Sijoittajakirje kesäkuu 2020

KATSEET TOIPUVASSA TALOUDESSA

Sijoitusmarkkinoiden odotukset kriisin jälkeisestä talouden elpymisestä ovat jatkaneet vahvistumistaan. Pörssikurssit nousivat toukokuussa kauttaaltaan ja koronakriisin aiheuttama jyrkkä kuoppa on saatu suurimmalta osin lapioitua umpeen. Myös raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet globaalia elpymistä ennakoiden. Siinä, missä ekonomistit tuntuvat pelkäävän tahmeaa talouskehitystä, odottavat markkinat yhä selvemmin jyrkkäreunaista toipumista. Kesäkuukausina markkinoilla tullaan punnitsemaan pandemian loppulaskua ja orastavan elpymisen vahvuutta.  

Kesäkuun loppuun päättyvän toisen vuosineljänneksen taloustilastot tulevat olemaan historiallisen heikkoja. Talouskasvun ennakoidaan painuvan pakkaselle kaksinumeroisin prosenttiluvuin länsimaissa eikä vastaavaa pudotusta ole koettu modernissa historiassa koskaan aiemmin. Talouden kantava voima, yksityinen kulutus, hyytyi koronarajoitusten suljettua kuluttajat koteihinsa. Irtisanomisaalto ja huoli tulevasta jarruttivat kulutusintoa entisestään. Yritysten suhdanneodotukset rojahtivat ja tuotanto monelta osin pysähtyi. Niinpä myös markkinoiden odotukset pörssiyhtiöiden tuloskehityksestä synkkenivät kevään edetessä entisestään. 

Mutta markkinoilla epidemiakriisin synkentämiä talouslukuja katsotaan jo menneinä tapahtumina. Kriisin synkimmät vaiheet ajoittuivat maalis-huhtikuuhun. Toukokuussa rajoitustoimia on laajasti höllennetty ja markkinoilla uskotaan tämän vapautumisen johtavan ripeään talouden elpymiseen. Itse pandemia näyttää markkinoiden silmissä sittenkin latistuneen ennusteiden alalaitaan ja uuden epidemia-aallon riskiä pidetään vähäisenä. Kesän edetessä markkinoilla odotetaankin yhä selvempiä merkkejä elpymisen kiihtymisestä samaan aikaan, kun keskuspankkien rahapoliittinen tuki ja julkisen vallan elvytystoimet ovat laajimmillaan.  

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.05.2020
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 2,8% -8,1% 5,6% 5,6% 5,0% 9,5%
Kehittyneet maat 3,2% -7,4% 7,0% 6,3% 5,5% 10,4%
Suomi 7,2% -4,4% 5,7% 2,3% 5,5% 8,0%
Eurooppa 3,0% -15,4% -4,2% -1,3% -0,3% 6,2%
USA 3,5% -3,7% 13,0% 10,2% 8,9% 13,6%
Japani 5,9% -5,1% 9,1% 6,7% 5,5% 9,4%
Kehittyvät maat -0,8% -15,2% -4,2% 0,2% 0,6% 3,5%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -1,1% 4,0% 5,3% 3,6% 3,3% 4,0%
Eurooppa 0,0% 1,7% 6,3% 4,7% 3,7% 5,7%
USA -1,5% 15,5% 18,6% 8,1% 4,9% 6,3%
Kehittyvät maat 5,1% -6,5% -1,0% 1,4% 3,0% 6,4%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,2% -2,1% 0,1% 1,5% 1,8% 3,2%
USA 0,2% 3,7% 9,8% 6,0% 4,6% 8,2%
Kehittyvät maat 3,1% -1,6% 5,1% 5,0% 4,7% 9,2%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 2,9% -7,1% -2,7% 0,1% 1,5% 5,1%
USA 2,6% -5,8% -0,4% 2,3% 2,6% 6,8%
Kehittyvät maat 4,3% -5,7% -0,1% 2,4% 4,5% 8,9%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Markkinoiden ennuste epidemian hiipumisesta toukokuuhun tultaessa näyttää käyneen toteen. Länsimaissa epidemian taitekohta ajoittui jo huhtikuulle ja sittemmin uusien tautitapausten määrä on kääntynyt selvään laskuun. Epidemian pahimmin runtelemissa maissa, kuten Italiassa ja Espanjassa, tartuntojen määrä on nopeasti romahtanut, mikä antaa aihetta olettaa näin käyvän myös muissa maissa. Kesäkuussa epidemian odotetaan länsimaissa laantuvan jo niin vähäiseksi, ettei se enää rajoittaisi talouden toipumista.  

