Markkinakatsaus maaliskuu 2024


OSAKKEET NOUSUSSA

  • Osakkeiden nousu jatkui helmikuussa
  • Korkosijoituksien arvot kevyessä laskussa
  • Yhdysvaltojen talouskasvu vahvaa, euroalueen kasvu vaisua
  • Inflaation maltillistuminen hidastunut Yhdysvalloissa
  • Odotukset keskuspankkien koronlaskusyklin alkamisesta siirtyneet eteenpäin

Osakemarkkinoiden vahva vire jatkui. Helmikuun aikana mm. Australian, Saksan ja Japanin osakemarkkinoiden yleisindeksit sekä yhdysvaltalainen SP500 -indeksi saavuttivat uudet kaikkien aikojen huippunsa. Suomen ja Kiinan osakeindeksien heikkoudet ovat poikkeuksia osakeindeksien ennätystehtailussa.

Korkosijoitusten tammikuussa alkanut vaisu kehitys jatkui, kun valtionlainojen korot pysyivät nousussa. Esimerkiksi Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko oli joulukuun lopussa noin 2,00 %, kun se oli helmikuun lopussa noussut noin 2,40 %:iin. 

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 29.2.2024
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki3,0 %7,1 %20,8 %11,1 %11,6 %11,1 %
Kehittyneet maat3,0 %7,7 %22,5 %12,9 %12,7 %11,7 %
Suomi-3,5 %-1,8 %-8,0 %1,2 %5,6%8,5 %
Eurooppa2,1  %3,7 %10,7 %9,8 %8,3 %6,4%
USA3,3 %9,2 %27,6 %14,8 %15,2 %14,7 %
Japani4,8 %10,0 %24,3 %6,9 %8,1 %8,8 %
Kehittyvät maat2,8 %2,3 %8,7 %-0,5 %4,3 %6,4 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-0,2 %-1,0 %2,8 %-3,9 %-1,5 %0,3 %
Eurooppa-0,8 %-1,7 %5,3 %-5,3 %-1,6 %0,8 %
USA-0,8 %-1,7 %0,1 %-5,1 %-1,7 %-0,7 %
Kehittyvät maat0,8 %-1,8 %5,6 %-4,7 %-1,7 %0,7 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,7 %-1,0 %6,3 %-3,0 %-0,7 %0,9 %
USA-1,1 %-1,8 %3,6 %-4,7%-0,4 %0,6 %
Kehittyvät maat0,4 %-0,1 %4,9 %-5,1 %-0,9 %1,0 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,2 %1,0 %10,2 %1,2 %2,8 %3,3 %
USA0,1 %0,1 %8,6 %-0,1 %2,0 %2,5 %
Kehittyvät maat1,8 %1,1 %10,2 %-4,2 %-1,2 %1,2 %

 

HELMIKUU MARKKINOILLA 

Helmikuussa osakemarkkinoiden nousu jatkui, mutta markkinakorot nousivat painaen korkosijoitusten kursseja.  Vahvat talousluvut Yhdysvalloista, riittävän hyvin sujuva Q4-tuloskausi, maltillistuva inflaatio ja odotukset lähestyvästä keskuspankkien koronlaskusyklistä ovat tukeneet osakkeiden nousua. Tammi-helmikuun aikana Facebookin emoyhtiön Metan osake on noussut massiiviset 41 % ja tekoälyjättiläisen Nvidian 64 %. Molempien markkina-arvot ovat tukevasti yli 1000 miljardia, joten aivan pienistä yhtiöistä ei ole kyse. Nämä nousut näkyvät markkinatuotoissakin.
 
Korot nousivat helmikuussa hieman, kun julkaistut inflaatioluvut eivät tarjonneet myönteisiä yllätyksiä ja eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset keskuspankkiirit pyrkivät toppuuttelemaan hurjimpia koronlaskuodotuksia. Lisäksi Yhdysvaltojen työllisyyden ja talouden kehitys on yllättänyt myönteisesti.Yhdysvaltojen talouskasvu vahvaa

 

Yhdysvaltojen talouskasvun vauhti ei vaikuta hidastuvan. Helmikuun aikana julkaistujen lukujen mukaan tilanne työmarkkinoilla on edelleen talouskasvun kannalta erinomainen. Lisäksi talouden luottamuskyselyiden mukaan näkymät sekä teollisuudessa että palveluissa ovat osin jopa parantuneet viime vuoden lopusta.  Hyvä muistaa, että viime vuoden lopussa kasvuvauhti oli 3,2 %! 

Talouskasvu päämarkkinoilla Yhdysvaltojen ulkopuolella on vaisua. Helmikuussa otsikoihin pääsivät uutiset Iso-Britannian, Japanin ja Suomen teknisistä taantumista. Sijoitusmarkkinoiden kannalta nämä ovat eilispäivän uutisia, koska nyt vahvistuneet taantumat eli kahden peräkkäisen vuosineljänneksen negatiiviset kasvut tapahtuivat viime vuoden Q3:lla ja Q4:lla. Koko euroalueen kasvu oli viime vuoden lopulla nollassa. Alkuvuoden aikana julkaistujen lukujen mukaan kasvunäkymät eivät ole Euroopassa juuri kirkastuneet. Markkinoiden odotuksissa on kuitenkin, että nousevat palkat, laskeva inflaatio ja mahdolliset koronlaskut tukisivat Euroopan kasvua myöhemmin vuoden 2024 aikana. 

