Markkinakatsaus lokakuu 2022

Taloustalvi kylmenee.

Alkusyksy on ollut sijoitusmarkkinoilla huono. Osakekurssit laskivat syyskuussa voimakkaasti ja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin kurssit ovat laskeneet alkuvuoden huipputasoistaan yli 20 %. Pörsseissä ollaankin vajottu selvään laskumarkkinaan. Markkinoiden luisun taustalla ovat alati heikentyneet talousnäkymät ja inflaation vaikutukset. Vielä kesällä inflaation vastaisen kamppailun odotettiin lähestyvän loppuaan tulevan talven aikana, mutta syyskuussa nämä toiveet ovat markkinoilla romuttuneet. Talouden ennakoidun taantuman puolestaan ennakoitiin jäävän loivaksi ja lyhyeksi, mutta sittemmin arviot niin taantuman syvyyden kuin kestonkin suhteen ovat muuttuneet selvästi aiempaa synkemmiksi.  

Synkentyneiden talousodotusten tilaa kuvaa hyvin Saksan keskuspankin tekemä arvio maan talouskasvusta. Vielä kesällä Saksan talouden arvioitiin hidastuvan nollakasvun tuntumaan vuonna 2023, mutta alkusyksyllä Bundesbank pudotti oman ennusteensa Saksan talouskehityksestä -3,5 %:n kuoppaan ensi vuoden osalta. Toteutuessaan moinen sukellus Saksan taloudessa olisi yksi pahimmista sitten sotavuosien ja varmuudella imaisisi myös muun Euroopan kasvun miinukselle. Arviot ensi vuoden taloustilanteesta ovatkin heikentyneet kautta linjan ja globaalissa mittakaavassa. 

Korkomarkkinoilla inflaatiopaineet ovat pitäneet korot nousussa. Selviä merkkejä hintapaineiden laantumisesta ei olla markkinoilla nähty, pikemminkin päinvastoin. Inflaatio näyttää levinneen laajalti talouteen ja markkinoilla ennakoidaan tarvittavan vielä reippaita koronkiristyksiä keskuspankeilta, ennen kuin inflaatio saadaan taittumaan laskuun. Korkeammat korot latistavat tehokkaasti talouden kasvunäkymiä ja siinä ohessa painavat voimakkaasti sijoitusmarkkinoiden arvostustasoja. Markkinoiden tunnelman ei odoteta paranevan, ennen kuin inflaatiokuvaan saadaan selvästi parempia sävyjä. 

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.9.2022
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki -8,3 % -13,7 % -6,1 % 7,5 % 8,4 % 10,2 %
Kehittyneet maat -8,1 % -13,4 % -4,9 % 8,3 % 9,3 % 11,1 %
Suomi -6,6 % -18,4 % -14,2 % 6,4 % 5,9 % 12,2 %
Eurooppa -7,4 % -17,4 % -11,0 % 1,8 % 2,5 % 6,3 %
USA -8,2 % -13,0 % -2,5 % 11,5 % 12,8 % 14,1 %
Japani -8,7 % -14,5 % -16,4 % 0,9 % 3,2 % 7,7 %
Kehittyvät maat -9,9 % -15,4 % -15,0 % 1,5 % 2,0 % 3,8 %
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -3,4 % -12,3 % -12,6 % -4,5 % -1,4 % 0,8 %
Eurooppa -4,6 % -17,5 % -18,1% -6,6 % -1,8 % 1,9 %
USA -3,3 % -2,2 % 0,0 % -0,4 % 3,4 % 3,4 %
Kehittyvät maat -2,3 % 1,1 % 3,4 % 2,2 % 4,0 % 3,7 %
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -3,7 % -14,6 % -15,1 % -4,7 % -1,7 % 1,1 %
USA -5,3 % -9,8 % -7,1 % -1,8 % 3,3 % 3,9 %
Kehittyvät maat -2,2 % -2,7 % -1,5 % 1,0 % 4,1 % 5,5 %
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -4,3 % -13,6% -13,7 % -2,7 % -0,8 % 2,5 %
USA -2,6 % -0,9 % 1,7 % 2,9 % 5,3 % 6,7 %
Kehittyvät maat -5,2 % -12,0 % -12,1 % -4,9 % -0,4 % 4,0 %

