Markkinakatsaus marraskuu 2023

OSAKKEIDEN HINNOITTELU LASKENUT – ODOTUKSISSA TULOSKASVUA 2024

  • Lokakuussa euroalueen inflaatio hidastui odotuksia nopeammin 2,9 %:iin syyskuun 4,3 %:sta
  • Euroalueen näkymät ovat heikentyneet, Eurooppa on lähellä taantumaa. Kolmannen kvartaalin bkt-kasvuksi raportoitiin -0,1 %.
  • EKP jätti korot ennalleen lokakuun kokouksessaan. EKP:n mukaan korot ovat nyt riittävän rajoittavalla tasolla, jotta inflaatio saadaan tavoitteeseen.
  • Sijoitusmarkkinoiden kannalta mahdollisen taantuman hopeareunus voisikin olla kevenevä rahapolitiikka.
  • Talouskasvunäkymien osalta Yhdysvalloissa menee Eurooppaa paremmin. Kolmannen kvartaalin talouskasvu vuosivauhdiksi muutettuna oli alustavien arvioiden mukaan peräti 4,9 %
  • Viime viikkojen aikana osakemarkkinoiden liikkeet ovat seuranneet korkomarkkinoiden liikkeitä. Kun korot nousevat eli valtionlainojen hinnat laskevat, osakkeet laskevat myös ja päinvastoin. Hajautushyötyjä ei ole juuri ollut saatavilla, koska markkinat ovat liikkuneet samaan suuntaan

Lokakuussa osakemarkkinoiden tuotot jäivät selvästi negatiivisen puolelle laajalla rintamalla. Tuottoerot eri alueiden välillä olivat pieniä ja valtionlainojen korot nousivat voimakkaasti. Kuukauden aikana Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko nousi korkeimmillaan yli 5,00 %:n, kun jo syyskuussa nähdyt 4,60 %-tasot olivat korkeimmat luvut vuoden 2007 jälkeen! Myös Euroopassa valtionlainojen korot ovat jatkaneet nousua, vaikka inflaatiokehityksestä on nähty lisää myönteisiä merkkejä ja kasvunäkymät ovat vaisut. Nousevien korkojen painamana myös korkosijoituksien tuotot jäivät lokakuussa selvästi negatiivisen puolelle.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.10.2023
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki-2,8 %7,8 %3,3 %10,2 %9,0 %9,5 %
Kehittyneet maat-2,7 %8,9 %3,3 %11,7 %9,8 %10,3 %
Suomi-3,1 %-10,8 %-6,5 %4,5 %4,8 %8,4 %
Eurooppa-3,6 %4,9 %8,2 %11,5 %6,3 %5,6 %
USA-2,2 %11,6 %2,4 %12,7 %11,9 %13,3 %
Japani-4,3 %7,2 %9,2 %5,1 %4,4 %6,6 %
Kehittyvät maat-3,7 %-1,2 %3,6 %-0,5 %3,0 %3,8 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-0,6 %-0,9 %-1,5%-5,5 %-1,4 %0,4 %
Eurooppa0,6 %1,5 %-1,4 %-7,3 %-2,0 %1,1%
USA-1,8 %-3,8 %-8,8%-4,7 %0,9 %3,1 %
Kehittyvät maat-0,6 %0,7 %-0,8%1,3 %3,2 %3,9 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,4 %2,9 %4,0 %-3,8 %-0,9 %0,9 %
USA-2,8 %-4,5 %-7,3 %-5,9%1,0 %3,8 %
Kehittyvät maat-1,4 %-1,9%4,7 %-6,5 %-1,6 %0,4 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,3 %6,0%9,1 %1,2 %1,5 %2,4 %
USA-1,1 %5,7 %-1,1 %4,6 %4,3 %6,4 %
Kehittyvät maat-1,0 %0,4 %8,9 %-5,2 %-2,1 %0,3 %

 

