Markkinakatsaus syyskuu 2022

Korkoruuvi kiristyy.

Kesällä sijoitusmarkkinoilla virinnyt toiveikkuus inflaatiopaineiden hellittämisestä ja korkopaineiden purkautumisesta hiipui elokuun loppupuoliskolla. Keskuspankkiirit Atlantin molemmin puolin ovat painottaneet inflaationvastaisen kamppailun tärkeyttä ja sitä myötä kireämmän rahapolitiikan tarpeellisuutta. Markkinoilla varaudutaankin nyt nopeaan keskuspankkikorkojen nostoon syksyn aikana, mikä puolestaan painoi osakemarkkinat luisuun. Kiristyvän rahapolitiikan myötä myös odotukset yleisen talouskehityksen osalta heikkenevät entisestään, mikä ei tiedä hyvää jo muutoinkin taantumaan varautuneille sijoitusmarkkinoille.  

Kaivattua helpotusta inflaatiopaineille ei saatu vielä loppukesästä. Hintojen nousuvauhti kiihtyi Euroopassa entisestään ja yhä paheneva energiakriisi uhkaa nostaa inflaation aina vain uusiin ennätyksiinsä syksyn edetessä. Yhdysvalloissa hintojen nousu sentään näytti loppukesällä tasaantuvan, mutta huippukireillä työmarkkinoilla pelätään palkkojen nousun ylläpitävän inflaatiota huomattavasti tavoitteita korkeampana vielä pitkään. Keskuspankeista onkin viestitty, että inflaatiota vastaan tullaan taistelemaan myös talouskasvun kustannuksella. Markkinoille moiset puheet merkitsevät entistäkin heikompia kasvunäkymiä. 

Odotukset taloussuhdanteiden osalta ovat heikentyneet kautta linjan niin länsimaissa kuin Kiinassakin. Odotukset aiemmin arvioitua reippaammista korkojen kiristyksistä ovat omiaan heikentämään talousnäkymiä entisestään. Markkinoille tarvitaankin jatkossa selviä merkkejä tämän heikkenevän kehityksen taittumisesta ja tässä suhteessa inflaatiokehityksen merkitys on ratkaiseva. Viimeistään kuluvan vuoden viimeisinä kuukausina inflaatiossa on saatava aikaiseksi selvä käänne alaspäin, ja sitä myötä paineet korkomarkkinoilla hellittävät. Ennen tätä suurempia kurssijuhlia pörsseihin ei ole syytä ennakoida. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.8.2022
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki -2,3% -7,0% -1,3% 11,4% 10,6% 11,2%
Kehittyneet maat -2,8% -7,0% -0,3% 12,1% 11,5% 12,0%
Suomi -2,0% -12,7% -13,3% 10,7% 7,9% 13,2%
Eurooppa -4,9% -11,8% -7,9% 5,4% 4,7% 7,1%
USA -2,6% -6,6% 1,6% 15,3% 15,0% 15,0%
Japani -1,2% -7,1% -4,9% 5,5% 5,4% 8,7%
Kehittyvät maat 1,8% -6,7% -8,2% 5,9% 4,0% 5,3%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -3,4% -9,3% -10,8% -3,7% -0,9% 1,2%
Eurooppa -5,7% -13,7%  -15,4% -5,4% -1,0% 2,6%
USA -2,5% 0,0% 2,5% 0,3% 3,7% 3,4%
Kehittyvät maat 0,4% 2,9% 5,3% 3,2% 4,3% 4,0%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -4,2% -11,6% -12,8% -3,9% -1,1% 1,5%
USA -2,6% -6,0% -3,1% -0,5% 4,3% 4,1%
Kehittyvät maat 0,4% -1,5%  1,0% 2,0% 4,6% 5,5%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -0,8% -10,3% -10,5% -1,5% 0,1% 3,1%
USA -1,0% 0,6% 5,1% 3,9% 5,9% 6,8%
Kehittyvät maat 1,5% -8,4% -9,0% -3,2% 0,6% 4,5%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Markkinoiden odotukset pörssiyhtiöiden tuloskehityksen suhteen ovat vieläkin pysyneet Euroopassa varsin toivorikkaina, ottaen huomioon selvästi rapistuvan talouskehityksen. Euroopassa yhtiöiden tulosten ennakoidaan jatkavan ripeää kasvuaan meneillään olevalla vuoden loppupuoliskolla. Kolmannen kvartaalin kasvulukujen odotetaan yhä yltävän liki 30 %:n lukemiin. Wall Streetillä odotukset ovat selvästi maltillisempia. Kesän tuloskauden osalta kasvua kirjattiin vain 7 %:n luokkaa ja ilman huipputuloksia takovien energiayhtiöiden vaikutusta tulokset jopa hieman heikkenivät vuotta aiemmasta. Amerikkalaisyhtiöille povataan loppuvuodellekin vain muutaman prosentin kasvua, mikä jää inflaatiovauhtia hitaammaksi. 

