Markkinakatsaus elokuu 2023


Koronnostot ohi?

Heinäkuussa osakkeet nousivat laajalla rintamalla. Markkinoita tukivat maltillistuva inflaatio ja odotukset keskuspankkien kiristämissyklin loppumisesta. Parhaat tuotot tarjosivat kehittyvät markkinat Kiinan johdolla. Kiina julkaisi heinäkuun puolivälissä 31-kohtaisen ohjelman, jolla tuetaan yksityistä sektoria. Lisäksi kuun lopulla Kiinan poliittinen johto antoi lausuntoja, joiden perusteella on lupa odottaa lisää talouden tukitoimia. Kiinalaisosakkeet olivat tuottaneet aiemmin alkuvuonna heikosti, ja heinäkuussa myönteiset uutiset saivat ison nousun aikaan. Yhdysvalloissa teknologiaosakkeiden nousu jatkui.

Globaalisti markkinoiden pääteemana pysyivät edelleen inflaatio ja keskuspankkien toimet. Heinäkuun kokouksessaan Fed nosti ohjauskorkoaan 0,25 %:lla tasolle 5,25 % – 5,50 %:iin. EKP:n 0,25 % nostoa pidettiin etukäteen lähes varmana, ja sen EKP myös toimitti. Sekä EKP että Fed jättivät kuitenkin ilmaan mahdollisuuden, että korkoja ei enää nostettaisi. Kuukauden aikana valtionlainojen korot liikkuivat, mutta kuukausitason muutokset jäivät lopulta vähäisiksi. Yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden lainoja tukivat myönteisenä pysyneet markkinatunnelmat. Kokonaisuutena korkosijoitusten tuotot jäivät hieman nollan yläpuolelle.

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.7.2023
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki2,6 %14,3 %4,4 %13,0 %9,5 %10,7 %
Kehittyneet maat2,3 %15,1 %4,9 %14,3 %10,4 %11,4 %
Suomi-0,6 %-5,9 %-4,9 %6,3 %4,5 %10,8 %
Eurooppa2,0 %13,3 %10,6 %13,0 %6,4 %7,2 %
USA2,3 %17,0 %4,1 %15,4 %12,9 %14,1 %
Japani1,9 %12,7 %6,5 %9,9 %4,9 %7,5 %
Kehittyvät maat5,1 %7,9 %0,2 %3,9 %2,9 %5,4 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-0,4 %1,8 %-5,2 %-4,7 %-1,0 %0,9 %
Eurooppa0,0 %3,4 %-8,8 %-6,3 %-1,8 %1,5%
USA-1,7 %-2,2 %-13,6%-4,3 %1,8 %3,2 %
Kehittyvät maat0,9 %0,6 %-4,6%2,3 %3,3 %3,8 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-1,1 %3,3 %-3,4 %-3,3 %-0,9 %1,1 %
USA-1,7 %0,0 %-12,0 %-5,2%2,1 %4,1 %
Kehittyvät maat-0,1 %1,3 %-2,3 %1,4 %3,5 %5,5 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,0 %5,6%5,7 %1,5 %1,2 %2,7 %
USA0,4 %3,5 %-3,7 %4,5 %4,5 %6,2 %
Kehittyvät maat2,4 %5,0 %4,6 %1,5 %1,2 %5,1 %

 

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Yritysten Q2-tuloskausi alkoi heinäkuun puolivälissä.  Tuloskauden alku on sujunut sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa riittävän hyvin, vaikka Q2-tuloskasvu on molemmilla päämarkkinoilla selvästi miinuksen puolella energia- ja perusteollisuussektoreiden painamana. Nämä sektorit tekivät jättituloksia vuosi sitten vastaavalla kvartaalilla. Yhdysvalloissa positiivisten tulosyllätysten määrä on ollut markkinoiden odotuksiin nähden hieman suurempi kuin viimeisen kymmenen vuoden tuloskausilla keskimäärin, mutta yllätysten koko on ollut hieman pienempi. Yhdysvalloissa yritykset raportoivat ”aina” tulokset yli analyytikoiden odotusten.  Euroopassa yritykset raportoivat hieman myöhemmin kuin Yhdysvalloissa. Euroopassa yritykset raportoivat perinteisesti melko lähelle analyytikkojen odotuksia, ja niin näyttää käyvän tälläkin tuloskaudella.  Toistaiseksi yritysten tuloskunto on pysynyt riittävän hyvänä. 

 Eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelu on alle historiallisen keskiarvon, kun 12 kuukautta eteenpäin katsova p/e-luku on alle 13. Euroopassa vuoden 2023 tuloskasvun odotetaan jäävän hieman negatiivisen puolelle. Koko vuoden tarkastelussa toimialoista rahoituksen ja teknologian tulosten odotetaan kasvavan reilusti, mutta energian ja perusteollisuuden tulosten odotetaan laskevan.

Yhdysvalloissa osakkeiden hinnoittelu on yli viimeisen 10 vuoden keskiarvon, kun eteenpäin katsova p/e-luku on noin 19. Myös Yhdysvalloissa 2023 tuloskasvun odotetaan jäävän nollan tuntumaan, mutta sektorikohtaiset erot ovat suuria. Syklinen kulutussektori (mm. Amazon, Tesla) ja viestintäpalvelut (mm. Meta, Alphabet) ovat ennakko-odotusten mukaan isoimmat tuloksen kasvattajat, kun taas energia- ja perusteollisuussektoreilla tulosten odotetaan putoavan Euroopan tapaan. Alkuvuoden aikana tekoälyhuumasta hyötyvät seitsemän teknologiajättiläistä (Meta, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alphabet) ovat tuoneet poikkeuksellisen ison osan koko Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuotoista. Loppuvuoden aikana mielenkiintoista seurattavaa on, jatkuuko tämä erikoistilanne.

 

Suhdannekuva.

Heinäkuussa alustavat ostopäällikköindeksit euroalueelta yllättivät negatiivisesti. Teollisuuden näkymien heikkeneminen jatkui, ja tällä kertaa myös palveluiden indeksit laskivat. Erityisesti Saksan teollisuuden PMI, 38,8, on poikkeuksellisen alhainen luku, jollaisia on nähty viimeksi Covid19-kuopassa 2020 ja finanssikriisin aikoihin 2008–2009. Syitä tähän ovat taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus sekä tiukentuneet rahoitusolosuhteet. Asiakkaat odottelevat tilauksiensa kanssa ja EKP:n rahapolitiikan kiristykset alkavat näkyä entistä selvemmin.  Alkuvuonna palveluiden vahvuus on osaltaan pitänyt myös työmarkkinaa tiukkana, mikä on tuonut nousupaineita palkkoihin ja pitänyt inflaatiota koholla. Jatkossa mielenkiintoista seurattavaa on, alkavatko palveluiden näkymät heikentymään muidenkin mittareiden mukaan. Jos näin tapahtuisi, taantuman todennäköisyys kasvaisi ja inflaatiopaineet vähenisivät.

Kesäkuussa Kiinan keskuspankki PBOC laski keskeisiä ohjauskorkojaan talouden aktiviteettia vauhdittaakseen. Heinäkuun lopulla Kiinan keskusjohto ilmoitti selväsanaisesti, että lisää talouden tukitoimia on tulossa. Lisäksi Kiina julkaisi 31-kohtaisen ohjelman, jolla tuetaan yksityistä sektoria. Kiinalaisosakkeiden hinnoissa on ollut paljon pessimismiä, ja heinäkuun aikana osakkeet nousivat, kun myönteisiä uutisia saatiin.

 

Korkomarkkinat.

Heinäkuussa inflaation maltillistuminen jatkui ja talouden aktiviteetti hidastui. Keskuspankeissa tämä myös huomattiin, ja niiden viestintä ottikin kuun lopussa askeleita kevyempään suuntaan. Erityisesti EKP:n Lagarde oli yllättävän huolestunut hidastuneesta lainakysynnästä. EKP toimii jatkossa tulevien talouslukujen vaatimalla tavalla. Jos inflaation hidastuminen jatkuu ja kasvunäkymä heikkenee, EKP ei välttämättä enää nosta ohjauskorkojaan. Heinäkuun aikana Saksan 2-vuotinen korko liikkui, mutta päätyi lähtötasoilleen noin 3,25 %:iin. Yhdysvaltojen vastaava korko pysytteli vastaavasti noin 4,90 %:ssa.

