Sijoittajakirje maaliskuu 2021

KORKONÄKYMÄT MUUTOKSESSA

Talouden vahvaa elpymistä ennakoidessa osakemarkkinat pinnistelivät uusiin ennätyskorkeuksiinsa maailmalla helmikuussa. Pörsseissä kurssinousu onkin luonnollista, kun pörssiyhtiöiden tulokset kohoavat voimakkaasti, mutta korkomarkkinoilla vastaavaa talouden nousukautta ei pitkään tunnuttu huomioitavan lainkaan. Korkojen osalta on luotettu keskuspankkien linjauksiin, joiden mukaan elvyttävä rahapolitiikka nollakorkoineen tulee jatkumaan hamaan tulevaisuuteen. Helmikuun lopussa tunnelmat korkomarkkinoilla näyttävät kuitenkin muuttuneen, ainakin osittain. 

Pitkät dollarikorot kääntyivät hitaaseen, mutta selvään nousuun vuoden alusta alkaen. Helmikuussa nousu kiihtyi ja kymmenvuotisen amerikkalaisen liittovaltiolainan korko kohosi puolentoista prosentin tuntumaan, korkeimmilleen vuoteen. Eurooppalaiset vastaavat korot seurailivat samaan suuntaan, vaikka täällä korkotaso on yhä tuntuvasti amerikkalaista matalampi. Korkojen pieni kohoaminen saikin sitten aikaan väristyksiä osakemarkkinoilla. Ovatko korot kääntymässä pysyvämpään nousuun? Yllättääkö inflaatio keskuspankit, mikä puolestaan johtaisi korkopolitiikan merkittävään suunnanmuutokseen?  

Tähän mennessä nähtyjä korkoliikkeitä tarkasteltaessa havaitaan pitkien korkojen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin kohonneen kutakuinkin koronakriisiä edeltäneelle tasolleen. Lyhyemmissä koroissa nousua ei olla vielä nähty lainkaan. Korkomarkkinoiden voidaan siten tulkita palautuneen koronakriisistä aiempaan ja normaalimpaan matalien korkojen asentoon, eikä mistään merkittävästä trendikäänteistä voida vielä puhua. Markkinoille tällainen normalisoituminen on pidemmän päälle positiivista. Nyt myös korkomarkkinoilla tunnutaan luottavan parempien talouskasvun aikojen alkamiseen. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 28.2.2021
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki2,4%2,7%17,9%10,5%11,7%10,3%
Kehittyneet maat2,7%2,4%17,1%10,9%11,6%10,8%
Suomi1,2%4,5%22,7%9,2%13,4%10,6%
Eurooppa2,5%1,8%8,9%4,3%6,5%6,0%
USA2,7%2,4%20,7%14,6%14,2%14,4%
Japani1,6%1,3%16,2%5,4%8,8%7,4%
Kehittyvät maat0,9%4,7%23,1%6,5%12,7%5,8%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-1,9%-2,5%-1,5%2,4%1,1%3,5%
Eurooppa-1,7%-2,2%-0,3%3,7%2,4%5,4%
USA-2,5%-2,6%-9,7%6,4%0,7%5,6%
Kehittyvät maat-1,6%-1,3%-4,6%3,6%2,7%4,4%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,8%-0,9%1,1%2,3%2,5%3,8%
USA-3,0%-4,2%-9,0%7,9%3,2%6,4%
Kehittyvät maat-0,2%0,6%-4,7%6,5%4,7%7,1%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,6%1,0%4,7%3,0%4,5%5,0%
USA0,4%1,5%-1,8%6,4%6,4%7,7%
Kehittyvät maat-1,6%-1,6%-9,0%2,2%3,5%7,7%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Alkuvuosi on ollut osakemarkkinoilla vahva ja helmikuussakin osakekurssit kohosivat maailmalla loppukuun väreilystä huolimatta. Viime vuoden lopun tulossaldo pörssiyhtiöiltä osoittautui huimasti ennakoitua paremmaksi. Amerikkalaisten yhtiöiden tulokset paranivat jopa selvästi vuotta aiemmasta ja tällä kertaa Euroopassakin yhtiöt onnistuivat raportoimaan analyytikoiden odotukset selvästi ylittävistä tuloksista. Pörssiyrityksillä toipuminen viime vuoden koronapudotuksesta onkin jo hyvässä vauhdissa ja markkinoilla odotetaan vauhdin edelleen kiihtyvän alkuvuoden aikana. 

