Markkinakatsaus joulukuu 2023

MARRASKUUSSA MAINIOITA TUOTTOJA

  • Poikkeuksellisen hyviä tuottoja marraskuussa sekä osakkeista että korkosijoituksista
  • Inflaatio hidastuu sekä euroalueella että Yhdysvalloissa odotuksia nopeammin.
  • Euroalueen kasvunäkymät ovat pysyneet vaisuina.
  • Sijoitusmarkkinoiden kannalta mahdollisen taantuman hopeareunus voisi olla kevenevä rahapolitiikka.
  • Odotukset keskuspankkien koronlaskuista vuonna 2024 ovat kasvaneet

Loka-marraskuun vaihteessa sijoitusmarkkinoilla nähtiin poikkeuksellisen voimakas käänne. Lokakuussa sekä osakemarkkinoiden että korkosijoitusten tuotot jäivät negatiivisen puolelle, mutta marraskuussa molemmat omaisuusluokat ovat tarjonneet poikkeuksellisen mukavia tuottoja.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.11.2023
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki6,6 %14,1 %5,7 %9,0 %9,9 %10,0 %
Kehittyneet maat6,9 %15,4 %6,6 %10,4 %10,8 %10,7 %
Suomi7,7 %-5,2 %-7,1 %2,5%7,0 %8,8 %
Eurooppa7,0 %11,7 %7,8 %9,0 %7,8 %6,2%
USA7,2 %18,2 %7,3 %11,8 %12,8 %13,6 %
Japani4,8 %12,8 %9,1 %3,7 %5,3 %6,9 %
Kehittyvät maat4,4 %3,4 %-1,7 %-1,1 %3,1 %4,4 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma3,1 %2,2 %-0,1%-4,6 %-0,9 %0,8 %
Eurooppa3,4 %4,8 %-0,3 %-6,3 %-1,6 %1,4 %
USA1,5 %-2,6 %-7,1%-3,5 %0,9 %3,3 %
Kehittyvät maat1,4 %1,5 %0,1%1,6 %2,7 %4,2 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa2,5 %5,3 %3,4 %-3,4 %-0,3 %1,1 %
USA4,6 %-0,4 %-5,2 %-4,6%1,7 %4,4 %
Kehittyvät maat4,0 %2,0%3,3 %-6,1 %-0,7 %0,9 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa3,0 %8,9%8,3 %0,8 %2,4 %2,6 %
USA2,1 %7,0 %2,5 %4,6 %4,7 %6,5 %
Kehittyvät maat5,1 %5,3 %6,4 %-5,4 %-1,1 %0,9 %

 

MARRASKUU MARKKINOILLA 

Marraskuussa osakemarkkinoilla nähtiin voimakasta nousua, ja samaan aikaan pitkät markkinakorot laskivat nostaen korkosijoitusten kursseja. Syitä tähän tuottoisaan kehitykseen olivat mm. hidastuva inflaatio, keskuspankkien maltillinen viestintä ja riittävän hyvin sujunut yritysten Q3-tuloskausi.

Maltillistuva inflaatio

Lokakuun lopussa ja marraskuun alussa julkaistiin myönteisiä lukuja inflaatiokehityksestä. Lokakuussa euroalueen kuluttajahintojen nousu hidastui odotuksia nopeammin 2,9 %:iin syyskuun 4,3 %:sta. Lisäksi tuottajahinnat laskivateuroalueella syyskuussa peräti 12,4 %, joka on mittaushistorian isoin vuositason lasku! Kuun puolivälissä Yhdysvalloista julkaistu Yhdysvaltojen lokakuun kuluttajahintaindeksin (CPI) vuositason nousu 3,2 % oli odotuksia pienempi ja laski selkeästi syyskuun 3,7 %:sta. Myös Yhdysvaltojen tuottajahintaindeksit (PPI) yllättivät myönteisesti. Aivan marraskuun lopussa euroalueen kuluttajahintojen nousun raportoitiin hidastuneen vielä lisää tasolle 2,4 %. Inflaation hidastuminen vähentää keskuspankkien tarvetta lisäkoronnostoille ja nostaa toiveita koronlaskuista.

Keskuspankkien viestintä vähemmän kiristävää

Keskuspankkien (Fed ja EKP) loka-marraskuun kokousten jälkeen vahvistui käsitys, että näiden koronnostosyklit olisivat ohi. Keskuspankit eivät tätä suoraan näin sanoneet, mutta markkinoiden tulkinta oli selvä varsinkin, kun samaan aikaan koronnostojen isoin syyllinen, inflaatio, maltillistuu. Lisäksi euroalueen talouskasvunäkymän heikkous vähentää hintojen nousupaineita.