LOKAKUU MARKKINOILLA -YHDYSVALTOJEN KASVU VAHVAA

Valtionlainojen korkojen nousu jatkui. Kuun loppupuolella Yhdysvaltojen kolmannen kvartaalin talouskasvun vuositason vauhdiksi raportoitiin odotuksia kovempi 4,9 %! Lisäksi Yhdysvaltojen lokakuun ostopäällikköindeksit nousivat ja ylittivät odotukset.  Yhdysvaltojen kasvu jatkuu ja kuluttajat kuluttavat. Yhdysvaltojen talousluvut ovatkin yllättäneet myönteisesti jo alkukesästä lähtien ja tahti on jopa kiihtynyt viime viikkoina (Lähde: Citi Surprise indeksi). Kirkastuneen talouskasvunäkymän mukana korot ovat nousseet, koska vahva kasvu ja hyvä työllisyys voivat pitää inflaation sitkeämmin yli keskuspankin tavoitteiden. Lisäksi liittovaltio velkaantuu, ja tiukentuvan rahapolitiikan oloissa keskuspankki Fed ei toimi lainamarkkinoilla netto-ostajana kuten viime vuosina totuttiin.

EUROOPPA LÄHELLÄ TAANTUMAA

Euroalueella kasvunäkymä on hyvin erilainen. Kolmannen kvartaalin alustavaksi talouskasvuksi raportoitiin -0,1 %. Neljännen kvartaalin kasvunäkymä ei vaikuta paremmalta. Kuun loppupuolella julkaistut euroalueen ostopäällikköindeksit (PMI) olivat ensimmäisiä indikaatioita lokakuun talousaktiviteetista. Sekä teollisuuden että palveluiden indeksit laskivat syyskuusta ja jäivät alle odotusten. Euroalueen ostopäällikköindeksin yhteispisteluku, 46,5, on selvästi alle 50:n, eli indeksi osoittaa taantuman suuntaan.

Euroopassa myös lainojen kysyntä on laskenut kolmannen kvartaalin aikana voimakkaasti sekä kotitalouksien että yritysten osalta ja lainojen myöntämisen standardit ovat yhä tiukentuneet. (Lähde: Euroalueen pankkien luotonannon seurantakysely BLS). 

INFLAATIOKEHITYS MYÖNTEISTÄ JA EKP PITI KOROT ENNALLAAN

Inflaatiokehitys on pääosin ollut lokakuussa myönteistä. Lokakuussa euroalueen kokonaisinflaatio hidastui odotuksia nopeammin 2,9 %:iin syyskuun 4,3 %:sta ja kuun alkupuolella raportoidut syyskuun tuottajahinnat laskivat peräti 11,5 % viime vuoden syyskuusta! Merkittävä tekijä on ollut laskeva energian hinta, mutta joka tapauksessa EKP:n inflaatiohuolia myönteinen kehitys vähentää. Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksin (CPI) syyskuun vuosimuutos 3,7 % pysyi samalla tasolla kuin elokuussa. Inflaation vuosimuutokset ovat yhä yli keskuspankkien tavoitteiden mutta viimeisten kuukausien aikana myönteinen trendi on vahvistunut, vaikka öljyn hinnan mahdollinen nousu on riski. Lisäksi ohjauskorkojen nostot näkyvät reaalitaloudessa viiveellä, joten keskuspankkien tarve lisäkiristyksille on laskenut.

 EKP piti korot ennallaan lokakuun korkokokouksessaan ensimmäistä kertaa sitten kesän 2022 peräti kymmenen kokouksen nostoputken jälkeen. Markkinoiden odotuksissa on, että ohjauskorot ovat nyt huipulla, ja seuraava liike olisi koronlasku kesällä 2024. Tämä voi tosin aikaistua, jos euroalueen talouden näkymät heikkenevät nykyistä tahtia. Sijoitusmarkkinoiden kannalta mahdollisen taantuman hopeareunus voisikin olla kevenevä rahapolitiikka. EKP:n johtaja Lagarde tosin totesi, että koronlaskujen odotukset ovat vielä ennenaikaisia. EKP:n talletuskorko on nyt 4,00 % ja perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,50 %.