Odotuksiin nähden vahvan tulosannin myötä markkinoilla on ennusteita nostettu entisestään koskien alkanutta vuotta. Maaliskuun lopussa päättyvän ensimmäisen neljänneksen tulosten arvioidaan Euroopassa olevan liki 40 % viimevuotista parempia ja Yhdysvalloissakin kasvua ennakoidaan reippaan viidenneksen verran. Kovimpia kasvuprosentteja odotetaan kevätneljännekselle, jolloin tulosten ennakoidaan nousevan Euroopassa noin 80 % ja Wall Streetillä noin 50 % viime vuoden koronakevättä korkeammiksi. Lähiaikojen tulosnäkymät pörsseissä ovatkin ennätysmäisen vahvoja ja tätä taustaa vasten sijoittajatunnelman voi odottaa pysyvän iloisena. 

Kevään tuloskasvun myötä myös absoluuttinen tulostaso pörssiyhtiöillä kohoaa lähelle kautta aikain korkeinta tasoaan. Markkinoilla odotetaan talouden toipumisen jatkuvan myös loppuvuonna ja keskimäärin pörssiyhtiöiden tulosten kohoavan ennätyslukemiinsa vuoden loppuun tultaessa. Yhdysvalloissa selvästikin ja Euroopassakin mahdollisesti. Ratkaisevaa hyvälle tuloskehitykselle on tietysti koko talouden kehityskaari ja -vauhti, mikä puolestaan on edelleen sidoksissa koronapandemian hallinnan kanssa. Rokotteiden myötä epidemian odotetaan laantuvan kesän aikana ja mahdolliset takaiskut näissä odotuksissa heijastuvat myös talouden kasvutoiveisiin.

 

 

Suhdannekuva. Merkittäviä muutoksia talouden näkymissä ei alkuvuoden aikana ole nähty. Ennakoivat suhdannemittarit osoittavat yritysten luottamuksen olevan edelleen vahvaa koskien tulevaa kehitystä ja siten talouskasvun kiihtyvää alkuvuoden aikana. Euroopassa koronakriisin rajoitustoimet ovat hieman latistaneet rohkeimpia elpymisodotuksia talvikuukausien aikana, mutta rajoitusten oletettavasti hellittäessä piristyvät positiiviset näkymät kevään mittaan jälleen vauhdilla. Yhdysvalloissa yritysten luottamus on yhä korkeasuhdannetasolla ja talouskasvun kiihtymisen ennakoidaan olevan ripeää. 

Siinä missä länsimaiden lähitulevaisuuden näkymät ovat vahvoja, ovat kiinalaiset näkymät selvästi heikentyneet alkuvuonna. Sikäläiset luottamusbarometrit notkahtivat tammi-helmikuussa alimmilleen vuoteen ja laskua on selitelty Kiinan heikentyneillä vientinäkymillä juuri länsimaiden koronatilanteen vuoksi. Kiinan vaisuhkoja suhdanneodotuksia paikkaavat onneksi muun Aasian näkymien piristyminen. Japanissa, Koreassa, Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa kasvuodotukset ovat nopeasti nousseet. 

 

Korkomarkkinat. Pitkien dollarikorkojen noususta alkanut spekulointi korkonäkymien muutoksesta tulee jatkumaan markkinoilla varmasti, mutta mitään dramaattisia käänteitä markkinoille ei kannata ennakoida. Tämänhetkinen korkotaso ei ennakoi edes Yhdysvaltoihin juuri minkäänlaista inflaation kiihtymistä, vaikka siitä mediassa paljon kirjoitellaankin. Huoli hintavakauden puolesta kumpuaa Yhdysvaltain hallinnon löysästä finanssipolitiikasta, minkä pelätään johtavan inflaatiokierteeseen ja luottamuksen rapautumiseen Yhdysvaltain julkisen talouden velkakestävyyden suhteen. 

