Markkinakatsaus toukokuu 2024


LASKEVIEN KURSSIEN HUHTIKUU

  • Huhtikuussa osakkeet laskivat
  • Myös korkosijoituksien arvot laskussa
  • Yhdysvaltojen inflaatio on jatkunut odotuksia sitkeämpänä ja talouskasvussa hidastumisen merkkejä
  • Odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronlaskuista siirtyneet kauemmaksi tulevaisuuteen

Huhtikuussa keskeiset osakeindeksit kääntyivät laskuun pitkän nousuputken jälkeen. Aiemmin keväällä mm. Euroopan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden yleisindeksit olivat saavuttaneet uudet kaikkien aikojen huippunsa. Kiinalaisosakkeet olivat huhtikuussa myönteinen poikkeus. Kiinan kasvunäkymät ovat hieman parantuneet viime aikoina, mikä tuki alueen osakemarkkinoita.

Huhtikuussa markkinakorot nousivat painaen korkosijoitusten kursseja. Esimerkiksi Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko oli huhtikuun lopussa melkein 2,60 %, kun se oli ollut maaliskuun lopussa noin 2,30 %:ssa. Yhdysvaltojen 10-vuotisen lainan korko oli huhtikuun lopussa lähes 4,70 %:ssa eli korkeimmillaan sitten viime lokakuun huipputasojen.  

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.4.2024
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki-2,3 %8,1 %21,3 %8,5 %10,5 %11,1 %
Kehittyneet maat-2,7 %8,3 %22,3 %9,8 %11,4 %11,7 %
Suomi2,6 %2,0 %-1,6 %-0,3%5,9%8,8 %
Eurooppa-0,7  %6,9 %11,5 %8,0 %7,7 %6,7%
USA-3,1 %9,2 %26,8 %11,1 %13,6 %14,7 %
Japani-3,8 %9,4 %23,4 %6,6 %7,2%9,2 %
Kehittyvät maat1,6 %6,3 %15,4 %-0,1 %4,2 %6,5 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-1,6 %-2,0 %-0,7 %-4,2 %-1,9 %0,1 %
Eurooppa-1,4 %-2,1 %2,5 %-5,1 %-2,0 %0,6 %
USA-2,3%-3,6 %-4,7 %-5,6%-2,3 %-1,0 %
Kehittyvät maat-2,8 %-3,2 %1,9 %-5,3 %-2,1 %0,3 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,9 %-0,8 %4,6 %-3,0 %-1,0 %0,8 %
USA-2,6 %-3,4 %-1,3 %-5,1%-1,2 %0,3 %
Kehittyvät maat-1,5 %-0,5 %2,9 %-5,1%-1,3 %0,8 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,0 %1,4 %10,4 %0,9 %2,3 %3,2 %
USA-1,1 %0,0 %6,8 %-0,5 %1,6 %2,4 %
Kehittyvät maat-1,3 %1,4 %10,8 %-4,2 %-1,1 %1,0 %

 

HUHTIKUU MARKKINOILLA 

Globaalit osakemarkkinat kääntyivät huhtikuun alussa laskuun. Syitä laskulle olivat mm. yhdysvaltalaisten keskuspankkiirien kommentit, liittovaltion sitkeä inflaatio ja geopoliittiset jännitteet. Lisäksi viime kuukausien aikana osakkeet ovat nousseet enemmän kuin tuloskasvuodotukset. Toisin sanoen osakkeiden tulosperusteinen (p/e) hinnoittelu on noussut, mikä voi altistaa laskuille.

 Sitkeää inflaatiota Yhdysvalloissa

Huhtikuussa raportoitu Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksi (CPI) yllätti kielteisesti. Hintojen nousuvauhti oli ollut maaliskuussa 3,5 %, kun odotuksissa oli 3,4 %:n nousuvauhti. Helmikuussa oltiin tasolla 3,2 %. Samaan aikaan talous kasvaa ja työttömyys on erittäin matalaa. Tämä yhdistelmä tarkoittaa, että keskuspankki Fedillä ei ole syytä pikaisiin koronlaskuihin. Myös keskuspankki Fedin edustajat ovat puhuneet vahvasta talouskehityksestä ja yhä liian korkealla olevasta inflaatiosta. Mm. johtaja Powell on lausunut, että inflaation maltillistumisessa menee aiemmin arvioitua kauemmin. Huhtikuussa korot nousivat, koska merkit odotuksia sitkeämpänä jatkuvasta Yhdysvaltojen inflaatiosta vahvistuivat.

Laskevaa inflaatiota euroalueella

Huhtikuussa raportoidut euroalueen kuluttajahintaindeksit (CPI) kehittyivät myönteisesti. Hintojen nousuvauhti oli ollut maaliskuussa vain 2,4 %, kun odotuksissa oli 2,6 %:n nousu. Aivan kuun lopussa raportoitu huhtikuun nousuvauhti 2,4 % oli odotustenmukainen. Euroalueella inflaatio hidastuu mukavasti kohti tavoitetasoja. Huhtikuun kokouksessaan EKP jätti korot ennalleen, mutta linjasi, että kesäkuussa korkoja lasketaan, jos nykyennusteiden mukainen kehitys toteutuu. Tämä tarkoittaa, että EKP voi aloittaa koronlaskut, vaikka Yhdysvalloissa Fed vielä pitäisi korkonsa ennallaan. Euroalueella sekä kasvu- että inflaationäkymät ovat selvästi Yhdysvaltoja matalammat. Markkinoilla EKP:n kesäkuun koronlaskua pidetään melko varmana.


