Markkinakatsaus huhtikuu 2024


KESKUSPANKIT PÄÄOSASSA

  • Osakkeiden nousu jatkui 
  • Myös korkosijoituksien arvot pienessä nousussa
  • Yhdysvaltojen talouskasvu vahvaa, Euroalueen kasvu vaisua
  • Keskuspankit vahvistivat, että koronlaskut ovat suunnitelmissa

Maaliskuun aikana mm. Australian, Euroopan ja Japanin osakemarkkinoiden yleisindeksit sekä yhdysvaltalainen SP500 -indeksi saavuttivat uudet kaikkien aikojen huippunsa. Suomen ja Kiinan osakemarkkinoiden heikkoudet ovat poikkeuksia indeksien ennätystehtailussa.

Korkosijoitusten arvot kääntyivät maltilliseen nousuun, kun valtionlainojen korot laskivat. Esimerkiksi Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko oli helmikuun lopussa noin 2,40 %, kun se oli maaliskuun lopussa laskenut noin 2,30 %:iin. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.3.2024
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki3,3 %10,6 %24,0 %10,1 %11,8 %11,3 %
Kehittyneet maat3,4 %11,3 %25,9 %11,6 %12,9 %12,0 %
Suomi1,2 %-0,7 %-4,0 %0,2%5,7%8,8 %
Eurooppa3,9  %7,7 %15,2 %8,9 %8,7 %6,9%
USA3,3 %12,8 %30,5 %13,4 %15,3 %15,0 %
Japani3,4 %13,8 %26,8 %6,6 %8,4%9,2 %
Kehittyvät maat2,2 %4,6 %10,9 %-0,5 %4,3 %6,3 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma0,6 %-0,4 %1,1 %-3,7 %-1,6 %0,4 %
Eurooppa1,0 %-0,7 %3,9 %-5,0 %-1,7 %0,9 %
USA0,4 %-1,2 %-2,0 %-4,6%-2,0 %-0,7 %
Kehittyvät maat1,5 %-0,3 %5,5 %-3,8 %-1,6 %0,7 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,2 %0,2 %6,4 %-2,7 %-0,7 %1,0 %
USA1,1 %-0,8 %2,0 %-3,9%-0,6 %0,7 %
Kehittyvät maat1,1 %1,0 %5,1 %-4,5%-0,9 %1,1 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,4 %1,4 %10,9 %1,1 %2,6 %3,3 %
USA1,1 %1,2 %8,8 %0,2 %2,1 %2,6 %
Kehittyvät maat1,7 %2,8 %11,9 %-3,2 %-0,9 %1,2 %

 

MAALISKUU MARKKINOILLA 

Keskuspankkien maltillinen viestintä, odotukset lähestyvästä keskuspankkien koronlaskusyklistä ja vahvana jatkuva kasvu Yhdysvalloissa ovat tukeneet osakkeiden nousua. Korot laskivat maaliskuussa alkuvuoden nousujen jälkeen. Inflaatio on pysynyt riittävän uskottavasti matkalla kohti keskuspankkien tavoitetasoja, ja maaliskuun alun kokouksissa keskuspankit vahvistivat koronlaskujen olevan suunnitelmissa.

Euroopan keskuspankki (EKP)

Maaliskuun alun odotetuin tapahtuma oli EKP:n korkokokous. EKP piti korot ennallaan, mutta laski inflaatio- ja talouskasvuennusteitaan. EKP ennakoi vuoden 2024 talouskasvuksi 0,6 % (ed. ennuste 0,8 %) ja kokonaisinflaatioksi 2,3 % (ed. ennuste 2,7 %). Kahden prosentin inflaatiotavoite lähestyy. Ennusteiden lasku tasoittaa tietä koronleikkausten alkamiselle. Markkinoiden odotuksissa on, että ensimmäinen ohjauskoronlasku nähdään kesäkuussa.

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed)

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin korkokokous pidettiin maaliskuun loppupuolella. Koronlaskua ei odotetusti nähty, ja huomio kohdistui uusiin ennusteisiin ja lausuntoihin. Päinvastoin kuin EKP, Fed nosti kuluvan vuoden talouskasvuennusteensa 1,4 %:sta 2,1 %:in ja pohjainflaatioennusteensa 2,4 %:sta 2,6 %:iin. Fedin sisäinen näkemys tämän vuoden koronlaskuista pysyi kuitenkin ennallaan, eli Fedin keskuspankkiirit arvioivat leikkaavansa ohjauskorkoaan tänä vuonna yhteensä kolme kertaa. Fed siis ennustaa talouskasvun olevan aiempaa arviota vahvempaa ja inflaation hidastuvan aiempia odotuksia hitaammin, mutta siitä huolimatta se arvioi koronlaskusyklin alkavan aiempien ennusteiden mukaisesti. Osakemarkkinoille tämä viesti maistui.

