Sijoittajakirje toukokuu 2021

TULOSJUHLAA PÖRSSEISSÄ

Markkinoilla on jo pitkään ennakoitu koronapandemian päättymisen laukaisevaa kasvusysäystä niin talouteen kuin myös pörssiyhtiöiden tuloksiin. Kevääseen tultaessa nämä odotukset ovat alkaneet realisoitua ja vieläpä odotettuakin vahvemmin. Pörsseissä kurssit ovat alkuvuoden aikana kohonneet kerta kerran jälkeen uusiin ennätyksiinsä heijastelleen alati paranevia tulosnäkymiä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloskauden käynnistyttyä yhtiöt ovat onnistuneet raportoimaan vieläpä huimasti paremmista luvuistaan, kuin mitä markkinoilla uskallettiin toivoa. Tulokset ovat ylittäneet analyytikoiden ennusteet suorastaan ennätysmäisellä marginaalilla niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. 

Pörssiyhtiöiden erittäin vahva tulossaldo rauhoittaa myös talousmediassa vellonutta spekulointia osakkeiden hintakuplasta. Vaikka pörssikurssit ovat jatkaneet ennätystehtailuaan, eivät osakkeiden hinnoittelukertoimet ole alkuvuoden aikana muuttuneet. Markkinoiden hinnoittelu on pikemminkin seurannut kohoavia tulosodotuksia. Nyt koetun erittäin positiivisen tulosyllätyksen myötä odotukset tulevasta tuloskehityksestä vahvistuvat entisestään. Myöskään pelko korkojen mahdollisesta noususta sumentamaan pörssinäkymiä ei ole toteutunut alkuvuoden aikana.  

Talouskehityksen osalta parhaat ajat ovat vielä edessäpäin. Suhdannebarometrien viesti markkinoille on, että kovinta kasvua tulemme näkemään loppukevään ja alkukesän aikana. Teollisuustuotannon odotetaan elpyvän roimasti ja yksityisen kulutuksen ennakoidaan yltävän suorastaan juhlatunnelmiin koronarajoitusten väistyessä. Tätä ripeää toipumisvaihetta ennakoiden markkinoilla odotetaan myös pörssiyhtiöiden tuloskasvun saavuttavan huippunsa juuri näinä aikoina. Markkinoilla onkin edessään vielä positiivisten talousuutisten vyöry, minkä voi olettaa heijastuvan myös kurssikehitykseen. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.4.2021
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 1,9% 10,9% 32,6% 13,5% 12,7% 11,5%
Kehittyneet maat 2,2% 11,6% 32,2% 14,2% 12,9% 12,2%
Suomi 4,4% 13,7% 41,7% 10,9% 14,3% 10,9%
Eurooppa 2,1% 10,6% 30,2% 6,4% 7,5% 7,0%
USA 2,9% 12,9% 34,4% 18,9% 16,0% 16,0%
Japani -3,9% 1,7% 18,8% 5,7% 8,1% 9,3%
Kehittyvät maat 0,1% 6,6% 35,3% 7,6% 11,4% 5,8%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -0,1% -2,7% -1,7% 2,2% 1,1% 3,4%
Eurooppa -1,0% -2,6% 1,6% 3,0% 2,4% 5,3%
USA -1,6% -3,2% -14,1% 5,9% 1,6% 6,1%
Kehittyvät maat -0,8% -0,2% -1,5% 3,7% 2,8% 4,8%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,0% -0,7% 4,9% 2,4% 2,3% 3,8%
USA -1,2% -4,6% -11,2% 7,5% 3,6% 7,0%
Kehittyvät maat -2,0% 1,4% 4,0% 6,7% 4,9% 7,7%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,5% 2,0% 14,8% 3,1% 3,8% 5,0%
USA -1,3% 3,7% 9,2% 6,8% 6,2% 8,5%
Kehittyvät maat 1,1% 1,6% 15,7% 3,4% 3,9% 8,4%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Alkuvuoden tuloskehitys on ylittämässä kaikkein kovimmatkin ennusteet. Pörssiyhtiöt ovat onnistuneet parantamaan tuloskuntoaan rajusti vuodentakaiseen verrattuna. Vaikka tuloskausi on vielä osittain kesken, tiedämme jo, että tuloskasvu on saavuttamassa historiallisen korkeita lukemia. Wall Streetillä amerikkalaiset yhtiöt ovat kertoneet yli 45 % paremmista tuloksista ja Euroopassa tulosparannus ylittää peräti 70 %. Molemmat kasvuluvut ovat reippaasti markkinoiden ennusteita korkeampia. Positiivinen yllätys tuloksissa on tällä kertaa ollutkin jopa historiallisen suurta, kenties vain kerran aiemmin ovat pörssiyhtiöt onnistuneet päihittämään analyytikoiden ennusteet yhtä suurella marginaalilla.  

