Markkinakatsaus joulukuu 2022

 

Tuottoja laajalla rintamalla

Marraskuussa globaalit osakekurssit pysyivät nousussa Euroopan johdolla. Myös kehittyvien markkinoiden osakkeet nousivat reippaasti, mutta Yhdysvaltojen euromääräinen suoriutuminen oli vaisumpaa. Euroopan suoriutumista tukivat mm. vahva Q3-tuloskausi, osin leudon sään ansiosta hallinnassa pysynyt energiatilanne ja Iso-Britannian poliittisen tilanteen selkiytyminen.   Korkosijoitusmarkkinoilla tuotot olivat selvästi positiivisen puolella laajalla rintamalla. Korkomarkkinoilla viime viikkojen trendi on jatkunut. Yhdysvaltojen ja Saksan valtionlainojen pitemmät korot ovat laskeneet. Marraskuun lopulla Yhdysvaltojen 10-vuotinen korko on noin 3,70 %, kun lokakuun huiput olivat noin 4,30 %. Saksan 10-vuotisen lainan korko oli marraskuun lopulla vajaassa 2 %:ssa, kun lokakuun lopun huiput olivat noin 2,50 %. Tämä on tukenut valtionlainojen ja yrityslainojen tuottoja viimeisen kuukauden aikana varsin mukavasti. Lyhyiden valtionlainojen korot ovat olleet vielä nousussa, kun keskuspankkien odotetaan vielä kiristävän.

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.11.2022
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki3,7 %-6,1 %-3,4 %9,1 %9,6 %11,2 %
Kehittyneet maat2,8 %-5,6 %-2,6 %10,0 %10,6 %12,1 %
Suomi7,0 %-8,2 %-3,5 %10,4 %8,8 %13,0 %
Eurooppa7,3 %-6,2 %-1,0 %5,0 %5,2 %7,4 %
USA1,1 %-5,9%-3,2 %12,7 %13,6 %15,3 %
Japani6,9 %-8,2 %-7,4 %1,9 %3,3 %8,6 %
Kehittyvät maat11,3 %-10,5 %-9,7 %2,5 %2,5 %4,5 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma1,4 %-10,6 %-11,2 %-3,5 %-1,1%0,8 %
Eurooppa1,4 %-15,3 %-16,4%-5,2 %-1,6%1,9%
USA-0,3 %-4,9 %-6,2%-0,8 %3,1%3,1 %
Kehittyvät maat0,2 %-1,5%-1,8%1,2 %3,5%3,4 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa2,7 %-12,1 %-12,2 %-3,7 %-1,3 %1,2%
USA2,4 %-10,8%-12,0 %-1,8%3,2 %3,9 %
Kehittyvät maat1,7 %-4,6 %-5,2 %0,3 %3,8 %5,2 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa4,0 %-8,9%-8,1 %-1,2 %0,2 %2,7 %
USA-2,0 %-1,2 %-0,4%3,0%5,4 %6,6 %
Kehittyvät maat4,7 %-7,3 %-6,6 %-2,6 %0,8 %4,4 %

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Euroopassa Q3-tuloskausi sujui numeroiden valossa erittäin hyvin. Q3-tuloskasvu oli energiasektorin johdolla yli 30 %:a vuoden takaiseen verrattuna. Ilman energiaakin tuloskasvu oli kuitenkin selvästi yli 10 %:a, ja lisäksi reilusti yli puolet yhtiöistä raportoi tuloksensa yli odotusten. Eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelu onkin varsin alhainen, kun tuloskasvu on ollut vuositasolla kovaa ja osakeindeksit ovat laskeneet. Yhdysvalloissa Q3-tuloskausi sujui odotuksiin nähden historiallisia kuvioita heikommin. Tuloskasvu pysyi positiivisen puolella, mutta ilman energiasektorin panosta tuloskasvu olisi ollut muutaman prosentin negatiivista. Markkinoiden odotukset vuoden 2023 tuloskasvuksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat noin 4–6 %. Osakkeiden hinnoittelu Euroopassa on alle historiallisen keskiarvon, kun taas Yhdysvalloissa ollaan lähellä keskiarvoa. Yhtiöiden tuloskunto on pysynyt toistaiseksi vahvana, eli nousevia kustannuksia on onnistuttu siirtämään lopputuotteiden hintoihin ja omaa toimintaa tehostamaan. Korkojen nousu tuo luonnollisesti nousevia korkokuluja, mutta korkeampi inflaatio ei tarkoita automaattisesti huonoja aikoja yhtiöille. Osakkeet tarjoavat myös suojaa inflaatiolta.

Suhdannekuva.

