Vastuullisuus

Tavoitteenamme on tuoda vastuullisuuden osalta asiakkaillemme tietoa, läpinäkyvyyttä ja vaihtoehtoja vastuullisuuden toteuttamiseen sijoitustoiminnassa. Aina sijoittajan preferenssien mukaisesti. 

Riippumattomuus toiminnassamme on meille myös vastuullisuusvalinta. Kansainvälisen Sustainability Accounting Standards Boardin arvion mukaan myyntikäytännöistä syntyvät eturistiriidat ja liiketoiminnan etiikka ovat merkittäviä varainhoitoliiketoiminnan kestävyysriskejä. Indexin perustamisesta lähtien riippumattomuuden valinta on toiminnassamme myös vastuullisuusvalinta. Haluamme olla tätä niin oman toimintamme osalta, yhteiskunnallisesti kuin myös sijoitustoimintamme osalta.

Myös asiakkaamme kokevat toimintamme olevan vastuullista. Vuoden 2022 asiakastutkimuksessamme 83 % asiakkaistamme oli samaa tai täysin samaa mieltä asiasta.

Vastuullinen sijoittaminen onkin noussut viime vuosina megatrendiksi ja olemme ylpeitä siitä, että olemme siinä aktiivisesti mukana. Tarjoamme asiakkaillemme läpinäkyvyyttä vastuullisuusvalintojen osalta ja ratkaisuja vastuulliseen sijoittamiseen.

Vastuullisen sijoittamisen tapoja on kaksi:

ESG  

Kun sijoittajan tavoitteena on sijoittaa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti tai vastuullisuusasiat ylipäätään huomioiden, pyritään sijoituskohteina välttämään yhtiöitä, joiden yritysvastuu ei toteudu hyväksyttävällä tavalla. Tässä menetelmässä yhtiöitä poissuljetaan, jos liikevaihdosta valtaosa tulee tuotteista tai palveluista, joilla voi olla negatiivinen vaikutus ESG-näkökulmat huomioiden (ympäristö, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa) tai jotka toiminnassaan rikkovat UN Global Compact -yritysvastuualoitteiden mukaisia periaatteita.
ESG= environment, social, governance

SRI

Kun sijoittajan tavoite vastuullisuusasioiden ja kestävyysriskien huomioimisessa on riskienhallinta ja sijoitusten ohjaaminen erityisesti toimialojensa vastuullisimpiin yhtiöihin. Tässä menetelmässä käytetään tiukempia poissulkemisen kriteerejä yhtiöiden osalta, kohdennetaan sijoitukset toimialojensa vastuullisimmiksi arvioituihin yhtiöihin (noin 25% toimialan yhtiöistä) ja usein vielä tavoitellaan sijoituksissa matalampaa hiiliriskiä välttämällä fossiilisten polttoaineiden arvoketjuun liittyviä yhtiöitä. Kun sijoituskohteiden valinnassa toteutetaan sijoituskohteiden suosimista vastuullisuusprofiilin parantamiseksi ja kestävyysriskien pienentämiseksi, sijoittaja hyväksyy samalla sijoitusten suuremman keskittymisriskin ja sen, että sijoitusten tuottokehitys voi poiketa markkinaindeksien mukaisesta tuotosta.
SRI= socially responsible investing

Lue lisää SASB:ista.

Miten vastuullisuus näkyy Indexillä?

Vastuullisuus omassa toiminnassamme

Olemme sitoutuneet noudattamaan omassa liiketoiminnassamme hyvää hallintotapaa ja sosiaalista sekä ympäristövastuuta eli niin sanottuja ESG-säännöksiä. Sijoitustoiminnassamme olemme aina avoimia ja läpinäkyviä: avaamme asiakkaallemme kaikki sijoitustoiminnassa käytettävät indeksiosuusrahastot ja kykenemme tarvittaessa avaamaan jokaisen yksittäisen sijoitustuotteen kaikki sijoituskohteet.

Ratkaisut vastuulliseen sijoittamiseen

Useimmat sijoittajat tavoittelevat vastuullisuudella salkun tuotto- ja riskiprofiilin parantamista, omaan arvomaailmaan sopivaa sijoitustyyliä tai vaikutusmahdollisuuksia maailman tilanteeseen. Sijoitusratkaisumme räätälöidään aina asiakkaan oman vastuullisuusprofiilin mukaisesti. Lisäksi tarjoamme myös omia vastuullisen sijoittamisen sijoitusstrategioitamme.

Vastuullisuuden mittaaminen

Vastuullisuuden toteutumisen mittaamiseen ja arviointiin tarjoaa yhteistyökumppanimme useita mahdollisuuksia. Tarjoamme myös omat, kvartaaleittain julkaistavat vastuullisuusraportit, joissa arvioidaan laaja-alaisesti sijoitusstrategian vastuullisuuden onnistumista. Kehitämme jatkuvasti mittausmenetelmiä ja esimerkiksi arvioinnissa käytettäviä vertailuindeksejä, jotta vastuullisuuden arviointi olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja luotettavaa.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?