Markkinakatsaus tammikuu 2024

JOULUKUUSSA KAIKEN RALLI JATKUI

  • Hyviä tuottoja joulukuussa sekä osakkeista että korkosijoituksista.
  • Inflaatio on hidastunut sekä euroalueella että Yhdysvalloissa odotuksia nopeammin.
  • Euroalueen kasvunäkymät ovat pysyneet vaisuina.
  • Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien koronnostot ovat ohi ja huomio kohdistuu koronlaskusyklin alkamisen ajankohtaan ja tahtiin.
Marras-joulukuussa sekä osakkeet että korkosijoitukset ovat tarjonneet poikkeuksellisen mukavia tuottoja vaisun syksyn jälkeen. Joulukuussa mm. Saksan ja Ranskan osakemarkkinoiden yleisindeksit sekä yhdysvaltalainen Dow Jones Industrial Average -indeksi saavuttivat uudet kaikkien aikojen huiput. Korkomarkkinoilla valtionlainojen korot ovat laskeneet viimeisen parin kuukauden aikana läpi läntisen maailman tukien valtionlainojen ja muiden korkosijoitusten markkina-arvoja. Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko oli marraskuun alussa noin 4,90 %, kun se oli joulukuun lopussa noin 3,90 %. Euroopan maiden lainakorot ovat laskeneet myös merkittävästi. Vuonna 2023 laajat maailmanlaajuiset osakeindeksit tuottivat vajaa 20 %. Kovan loppukirin ansiosta myös korkosijoitusten vuodesta tuli varsin mainio.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.12.2023
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki3,5 %18,0 %18,0 %9,6 %12,5 %10,3 %
Kehittyneet maat3,6 %19,5 %19,5 %11,0 %13,5 %11,0 %
Suomi3,0 %-2,3 %-2,3 %3,4 %8,3 %9,0 %
Eurooppa3,7 %15,8 %15,8 %9,2 %9,7 %6,3%
USA3,4 %22,3 %22,3 %12,5 %15,9 %13,8 %
Japani3,0 %16,1 %16,1 %4,1 %7,4 %7,2 %
Kehittyvät maat2,8 %7,9 %7,9 %0,3 %5,6 %5,8 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma2,7 %3,9 %3,9 %-4,6 %-1,2 %0,6 %
Eurooppa3,7 %6,7 %6,7 %-5,5 %-1,1 %1,3 %
USA3,0 %1,4 %1,4 %-5,7 %-1,4 %-0,4 %
Kehittyvät maat5,1 %7,5 %7,5 %-5,6 %-0,5 %1,1 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa2,8 %7,9 %7,9 %-3,0 %-0,2 %1,2 %
USA3,9 %5,6 %5,6 %-5,3%0,4 %1,1 %
Kehittyvät maat3,3 %5,3 %5,3 %-5,5 %-0,2 %1,2 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa2,9 %12,4%12,4 %1,2 %3,4 %3,5 %
USA3,5 %10,8 %10,8 %0,1 %3,2 %2,8 %
Kehittyvät maat4,1 %9,5 %9,5 %-5,0 %-0,4 %1,2 %

 

JOULUKUU MARKKINOILLA 

 

Joulukuussa osakemarkkinoiden nousu jatkui, ja samaan aikaan pitkät markkinakorot laskivat nostaen korkosijoitusten kursseja. Syitä tähän tuottoisaan kehitykseen olivat mm. hidastuva inflaatio ja Yhdysvaltojen keskuspankin vihjailu koronlaskuista. 

Maltillistuva inflaatio

Marraskuun lopussa ja joulukuun alussa julkaistiin myönteisiä lukuja inflaatiokehityksestä. Marraskuussa euroalueen kuluttajahintojen (CPI) nousu hidastui odotuksia nopeammin 2,4 %:iin lokakuun 2,9 %:sta. Lisäksi tuottajahintojen (PPI) raportoitiin laskeneen lokakuussa peräti 9,4 % vuodentakaisesta. Kuun puolivälissä Yhdysvalloista julkaistu Yhdysvaltojen marraskuun kuluttajahintaindeksin (CPI) vuositason nousu 3,1 % oli odotuksia hieman pienempi. Myös Yhdysvaltojen tuottajahintaindeksit (PPI) yllättivät myönteisesti. Inflaation hidastuminen on nostanut toiveita keskuspankkien koronlaskuista.

Keskuspankkien koronlaskusyklit alkavat

Keskuspankkien (Fed ja EKP) joulukuun kokousten jälkeen markkinoilla vahvistui käsitys, että koronlaskut alkavat vuoden 2024 alkupuoliskolla. Fedin johtaja Powell ei korjannut markkinoiden optimistia koronlaskuodotuksia ja vihjasi koronlaskujen olevan suunnitelmissa. Fed myös laski omia vuoden 2024 inflaatioennusteitaan ja Fedin keskuspankkiirien arviot vuoden 2024 koronlaskuista kasvoivat. Lisäksi Fedin edustajien lausunnoissa oli aikaisempaa enemmän esillä laskeva inflaatio ja hidastuva kasvu.

