sitoutuneet noudattamaan omassa liiketoiminnassamme hyvää hallintotapaa ja sosiaalista sekä ympäristövastuuta eli niin sanottuja ESG-säännöksiä. Sijoitustoiminnassamme olemme aina avoimia ja läpinäkyviä: avaamme asiakkaallemme kaikki sijoitustoiminnassa käytettävät indeksiosuusrahastot ja kykenemme tarvittaessa avaamaan jokaisen yksittäisen sijoitustuotteen kaikki sijoituskohteet.

Ratkaisut vastuulliseen sijoittamiseen

Useimmat sijoittajat tavoittelevat vastuullisuudella salkun tuotto- ja riskiprofiilin parantamista, omaan arvomaailmaan sopivaa sijoitustyyliä tai vaikutusmahdollisuuksia maailman tilanteeseen. Sijoitusratkaisumme räätälöidään aina asiakkaan oman vastuullisuusprofiilin mukaisesti. Lisäksi tarjoamme myös omia vastuullisen sijoittamisen sijoitusstrategioitamme.

Vastuullisuuden mittaaminen

Vastuullisuuden toteutumisen mittaamiseen ja arviointiin tarjoaa yhteistyökumppanimme useita mahdollisuuksia. Tarjoamme myös omat, kvartaaleittain julkaistavat vastuullisuusraportit, joissa arvioidaan laaja-alaisesti sijoitusstrategian vastuullisuuden onnistumista. Kehitämme jatkuvasti mittausmenetelmiä ja esimerkiksi arvioinnissa käytettäviä vertailuindeksejä, jotta vastuullisuuden arviointi olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja luotettavaa.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?