Sijoittajakirje lokakuu 2020

ELPYMINEN YHÄ VOIMISSAAN

Syksyn alkaessa koronaepidemian toinen aalto on tullut todeksi. Tautitapaukset ovat nousseet Euroopassa jopa kevään ensipiikkiä korkeammalle tasolle ja Yhdysvalloissa tartuntojen määrät ovat kasvussa. Markkinoilla tunnelmat eivät silti ole synkentyneet eikä kevään kaltaisesta paniikista ole tietoakaan. Selitys markkinoiden rauhallisuuteen piilee talouden elpymiskehityksen jatkumisessa. Toisesta tautiaallosta huolimatta länsitalouden näyttävät olevan yhä varsin vahvan elpymisen polulla. Teollisuuden ja laajemmankin yrityskentän odotukset ovat jatkaneet vahvistumistaan. Kulutuskysyntä on myös toipunut ja noussut monilta osin jopa koronakriisiä korkeammalle tasolle. 

Sijoitusmarkkinoiden loppuvuoden näkymien kannalta tärkeintä onkin talouden toipumisen jatkuminen uudesta tautiaallosta huolimatta. Poliittisella puolella on tällä kertaa selvää haluttomuutta ottaa käyttöön laajoja taloudellista toimeliaisuutta rajoittavia keinoja käyttöön epidemian hillitsemiseksi ja mikäli niihin ei syksyn mittaan ryhdytä, voidaan talouden odottaa jatkavan elpymistään. Markkinoiden rauhallisuuden takeena ja riskinottohalukkuuden ruokkijana on tietysti myös avokätinen rahapoliittinen elvytys. Keskuspankit ovat linjanneet pitävänsä tästä elvytyksestä kiinni vielä vuosia eteenpäin. 

Lokakuussa pörsseissä päästään sitten analysoimaan ruohonjuuritason talouskehitystä yritysten raportoidessa kolmannen vuosineljänneksen tuloksiaan ja samalla arvioidessaan tulevia näkymiään. Tulosten odotetaan yleisesti toipuneen kevään kuopastaan vaikka viime vuoden tasoon ei vielä ylletäkään. Markkinoille tärkeintä on saada tuloskehityksen osalta vahvistus odotuksille siitä, että tulokset toipuvat ripeään tahtiin ja että tulosten paraneminen jatkuu talven aikana. Talouden mittareiden valossa markkinoilla näyttäisikin olevan hyvät mahdollisuudet positiiviseen tuloskauteen. 

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.09.2020
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki -1,3% -2,6% 2,7% 7,4% 9,2% 10,2%
Kehittyneet maat -1,5% -2,6% 2,6% 8,0% 9,4% 11,1%
Suomi -0,4% 5,6% 10,2% 5,7% 10,1% 8,1%
Eurooppa -1,4% -12,7% -7,8% -0,3% 3,2% 5,9%
USA -1,9% 2,3% 8,2% 12,5% 12,6% 14,9%
Japani 3,2% -2,0% 3,1% 8,7% 9,3% 10,3%
Kehittyvät maat 0,4% -5,4% 2,8% 2,7% 7,9% 4,1%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma 1,8% 2,6% -1,1% 4,4% 2,9% 3,8%
Eurooppa 2,1% 5,7% 1,2% 5,9% 4,7% 5,9%
USA 2,2% 9,9% 4,7% 8,3% 4,4% 6,1%
Kehittyvät maat 0,2% -5,2% -5,6% 2,9% 4,4% 6,6%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,3% 0,7% 0,1% 2,4% 2,7% 3,3%
USA 1,7% 2,1% 0,3% 7,0% 5,2% 8,2%
Kehittyvät maat 1,1% -1,3% -2,1% 6,3% 6,5% 9,2%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -0,6% -3,2% -1,6% 0,9% 3,2% 4,8%
USA 0,8% -5,8% -5,9% 3,8% 4,2% 7,1%
Kehittyvät maat 0,8% -4,0% -2,9% 4,3% 6,7% 9,2%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Syyskuussa osakemarkkinoiden vahvassa nousutrendissä koettiin hengähdystauko ja maailmanmittapuussa kurssit jäivät kuukauden osalta niukasti miinukselle. Osakekurssien historiallisesti korkeaksi noussut arvostustaso jarrutti sijoittajien ostohalukuutta ja varmasti myös koronaepidemian uusi kiihtyminen hillitsi ostohaluja. Sen sijaan ympäröivässä talouskehityksessä ei syyskuun aikana koettu mitään sellaista negatiivista käännettä, mikä antaisi aihetta suurempaan korjausliikkeeseen pörsseissä.   

