Markkinakatsaus marraskuu 2022

 

Osakemarkkinoilla toipumista.

Heikon alkusyksyn jälkeen osakemarkkinoilla nautittiin mukavista tuotoista lokakuussa. Osakekurssit nousivat erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kehittyvien markkinoiden suoriutumista painoi kiinalaisten osakkeiden alamäki.  Kuun loppupuolella Kiinan puoluekokouksessa Xi Jinpingin asema vahvistui entisestään. Hän jatkaa puolueensa ja maansa johdossa, ja lisäksi puolueen pysyvään komiteaan nimitettiin Xin kanssa samanmielisiä henkilöitä. Tiukkaan Covid19-kontrolliin ei ainakaan toistaiseksi tullut muutoksia, ja vallan keskittymisen myötä poliittiset riskit voivat kasvaa. 

Euroopassa pahimmat pelot helpottivat, kun maakaasuvarastot ovat täyttyneet ja maakaasun hinta on kääntynyt voimakkaaseen laskuun. Lisäksi Iso-Britannian lainamarkkinat rauhoittuivat, kun velkarahalla rahoitettaviksi tarkoitettuja veronalennussuunnitelmia peruttiin, ja uudeksi pääministeriksi nousi Rishi Sunak.  Tämä sai Iso-Britannian korot laskemaan verrokkimaita enemmän. Kuningaskunnan korot liikkuvat nyt tasoilla, missä oltiin syyskuun lopulla.  

Lokakuun lopulla tärkeiden talouslukujen osalta nähtiin keskimäärin pettymyksiä. Eteenpäin luotaavat lokakuun ostopäällikköindeksit laskivat Euroopassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa odotuksia enemmän. Erityisesti Saksan osalta tilanne näyttää vaikealta, ja taantuma lienee väistämätön. Lisäksi USA:n asuntojen hinnat ja lokakuun kuluttajaluottamus laskivat odotuksia enemmän. Heikohkojen talouslukujen myötä keskuspankkikielellä ”riskit alaspäin” ovat kasvaneet, mikä sai korkotason laskemaan, mikä taas tuki osakkeita. Tuloskausi on myös hyvässä vauhdissa. Vaikka Microsoftin, Alphabetin, Metan ja Amazonin osakkeet laskivat tulosjulkistusten jälkeen, kokonaisuutena tuloskausi on sujunut riittävän hyvin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.10.2022
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki3,9 %-9,3 %-6,3 %9,2 %8,8 %11,0 %
Kehittyneet maat4,9 %-8,0 %-4,5 %10,5 %9,9 %11,9 %
Suomi7,2 %-14,1 %-11,2 %7,7 %6,7 %12,7 %
Eurooppa7,5 %-12,2 %-9,7 %3,6 %3,4 %6,9 %
USA5,1 %-7,0%-2,7 %14,1 %13,5 %15,2 %
Japani-0,3 %-12,8 %-11,8 %0,8 %2,4%8,2 %
Kehittyvät maat-4,0 %-18,8 %-19,2 %-0,5 %0,1 %3,6 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma0,3 %-12,2 %-11,6 %-4,3 %-1,5%0,8 %
Eurooppa1,3 %-17,0 %-16,5%-6,1 %-1,9%1,8%
USA-2,8 %-4,4 %-2,0%-0,5 %2,7%3,2 %
Kehittyvät maat-1,8 %-1,4%1,2 %1,6 %3,3%3,5 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,4 %-14,5 %-14,4 %-4,6 %-1,9 %1,0%
USA-3,5 %-12,5%-10,9 %-2,1 %2,4 %3,6 %
Kehittyvät maat-3,3 %-5,6 %-4,1 %0,5 %3,1 %5,1 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa2,0 %-12,0%-11,7 %-2,0 %-0,6 %2,5 %
USA1,9 %1,1 %3,7 %4,3%5,3 %6,9 %
Kehittyvät maat0,7 %-11,4 %-11,4 %-4,0 %-0,7 %4,1 %

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Synkän alkusyksyn jälkeen globaalit osakemarkkinat kääntyivät nousuun lokakuussa. Inflaatio on korkealla, mutta on hyvät syyt olettaa, että se hidastuu. Talouskasvun hiipuessa hintapaineet pienevät ja talvella inflaation vuodentakaiset vertailuluvut nousevat korkeammiksi ja siten laskennallinen hintojen nousu hidastuu. Keskuspankit ovat kiristäneet historiallisella vauhdilla, mutta vaikutukset näkyvät viiveellä eli jarruttava vaikutus alkaa vasta näkyä reaalitaloudessa. Varsinkin EKP:ssa mietitään, kuinka paljon rahapolitiikkaa voidaan vielä kiristää, kun taantuma on jo käsillä. Ei keskuspankitkaan halua talouksia syvään taantumaan ajaa, kun keskeiset talousindikaattorit kertovat jo selvästä hidastumisesta.  

Alkuvuoden kurssilaskun myötä osakkeiden hinnoittelu on alentunut selvästi. Osakkeiden arvostus on alle viimeisen 10 vuoden keskiarvon, kun Yhdysvaltalaisosakkeiden keskimääräinen P/E-luku on noin 16 ja eurooppalaisilla osakkeilla kertoimet ovat selvästi tätäkin edullisempia. Sijoittajan näkökulmasta osakkeet ovatkin nyt hyvin houkuttelevalla tasolla, mikäli pörssiyhtiöiden tulosodotuksiin ei olisi pelättävissä merkittävää laskua. 