 Läntinen maailma onkin varsin jakautunut. Yhdysvalloissa talous kasvaa, kun taas Eurooppa on lähellä taantumaa. Yhdysvaltojen korkotason nousu on kuitenkin vetänyt perässään myös eurokorkoja painaen korkosijoitusten tuottoja.

KIINAN NÄKYMÄT EDELLEEN HAURAAT

Kiinasta saatiin lokakuussa sekä hyviä että huonoja talouslukuja. Vähittäismyynti- ja teollisuustuotantoluvut ylittivät odotukset ja Kiinan talouskasvun Q3:lla raportoitiin olleen 4,9 %, kun odotus oli 4,4 %. Toisaalta lokakuun lopussa julkaistut ostopäällikköindeksit laskivat ja jäivät alle odotusten. Myönteisistä kolmannen kvartaalin luvuista huolimatta kasvunäkymä vaikuttaa olevan yhä hauras. 

TULOSKAUDET SUJUNEET ODOTETUSTI

Q3-tuloskaudet ovat sujuneet sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa tavanomaisien mallien mukaan. Molemmilla alueilla yhtiöt ovat raportoineet yli odotusten. Näin käy kuitenkin lähes aina, joten merkittävää tukea osakemarkkinat eivät ole tuloskaudesta saaneet.  

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

Eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelu on alle historiallisen keskiarvon, kun 12 kuukautta eteenpäin katsova p/e-luku on alle 12. Yhdysvalloissa vastaava on noin 18. Osakkeiden hinnoitteluun vaikuttaa luonnollisesti vallitseva korkotaso. Vähäriskiset korot ovat nousseet viimeisen 18 kuukauden aikana rajusti, 3 kuukauden euribor oli vielä miinuksen puolella heinäkuussa 2022! Nyt 16 kuukautta myöhemmin sama korko on lähellä 4 %:a. Muutos on ollut raju. Sijoittajalle tämä tuo vaihtoehtoja, kun vähäriskisten korkosijoitustenkin tuotto-oletukset ovat nousseet reippaasti.

Osakemarkkinoiden tuotot ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana ylivertaisia verrattuna korkosijoituksiin. Vuosina 2013–2021 korot olivat matalia ja varsinkin Euroopassa laskussa, koska ensin inflaatio oli keskuspankkien tavoitetasoja alempana ja kasvu vaisua. Inflaatio kuitenkin ryöpsähti 2022, kun Covid19-aikainen massiivinen elvytys ja globaalien tuotantoketjujen häiriöt yhdistyivät vielä Venäjän hyökkäyssodan kerrannaisvaikutuksiin. Keskuspankit ovat inflaatiota hillitäkseen joutuneet vuosina 2022–2023 nostamaan ohjauskorkojaan nopeinta tahtiaan 1980-luvun alun jälkeen. Korot ovat nousseet rajusti painaen valtionlainojen ja monien vaihtoehtoisten kohteiden tuotot selvästi pakkaselle. Korkotason nousun myötä syksyllä 2023 perinteisten korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat kuitenkin palautuneet yli 10 vuoden takaisille tasoille, ja korkosijoituksien hyödyntäminen tuottojen tavoittelussa on taas perusteltua, jos se sopii sijoitussuunnitelmaan. 

Vaikka menneisyyden analysointi on helpompaa kuin tulevaisuuden ennustaminen, hyvin todennäköisesti jatkossakin tuottavan sijoitustoiminnan kulmakiviä ovat aika markkinoilla, riskien hallinta ja kustannustehokkuus. Korkosijoituksissa on edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Tuotto-oletukset ovat tasoilla, jollaisia ei ole nähty vuosikausiin. Osakkeita ei kuitenkaan kannata unohtaa. Historiassa pitkällä aikavälillä osakkeiden tuotto on ollut ylivertaista korkosijoituksiin verrattuna. Jälkikäteen syksy 2023 voi osoittautua hyväksi ajankohdaksi tehdä lisäsijoituksia, jos siihen on mahdollisuus.