Markkinoilla odotetaan pörssiyhtiöiden tulosten toipuneen tasatahtia laajemman talouskehityksen kanssa. Wall Streetillä ennakoidaan tulosten jäävän runsaat 20 % vuodentakaista heikommiksi. Toteutuessaan tämä tulostaso olisi selvä parannus toisella neljänneksellä koettuun yli 30 %:n pudotukseen. Euroopassa tuloskuoppaa arvioidaan kertyvän vielä vajaat 40 %, mutta täälläkin luvut ovat selvästi parempia kuin kevään yli 50 %:n tulossyöksy. Amerikkalaisten yhtiöiden osalta ennusteet ovat lisäksi hiljalleen nousseet viimeisten viikkojen aikana. Euroopassa valitettavasti ennusteissa ei ole havaittavissa piristymistä. Yrityksiltä itseltään saatujen ennakkotietojen valossa toteutuvat tulokset todennäköisimmin osoittautuvat analyytikoiden ennusteita paremmiksi. Tavanomaista useampi yhtiö on nostanut arviotaan omasta tuloskehityksestään. 

Lokakuussa käynnistyvän tuloskauden osalta tärkeintä markkinoille on saada vahvistus tulosten nousevasta trendistä. Poikkeuksellisen kevään jälkeen markkinoiden epävarmuus tuloskehityksen osalta on varmasti tavanomaoista suurempaa ja siten yllätykset tulosten osalta todennäköisempiä. Kesällä amerikkalaisyritykset onnistuivat raportoimaan reippaasti paremmista tuloksista kuin mitä markkinoilla osattiin odottaa ja niin voi hyvinkin käydä myös tällä kertaa. Euroopassa sen sijaan pessimistiset ennusteet toteutuivat kevään osalta valitettavan hyvin ja markkinoilla näyttääkin olevan selvää varovaisuutta eurooppalaisia pörssiyhtiöitä kohtaan myös tällä kertaa. 

Loppuvuoden osalta tulosten toipumisen odotetaan markkinoilla jatkuvan ja varsinaista tulosten ponnahdusta ennakoidaan ensi vuoden alkuun, jolloin niin eurooppalaisten kuin amerikkalaistenkin tulosten odotetaan ponnistavan tämän vuoden tasoa ylemmäs. Tämä kehityskulku edellyttää talouden voimistumista edelleen ja samalla epidemian vaikutusten vaimenemista talouteen. Ja epidemian osalta riskinä varmasti on toisen tautiaallon kiihtyminen sellaisiin mittasuhteisiin, että laajemmat rajoitustoimet nähdään välttämättöminä. Tällöin myös pörsseissä jouduttaisiin alentamaan kasvunäkymiä ja kolaus kurssikehitykseen olisi väistämätön. 

 

Suhdannekuva. Talouden suhdannemittareiden valossa syyskuu oli vahvan toipumisen aikaa. Elinkeinoelämän luottamuskyselyissä tunnelmat vahvistuivat selvästi ja barometrit nousivat yleisesti korkeimmilleen sitten koronakriisin alun. Amerikkalainen teollisuus ennakoi tuotantonsa kasvavan loppuvuoden aikana ja Euroopassakin kurotellaan jo positiivisten näkymien rimaa. Kiinassa teollisuustuotannon kasvu kiihtyi alkusyksyyn tultaessa ja tahdin ennakoidaan edelleen vahvistuvan loppuvuonna.   

Kulutusrintamalla kehitys kevään rajoitustoimien aiheuttaman pysähdyksen jälkeen on ollut vahvaa. Kuluttajat ovat palanneet niin kaupan kassoille kuin asuntomarkkinoillekin hyvällä ostohalulla. Kuluttajien luottamus on vahvistunut edelleen Atlantin molemmin puolin huolimatta epidemiatilanteen heikkenemisestä. Kuluttajien kannalta tärkeintä on, että työmarkkinatilanne ei heikkene ja työllisyyden toipumisen suhteen kehitys onkin ollut myönteistä. Amerikkalainen kevään työttömyyspiikki on sulanut selvästi odotettua nopeammin ja Euroopassa koko piikki jäi huomattavasti pelättyä pienemmäksi.  