Suhdannekuva.

Näkymät ja tunnelmat reaalitaloudessa ovat heikentyneet, vaikka työllisyys on pysynyt vahvana. Talouskasvun ennakoidaan hidastuvan, inflaatio on koholla, keskuspankit kiristävät, ekonomistit laskevat ennusteitaan ja negatiiviset uutiset saavat tilaa mediassa.  Talouskehityksellä on luonnollisesti linkki sijoitusmarkkinoille, mutta sijoitusmarkkinoilla kehitystä on jo hinnoiteltu sisään yli vuoden päivät. Sijoittajan kannattaa suunnata katse eteenpäin.  Maailma on kaikkea muuta kuin riskitön, mutta paljon riskejä on jo näkyvissä, mikä osaltaan nostaa myös tuotto-odotuksia.  

Erityisesti Euroopan talousnäkymiä painavat mahdolliset energian saantiin ja hintoihin liittyvät ongelmat. Lisäksi korkotason nousu heikentää kuluttajien ostovoimaa samaan aikaan, kun inflaatio jyllää. Työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina Atlantin molemmin puolin. Kiinan kasvua painavat yhä tiukkana jatkuvat Covid19-rajoitukset ja kiinteistömarkkinan riskit. Toisaalta mahdollinen rajoitusten keventäminen toisi varsin merkittävän potentiaalin kasvun kiihtymiseen. 

Korkomarkkinat.

Markkinakorot ovat kohonneet länsimaissa korkeimmilleen vuosikymmeneen, vaikka lokakuun lopussa mm. Yhdysvaltojen, Saksan ja Iso-Britannian 10-vuotisten lainojen korot laskivat. Korot ovat silti reippaasti tämänhetkistä inflaatiota alempana. Hyvä mahdollisuus inflaation kääntymiselle laskuun olisi kuitenkin juuri nyt marras-joulukuussa, jolloin vastaan tulevat viime vuoden korkeat vertailuluvut. Lisäksi mm. rahtikuljetusten, maakaasun ja öljyn hinnat ovat tulleet selkeästi alaspäin viimeisen vuoden huipuistaan.  Sijoittajille korkotason nousu on tehnyt korkosijoituksista aiempaa selvästi houkuttelevampia. Osaltaan tämä näkyy osakkeiden laskeneina arvostuskertoimina.   

Lokakuun loppupuolella keskuspankkien viestintään tuli selkeästi vähemmän haukkamaisia sävyjä.  EKP indikoi 27.10. korkopäätöksen jälkeen, että merkittävä osa rahapolitiikan normalisoinnista olisi jo tehty. Lisäksi Kanadan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan vain 0,50 %, kun odotuksissa oli 0,75 %:n nosto. Rahapolitiikan kiristämistä on tehty alkukesästä asti historiallisella vauhdilla. Markkinoiden odotuksissa on, että Fed ja EKP nostavat vielä korkojaan, mutta välttämättä se ei johda enää pitkien markkinakorkojen merkittävään nousuun, jos inflaation hidastumisesta saadaan viitteitä.    

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Markkinatunnelmat kohentuivat lokakuun aikana. Toiveita nostivat ajatukset siitä, että inflaatio voisi taittua ja keskuspankitkaan eivät kiristäisi rahapolitiikkaa loputtomiin. Sijoittaja joutuu tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Jos epävarmuutta on vähän, riskisten sijoituskohteiden, kuten osakkeiden, hinnat ovat korkeat. Nyt epävarmuutta on paljon, mikä on osaltaan laskenut riskisten sijoituskohteiden hinnoittelua. Hajautetun korkosijoituksista ja osakkeista koostuvan salkun tuottonäkymä onkin varsin houkutteleva. 

Hyvä myös muistaa, että markkinat pyrkivät ennakoimaan tulevaa. Hyvä esimerkki tästä on, kun legendaarinen amerikkalainen osakeindeksi Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA 30) nousi lokakuun aikana noin 14%. Kyseinen indeksi ei kuvaa koko markkinoiden kehitystä, mutta indeksin nousu lokakuussa oli yksi sen yli satavuotisen historian suurimmista.  

Markkinatunnelmien jatkon kannalta avain löytyy inflaation laantumisesta. Talouskasvun hiipuessa hintapaineet taittuvat mahdollisesti laskuun. Talven tullen myös mitatun inflaation vertailuluvut vuoden takaa nousevat korkeammiksi ja siten laskennallinen hintojen nousu hidastunee. Samalla myös pelot keskuspankkien rahapolitiikan jatkuvasta kiristymisestä voisivat hälventyä. Korkojen nousukin voisi loppua ja pidemmät korot saattaisivat jo taittua laskuun.  

Sijoittajalle loppuvuosi ja lähestyvä talvi voikin osoittautua hyväksi ajaksi lisätä sijoituksia salkussa. Pörssiyhtiöt tekevät edelleen vahvaa tulosta, ja myös korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nousseet. Yhtiöiden tulokset eivät tietenkään taantumaoloissa parane, mutta mitään suurta pudotustakaan tuloksiin ei markkinoilla ennakoida. Toisaalta jos taantuma tulee, keskuspankeilla on varaa keventää rahapolitiikkaa sillä oletuksella, että inflaation hallinnassa. Sijoittajan silmin houkutteleva loppuvuosi tulossa.