Sijoittajakirje kesäkuu 2021

ELPYMISEN AALLONHARJALLA

Talouden elpyminen on saavuttamassa kiihkeimmän vauhtinsa koronakriisin jälkeen. Yhdysvalloissa suhdannemittaukset osoittavat elinkeinoelämän pyörien pyörivän jo tulikuumina ja Euroopassakin odotukset ovat vahvistuneet voimalla. Koronarajoitusten hellittäessä amerikkalainen kulutus on ampaissut peräti uudelle ennätystasolleen ja samansuuntaista ostointoa ennakoidaan myös Eurooppaan alkukesällä. Tilastot osoittavat tuotannon kasvun ja kulutuksen lisääntymisen saavuttaneen länsimaissa korkeimmat lukemansa vuosiin tai jopa vuosikymmeniin. Poikkeuksellisen vahvojen lukujen taustalla on tietysti epätavallisen heikot vertailulukemat vuodentakaiselta koronakeväältä, mutta kuten amerikkalaistalouden osalta olemme nähneet, myös todellinen kasvu pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna on käynnissä.  

Markkinoille talouden kasvupyrähdys ei ole ollut yllätys, vaan pikemminkin hyvin ennakoitu kehityskulku. Pörssiyhtiöiden tulosparannukset löivät analyytikot ällikällä jo alkuvuodesta ja kesäkuun lopussa päättyvältä toiselta vuosineljännekseltä odotetaan vieläkin hurjempia lukemia. Pörssiyhtiöiden tulossaldon ennakoidaan selvästi yltävän uudelle ennätystasolleen Wall Streetillä kuluvana vuonna ja eurooppalaisten yhtiöiden puolestaan seuraavan tätä kehityskulkua pienellä viiveellä. Pörsseissä tätä on ennakoitu ja kurssit nousivat maailmanlaajuisesti ennätyksiinsä jo huhtikuussa.  

Vahvan talouskasvun lieveilmiönä hintapaineet nostavat päätään. Markkinoilla inflaation uhka on ollut spekuloinnin kohteena koko alkuvuoden ajan ja lisäkierroksia uhkakuville saatiin amerikkalaisten kuluttajahintojen ripeästä noususta huhtikuussa. Myös inflaation osalta on kuitenkin suurelta osin kysymys vuodentakaisten matalien vertailulukujen vaikutuksesta. Laajempiin hintapaineisiin ei markkinoilla näytetä edelleenkään uskottavan, mikä näkyy korkomarkkinoiden käyttäytymisessä. Korot ovat pysyneet ennallaan toukokuussa, jolleivat ole jopa hieman laskeneet aiemmasta.   

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.5.2021
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 0,0% 10,9% 29,0% 12,1% 12,1% 11,4%
Kehittyneet maat -0,1% 11,5% 27,9% 12,7% 12,1% 12,1%
Suomi 1,2% 15,1% 35,0% 10,5% 13,8% 11,5%
Eurooppa 2,6% 13,4% 29,7% 7,2% 7,6% 7,2%
USA -1,1% 11,6% 28,4% 16,2% 14,7% 15,7%
Japani 0,0% 1,7% 13,9% 4,8% 7,7% 9,1%
Kehittyvät maat 0,7% 7,3% 37,4% 8,0% 11,8% 5,8%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma 0,2% -2,5% -1,7% 2,3% 1,0% 3,3%
Eurooppa 0,0% -2,6% 1,0% 3,4% 2,2% 5,2%
USA -0,9% -4,1% -13,7% 4,0% 0,8% 5,4%
Kehittyvät maat 0,5% 0,3% -0,1% 3,4% 2,9% 4,5%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -0,5% -1,2% 4,2% 2,3% 2,1% 3,6%
USA -0,8% -5,4% -11,5% 5,6% 2,8% 6,4%
Kehittyvät maat -0,9% 0,5% 0,7% 5,4% 4,0% 7,2%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,2% 2,2% 11,8% 3,6% 3,8% 5,0%
USA -0,9% 2,7% 5,1% 5,2% 5,3% 8,0%
Kehittyvät maat -0,1% 1,5% 8,7% 2,9% 3,3% 8,0%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Voimakkaan elpymisvaiheen vaikutukset näkyivät pörssiyhtiöiden alkuvuoden tuloksissa odotettuakin vahvemmin. Tulosten paraneminen osoittautui huimasti ennusteita vahvemmaksi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Yritysten talouskasvun ennakointi näyttikin olevan tällä kertaa hyvin ennakoitua ja poikkeuksellisen yksituumaista. Yritysten valmistautuessa kysynnän kasvuun todistamme nyt poikkeuksellisen voimakasta talouskasvun positiivista kierrettä. Markkinoilla tämä kierre näkyy yhä korkeampina ennusteina tulevalle tuloskehitykselle.  

Nopeinta tulosparannusta ennakoidaan meneillään olevalle toiselle vuosineljännekselle. Vertailutasot vuoden takaa olivat alimmillaan akuutin koronakriisin vuoksi ja toisaalta elpyminen on osoittautunut aiempia arvioita vankemmaksi. Eurooppalaisten pörssiyhtiöiden odotetaan parantavan tuloksiaan vuosivertailussa liki 100 % ja Wall Streetilläkin tulosparannuksen ennakoidaan yltävän 60 %:n lukemiin. Kevään aikana nähdyt huippukorkeat suhdannemittaukset antavat olettaa, ettei ennusteita ole tarvetta alentaa kesäkuussakaan .  