Talouskasvun odotetaan toipuvan kiihtyvään tahtiin jo loppukesään tultaessa. Markkinoilla odotukset ovat edelleenkin enemmän V-käyrän muotoisen elpymisen kannalla, vaikka ekonomistien puheissa ripeän elpymisen todennäköisyyttä on pidetty jo menetettynä. Talouden toipuessa myös pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan nopeaan tahtiin nousevan pandemiakuopastaan ja tätä paranevien tulosten näkymää pidetään osakemarkkinoiden optimistisen tunnelman kantavana voimana. Heinäkuussa raportoitavien toisen vuosineljänneksen tulosten odotetaan osoittavan hurjaa pudotusta, mutta jo loppukesästä alkaen tulosten ennakoidaan elpyvän. Ja ensi vuodelle markkinoilla ennakoidaan jo niin rajuja tulosparannuksia, että koronakriisin aikainen kuoppa saataisiin kokonaan peitetyksi. 

Kesän aikana markkinoilla tarvitaan merkkejä ennakoidun elpymisen toteutumisesta. Ratkaisevassa roolissa elpymiselle on yksityisen kulutuksen toipuminen. Rajoitusten poistuessa kuluttajien odotetaan palaavan voimalla ja tämän sysäyksen myötä myös yritysten suhdannenäkymien odotetaan nopeasti paranevan. Se, millä voimakkuudella kuluttajat lähtevät liikkeelle, on puolestaan kiinni työllisyysnäkymistä. Tunnettua on, että työpaikan ollessa vaarassa kuluttajat muuttuvat varovaisiksi ja säästeliäiksi. Niinpä markkinoilla katseet on pidettävä tiukasti työmarkkinatilanteen kehityksessä. Jos koronakriisin seurauksena menetetyt työpaikat palaavat edes suurimmalta osaltaan, on kulutuksen kasvulle hyvät mahdollisuudet. 

Elpymisodotusten lisäksi osakekursseja tukevat edelleen voimallisesti myös keskuspankkien löysä rahapolitiikka sekä julkisen vallan taloutta tukevat massiiviset elvytystoimet. Keskuspankkirahan pumppaaminen markkinoille pitää korkotason matalana ja tuottohakuiset sijoittajat hakeutuvat osakesijoitusten pariin. Sijoittajien salkuissa on pankkien tutkimusten mukaan yhä huomattavasti normaalia pienempi osakesijoitusten osuus ja elpymisen alkaessa kysyntää pörssiosakkeille ennakoidaan siten riittävän.  

Kesän kurssikehityksen kannalta jännittävintä tulee olemaan markkinoiden ajallisen kestokyvyn puntarointi. Tiedämme, että seuraava tuloskausi tulee tarjoamaan suuren romahduksen pörssiyhtiöiden tuloksiin. Saadaanko yhtiöiltä kuitenkin sellaisia arvioita loppuvuoden kehityksestä, että sijoittajien toiveet tulosten elpymisestä täyttyvät? Nähdäänkö ennakoivissa talousmittareissa voimakas käänne ylöspäin, jotta talouden kasvukäänteen voi odottaa realisoituvan?  

Suhdannekuva. Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Powell puki sanoiksi sen, mitä markkinoilla talouskehityksen osalta toivottiinkin. Amerikkalaistalous tulee Powellin mukaan sukeltamaan hurjasti meneillään olevan toisen vuosineljänneksen osalta, mutta jo loppukesän neljänneksen ennakoidaan osoittavan talouden kääntymistä kasvuun. Kasvuun ainakin kevääseen verrattuna. Powell myös arvioi amerikkalaistalouden näin ollen jopa selviävän koronakriisistä ilman virallista taantuman määritelmää, missä talouskasvu jää miinusmerkkiseksi vähintään puolen vuoden osalta.  

Jotta vankka kasvukäänne taloudessa nähdään loppukesästä alkaen, tulee suhdannemittareiden piristyä jo alkukesän aikana. Toukokuun suhdannebarometrit olivat tässä suhteessa ainakin jonkinasteinen pettymys. Elinkeinoelämän suhdanneindeksit kyllä elpyivät huhtikuun pohjalukemistaan, mutta vain vaivoin. Niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin barometrit ovat yhä sen verran pahasti pakkasella, että suurempaa kasvua ei niiden pohjalta ole ennakoitavissa. Niinpä kesäkuun suhdannenäkymien tulee olla jo huomattavasti parempia sekä talousnäkymien että sijoitusmarkkinoiden kannalta. 