Päättyneen kolmannen vuosineljänneksen osalta kokonaistuotannon kasvu tuleekin osoittamaan vahvoja lukemia kevääseen verrattuna. Vuodentakaiseen verrattuna talous on toki edelleen miinuksella, mutta koko kuluvan vuoden osalta talouden notkahdus näyttää jäävän selvästi pienemmäksi kuin mitä kevään koronasyövereissä pelättiin. Ja loppuvuonna talouden kasvun odotetaan jatkuvan ja markkinoilla myös ennakoidaan kasvun jopa kiihtyvän laajojen julkisen elvytyksen seurauksena. Riskinä myönteiselle talouskehitykselle nähdään yhä talouksien elpymisen epätahtisuus, mutta nämäkin huolet näyttävät olevan pienenemään päin. 

 

Korkomarkkinat. Pörssikurssien nousun hiipuminen syyskuussa ja etenkin amerikkalaispörsseissä syyskuussa koettu vellonta heijastui pieneltä osaltaan myös korkomarkkinoille. Valtionlainakorot ovat pysyneet ennätysalhaalla ja vastaavasti korkeamman riskin yrityslainoissa tuottotasot hieman kohosivat. Ajoittain markkinoilla uumoiltiin sijoittajien riskinottohalukkuuden heikkenevän korkeampiriskisiä lainapapereita kohtaan, mikäli talouden toipumisodotuksiin kohdistuu epäilyjä uuden epidemia-aallon myötä. Laajempaa muutosta korkomarkkinoilla ei kuitenkaan nähty ja oletettavaa on, että korkonäkymät pysyvät vakaina myös loppuvuoden aikana. 

Korkojen latteita näkymiä rajataan tehokkaasti keskuspankkien rahapolitiikalla. Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskuspankit ovat sitoutuneet laajamittaisen elvytyksen jatkamiseen vielä useamman vuoden ajan. Molemmilla mantereilla keskuspankit ovat vieläpä kertoneet löysän rahapolitiikan jatkuvan vaikka inflaatio jostain syystä ylittäisikin aiemmin tavoitetasona pidetyn 2 %:n rajan. Inflaatiosta ei kuitenkaan näytä olevan välitöntä vaaraa. Euroopassa kuluttajahinnat kääntyivät loppukesästä laskuun ja orastava deflaatiopelko vaatii pikemminkin rahanmäärän kasvattamisen kiihdyttämistä kuin kireämpää rahapolitiikkaa. 

 

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Talouden suuressa kuvassa toipuminen on jatkunut syksyn koittaessa vähintäänkin markkinoiden ennakoimaan tahtiin. Seuraavaksi saamme vahvistuksen paranevista tuloksista pörssiyrityksiltä itseltään ja tämän positiivisen kierteen odotetaan jatkuvan. Vahva rahapoliittinen elvytys ylläpitää toiveikkuutta markkinoilla ja julkisen vallan elvytystoimet nostavat talouden kasvunäkymiä ainakin lyhyellä tähtäyksellä.  

Onko markkinoilla sitten edessään selvä reitti kohti uusia pörssiennätyksiä? Ehkä. Riskinä markkinoiden myönteisille näkymille on nähtävä osakekurssien jo ennestään korkeaksi kohonnut hinnoittelu. Markkinoilla on jo hinnoiteltu paljon positiivista kehitystä eikä pettymyksiin siten näyttäisi olevan paljon pelivaraa. Markkinoita saattaa myös hetkellisesti heilautella Yhdysvaltain presidentinvaalien loppunäytös. Jos vaalitulos jättää tilaa spekuloinnille, hermoilu markkinoillakin voi yltyä. Trumpin voitto vaaleissa vaikuttaa epätodennäköiseltä, mutta markkinoille se saattaisi olla jopa positiivista. Talouspolitiikan linja ei muuttuisi. Bidenin tavoittelema yritysverotuksen kiristys sen sijaan varmasti diskontattaisiin pörsseissä jonkinasteisella kurssilaskulla. 

Euroopassa markkinoilla jännitetään täkäläisten yritysten tuloskehityksen vahvuutta akuutin kriisin jäljiltä. Markkinoiden varovaisuus eurooppalaisten näkymien suhteen on silmiinpistävää vaikka reaalitalouden mittarit osoittavat elpymisen olleen vahvaa myös vanhalla mantereella. Ehkäpä eurooppalaisetkin yritykset onnistuvat yllättämään markkinat tällä kertaa positiivisesti useamman pettymyksen jälkeen.  

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.