Totta onkin, että Bidenin hallinnon runnoma 1,9 biljoonan dollarin elvytyspaketti ja sitä mahdollisesti seuraavat investointipaketit nostavat liittovaltion velkavuoren lähelle sotavuosien ennätystasoa. Markkinoiden näkökulmasta kaivattaisiinkin tasapainottavia toimia valtion tulojen varmistamiseksi. Vastaavaa tai lähes vastaavaa elvytystä harjoitetaan myös muissa länsimaissa ja velkasuhteet heikkenevät rajusti. Toistaiseksi markkinoilla on voitu luottaa siihen, että keskuspankkien setelirahoitus takaa velkarahoituksen saatavuuden, mutta pidemmän päälle toimia tasapainon hakemiseksi varmasti tullaan etsimään. 

Entäpä sitten itse inflaatio? Toistaiseksi muutokset hintavakaudessa ovat olleet hädin tuskin havaittavia. Euroopassa viime vuoden loppupuoliskon deflaatiojakso päättyi tammikuussa raportoituun vajaan prosenttiyksikön kuluttajahintojen nousuun, mutta tämäkin nousu selittyi yksinomaan kohonneilla energian, siis öljyn, hinnannousulla. Laajempaa hintojen nousupainetta ei olla nähty. Talouden elpyessä voimakkaasti kevätkuukausina, hintapaineiden voi odottaa hieman kohoavan, mutta pelko laajemmasta inflaatiokierteestä on varmasti turhaa. Inflaationkin osalta paras oletus on, että näkymät normalisoituvat sille tasolle, missä oltiin ennen koronakriisin puhkeamista. Inflaatio sinnittelee matalana, mutta toivottavasti edes hiukan positiivisena.

   

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Osakemarkkinoiden rauhoittuminen helmikuun lopussa oli tervetullutta. Innokkuuden noustua markkinoilla huippuunsa alkuvuonna, on edes hetkeksi hyvä pysähtyä puntaroimaan markkinoiden hinnoittelua ja näkymiä rauhallisemmalla otteella. Ennusmerkit pörssiosakkeille ovat yhä edelleen erinomaisessa asennossa. Talouden odotetaan elpyvän voimakkaasti alkaneena vuonna ja kiihkeintä kasvua odotetaan aivan lähikuukausille. Pörssiyhtiöiden tulosten ennakoidaan paranevan huimilla prosenttiluvuilla ja kurottelevan historiallisiin ennätyksiinsä vuoden päätteeksi. Nyt markkinoilla kaivataankin vain malttia odottaa näiden asioiden realisoitumista. 

Talouden kasvuodotusten myötä ja velkavetoisen elvytyksen seurauksena korkomarkkinoilla on viritelty epäilyjä suuremmasta käänteestä korkonäkymiin, mikä puolestaan voisi muuttaa asetelmia kaikkien sijoitusmarkkinalohkojen hinnoittelun suhteen. Toistaiseksi nämä huolet tuntuvat ylimitoitetuilta ja tähän mennessä nähdyt korkoliikkeet pikemminkin paluulta koronakriisiä edeltävään tilaan. Vuosikymmenen jatkunut nollakorkoympäristö yhdistettynä keskuspankkien löysään rahapolitiikkaan ei ole pikapuoliin muuttumassa. 

Maaliskuussa tarkentuvat markkinoiden ennusteet alkuvuoden kehityksestä. Tulosodotukset pörssiyhtiöiden osalta ovat koko alkuvuoden pysyneet vahvoina ja jopa vahvistuneet. Talouden kasvunäkymissäkään ei ole nähty muutoksia. Pandemian hallinnan osalta markkinoiden usko näyttää edelleen olevan vahvaa rokotekampanjoinnin takkuilusta ja uusista virusmuunnoksista huolimatta. Jos jotain yllättävää käännettä ei keväällä nähdä, niin edellytykset myönteisen sijoitusympäristön jatkumiselle ovat erinomaiset.