Odotukset lähestyvän taantuman vaikutuksista näkyvät analyytikoiden ennusteissa ensi vuodelle. Eurooppalaisyhtiöiden tulosten odotetaan heikkenevän ensi vuoden alkupuoliskolla, kuitenkin pahimmillaankin vain reippaat 8 % ensi keväänä. Yhdysvalloissa puolestaan uumoillaan yhä tulosten paranemista ensi vuodellekin, mitä täytyy pitää taantumaskenaarioiden valossa optimistisena. Todennäköisimmin tulosennusteita joudutaankin vielä syksyn mittaan leikkaamaan ja tämä tietää ilman muuta paineita osakemarkkinoille.  

Positiivisen tunnelmakäänteen aikaansaamiseksi osakemarkkinoille tarvitaankin loppuvuoden aikana todisteita inflaation taittumisesta. Koko alkuvuoden ajan hintapaineiden on toivottu hiipuvan, mutta kuukausi kuukaudelta markkinoilla on saatu todistaa entistäkin kovempia hintapaineita. Marras-joulukuussa vastaan tulevat kuitenkin vuotta aiemmat selvästi korkeammat inflaation vertailuluvut ja viimeistään tuolloin käänne hintatilastoissa on markkinoiden näkökulmasta nähtävä. 

Suhdannekuva.

Eurooppalaiset suhdanneodotukset ovat luisuneet taantumatasoille kesän lähestyessä loppuaan, ja itse taantuma näyttää koettelevan vanhaa mannerta jo alkusyksystä alkaen. Kuluttajien mielialat ovat vajonneet peräti historialliseen synkkyyteen energiakriisin pelossa. Teollisuudessa tuotannon odotetaan hiipuvan lähikuukausina ja palvelualoillakin koronasta vapautumisen jälkeinen kysynnän kasvu on hiipumassa. Syksyn myötä pelkona on energiakriisin paheneminen entisestään ja niinpä taloudessa on odotettavissa selvää miinusta jo loppuvuoden aikana. Eurooppalainen taantuma onkin osoittautumassa aiemmin ennakoitua pidemmäksi ja syvemmäksi. 

Yhdysvalloissa talousnäkymät ovat eurooppalaisia vakaammalla pohjalla, mutta suhdannebarometrien suunta silti heikkenevä. Korkojen nousu on jo painanut amerikkalaiset asunto- ja rakennusmarkkinat laskuun. Inflaation nakertama kuluttajien ostovoima vähintäänkin hidastaa kulutusintoa ja pahimmillaan taittaa koko amerikkalaistalouden taantumaan tulevan talven aikana. Teollisuudessa odotetaan maltillisen kasvun vielä jatkuvan. Kaiken kaikkiaan amerikkalaistalouden taantuman odotetaan jäävän loivaksi, eikä siellä ole näköpiirissä suurempaa kriisiytymistä, kuten Euroopassa voi hyvinkin käydä. 

Globaalien kasvunäkymien suhteen Kiinan talouden tahmeus on yhä suurempi ongelma. Suhdanneodotukset ovat pysyneet synkkinä, eivätkä julkisen vallan elvytystoimet eivätkä Kiinan keskuspankin koronleikkaukset ole onnistuneet piristämään tunnelmaa. Kireinä jatkuvat koronarajoitukset ylläpitävät epävarmuutta niin kuluttajien kuin yritystenkin suhteen, eikä käännettä positiiviseen ole syytä ennakoida loppuvuodellekaan.  