Geopoliittiset riskit nousivat


Huhtikuun alussa öljyn hinta nousi, kun jännitteet Lähi-Idässä kasvoivat. Aivan kuun alussa Irania vastaan tehtiin isku. Ainakin Iran uskoo tekijän olleen Israel. Kuun puolivälissä Iran iski kostoksi Israeliin. Isku ei aiheuttanut kuitenkaan merkittäviä tuhoja, koska länsitiedustelu osasi odottaa iskua, ja iskun torjunta onnistui. Iskun jälkeen Iran antoi ymmärtää, että tehdyt toimenpiteet riittäisivät kostoksi. Iranin hyökkäyksen jälkeen pelot sijoitusmarkkinoilla lopulta laskivat, ja niin teki öljyn hintakin. Tämä oli kuitenkin hyvä muistutus, että geopoliittiset riskit eivät ole poistuneet. Lähi-idän suurvaltojen kostonkierre olisi luonnollisesti huono asia kaikin puolin.

Talouskasvu

Talouskasvun osalta huhtikuussa saatiin ristiriitaisia tietoja. Kuun lopulla Yhdysvaltojen Q1-talouskasvun vauhdiksi raportoitiin vain 1,6 %, kun odotuksissa oli ollut 2,4 % kasvuvauhti. Kasvutahti oli viimeksi yhtä hidasta keväällä 2022. Monien kyselytutkimusten perusteella kasvuvauhdiksi oli ennakoitu reippaampaa. Lisäksi kuun lopulla raportoitiin alustavat huhtikuun ostopäällikköindeksit Euroopasta ja Yhdysvalloista. Euroalueella teollisuuden näkymät pysyivät vaisuina, mutta palveluiden johdolla kokonaisindeksin pisteluku nousi odotuksia enemmän tasolle 51,4 eli talouden kasvusta indikoiville lukemille. Yhdysvalloissa sitä vastoin sekä teollisuuden että palveluiden indeksit laskivat ja jäivät alle odotusten. Yhdysvalloissa kokonaisindeksin pisteluku 50,9 oli ensimmäistä kertaa alle euroalueen sitten huhtikuun 2023.  

Tuloskausi

Huhtikuun puolivälin jälkeen osakemarkkinat toipuivat osittain alkukuun laskusta, kun markkinoiden jättiläiset julkaisivat riittävän hyviä tulosraportteja ja kaiken kaikkiaan tuloskauden alku sujui odotuksia paremmin. Mm. Microsoft ja Alphabet ylittivät odotukset, ja osakkeet nousivat tulosjulkistustensa jälkeen selvästi. Tesla jäi odotuksista, mutta osake nousi, kun yhtiö kertoi tuovansa markkinoilla edullisia autoja odotuksia nopeammalla aikataululla. Pelkkää juhlaa tuloskausi ei ole ollut. Mm. Meta (ex-Facebook) laski reippaasti raporttinsa jälkeen, kun yhtiö linjasi investoivansa reippaasti mm. tekoälyyn ja lyhyen aikavälin ohjeistus jäi alle odotusten.


NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

Tähän asti osakemarkkinat ovat hyötyneet Yhdysvaltojen talouden vahvasta vedosta, vaikka osittain sen vuoksi odotukset keskuspankkien koronlaskuista ovat huhtikuun lopulla selkeästi pienemmät kuin joulukuussa. Toisaalta huhtikuun lopussa markkinat ja keskuspankit vaikuttavat olevan samaa mieltä koronlaskujen määrästä ja aloitusajankohdasta. Jos nykyennusteiden mukaan mennään, EKP tekee ensimmäisen koronlaskunsa kesäkuussa, ja sen jälkeen laskuja nähtäisiin vielä noin kaksi loppuvuoden aikana. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 6.6. Markkinoiden odotukset Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin koronlaskuista ovat laskeneet jopa alle keskuspankin sisäisen näkemyksen. Markkinat hinnoittelevat vain 1–2 laskua vuoden 2024 aikana.

Fedin seuraava kokous pidetään 12.6. Alkuvuoden aikana korkotason nousu on painanut korkosijoitusten tuottokehitystä. Keskuspankkien koronlaskusyklin alkaminen kuitenkin tukisi korkosijoituksia, joissa on edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa, ja tämä on korkein taso yli 20 vuoteen. EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,50 %. Kasvun hidastuminen tai odottamaton shokki taloudessa voisi olla osakkeille huono asia, mutta sijoittajilla on nyt myös perinteinen vaihtoehto, korkosijoitukset, tasapainottamassa tilannetta.

Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Osakkeet voivat saada tukea tuloskasvusta, laskevasta korkotasosta ja kuluttajien paranevasta ostovoimasta, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat. Yksittäisen sijoittajan kannalta tuottavan sijoitustoiminnan kulmakiviä myös vuonna 2024 ovat aika markkinoilla, riittävä hajautus ja kustannustehokkuus.