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Kolmas vuosineljännes päättyi markkinoilla synkissä tunnelmissa. Lähestyvästä taloustaantumasta uhkaa tulla syvempi ja pituudeltaan arvaamattomampi kuin aiemmin uskallettiin ennakoida. Talouskasvun hiipuminen tulee vääjäämättä leikkaamaan myös odotuksia pörssiyhtiöiden tuloskunnosta. Ilman kasvua eivät tuloksetkaan keskimäärin parane. Tähän saakka pörssiyhtiöt ovat onnistuneet takomaan jopa ennätysmäisen vahvoja tuloslukuja, mutta tästä eteenpäin todellisuus muuttuu. Taantuman myötä tulokset kääntyvät laskuun ja laskun suuruus on suorassa suhteessa taantuman syvyyteen. 

Päättyneen kvartaalin osalta pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan vielä pysyneen kasvussa. Eurooppalaisille yhtiöille ennakoidaan peräti kolmanneksen parempia tuloksia kuin vuosi sitten, mutta amerikkalaisten yhtiöiden osalta tuloskasvun arvioidaan jäävän jo huomattavasti niukemmaksi vajaaseen 3 %:in. Energiayhtiöiden tulokset kannattelevat osaltaan pörssiyhtiöiden tulossaldoa ja ilman niiden vaikutusta amerikkalaisyhtiöiden keskimääräiset tulokset itse asiassa alenevat. Eurooppalaisille yhtiöille odotetaan tuloskasvun hiipumista ensi vuoden alkuun tultaessa ja analyytikot ennakoivat tulosten alenevan jo ensi vuoden alussa. 

Kurssilaskun myötä pörssiosakkeiden hinnoittelu on alentunut selvästi enemmän kuin mitä tulosodotukset ovat laskeneet. Amerikkalaisista osakkeista maksetaan nykyisellään enää 15 kertaa odotetun vuosituloksen verran ja eurooppalaisilla osakkeilla kertoimet ovat selvästi tätäkin edullisempia. Viimeisen vuosikymmenen aikana yhtä edullisia arvostuskertoimia pörsseissä ei ole nähty kuin kerran koronakevään syvimmässä pudotuksessa. Sijoittajan näkökulmasta osakkeet ovatkin nyt hyvin houkuttelevalla tasolla, mikäli pörssiyhtiöiden tulosodotuksiin ei olisi pelättävissä merkittävää laskua. 

Suhdannekuva.

Markkinoilla jo pidempään ennakoitu taloustaantuma näyttää jo saaneen Euroopan otteeseensa. Tuotanto taittui laskuun Euroopassa alkusyksystä ja kulutus hiipui miinukselle jo kesällä inflaation ja energiakriisin säikäytettyä kuluttajat. Eurooppalaisen talouden odotetaan vajoavan entistä syvemmälle taantumaan loppusyksyn ja tulevan talven aikana. Energiapula uhkaa pysäyttää osan eurooppalaisesta teollisuudesta ja kuluttajien ostovoiman romahdus pudottaa loppukysynnän selvään laskuun. Toiveita talousnäkymien paranemisesta saataneen Euroopassa odottaa ainakin lopputalveen saakka. 

Yhdysvalloissa talous on tähän saakka pysynyt paremmin tolpillaan, mutta tunnelmat ovat alkaneet sielläkin murentua viime viikkoina. Teollisuuden suhdanneodotukset ovat pudonneet jo taantumaa ennakoiviin lukemiin ja samalla alimmilleen sitten koronakevään 2020 syvän kuopan. Kulutus on vielä pysynyt hienoisessa kasvussa, mutta korkojen nousu uhkaa nakertaa kysyntää jatkossa. Tämänhetkisten ennusteiden valossa amerikkalaistalouden odotetaan lipsuvan miinuspuolelle niin ikään ensi vuoden alussa.  

Länsimaiden harmaita talousnäkymiä himmentävät heikot odotukset myös muualta maailmasta. Kiinan kasvu tyssäsi jo virallistenkin tilastojen valossa nollan pintaan loppukesällä, ja suhdannemittareiden mukaan elpymistä ei ole odotettavissa loppuvuonnakaan. Tiukat karanteenitoimet jatkuvat Kiinassa edelleen nakertaen kuluttajien tunnelmia ja haitaten teollisuutta. Asuntomarkkinoilla romahdusvaaraa pönkitetään valtiovallan tukitoimin, mutta kasvua rakennusteollisuuteen tuskin on odotettavissa.  