Työllisyyden elpyminen on kestävän talouskasvun välttämätön edellytys. Parempia työllisyyslukuja etenkin Yhdysvalloista odotetaan jo kesäkuulle rajoitustoimien purkautuessa. Jos työllisyyden elpyminen ei toteutuisi, romuttuisivat myös kiihkeän elpymisen odotukset.  

Korkomarkkinat. Pandemian hiipuessa ovat korkomarkkinat pysyneet hyvin rauhallisina. Pahimpien riskiskenaarioiden hellittäessä korkeamman riskin korkosijoitusten tuottotasot ovat alentuneet. Pelättyä konkurssiaaltoa ei yrityssektorille tullutkaan ja suunnitellut yhteiseurooppalaiset elvytysohjelmat näyttävät riittäneen rauhoittamaan myös Italian ja Espanjan valtiolainakorot laskuun. Keskuspankkien odotetaan jatkavan massiivista rahan määrän kasvattamistaan pitkälle tulevaisuuteen. EKP:n odotetaan jopa lisäävän omia panostuksiaan. Sijoittajan näkökulmasta korkosijoitusten tuottonäkymät tulevat pysymään matalina. 

Koronapandemian seurauksena inflaatio hiipui kauttaaltaan ja länsimaissa uhaksi on nostettu jopa deflaation vaara. Eurooppalainen inflaatio painui keväällä jo nollan tuntumaan. Hintojen nousun vaimentuminen antaa keskuspankeille hyvän verukkeen löysän rahan politiikalleen. Talouden toipuessa inflaation ennakoidaan ainakin hieman kiihtyvän, mutta markkinoiden kannalta tällainen kiihtyminen on vain merkki asioiden normalisoitumisesta.  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Parhaiten koronakriisistä näyttäisivät selvinneen sijoitusmarkkinat. Globaali pörssikurssien kuoppa on loiventunut kesäkuun alkuun tultaessa vain 6 %:n kurssilaskuksi vuodenvaihteen tasoon verrattuna MSCI World indeksillä euroissa mitaten. Suhteessa historiallisen jyrkkään talousshokkiin on tätä pidettävä suorastaan hämmästyttävänä. Markkinoilla myös nähdään shokin rajut vaikutukset pörssiyhtiöiden tuloskuntoon, mutta silti nyt jaksetaan katsoa akuutin kuopan yli ja odotetaan ripeän elpymisen paikkaavan koronakevään tappiot. Tulosten arvioidaan esimerkiksi eurooppalaisilla pörssiyhtiöillä heikkenevän kevään aikana enemmän kuin puolella viime vuoteen verraten. Ensi vuodelle sitten jo odotetaankin huimia 60 %:n tulosparannuksia. 

Sijoittajan kannalta suuri kysymys kesän alussa onkin, uskaltaako markkinoiden optimismiin luottaa? Jaksavatko markkinat odottaa talouden elpymistä? Toteutuuko elpyminen ylipäätään siihen tahtiin, mitä markkinoilla tunnutaan hinnoittelevan? Jos aiemmasta pörssihistoriasta haetaan esimerkkejä, on markkinoilla tälläkin kertaa hyvät mahdollisuudet positiiviseen lopputulemaan. Aiemmista kriiseistä – teknokuplan puhkeaminen 2000-luvun alussa, finanssikriisi 2008-2009 ja eurokriisi – toipuminen noudatteli suunnilleen samaa kaavaa, mitä markkinat ennakoivat myös koronakriisistä toipumiselle. Alkuvaiheessaan pörssikurssit ponnahtavat pohjiltaan akuutin kriisin hellittäessä, minkä jälkeen edessä on pitkä ja kestävä kasvuvuosien sarja.  

Historia näyttäisi toistavan itseään myös kriisien hoidon osalta. Parasta apua markkinoille on kriisioloissa saatu keskuspankkien rahapolitiikasta ja kriisi kriisin jälkeen entistä suurempina annoksina. Tällä kertaa keskuspankkien rahankylvämistä on päätetty toteuttaa peräti ilman ennalta määriteltyä ylärajaa ja samaan aikaan julkinen valta on päättänyt talouden tukitoimistaan velkaantumishuolista piittaamatta. Lähikuukausina markkinoilla odotetaankin reaalitalouden noudattavan historian esimerkkejä ja elpyvän rivakkaan tahtiin. 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.