Korkomarkkinat.

Korkonäkymien osalta markkinoita kalvava fakta on, että inflaatio jyllää länsimaissa yhdeksän prosentin tasolla, mutta korot vain murto-osassa siitä. Keskuspankit ovat kertoneet korottavansa ohjauskorkojaan niin kauan kuin on tarpeen inflaatiopaineiden taittamiseksi. Ja koska inflaation taittamiseksi korkojen tulisi yltää ja ylittää inflaatiolukemat, on markkinoiden huoli tulevasta ilmeinen. Kovimmat paineet ovat lyhyemmissä markkinakoroissa, missä keskuspankkien ohjausvaikutus on suurin. 

Tällä hetkellä keskuspankkikorkojen ennakoidaan yltävän Yhdysvalloissa 4 %:n tienoille vuoden loppuun tultaessa ja Euroopassa puolestaan parin prosentin paikkeille. Tämäkään odotettu korkojen nousu ei kuitenkaan riitä, jos samaan aikaan ei itse inflaation nähdä selvästi hidastuvan. Eurooppalaisen energiakriisin ja toisaalta amerikkalaisen palkkainflaation vallitessa odotukset inflaation suuresta hidastumisesta vaikuttavat liian toiveikkailta ja niinpä markkinoilla on syytä varautua korkojen yhä merkittävämpään nousuun. 

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Alkava syksy näyttää eurooppalaisesta näkövinkkelistä hyvinkin vaikealta. Kaasun hinta on noussut elokuussa nopeasti ja aina vain uusiin ennätyksiinsä ennakoiden venäläisten kaasuhanojen lopullista sulkeutumista. Tämän seurauksena koko Eurooppa on jo ajautunut energiakriisiin, vaikka talven tulo ei ole edes alkanut. Suhdannenäkymät ovatkin Euroopassa painuneet pakkaselle kautta linjan ja samaan aikaan inflaatio on kohonnut uusiin ennätyksiinsä yli 9 %:n lukemillaan. EKP kiristää korkojaan ja soppa on valmis. 

Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta kenties ainoa hyvä uutinen tämänhetkisissä markkinanäkymissä on se, että kaikki huonot skenaariot ovat jo käytössä. Jos siis mitään vieläkin dramaattisempaa ei syksyn aikana Eurooppaan ilmene, voidaan markkinoilla jossain vaiheessa loppuvuotta alkaa rakentamaan näkymää pahimpien riskien yli. Pörssiyhtiöiden tuloskunto näyttäisi onneksi kestävän melko hyvinkin nyt edessä olevat koettelemukset ja ennen pitkää inflaation hellittäessä myös korkojen nousun uhka väistyy. Viimeistään itse taantuman odotetaan painavan hintapaineita alaspäin. 

Amerikkalaistalous näyttää vakaammalta ja rapakon takaa saadaan tukea myös Eurooppaan. Euron kurssiluisu kesän aikana merkitsee merkittävää kilpailuetua eurooppalaisille yrityksille, mikä osaltaan tukee yritysten luottamusta Euroopassa. Kiinan kasvun varaan sen sijaan ei voida laskea paljoakaan, päinvastoin. Kiinassa tuskin nähdään talouden elpymistä nykyisen ultrakireän koronapolitiikan paineessa. Kiina voi jopa muodostaa uuden suuren uhan globaalille kasvulle, mikäli negatiivinen kierre alkaa toden teolla romuttamaan kiinalaistaloutta. 

Syyskuussa sijoitusmarkkinoilla on edessään huonoja ja vielä huonompia uutisia. Syyskuu on muutoinkin sijoituskalentereissa pehmeä ja tänä vuonna pelko lähestyvästä taantumasta yhdistettynä nopeasti nouseviin korkoihin varmistanee vaisun markkinatunnelman. Pientä piristystä syksylle odotetaan pörssiyhtiöiden vahvasta ja vakaasta tuloskehityksestä ja selvempää positiivista käännettä toivotaan lopulta loppuvuoden inflaatiotaitteesta. 

  

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.