Markkinakatsaus heinäkuu 2024


OSAKKEIDEN NOUSU JATKUI

  • Kesäkuussa globaalit osakeindeksit nousivat Yhdysvaltojen johdolla
  • Euroopassa osakkeita painoi poliittisten riskien kasvu erityisesti Ranskassa
  • EKP laski ohjauskorkojaan odotetusti
  • Inflaatiossa hidastumisen merkkejä myös Yhdysvalloissa

Kesäkuun aikana maailmanlaajuiset osakeindeksit nousivat erityisesti Yhdysvaltojen isojen teknologiayhtiöiden vetäminä uusille huipuilleen. Osakkeita tuki yhdistelmä maltillistuvaa inflaatiota, kohtuullista talouskasvua ja keskuspankkien koronlaskuja. Alkuvuoden kurssiraketti Nvidia nousi kuun puolivälissä hetkellisesti maailman arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi ohi Microsoftin ja Applen. 

Euroopassa kesäkuu oli muuta maailmaa vaisumpi. Epävarmuuden ja poliittisten riskien ajateltiin nousseen europarlamenttivaalien (9.6.) jälkeen. Erityisesti markkinoita huolestutti tilanne Ranskassa, jossa presidentti Macron päätti hajottaa parlamentin, ja Ranskassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit kesä-heinäkuun vaihteessa. Toinen kierros pidetään 7.7.

Korkosijoitusten tuotot pysyivät positiivisen puolella. Keskuspankkien koronlaskut ovat alkaneet, ja myös Yhdysvalloissa inflaatio on osoittanut hidastumisen merkkejä.

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.6.2024
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki4,0 %14,7 %21,6 %9,2 %12,1 %11,1 %
Kehittyneet maat4,0 %15,2 %22,4 %10,5 %13,1 %11,8 %
Suomi-2,8 %2,9 %6,2 %-1,5%6,4 %8,5 %
Eurooppa-0,5  %9,4 %14,3 %6,9 %8,3 %6,6%
USA5,6 %18,3 %26,5 %12,4 %15,7 %14,9 %
Japani1,6 %9,7 %15,2 %5,7 %7,8 %8,1 %
Kehittyvät maat4,3 %10,8 %16,1 %-0,1 %5,7 %6,2 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma0,9 %-1,0 %1,3 %-4,1 %-2,2 %0,1 %
Eurooppa0,4 %-1,9 %2,5 %-5,2 %-2,6 %0,4 %
USA1,2%-1,5 %-0,3 %-5,2%-2,4 %-0,8 %
Kehittyvät maat1,1 %-0,5 %4,8 %-5,1 %-2,3 %0,2 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,9 %0,2 %6,0 %-2,7 %-1,1 %0,7 %
USA0,9 %-1,3 %2,4 %-5,2 %-1,4 %0,4 %
Kehittyvät maat1,1 %2,0 %6,0 %-4,7 %-1,2 %0,7 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,5 %2,9 %10,7 %1,2 %2,4 %3,2 %
USA1,0 %1,8 %8,5 %-0,4 %1,9 %2,4 %
Kehittyvät maat0,8 %3,9 %12,1 %-3,8 %-1,3 %0,7 %

 

Inflaatio

 

Kesäkuun puolivälissä julkaistut Yhdysvaltojen toukokuun kuluttajainflaatioluvut (CPI) yllättivät myönteisesti. Kokonaisinflaation raportoitiin laskeneen 3,3 %:iin ja pohjainflaation 3,4 %:iin. Molemmat olivat odotuksia matalammat. Lukujen julkaisun jälkeen korot laskivat voimakkaasti ja osakkeet nousivat. Aivan kuun lopussa myös keskuspankki Fedin tarkasti seuraama PCE-inflaatiomittari kertoi inflaation hidastumisesta.

Euroalueella Italia, Espanja ja Ranska ehtivät jo julkaista omat kesäkuun inflaatiolukunsa. Koko euroalueen luvut julkaistaan vasta 2.7., mutta Etelä-Euroopan suurten maiden lukujen perusteella inflaation maltillistuminen on jatkunut. Toukokuussa koko euroalueen kokonaisinflaatio oli ollut 2,6 % ja pohjainflaatio 2,9 %.


Talouskasvu

 

Kuun lopulla raportoitiin kesäkuun alustavat ostopäällikköindeksit, jotka kertovat ajantasaisen tilanteen talouden aktiviteetista. Niiden mukaan euroalueen orastava toipuminen olisi jälleen hidastunut, kun taas Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti olisi jatkunut jopa odotettuakin vahvempana. Hyvä huomata, että Saksan teollisuuden indeksi jopa alitti matalat odotukset. Euroalueen vaisut luvut luonnollisesti vähentävät euroalueen inflaatiopaineita.

Vaikuttaa siltä, että Euroopan kasvu olisi jälleen hidastumassa. Yhdysvalloissa kasvu on pysynyt vahvana, vaikka Yhdysvaltojen työmarkkinoilla on havaittavissa jäähtymisen merkkejä. Yhdysvaltojen vahva kasvu on suosinut osakkeita mutta toisaalta vähentänyt tarvetta ja odotuksia keskuspankkien koronlaskuille.

