Markkinakatsaus lokakuu 2023

FED yllättävän positiivinen kasvusta

  • EKP nosti syyskuussa ohjauskorkojaan 0,25 %-yksiköllä. EKP kertoi kuitenkin varsin selvästi, että korot ovat nyt riittävän rajoittavalla tasolla, jotta inflaatio saadaan tavoitteeseen.
  • Yhdysvaltain keskuspankki Fed jätti ohjauskorkonsa ennalleen, mutta Fedin talouskasvuennusteet olivat yllättävän positiivisia. Osittain tämän vuoksi Fedin keskuspankkiirien mediaani odottaa vielä yhtä koronnostoa tälle vuodelle ja vain kahta koronlaskua vuodelle 2024.
  • Talouskasvunäkymien osalta Yhdysvalloissa menee mukavasti, mutta Euroopassa kasvu hidastuu kohti nollaa. Kiinassa kasvu on kiinalaisittain vaisua ja kiinteistömarkkinoiden ongelmat tuovat vielä lisää epävarmuutta.
  • Öljyn (Brent) hinta on noussut heinäkuun alun noin 75 dollarista nykyiseen yli 90 dollariin, kun huolet kysynnän ja tarjonnan suhteesta ovat kasvaneet.
  • Julkaistut inflaatioluvut indikoivat, että hintojen nousu hidastuu, vaikka noussut öljyn hinta on riski.
  • Lähitulevaisuudessa huomio on Q3-tuloskaudessa ja inflaatioluvuissa


Syyskuussa globaalien osakeindeksien tuotot jäivät nollan tuntumaan, vaikka Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen tuki euromääräisiä tuottoja. Parhaiten tuottivat Japani ja kehittyvät markkinat. Syyskuussa maailman merkittävimmät keskuspankit pitivät korkokokouksensa, öljyn hinnan heinäkuussa alkanut nousu jatkui ja valtionlainojen korot nousivat voimakkaasti.

Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko nousi heinäkuun lopun noin 3,90 %:sta syyskuussa korkeimmillaan noin 4,60 %-tasoille, jotka olivat korkeimmat luvut vuoden 2007 jälkeen! Myös Euroopassa valtionlainojen korot ovat nousseet, vaikka inflaatiokehityksestä on nähty lisää myönteisiä merkkejä. Korkosijoituksien tuotot jäivät syyskuussa lopulta negatiivisen puolelle nousevien korkojen painamana.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.9.2023
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki-1,3 %10,9 %11,8 %10,6 %8,5 %10,2 %
Kehittyneet maat-1,4 %12,0 %12,8 %11,8 %9,3 %11,0 %
Suomi-2,3 %-8,0 %1,5 %3,8 %3,6 %9,2 %
Eurooppa-1,8 %8,8 %19,2 %11,0 %5,9 %6,4 %
USA-1,7 %14,0 %12,0 %12,8 %11,4 %14,0 %
Japani2,1 %12,1 %16,5 %6,4 %4,0 %7,0 %
Kehittyvät maat-0,3 %2,6 %3,4 %1,7 %2,4 %4,6 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-1,8 %-0,3 %-0,7 %-5,3 %-1,3 %0,6 %
Eurooppa-2,3 %0,8 %-1,4 %-7,2 %-2,1 %1,2%
USA0,2 %-2,1 %-9,3%-4,3 %1,7 %3,3 %
Kehittyvät maat1,4 %1,2 %-2,7%2,2 %3,7 %4,1 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,5 %2,5 %3,6 %-3,7 %-1,0 %1,0 %
USA-1,1 %-1,8 %-7,5 %-5,2%1,7 %4,2 %
Kehittyvät maat2,1 %2,1 %-1,1 %-0,9 %2,5 %5,1 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,3 %6,3%11,6 %1,4 %1,3 %2,6 %
USA2,1 %6,8 %2,0 %5,3 %4,7 %6,7 %
Kehittyvät maat2,0 %4,1 %4,8 %0,5 %2,0 %5,1 %

 

SYYSKUU MARKKINOILLA

Yleisesti talouskasvunäkymien osalta maailma näyttää jakautuneelta. Yhdysvalloissa menee mukavasti: inflaatio hidastuu ja talouskasvu jatkuu. Euroalue puolestaan tulee inflaatiosyklissä Yhdysvaltojen perässä ja pohjainflaatio on vielä koholla, mutta kasvu hidastuu jo uhkaavasti kohti nollaa. Yhdysvalloissa autoteollisuuden työntekijäyhdistys UAW aloitti lakon 15.9., ja jatkuessaan ja laajetessaan tämä voisi jarruttaa Yhdysvaltojen kasvua. Kiinassa taas kasvu on kiinalaisittain vaisua ja kiinteistömarkkinoiden ongelmat tuovat vielä lisää epävarmuutta, mikä on painanut osakkeita.