 

Q4-tuloskausi ja tulosnäkymät vuoteen 2024

 

Q4-tuloskausi sujui odotuksiin nähden vaisummin kuin viime vuosina keskimäärin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tavanomaista pienempi määrä yhtiöstä ylitti odotukset, ja odotukset ylitettiin tavanomaista pienemmällä erolla. Yhdysvaltojen SP500-yhtiöiden tulokset kasvoivat vuositasolla noin 4 %. Euroopassa tuloskasvu jäi negatiivisen puolelle. Osakemarkkinoiden kehityksen kannalta tuloskausi sujui kuitenkin riittävän hyvin.

Osakeanalyytikkojen ennusteista laskettujen odotusten mukaan tuloskasvu olisi 2024 Yhdysvalloissa hieman yli 10 %, ja Euroopassakin selvästi positiivisen puolella. Yleensä ennusteet laskevat vuoden kuluessa, mutta odotuksissa on selkeästi, että tänä vuonna tulokset palaavat kasvu-uralle. Vuonna 2023 tuloskasvut olivat sekä Euroopassa ja Yhdysvalloissa lähellä nollaa. (Lähteet: LSEG I/B/E/S, Factset)

 

Inflaation maltillistuminen hidastunut Yhdysvalloissa

Helmikuun puolivälin tärkein yksittäinen inflaatioluku yllätti kielteisesti. Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksin (CPI) mukaan hintojen nousuvauhti oli ollut tammikuussa 3,1 %, kun odotuksissa oli vain 2,9 % nousu. Joulukuussa nousuvauhti oli ollut 3,4 %. Luvun julkaisun jälkeen odotukset keskuspankkien koronlaskuista pienenivät ja osakeindeksit suuntasivat alas. Osakemarkkinat kääntyivät kuitenkin nousuun jo heti seuraavana päivänä. Markkinoiden tulkinta oli, että koronlaskut ovat tulossa, vaikka inflaation maltillistumisessa voidaan nähdä töyssyjä matkalla. Aivan helmikuun lopussa julkaistu PCE-inflaatio kertoi vuotuiseksi inflaatiovauhdiksi 2,4 %.

Euroalueella kuluttajahintaindeksin vuotuinen nousuvahti laski helmikuussa 2,6 %:iin, mikä oli pieni pettymys. Globaalisti inflaatio on kuitenkin selkeästi laskevalla trendillä, mutta alkuvuoden luvut ovat muistutus siitä, että inflaation saaminen tavoitetasoihin ei välttämättä mene suoraviivaisesti.

 

Keskuspankkien koronlaskusyklien aloitus siirtynyt eteenpäin

Keskuspankkien (Fed ja EKP) tammikuun kokousten jälkeen markkinoilla vahvistui käsitys, että koronlaskut alkavat vuoden 2024 alkupuoliskolla. Tämän jälkeen Yhdysvaltojen inflaatio-, talouskasvu- ja työllisyysluvut ovat yllättäneet ylöspäin, mikä on laskenut odotuksia keskuspankkien pikaisista koronlaskuista. Euroalueella tilanne on kasvun suhteen hyvin erinäköinen, mutta odotukset EKP:n leikkausten suhteen ovat myös alentuneet. Helmikuun lopun markkinahinnoittelun mukaan sekä EKP että Fed laskisivat ensimmäisen kerran vasta kesä-heinäkuussa. Odotuksissa on, että vuoden 2024 aikana molemmat leikkaisivat 3–4 kertaa. Muutokset kasvu- tai inflaationäkymissä voivat heilutella odotuksia jatkossakin. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 7.3. ja Fedin vastaava on 20.3.

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

Alkuvuoden aikana korkosijoitusten tuottokehitys on ollut vaisua, mutta osakkeiden nousu on jatkunut.  Viime kuukausien kehitys on hyvä muistutus siitä, että liialliseen pessimismiin ei kannata vaipua, vaikka osakekurssit välillä laskevat kuten viime vuoden syksyllä. Itse asiassa korjausliikkeet ovat varsin yleisiä ja kuuluvat osakesijoittamisen luonteeseen. Yhdysvaltojen Sp500-indeksi on kokenut vuoden 1993 jälkeen 18 vuotena vuodensisäisen vähintään 10 % laskujakson. Näiden isoimpien korjausliikkeiden vuosinakin indeksi on päätynyt kuitenkin lopulta plussan puolelle 11 kertaa 18:sta (lue lisää artikkelistamme). Korjausliikkeet ovat siis varsin yleisiä myös pörssien nousuvuosina.

Inflaatiokehitys on vuoden 2024 alussa edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Jos inflaatio maltillistuminen jatkuu, keskuspankit voivat alkaa laskea ohjauskorkojaan. Helmikuun lopulla markkinoiden odotuksissa yhä on, että sekä EKP että Fed tekisivät useita ohjauskorkojen laskuja vuonna 2024, vaikka hurjimmat leikkausodotukset ovat pienentyneet. Laskusyklin alkaminen tukisi korkosijoituksia, joissa on edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Osakkeet voivat saada tukea tuloskasvusta, laskevasta korkotasosta ja kuluttajien paranevasta ostovoimasta, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat.

Yksittäisen sijoittajan kannalta tuottavan sijoitustoiminnan kulmakiviä myös vuonna 2024 ovat aika markkinoilla, riittävä hajautus ja kustannustehokkuus. Markkinoilla nähdään välillä nousukausia ja välillä laskua. Kun sijoitussuunnitelma vastaa omia tavoitteita ja sijoitusten riskitaso vastaa omaa riskiprofiilia, markkinoilta ei ole juuri kannattanut poistua. Emme usko, että se kannattaisi nytkään.