Index Vastuullinen SRI

Index Vastuullinen SRI on maailmanlaajuisesti hajautettu ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti sijoittava strategia, jossa tavoitteena on sijoittaa pitkällä aikavälillä käyttäen vastuullisuutta myös riskienhallinta keinona.

Sijoitusstrategiassa varat hajautetaan maailmanlaajuisesti pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta. Tavoitteena strategiassa on saavuttaa osake- ja korkomarkkinoiden tuottokehitys pitkällä aikavälillä.

Tavoite: Valitun riskitason mukainen markkinatuotto pitkällä aikavälillä

Strategia: Sijoituskohdevalinnassa painotetaan pörssilistattuja indeksiosuusrahastoja, joiden sijoitustoiminnassa sovelletaan vastuullisuustekijöiden näkökulmasta poissulkemisen ja positiivisen arvottamisen menetelmiä ja vastuullisuusteemoja arvopaperivalinnassa. Strategian riskitasoa tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi omaisuusluokkien.

Vastuullisuuspreferenssit: Strategia on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon avulla.

Strategia sopii sijoittajalle: joka tavoittelee lähtökohtaisesti hyvän likviditeetin omaavaa, maailmanlaajuisesti hajautettua, vastuullisuusmenetelmänä poissulkemista painottavaa ja pitkällä aikavälillä ostovoimaa säilyttävää tai kasvattavaa sijoitusratkaisua varoilleen. Strategia sopii sijoittajalle, joka hyväksyy sijoitusstrategian tavoitteisiin liittyvän arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 5 vuotta

Sijoituskohteet: Pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Riskiprofiilin mukaisesti varovaisesta tuottohakuiseen