Ovi on selkeästi auki koronlaskuille Yhdysvalloissa, mutta EKP:n mukaan euroalueella ei, vaikka euroalueen kasvunäkymät ovat Yhdysvaltoja heikommat ja inflaatio matalampaa. EKP:n edustajien viestin mukaan inflaation vastainen taistelu ei ole vielä ohi ja koronlaskuilla spekulointi on vielä ennenaikaista. Markkinat eivät kuitenkaan usko EKP:a. Markkinat odottavat myös EKP:n aloittavan koronlaskut piakkoin, koska koronnostojen isoin syyllinen, inflaatio, maltillistuu uskottavasti. Lisäksi euroalueen talouskasvunäkymän heikkous vähentää hintojen nousupaineita. Joulukuun lopussa markkinoiden odotuksissa on useita koronlaskuja vuoden 2024 aikana sekä EKP:lta että Fediltä. 

Öljyn hinta rauhallisena

Hyvä myös huomata, että öljyn Brent-laadun hinta on pysytellyt noin 75-80 dollarissa tynnyriltä eli lähellä kesän 2023 alimpia hintoja, vaikka Israelin ja Hamasin sotatila on jatkunut ja kriisin leviäminen on mahdollista. OPEC+ ilmoitti joulukuun alkupuolella odotettua pienemmistä tuotannonleikkauksista, jotka lisäksi perustuvat vapaaehtoisuuteen. Syksyllä markkinoilla huolestutti öljyn hinnan nousu, kun Brent-laadun hinta kävi lähellä 100 dollaria. Nyt tämä huoli on siirtynyt taka-alalle.

Markkinoihin vaikuttivat myös nämä seikat

Merkit työmarkkinoiden jäähtymisestä ovat myös osaltaan laskeneet korkoja tukien korkosijoituksia. Viime vuosien erittäin alhainen työttömyys on nostanut palkkoja, mikä on pitänyt laajemminkin hintapaineita koholla. Talouskasvun ajantasaisten mittareiden mukaan talouskasvu on Euroopassa hyvin vaisua ja manner voi olla taantumassa nyt. Taantumat havaitaan virallisesti vasta jälkikäteen. Yhdysvalloissa kasvu on jatkunut Eurooppaa vahvempana, mutta kasvun kovin vaihe näyttää sielläkin olevan takana päin. Osakkeiden kannalta vaisu kasvu ei ole hyvä asia, mutta joulukuussa sijoitusmarkkinoiden kannalta kasvua merkittävämpi asia oli inflaation hidastuminen ja nousseet odotukset keskuspankkien koronlaskuista.

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

Osakeindeksit toipuivat marras-joulukuussa reippaasti. Tämä oli hyvä muistutus siitä, että liialliseen pessimismiin ei kannata vaipua, vaikka osakekurssit välillä laskevat. Kun riskinottohalu palaa, liikkeet voivat olla isoja myös ylöspäin. Hyvä huomata, että lokakuun pohjilta joulukuun loppuun mennessä pitkiin yli 25-vuotisiin euroalueen valtionlainoihin sijoittavat ETF:t ovat nousseet yli 20 %. Lähes kaikkien osakeindeksien tuotot ovat samalla ajalla vaatimattomampia reippaista nousuista huolimatta. Viimeisen kahden kuukauden aikana onkin koettu poikkeuksellinen korkosijoitusten nousuralli, kun odotukset keskuspankkien koronlaskuista ovat kasvaneet.

Jos inflaatio maltillistuu kohti keskuspankkien tavoitetasoja, keskuspankit voivat alkaa laskea ohjauskorkojaan. Joulukuun lopulla markkinoiden odotuksissa on, että sekä EKP että Fed tekisivät useita ohjauskorkojen laskuja vuonna 2024. Ensimmäiset laskut voisivat tapahtua jo vuoden alkupuoliskolla. Tämä on tukenut sijoitusten markkina-arvoja laajalla rintamalla. Tämä tuo toisaalta markkinoille myös riskitekijän, jos koronlaskuodotukset ovat jo ylimitoitettuja tai jos inflaatiokehitys kääntyisi kielteiseen suuntaan. Inflaatiokehitys on vuoden 2024 alussa edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 25.1. ja Fedin vastaava on 31.1.

Yksittäisen sijoittajan kannalta tuottavan sijoitustoiminnan kulmakiviä myös vuonna 2024 ovat aika markkinoilla, riittävä hajautus ja kustannustehokkuus. Markkinoilla nähdään välillä nousukausia ja välillä laskua. Kun sijoitussuunnitelma vastaa omia tavoitteita ja sijoitusten riskitaso vastaa omaa riskiprofiilia, markkinoilta ei ole juuri kannattanut poistua, koska markkinoiden ajoittaminen on vaikeaa. Emme usko, että se kannattaisi nytkään. Aika ajoin kannattaa tarkistaa, että sijoitukset ovat hyvin hajautettu ja sijoitettuna suunnitelman mukaisesti.