 Kuukauden aikana korot ovat Yhdysvalloissa nousseet, vaikka mm. syyskyyn alussa julkaistu Yhdysvaltain ”nonfarm payrolls” –työllisyyslukupaketti vihjasi työmarkkinan jäähtymisestä. Inflaatiokehitys on ollut pääosin myönteistä, vaikka noussut öljyn hinta näkyy myös kokonaisinflaatiossa. Syyskuun puolivälissä julkaistiin Yhdysvaltojen elokuun kuluttajahintaindeksit. Kokonaisinflaatio nousi toista kuukautta peräkkäin ja markkinoiden odotuksia (3,6 %) enemmän tasolle 3,7 %. Merkittävä tekijä on öljyn hinta, joka on noussut alkukesän noin 71 dollarista nykyiseen yli 90 dollariin. Ruuan ja energian hinnasta puhdistettu pohjainflaatio kuitenkin laski odotustenmukaisesti 4,7 %:sta 4,3 %:iin. Euroalueella syyskuun pohjainflaatio laski odotuksia nopeammin 5,3 %:sta 4,5 %:iin.

 Syyskuun puolivälissä EKP päätyi korkokokouksessaan kyyhkymäiseen nostoon. EKP nosti ohjauskorkojaan 0,25 %-yksiköllä. Talletuskorko on nyt 4,00 % ja perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,50 %. EKP:n tiedotteessa kuitenkin kerrotaan varsin selvästi, että korot ovat nyt riittävän rajoittavalla tasolla, jotta inflaatio saadaan tavoitteeseen. Markkinat tulkitsivat EKP:n tiedotetta ja lausuntoja siten, että nyt tehty nosto oli viimeinen, ja inflaation hidastuessa lisää seuraava liike on koronlasku kesällä 2024. Kokouksen jälkeen EKP:n kiristävämmän siiven edustajat ovat kuitenkin puhuneet, että lisäkiristyksiä voidaan vielä tarvita. Kokouksen yhteydessä EKP nosti vuosien 2023 ja 2024 inflaatioennusteitaan ja laski talouskasvuennusteitaan vastaaville vuosille. Tulevissa kokouksissa päätökset tehdään talousdatan vaatimalla tavalla kokouskohtaisesti, mutta markkinoiden huomio on nyt siirtynyt lisäkiristyksistä ensimmäisen koronlaskun ajankohtaan.

Fed jätti ohjauskorkonsa odotetusti ennalleen vaihteluväliin 5,25–5,50 %. Fed kuitenkin nosti vuoden 2023 talouskasvuennusteensa 1,0 %:sta 2,1 %:iin ja vuoden 2024 osalta 1,1 %:sta 1,5 %:iin. Fedin kasvuennusteet ovat yllättävän positiivisia, minkä vuoksi Fedin jäsenten mediaani odottaa vielä yhtä koronnostoa tälle vuodelle ja vain kahta koronlaskua vuodelle 2024. Fedin päätösten jälkeen korot nousivat ja osakkeet laskivat. Markkinoiden tulkinta oli, että ohjauskorot pysynevät odotuksia pitempään korkealla, jos Fedin näkemyksen mukainen vahva talouskasvu ja työllisyys jatkuvat. Fed tekee jatkossakin päätökset kokous kerrallaan talouskehityksen vaatimalla tavalla.

Öljyn (Brent) hinta on noussut, kun huolet kysynnän ja tarjonnan suhteesta ovat kasvaneet. Loppukesällä nousua vauhdittivat Saudi-Arabian ja Venäjän ilmoitukset tuotannonleikkauksien jatkamisesta. Syyskuun lopulla öljyä nostivat tiedot Yhdysvaltojen varastojen odotettua nopeammasta kutistumisesta. Vastaavasti öljyn kysyntää lisää mahdollisesti maailman teollisuuden toipuminen alhaisilta tasoilta.

NÄKYMÄT

Yritysten Q3-tuloskausi alkaa lokakuun puolivälissä. Q2-tuloskaudet sujuivat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa riittävän hyvin, vaikka Q2-tuloskasvu jäi molemmilla päämarkkinoilla selvästi miinuksen puolella energia- ja perusteollisuussektoreiden painamana. Nämä sektorit tekivät jättituloksia vuosi sitten vastaavalla kvartaalilla. Euroopassa odotetusti esimerkiksi rahoitus- ja teknologiasektoreiden yhtiöt kasvattivat tuloksiaan.  Toistaiseksi yritysten tuloskunto on pysynyt riittävän hyvänä.

Eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelu on alle historiallisen keskiarvon, kun 12 kuukautta eteenpäin katsova p/e-luku on noin 12. Euroopassa vuoden 2023 tuloskasvun odotetaan jäävän nollan tuntumaan. Koko vuoden tarkastelussa toimialoista rahoituksen ja teknologian tulosten odotetaan kasvavan reilusti, mutta energian ja perusteollisuuden tulosten odotetaan laskevan. Yhdysvalloissa osakkeiden hinnoittelu on lähellä viimeisen 10 vuoden keskiarvoa, kun eteenpäin katsova p/e-luku on noin 18. Vallitsevaan korkotasoon verrattuna yhdysvaltalaisosakkeet ovat kuitenkin suhteellisen kalliita.

Korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin, ja Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankeilla kiristyssyklien loput ovat vähintäänkin lähellä. Kiristyssyklien loppuminen tukisi valtionlainojen tuottokehitystä, mikä on ollut nousevien korkojen takia varsin vaisua alkuvuoden aikana. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Pitkällä aikavälillä niiden tuotot ovat olleet ylivertaisia korkosijoituksiin verrattuna.