Yritysten tuloskunto

Q3-tuloskausi sujui Yhdysvalloissa lopulta vahvasti, mikä osaltaan tuki osakemarkkinoita. Yli 80 %:a SP500-yhtiöistä raportoi yli odotusten, mikä on enemmän kuin normaalisti. Lisäksi positiivisten tulosyllätysten koko on ollut suurempi kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Yhdysvallat palasi tuloskasvuun Q3:lla ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden Q3:n. Yhdysvalloissa vuodesta 2023 näyttääkin tulevan kaikkien aikojen paras tulosvuosi, vaikka vuoden tuloskasvu jääkin pieneksi. Euroopassa tuloskausi sujui tavanomaisesti. Hieman yli puolet on raportoinut yli odotusten, mikä on normaalikuvio Euroopassa. Markkinoiden odotuksissa on tuloskasvua vuodelle 2024. (Lähteet: LSEG I/B/E/S ja Factset).

 
Markkinoihin vaikuttivat myös nämä seikat

Marraskuun alussa selvisi myös, että Yhdysvallat aikoisi laskea loppuvuoden aikana odotuksia vähemmän uutta velkaa liikkeelle. Koska uutta velkaa myydään markkinoille odotuksia vähemmän, korkosijoitusten myyntipaine väheni. Lisäksi merkit työmarkkinoiden jäähtymisestä ovat laskeneet korkoja tukien korkosijoituksia. Viime vuosien erittäin alhainen työttömyys on nostanut palkkoja, mikä on pitänyt laajemminkin hintapaineita koholla. Talouskasvun ajantasaisten mittareiden mukaan talouskasvu on Euroopassa hyvin vaisua ja manner voi olla taantumassa nyt. Taantumat havaitaan virallisesti vasta jälkikäteen. Yhdysvalloissa kasvu on jatkunut Eurooppaa vahvempana, mutta kasvun kovin vaihe näyttää sielläkin olevan takana päin. Osakkeiden kannalta vaisu kasvu ei ole hyvä asia, mutta marraskuussa sijoitusmarkkinoiden kannalta kasvua merkittävämpi asia oli inflaation hidastuminen ja nousseet odotukset keskuspankkien koronlaskuista.

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

 

Osakeindeksit toipuivat marraskuussa reippaasti. Kurssit olivat laskeneet edeltävien kolmen kuukauden aikana indeksistä riippuen noin 6–10 %:a. Tämä oli hyvä muistutus siitä, että liialliseen pessimismiin ei kannata vaipua, vaikka osakekurssit välillä laskevat. Kun riskinottohalu palaa, liikkeet voivat olla isoja myös ylöspäin. Kuun alussa esimerkiksi tunnettu yhdysvaltalainen Nasdaq-indeksi nousi peräti 9 päivää peräkkäin, mikä oli pisin nousuputki vuoden 2021 jälkeen.

Odotuksia nopeammin laskeva inflaatio on muuttanut markkinoiden odotuksia keskuspankkien toimien suhteen. Marraskuun lopulla markkinoiden odotuksissa on, että sekä EKP että Fed tekisivät useampia ohjauskorkojen laskuja jo vuonna 2024. Ensimmäiset laskut voisivat tapahtua vuoden toisella neljänneksellä. Keskuspankit itse ovat edelleen viestineet, että inflaation vastainen taistelu ei ole ohi, mutta lausunnot ovat muuttuneet vähemmän kiristävään suuntaan. Joulukuun puolivälin kokouksissa keskuspankkien ei odoteta tekevän muutoksia korkoihin.

Korkosijoituksissa on edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Tuotto-oletukset ovat edelleen tasoilla, jollaisia ei ole nähty vuosikausiin. Viimeisen reilun kahden vuoden aikana esimerkiksi pitkien valtionlainojen markkinahinnat ovat laskeneet jopa historiallisen paljon, koska keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkojaan poikkeuksellinen rivakasti. Keskuspankkien kiristyssyklin päättymisen jälkeen nämä omaisuusluokat voivat vastaavasti tarjota poikkeuksellisen hyviä tuottoja.  Näin on käynyt historiassa ennenkin. Osakkeita ei kuitenkaan kannata unohtaa. Historiassa pitkällä aikavälillä osakkeiden tuotto on ollut ylivertaista korkosijoituksiin verrattuna.

Tuottavan sijoitustoiminnan kulmakiviä myös vuonna 2024 ovat aika markkinoilla, riittävä hajautus ja kustannustehokkuus. Riippumattomana toimijana valitsemme maailman parhaiden indeksirahastojen valikoimasta parhaat vaihtoehdot sijoitusstrategioidemme toteuttamiseen. Tämä on tutkitusti paras tapa toimia.