Reaalitalouden näkymät ja tunnelmat ovat heikohkot, vaikka Euroalueen marraskuun alustavat ostopäällikköindeksit nousivat lokakuusta ja ylittivät odotukset. Indeksien alle 50:n tasot kuitenkin indikoivat vaisua talouskehitystä. Hyvä asia oli, että sekä teollisuuden että palveluiden hintakomponentit laskivat eli ennakoivat inflaation hidastumista. Kiinassa ja Yhdysvalloissa marraskuun ostopäällikköindeksit jäivät alle odotusten ja laskivat lokakuun tasoilta. Kiinan kasvua painavat yhä tiukkana jatkuvat Covid19-rajoitukset ja kiinteistömarkkinan riskit. Toisaalta mahdollinen rajoitusten keventäminen toisi varsin merkittävän potentiaalin kasvun kiihtymiseen. Yhdysvalloissa suhdannenäkymät ovat heikentyneet, mutta siellä vahva työmarkkina tukee yhä yksityistä kulutusta. Voimakkaasti kiristynyt rahapolitiikka jarruttaa kuitenkin kasvua yhä voimakkaammin. Yhdysvalloilla ja Euroopalla on lähikuukausina yksi merkittävä ero. Euroopassa muhii energiakriisi, Yhdysvalloissa ei.

Talouskehityksellä on luonnollisesti linkki sijoitusmarkkinoille, mutta sijoitusmarkkinoilla kehitystä on jo hinnoiteltu sisään yli vuoden päivät. Sijoittajan kannattaa suunnata katse eteenpäin.  Maailma on kaikkea muuta kuin riskitön, mutta paljon riskejä on jo näkyvissä, mikä osaltaan nostaa myös tuotto-odotuksia.

Korkomarkkinat.

Marraskuun aikana mm. Yhdysvaltojen, Saksan ja Iso-Britannian 10-vuotisten lainojen korot laskivat lokakuun huipputasoilta. Viime viikkojen aikana keskuspankkien viestintä on ottanut pieniä askeleita vähemmän kiristävään suuntaan. EKP on indikoinut, että merkittävä osa rahapolitiikan kiristämisestä on jo tehty. Fedin viesti on ollut, että kiristyksiä tehdään jatkossakin, mutta mahdollisesti pienemmin askelin.

Inflaatiokehitys on keskuspankeille ja sitä kautta markkinakehityksen kannalta tärkein seurattava asia. Inflaatio oli vielä marraskuussa korkealla, mutta on hyvät syyt olettaa, että se hidastuu.  Viime viikkojen aikana olemme saaneet rohkaisevia merkkejä monista keskeisistä inflaatioindikaattoreista: Euroalueen alustava marraskuun inflaatio, Yhdysvaltojen lokakuun kuluttajahinnat (CPI), tuottajahinnat (PPI), merirahtien hinnat, Euroopan maakaasu, monet metallit, teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksien hintakomponentit jne. Inflaatiosyklissä Yhdysvallat menee Euroopan edellä. Rahapolitiikan kiristämistä on tehty alkukesästä asti historiallisella vauhdilla. Markkinoiden odotuksissa on, että Fed ja EKP nostavat vielä korkojaan, mutta se ei välttämättä johda enää pitkien markkinakorkojen merkittävään nousuun, jos inflaation hidastumisesta saadaan viitteitä. EKP:n ja Fedin seuraavat korkokokoukset pidetään joulukuun puolivälissä.

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Markkinatunnelmien kohentuminen jatkui marraskuussa. Vahva Q3-tuloskausi erityisesti Euroopassa, merkit inflaatiohuipun ohittamisesta ja keskuspankkien hieman vähemmän kiristävään suuntaan oleva viestintä nostivat osakkeita ja laskivat korkoja tukien korkosijoituksia.  On hyvä muistaa, että markkinat pyrkivät ennakoimaan tulevaa. Laajat eurooppalaiset osakeindeksit ovat nousseet lokakuun pohjilta jo n. 15 %. Kun epävarmuutta on paljon, riskisten sijoituskohteiden, kuten osakkeiden, hinnat ovat matalalla. Silloin pelkkä epävarmuuden väheneminen voi riittää nousuun.

 Yhdysvalloissa ja Euroopassa talouskasvu hidastuu, ja taantuman riskit ovat kasvaneet. Toisaalta on hyvä muistaa, että rahapolitiikan kiristämisellä keskuspankit pyrkivät myös hillitsemään kysyntää. Tämä hidastaa inflaatiota, mutta myös talouskasvua. Toisin sanoen keskuspankeille kasvun hidastuminen ei ole yllätys. Jos ja kun inflaatio saadaan hallintaan, keskuspankeilla on tarvittaessa tilaa operoida myös elvyttävään suuntaan. Markkinatunnelmien jatkon kannalta avain löytyykin inflaation laantumisesta. Talouskasvun hiipuessa hintapaineet taittuvat mahdollisesti laskuun. Talven tullen myös mitatun inflaation vertailuluvut vuoden takaa nousevat korkeammiksi ja siten laskennallinen hintojen nousu hidastunee.

Sijoittajalle loppuvuosi ja lähestyvä talvi voikin osoittautua hyväksi ajaksi lisätä sijoituksia salkussa. Pörssiyhtiöt tekevät edelleen vahvaa tulosta, ja korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nousseet. Yhtiöiden tulokset eivät vaisun talouskasvun oloissa välttämättä kasva, mutta osakkeiden hinnoittelu on laskenut viimeisen vuoden aikana reippaasti. Toisaalta jos taantuma tulee, nyt keskuspankeilla on tilaa keventää rahapolitiikkaa sillä oletuksella, että inflaatio on hallinnassa. Tämä tukisi korkosijoituksia. Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovatkin nousseet, mutta osakkeitakaan ei kannata unohtaa.