Vahvan tulossaldon merkitystä korostaa se, että alkuvuoden talouskehitys ei suinkaan osoittautunut markkinoiden ennusteita paremmaksi vaan pikemminkin päinvastoin. Varsinkin Euroopassa talvikuukausina ajauduttiin pandemian uuden aallon myötä jälleen tiukkoihin rajoitustoimiin, jotka latistivat talouden toimeliaisuutta. Näistä rajoitteista huolimatta eurooppalaiset pörssiyhtiöt onnistuivat kuitenkin parantamaan tuloksiaan kovaan tahtiin. Yhdysvalloissa elpyminen oli jo alkuvuoteen tultaessa paremmassa vauhdissa, mutta tulosyllätys oli silti markkinoille suuri.  

Markkinoiden kannalta menneen kehityksen merkitys on tietysti vähäisempää kuin sen, mitä jatkossa odotetaan tapahtuvan. Tässä suhteessa markkinoilla ollaan juuri nyt kaikkein positiivisimman yllätyksen kynnyksellä. Kovimpia kasvulukuja pörssiyhtiöille ennakoidaan nyt meneillään olevalle toiselle vuosineljännekselle. Eurooppalaisten yhtiöiden tulosten odotetaan lähes kaksinkertaistuneen viime vuoden koronakriisin aikaisista lukemistaan ja amerikkalaisille yhtiöille ennakoidaan liki 60 % parempia lukuja. Markkinoiden ennusteet ovat nousseet tasaisesti koko alkuvuoden ajan ja tämän trendin voi hyvinkin olettaa jatkuvan.  

 

Suhdannekuva. Talouskasvua ennakoivat suhdannebarometrit ovat kevään aikana kohonneet ja monet mittarit ovat jo huippulukemissaan. Amerikkalaisen teollisuuden luottamus tulevaan on viimeksi ollut yhtä korkealla 1980-luvun alussa. Euroopassa tunnelmat ovat niin ikään vahvistuneet, mutta silmin nähden hitaammin kuin uudella mantereella. Euroopassa parasta elpymisvaihetta voidaankin odottaa vasta alkukesäksi. Markkinoilla luotetaan siihen, että itse epidemian taloutta rajoittavat kahleet vapautuvat viimeistään kesäkuukausina ja sen myötä kuluttajien ostoinnon ennakoidaan kiihdyttävän talouskasvua koviin lukemiin.  

Alkuvuoden kasvulukemat olivat vielä vaatimattomia, mutta koko kuluvan vuoden osalta kasvun ennakoidaan kiihtyvän ripeäksi Atlantin molemmilla rannoilla. Euroopassa talous ajautui ensimmäisen neljänneksen miinusmerkkisten lukemien myötä peräti taantumaan, mutta toisaalta tilaa kasvun nopealle nousulle on vastaavasti jatkossa enemmän. Yhdysvalloissa talous kasvoi alkuvuonna niukasti 0,4 % vuodentakaista suuremmaksi, mutta varsinainen kasvupyrähdys on sielläkin vasta edessä.  