Heinäkuun puolivälissä raportoitu Yhdysvaltojen kuluttajainflaatio yllätti myönteisesti. Kesäkuussa vuositason inflaatio laski 3,0 %:iin toukokuun 4,0 %:sta. Kokonaisinflaatio (CPI) oli pahimmillaan Yhdysvalloissa kesäkuussa 2022 tasolla 9,1 %. Selvää on, että inflaatio hidastuu mutta kysymys on siitä, että millä tahdilla. Tuottajahintojen nousuvauhti oli kesäkuussa puolestaan hidastunut jo 0,1 %:iin!

Aivan heinäkuun lopussa julkaistut euroalueen inflaatioluvut osuivat lähelle odotuksia. Kokonaisinflaatio hidastui heinäkuussa 5,3 %:iin kesäkuun 5,5 %:sta, mutta pohjainflaatio pysyi sitkeästi 5,5 %:ssa. Inflaatio on yli EKP:n tavoitetasojen, mutta suunta on oikea pohjainflaation korkeasta tasosta huolimatta. Hyvä muistaa, että viime lokakuussa kokonaisinflaatio oli pahimmillaan 10,6 %.

EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on nyt 4,00 % ja Fedin ohjauskoron vaihteluväli 5,25 % – 5,50 %. Heinäkuun lopun markkinahinnoittelun perusteella keskuspankit ovat hyvin lähellä koronnostosykliensä päätöstä. Ennen syyskuun kokouksia julkaistavat talousluvut määrittävät sen, onko koronnostosyklit jo ohi. Vaikka keskuspankit vielä toteuttaisivat yksittäisen ohjauskoron noston, markkinoilla korot eivät välttämättä enää nousisi, mikä olisi korkosijoitusten tuottokehityksen kannalta myönteistä.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA


Viimeisen vuoden aikana toteutettu koronnostosykli on ollut niin nopea, että keskuspankit joutuvat entistä enemmän pohtimaan, etteivät kiristä liikaa. Yhdysvalloissa kokonaisinflaatio oli kesäkuussa jo 3,0 %:ssa. Euroalueella kokonaisinflaatiossa nähtäneen merkittävä tasopudotus viimeistään marraskuussa, kun viime vuoden energiashokin aiheuttamat syyskuun ja lokakuun poikkeuksellisen korkeat luvut siirtyvät pois vuositason vertailusta, ja jo tehtyjen koronnostojen kasvua ja inflaatiota jarruttavat vaikutukset alkavat näkyä selvemmin.  Seuraava EKP:n korkokokous pidetään 14.9. ja Fedin 20.9.

Alkuvuonna osakemarkkinoiden tuotot ovat olleet varsin hyviä teknologia- ja kasvuosakkeiden johdolla, vaikka keskuspankit ovat koronnostoilla pyrkineet hillitsemään inflaatiota ja samalla jarruttamaan talouskasvua. Globaalisti osakkeet ovat tuottaneet alkuvuonna reippaasti yli 10 %, kun taas korkosijoitusten tuotot ovat pysyneet varsin vaisuina. Alkuvuoden aikana korot ovat nousseet, mikä on painanut korkosijoitusten tuottoja.

Korkosijoituksissa on kuitenkin edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Tuotto-oletukset ovat tasoilla, jollaisia ei ole nähty vuosikausiin. Osakkeita ei kuitenkaan kannata unohtaa. Historiassa korkean inflaation oloissa yhtiöt ovat onnistuneet suojelemaan kannattavuuttaan, vaikka noussut korkotaso tuokin haasteita. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaatio on yhä liian korkealla, mutta se hidastuu entistä selvemmin, vaikka euroalueen pohjainflaatio aiheuttaakin yhä huolta. Positiivinen skenaario olisi, jos taantumalta vältyttäisiin ja inflaatio laantuisi. Tämä on myös mahdollista.