 

Keskuspankit

 

Euroopan keskuspankki (EKP) laski kesäkuun kokouksessaan odotetusti ohjauskorkojaan. Lähes yhtä odotetusti EKP nosti tämän vuoden kasvu- ja inflaatioennusteitaan. EKP:n vihjeet tulevista korkoliikkeistä olivat varsin odotetun ympäripyöreitä ja EKP tekee päätökset jatkossa kokous kerrallaan ilman ennakkositoumuksia. Markkinoiden odotuksissa on vielä yksi tai kaksi koronlaskua tänä vuonna. Mahdollisia ajankohtia koronlaskuille voisivat olla syyskuu ja joulukuu. Markkinareaktiot EKP:n kokouksen aikana ja jälkeen olivat pieniä, koska yllätyksiä ei nähty. Hyvä huomata, että myös Kanadan ja Sveitsin keskuspankit leikkasivat ohjauskorkojaan kesäkuussa. 

 

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed piti kesäkuussa korot odotetusti ennallaan, ja Fedin sisäinen mediaaninäkemys tämän vuoden koronlaskujen määrästä putosi kolmesta yhteen. Tämä ei kuitenkaan ollut markkinoille iso yllätys, koska markkinat ovat hinnoitelleet viime viikot noin 1–2 laskua tälle vuodelle. Fedin tilanne on lopulta varsin selkeä inflaation viime kuukausien hidastumisesta huolimatta: inflaatio on yhä liian korkealla, ja samaan aikaan kasvu ja työllisyys ovat hyvällä tasolla. Pikaisille koronlaskuille ei ole perusteita.

 

Politiikka

 

Euroopassa epävarmuuden ja poliittisten riskien ajateltiin nousseen europarlamenttivaalien (9.6.) jälkeen. Koko EU:n tasolla laitaoikeisto kasvatti kannatustaan, ja aikaisempaa pirstaloituneemman EU-parlamentin voi olla jatkossa vaikeampaa löytää yhteistä linjaa. Erityisesti markkinoita huolestutti tilanne Ranskassa, jossa presidentti Macronin keskustaoikeistolainen ja EU-myönteinen liittouma sai selvästi vähemmän kannatusta kuin laitaoikeistolainen Kansallinen liittouma. Tulosten vuoksi Macron päätti hajottaa parlamentin, ja Ranskassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit kesä-heinäkuun vaihteessa. Jos laitaoikeisto menestyy niissäkin, on mahdollista, että Ranskan poliittinen tilanne jumiutuu ainakin joksikin aikaa kasvattaen epävarmuutta, josta markkinat eivät pidä.

 

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

 

Tähän asti osakemarkkinat ovat hyötyneet Yhdysvaltojen talouden vahvasta vedosta, vaikka osittain sen vuoksi odotukset keskuspankkien koronlaskuista ovat kesäkuun lopulla selkeästi pienemmät kuin vuoden alussa. Vahva talouskasvu tukee osakkeita, mutta osittain sama tekijä on painanut korkosijoituksia. Maailmanlaajuiset osakeindeksit ovat tuottaneet vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana noin 15 % kun taas laajat korkosijoitusindeksit ovat lähellä nollaa tai miinuksella. Korkosijoituksista korkeariskiset yrityslainat ovat tuottaneet osakkeiden vanavedessä parhaiten.

Jos nykyennusteiden mukaan mennään, EKP tekee seuraavan koronlaskunsa syksyllä. Odotukset Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin koronlaskuista ovat varsin maltilliset, ja markkinat hinnoittelevat vain 1–2 laskua vuoden 2024 aikana. Globaali koronlaskusykli on joka tapauksessa alkanut. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 18.7. ja Fedin seuraava kokous on ohjelmassa 31.7. Näihin ei kohdistu koronlaskuodotuksia. 

Alkuvuoden aikana korkotason nousu on painanut korkosijoitusten tuottokehitystä. Korkotason nousu kuitenkin nostaa lähitulevaisuuden tuottonäkymiä. Lisäksi keskuspankkien koronlaskusyklit ovat historiassa tukeneet korkosijoituksia. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa, ja tämä on korkein taso yli 20 vuoteen. EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,25 %. Korkosijoitukset tuovat myös hajautushyötyjä. Kasvun hidastuminen tai odottamaton shokki taloudessa voisi olla osakkeille huono asia, mutta turvallisimmat korkosijoitukset kuten valtionlainat voivat silloin tuottaa.

Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Osakkeet voivat saada tukea tuloskasvusta, laskevasta korkotasosta ja kuluttajien paranevasta ostovoimasta, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat. Hyvä kuitenkin huomata, että viime kuukausien aikana osakeindeksit ovat nousseet enemmän kuin tuloskasvuodotukset eli osakkeiden hinnoittelu on noussut. Heinäkuun puolivälissä alkavaan Q2-tuloskauteen kohdistuukin paljon odotuksia.