Korkomarkkinat.

Markkinakorot ovat kohonneet länsimaissa korkeimmilleen vuosikymmeneen, mutta korot ovat silti reippaasti tämänhetkistä inflaatiota alempana. Saksan 10-vuotinen korko on hädin tuskin 2 %:n päällä vaikka inflaatiovauhdiksi mitattiin viimeksi tasan 10 %. Yhdysvalloissa korkojen ja inflaation ero ei ole yhtä ammottava, mutta pitkän dollarikoron nykyinen alle 4 %:n taso ei vastaa hintojen nousun yli 8 %:n vauhtiin. Korkomarkkinoiden näkymien suhteen onkin syytä varautua vielä huomattavasti korkeampiin korkoihin jatkossa, kuin mitä tähän mennessä on nähty. 

Keskuspankit ovat jatkaneet omaa kiivassanaista taisteluaan inflaatiota vastaan. Ohjauskorkoja tullaan nostamaan Atlantin molemmin rannoin vielä reippaasti tämän vuoden lopulla. Lyhyet markkinakorot nousevat keskuspankkien ohjauksessa edelleen. Taitetta korkojen nousuun ei ole näköpiirissä ennen kuin inflaation osalta saadaan todisteita hintapaineiden helpottamisesta. Paras mahdollisuus inflaatiotaitteelle on marras-joulukuussa, jolloin vastaan tulevat viime vuoden korkeat vertailuluvut.  

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Markkinatunnelma on lähes kauttaaltaan synkkä eikä käännettä parempaan ole kovin helppoa löytää. Talouskasvu on valahtamassa pakkaselle länsimaissa, eikä vetoapua globaaliin talouskasvuun ole muualtakaan odotettavissa. Korot jatkavat nousuaan ja keskuspankit kiristävät rahahanojaan inflaation laukatessa yhä vain korkealla. Euroopassa synkkyyttä pahentaa energiakriisi ja pelko tulevan talven koettelemuksista. Markkinoilla kasvua ei nähdä kiven altakaan ja odotukset tuotoista hiipuvat. Mistä markkinoille voidaan löytää toivonpilkahduksia? 

Positiivinen tulkinta tämän hetken sijoitusmarkkinoista on varmaan se, että kaikkea mahdollista pahaa on markkinoille jo ehditty hinnoitella. Taantuman tulo on tiedetty jo pidempään, nyt vain joudutaan arvioimaan sen kestoa ja syvyyttä. Inflaatio kohosi korkeuksiinsa, mutta pahimmat nousukertoimet hinnoissa lienevät jo käsillä. Jatkossa hintapaineiden voidaan hyvinkin odottaa alenevan. Keskuspankkien koronkiristykset päättyvät pika pikaa jahka inflaatiovauhti kääntyy laskuun. Ja jopa eurooppalainen energiakriisi voi olla hallittavissa. Maakaasun hinta on laskenut elokuun lopun huippulukemistaan puoleen lokakuun alkuun tultaessa. 

Avain markkinatunnelman piristämiseksi löytyy inflaation laantumisesta. Talouskasvun hiipuessa miinukselle hintapaineet taittuvat vääjäämättä laskuun. Talven tullen myös mitatun inflaation vertailuluvut vuoden takaa nousevat jyrkässä kulmassa korkeammiksi ja siten laskennallinen hintojen nousu varmastikin putoaa. Samalla hälvenevät myös pelot keskuspankkien rahapolitiikan jatkuvasta kiristymisestä. Korkojen nousukin tyssää ja pidemmät korot saattavat jo taittua laskuun. 

Sijoittajalle loppuvuosi ja lähestyvä talvi voikin osoittautua hyväksi ajaksi lisätä osakesijoituksia salkussa. Pörssiyhtiöt tekevät edelleen vahvaa tulosta ja antavat tällä hetkellä parhaita tuotto-odotuksia vuosikymmeneen. Yhtiöiden tulokset eivät tietenkään taantumaoloissa parane, mutta mitään suurta pudotustakaan tuloksiin ei markkinoilla ennakoida. Taantuman väistyessä jossain vaiheessa nykyisillä hinnoilla hankitut osakkeet todennäköisimmin osoittautuvat hyvinkin tuottoisiksi. 

  

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.