Sveitsin ja Japanin keskuspankit

Maaliskuun kokouksessaan Sveitsin keskuspankki laski ohjauskorkoaan ensimmäisenä isona keskuspankkina. Inflaatio ei missään vaiheessa Sveitsissä noussut kuten monilla muilla markkinoilla, mutta koronlasku jo tässä vaiheessa oli pienoinen yllätys. Tämä nosti toiveita myös EKP:n tulevien laskujen suhteen.

Japanin keskuspankki kulkee omassa rytmissään, kun se nosti maaliskuussa ohjauskorkoaan ensimmäinen kerran vuoden 2007 jälkeen. Korko nostettiin -0,1 %:sta vaihteluvälille 0,0 % ja 0,1 %. Japanissa 2000-luvun keskeinen ongelma on ollut inflaation olemattomuus, ja nyt keskuspankki uskaltautui tekemään pienen noston.

Talouskasvu

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten yritysten luottamuskyselyt, ovat vihjanneet viime viikkoina, että kasvu on yhä vaimeaa euroalueella mutta vahvaa Yhdysvalloissa. Tämän myös EKP ja Fed huomioivat uusissa ennusteissaan. Maaliskuun aikana julkaistut ajantasaiset talousluvut Yhdysvalloista pysyivät varsin hyvillä tasoilla, vaikka ostopäällikköindekseissä ja työmarkkinoiden luvuissa on havaittavissa pientä tasaantumista.

Euroalueen kasvunäkymä vaikuttaa aavistuksen parantuneen viime kuukausien aikana alhaisilta tasoiltaan, vaikka Saksan teollisuuden näkymät ovat pysyneet vaisuina. Hyvä kuitenkin muistaa, että viime vuoden lopulla euroalueen kasvu oli nollassa, ja EKP:n uusi kasvuennuste vuodelle 2024 on vain 0,6 %. Markkinoiden odotuksissa on, että nousevat palkat, laskeva inflaatio ja mahdolliset koronlaskut tukisivat Euroopan kasvua vuoden 2024 aikana. Yleisesti talouskasvu päämarkkinoilla Yhdysvaltojen ulkopuolella on vaisuhkoa.

Kiina ja Trump

Hyvä myös huomata, että maaliskuu aikana Trumpin asema republikaanien presidenttiehdokkaana odotetusti vahvistui. Lisäksi Kiina ilmoitti vuoden 2024 talouskasvutavoitteekseen 5 %. Kiinan osakeindeksien kehitys on ollut kuitenkin heikkoa, koska asuntomarkkinoiden ja rakentamisen pitkään jatkunut vaisuus on jatkunut ja kuluttajat ovat varovaisia. Lisähuolina ovat mm. keskushallinnon lisääntynyt kontrolli, omistajan suojan heikkous ja geopoliittinen tilanne.

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

Tähän asti osakemarkkinat ovat hyötyneet Yhdysvaltojen talouden vahvasta vedosta, vaikka osittain sen vuoksi odotukset keskuspankkien koronlaskuista ovat maaliskuun lopulla selkeästi pienemmät kuin joulukuussa. Toisaalta maaliskuun lopussa markkinat ja keskuspankit vaikuttavat olevan samaa mieltä koronlaskujen määrästä ja aloitusajankohdasta. Jos nykyennusteiden mukaan mennään, EKP ja Fed tekevät ensimmäiset koronlaskunsa kesä-heinäkuussa, ja sen jälkeen laskuja nähtäisiin vielä 2–3 loppuvuoden aikana. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 12.4. ja Fedin vastaava on 1.5.

Alkuvuoden aikana korkosijoitusten tuottokehitys on ollut vaisua, mutta osakkeiden nousu on jatkunut.  Viime kuukausien kehitys on hyvä muistutus siitä, että liialliseen pessimismiin ei kannata vaipua, vaikka osakekurssit välillä laskevat kuten viime vuoden syksyllä. Itse asiassa korjausliikkeet ovat varsin yleisiä ja kuuluvat osakesijoittamisen luonteeseen. Yhdysvaltojen SP500-indeksi on kokenut vuoden 1993 jälkeen 18 vuotena vuodensisäisen vähintään 10 % laskujakson.

Keskuspankkien koronlaskusyklin alkaminen tukisi korkosijoituksia, joissa on edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa, ja tämä on korkein taso yli 20 vuoteen. EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,50 %. Kasvun hidastuminen tai odottamaton shokki taloudessa voisi olla osakkeille huono asia, mutta sijoittajilla on nyt myös perinteinen vaihtoehto, korkosijoitukset, tasapainottamassa tilannetta.

Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Osakkeet voivat saada tukea tuloskasvusta, laskevasta korkotasosta ja kuluttajien paranevasta ostovoimasta, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat. Yksittäisen sijoittajan kannalta tuottavan sijoitustoiminnan kulmakiviä myös vuonna 2024 ovat aika markkinoilla, riittävä hajautus ja kustannustehokkuus.