Pörssikurssien kehityksen kannalta nyt nähtävä ennätysmäinen tulostahti on tietysti hyvästä. Markkinoilla katse onkin jo siirtymässä kevätpuolen kasvun jälkeen tulevan kehityksen puntarointiin. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana loppuvuonnakin, mutta tahti hidastuu vääjäämättä. USA:n markkinoiden osalta tulosennusteet eivät ole enää muutamaan viikkoon nousseet loppuvuoden osalta, mikä saattaa ennakoida aiempaa tasaisempaa kehitystä myös pörsseissä.  

 

Suhdannekuva. Ennakoivien talousmittareiden mukaan talouden voimakkain kasvuvaihe alkaa olla käsillä. Amerikkalaisen elinkeinoelämän tunnelmaa etunojassa luotaava Chicagon ostopäällikköindeksi nousi toukokuussa korkeimmilleen peräti 47 vuoteen. Euroopassa puolestaan suhdanneodotukset ovat kohonneet kevään mittaan ripeästi ja toukokuussa noustiin korkeimmilleen 13 vuoteen. Yhdysvalloissa suhdanneodotusten suunta onkin suurella varmuudella kohti aiempaa maltillisempia lukemia, mutta Euroopassa kiihkein elpymisvaihe lienee vielä edessä.  

Yhdysvalloissa talouden kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuonna vahvana, mutta hidastuvan ensi vuonna lähemmäs pidemmän aikavälin tavanomaisempia lukemia. Kasvua pönkitetään edelleen elvytystoimin ja Bidenin hallinnon ajama infraelvytyspaketti toteutunee ainakin jossain muodossaan. Euroopassa puolestaan unionimaiden yhteiselvytys käynnistyy toden teolla alkusyksystä jäsenmaiden saatua tehtyä lopulliset hyväksyntänsä.  

Maailmanmitassa länsimaiden kasvuryöpsähdystä tasaavat Kiinan varovaisemmat näkymät. Kiinalaisen teollisuuden odotukset ovat koko alkuvuoden pysyneet suorastaan vaisuina. Kiinan on katsottu omaehtoisesti jopa hillinneen talouttaan koronakriisin jälkeisessä elpymisessä, mutta taustalla vaikuttaa varmasti myös voimassa olevat kaupparajoitteet Yhdysvaltain kanssa. Kiinalaisyritykset näyttävät jäävän sivuun nyt nähtävästä amerikkalaisesta kulutusjuhlasta. Kiinan kotimarkkinoilla kasvu on pysynyt vahvana eikä suurempaa tarvetta kasvuennusteiden leikkaamiselle näyttäisi olevan. 

Korkomarkkinat. Huoli talouden hintapaineiden kasaantumisesta ei ole vieläkään heijastunut korkomarkkinoille. Vaikka Yhdysvalloissa kerrottiin kuluttajahintojen nousseen huhtikuussa yli 4 %:n tahtiin – nopeinta vauhtiaan sitten finanssikriisin – markkinakoroissa ei nähty minkäänlaista muutosta. Markkinoilla näytetäänkin edelleen luotettavan siihen, että nyt mitattavat hintatilastot jäävät poikkeukseksi ja että hintojen nousuvauhti laantuu kesän edetessä. Euroopassa hintapaineita ei olla vielä mitattu nimeksikään, joskin pientä kohoamista voidaan odottaa myös täällä voimakkaimman talouselpymisen hetkillä.  

Korkojen rauhallisuutta selittää myös keskuspankkien maltillisena pysynyt linja. Niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin keskuspankit pohjustivat jo hyvissä ajoin markkinoita lähestyvän ’hintapiikin’ vaikutuksiin toteamalla, ettei keskuspankeissa nähdä tarvetta rahapolitiikan kiristämiselle, vaikka inflaatiolukemat hetkellisesti ylittäisivätkin pankkien asettaman kahden prosentin tavoitetason. Tätä viestiä on sittemmin ahkerasti toistettu ja ainakin markkinoiden käyttäytymisen perusteella viesti näkyy myös menneen perille.  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Toukokuu oli sijoitusmarkkinoilla lopulta hyvin rauhallinen. Pörsseissä kurssit pysyttelivät ennallaan ja aiempien ennätystasojensa tuntumassa. Korkomarkkinoilla heiluntaa ei ollut nimeksikään. Otsikoita talousuutisiin saatiin lähinnä talouden vahvan elpymisen paljastamista tuotantokapeikoista ja raaka-aineiden sekä puolivalmisteiden hintapaineista. Isossa kuvassa nämä otsikot kielivät talouden vahvasta menosta ja se puolestaan ei voi olla heijastumatta markkinoiden odotuksiin kasvun mukanaan tuomista hedelmistä, vahvoista tulosuutisista jatkossa. 

Kesän tuloskauteen on ladattu vahvoja odotuksia suorastaan ennätysmäisen nopeasta tuloskasvusta länsimaissa. Voi olla, että näitäkin ennusteita vielä nostetaan ja että yritykset onnistuvat päihittämään nämäkin ennusteet jälleen kerran. Markkinoiden uutisvirta on viritetty positiivisten yllätysten suuntaan ja täten osakemarkkinoilla näyttäisi olevan kaikki eväät aiempien ennätysten rikkomiseen.  

Inflaatiouhka ei näytä hermostuttavan markkinoita siinä suhteessa, mitä se on saanut palstatilaa mediassa. Amerikkalaisen kuluttajahintakehityksen osalta voidaan arvioida, että kovimmat inflaatiolukemat tullaan näkemään toukokuulta julkistettavissa luvuissa, koska viime vuoden vertailuarvot olivat silloin matalimmat. Hintapaineiden odotetaan jatkosas tasaantuvan ja tämä on hyvin tiedostettu markkinoilla. Korkomarkkinoilla saatetaan vielä joutua murehtimaan laajemmista hintapaineista, mutta ei aivan välittömässä lähitulevaisuudessa.  

 

 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.