Heikompia kasvunäkymiä sen sijaan on luvassa kehittyville markkinoille. Kiinan suhdanneodotukset ovat loppukevättä kohti jälleen notkahtaneet ja markkinoilla epäillään epidemian jälkeisen kasvupyrähdyksen jo Kiinassa hiipuvan. Intiassa ja Etelä-Amerikassa puolestaan hallitsematon korona-aalto uhkaa rampauttaa myös talouden kasvutoiveet. 

 

Korkomarkkinat. Odotukset nopeasta talouskasvusta eivät edelleenkään ole heijastuneet korkomarkkinoille millään mainittavalla tavalla. Alkuvuonna nähty pitkien dollarikorkojen nousu ainakin toistaiseksi tyrehtyi ja samalla korkospekulaatiot näyttävät laantuneen. Keskuspankit ovat jatkaneet voimakkaan elvyttävällä linjallaan eikä vihjeitä korkopolitiikan muuttamiseksi ole kuultu. Keskuspankkien viestinnästä syntyykin vaikutelma, että nykyinen nollakorkoympäristö halutaan säilyttää ympäröivästä talouskehityksestä huolimatta, jotta valtioiden velkavetoisen elvytyksen mahdollisuuden eivät vaarannu.  

Markkinoilla paineet korkojen nousuun voivat yhä kasautua, jos inflaatiopaineet pääsevät ripeän talouskasvun myötä yllättämään. Tässäkin suhteessa kehitys on toistaiseksi onneksi osoittautunut aiemmin ennustettua maltillisemmaksi. Inflaatiota mittaavat hintaindeksit kohosivat alkuvuonna, mutta vain hiukan ja hintojen nousu näytti rajautuvan valtaosiltaan energian (öljyn) kallistumisen vaikutuksiin. Laajempaa hintapainetta saatikka palkkainflaation kiihtymistä sen sijaan ei vielä olla nähty.

   

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Pörssien tulosjuhla jatkuu ja pidot näyttävät olevan vieläpä paranemassa kevätneljänneksen lukujen myötä. Pörssikurssit ovat jatkaneet nousuaan tasatahtiin paranevien tuloslukujen kanssa. Sijoittajan näkökulmasta aiheellinen pohdinta onkin se, mitä taloudessa ja markkinoilla odotetaan tapahtuvan kevään koronaelpymisen jälkeen? Konsensusnäkemys ekonomistien ja analyytikoiden kesken on, että kasvu jatkuu ripeänä loppuvuonnakin ja edelleen ensi vuonna. Pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan paranevan kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla ainakin pitkälle ensi vuoteen. Talouskasvun odotetaan puolestaan kiihtyvän länsimaissa vuosikymmenten huippuunsa loppuvuoden aikana.  

Pidemmän tähtäyksen positiivisia odotuksia ruokkivat tiedossa olevat elvytystoimet. Eurooppalaisen elvytysohjelman ennakoidaan pääsevän vauhtiin heinäkuussa ja Yhdysvalloissa Bidenin hallinto puskee uusia jättiohjelmia toinen toisensa perään. Tämän velkavetoisen elvytyksen tiedetään kiihdyttävän taloutta ja niinpä edessä oleva nousukausi vaikuttaa hyvin todennäköiseltä.  

Sijoittajan näkymät ovat markkinoilla siis edelleen vahvat osakemarkkinoiden näkökulmasta. Suurta markkinakäännettä tuskin kannattaa ennakoida tulosten parantuessa kiihtyvään tahtiin ja toisaalta talouden päästessä kiinni uuteen nousukauteen. Jossain kauemmassa tulevaisuudessa velkavetoisen elvytyksen riskit varmasti taas nousevat markkinoiden spekuloinnin kohteeksi, mutta sitä aikaa saamme todennäköisesti odottaa vielä hyvän tovin. 

 

 

 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.