Indexin tarina

Index on tarjonnut sijoituspalveluita suomalaisille sijoittajille jo 10 vuotta. Yhtiön perustajilla on ollut alusta pitäen selkeä visio siitä, että asiakkaiden näkökulmasta parhaimpaan lopputulokseen johtaa riippumaton sijoitusneuvonta. Tällaiselle toimijalle markkinoilla oli tilaa kymmenen vuotta sitten ja näin on edelleen.

Riippumattomuus tarkoittaa käytännössä sitä, että:

  • Meillä ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia muihin toimijoihin,
  • Etsimme tarjottavat sijoituskohteet maailmanlaajuisesti laajasta valikoimasta,
  • Emme vastaanota palkkionpalautuksia suosittelemistamme sijoitustuotteista.
  • Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että neuvojemme tarkoitus on aina asiakkaan edun ajaminen niin, että päästään mahdollisimman suurella todennäköisyydellä asetettuihin tavoitteisiin. 

Uskomme, että pitkällä aikavälillä onnistunut sijoittaminen edellyttää sekä nöyryyttä ymmärtää mihin voimme omilla päätöksillämme vaikuttaa ja suoraa puhetta siitä mitkä ovat merkityksellisiä tekijöitä sijoitustoiminnan lopputuloksen näkökulmasta. Näiden kahden asian kohdatessa luodaan avaimet myös sijoitustoiminnan menestykseen. Sijoitusmarkkinoilla ja -neuvonnassa usein edelleen keskitytään puihin, mutta ei metsään. Hyvä sijoittaminen voi olla yksinkertaista, ja myös helppoa.

Sijoittajina meistä jokainen on yksilöllinen. Niin tavoitteiden, taloudellisen tilanteen, kokemuksen, preferenssien ja sen osalta miten koemme niissä kuuluisissa vatsahapoissa sijoitusmarkkinoiden vaihtelut. Yksilölliset lähtökohdat edellyttävät aina yksilöllisiä ratkaisuja. Tehtävämme on tuoda pitkän kokemuksemme kautta saadut opit ja tiedot asiakkaidemme avuksi, luoda selkeyttä varojen hoitoon ja jokaisen omista lähtökohdista luotuja sijoitusratkaisuja tavoitteiden täyttämiseksi.

Indexin asiantuntijat ovat toimineet varainhoidonpiirissä keskimäärin yli 20 vuoden ajan. Vaikka emme ole kaupungin suurin toimija, olemme varmasti yksi kokeneimmista. Toimimme aina tiiminä, jotta asiakkaillamme olisi mahdollisimman laajat näkökulmat käytettävissä päätösten teon yhteydessä. 

Toteutamme sijoitustoimintaa ja sijoitusneuvontaa pääsääntöisesti indeksisijoitusten avulla. Sijoittajan näkökulmasta indeksisijoituksissa yhdistyvät monta hyötyä niin tuottojen kuin riskienhallinankin näkökulmasta. Tutkimusten mukaan indeksisijoitusten tuotto on pitkällä aikavälillä todennäköisesti parempi kuin vastaavien aktiivisten sijoitusrahastojen, indeksisijoitusten kustannustaso on matala, indeksisijoitusten kautta saa laajan hajautuksen kohdemarkkinaan tehokkaasti, indeksisijoituksissa on hyvä läpinäkyvyys itse sijoituskohteisiin ja systemaattinen tapa määritellä sijoituskohteiden valinta ja painotus, indeksisijoituksia on tarjolla laaja valikoima maailman johtavilta omaisuudenhoitajilta.

Vaikka sijoitustoimintamme lähtee indeksisijoittamisen hyödyistä, ymmärrämme, että sijoittajien kokonaisvarallisuus voi koostua laaja-alaisesti eri sijoituskohteista. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme niin, että voimme entistä paremmin huomioida sijoittajien preferenssit niin eri omaisuuslajien, likviditeettitarpeiden ja sijoitustyylien osalta.

Uskomme, että kaikki sijoittaminen on aktiivista toimintaa. Olemme sisällyttäneet ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät varainhoidon sijoitusprosesseihimme ja noudatamme asiakkaan arvovalintoja vastuullisuuden huomioimiseksi sijoitustoiminnassa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan asiakkaan arvovalintojen mukaisesti sekä täyden valtakirjan että konsultoivassa varainhoidossamme. Index Varainhoito on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) vuonna 2017 ja sitoutunut näin edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassa. Edistämme vastuullista sijoittamista Suomessa Finsif Ry:n jäsenenä.

Kuuntelemme herkällä korvalla asiakastarpeiden kehitystä ja sitä mitä menestyksellinen sijoittamisen edellyttää tulevaisuudessa. Suunnittelemme toimintamme kehittämistä aina asiakkaiden edun ajamisen kautta ja riippumattomuuden arvoon perustuen.

Vaikka maailma muuttuu, uskomme, että riippumattoman varainhoidon ja neuvonnan arvo säilyy ja kasvaa.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?

”Valitsin Indexin koska palvelu on kustannustehokasta, asiakasläheistä ja Index on riippumaton toimija”

Asiakas vuodesta 2015

”Pidän Indexin yksinkertaisesta ja läpinäkyvästä toimintamallista.”

Asiakas vuodesta 2020

”Index on ansainnut luottamukseni. Tiedottaa ja nostaa kriittiset asiat nopeasti esiin. Ymmärtää meidän pitkäjänteisen tavan toimia.”

Asiakas vuodesta 2018

”Suositelen Indexiä, koska toiminta on asiakasläheistä, palvelu nopeaa ja ystävällistä. Ammatillinen osaaminen vahvaa”

Asiakas vuodesta 2016