Sijoittajakirje heinäkuu 2021

TULOSENNÄTYKSIÄ EDESSÄ

Ensimmäinen vuosipuolisko päättyi maailman pörsseissä ennätyslukemiin. Osakeindeksit kohosivat uusiin huippuihinsa niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin globaalissa mittakaavassakin. Markkinoilla kurssinousu käy yksiin yhä vahvistuneiden pörssiyhtiöiden tulosodotusten kanssa. Kesäkuun loppuun päättyneeltä vuosineljännekseltä odotetaan historiallisen kovaa tuloskasvua. Talouden voimakas elpyminen länsimaissa ja vuodentakaiset koronapandemian runtelemat vertailuluvut johtavat ennätysmäisiin tulosparannuksiin pörsseissä. Heinäkuussa sijoittajat odottavatkin todellista tulosjuhlaa ja vieläpä myönteisiä yllätyksiä jo sinänsä korkeisiin tulosnäkymiin. 

Markkinoiden alati kohoavat odotukset ovat saaneet tulta alleen kevätkesän talousuutisista. Siinä, missä vuosi sitten pelättiin koronan aiheuttamaa talouslamaa, konkurssiaaltoa ja massatyöttömyyttä, ovat puheenaiheet taloudessa nyt muuttuneet ylikuumenemiseksi, työvoimapulaksi ja inflaation peloksi. Taloutta ennakoivat suhdannemittarit ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa saavuttaneet historiallisia huippujaan. Julkistetut taloustilastot myös osoittavat elpymisen olleen keväällä ennakoituakin vahvempaa. Lisää kierroksia talouden rattaisiin odotetaan elvytysohjelmien vaikutuksesta.  

Myötätuulta markkinoilla ruokkii edelleen myös matala korkotaso. Vaikka spekulointi kiihkeän talouselpymisen vaikutuksesta inflaatioon on ajoittain käynyt kovilla kierroksilla, ovat markkinakorot pysyneet matalina ja korkoliikkeet vähäisinä. Suuret keskuspankit ovat jatkaneet järkähtämättömällä massiivisen elvytyksen tiellä ja saaneet markkinat vakuutetuiksi löysän rahapolitiikan jatkumisesta vielä pitkälle tulevaisuuteen.  

   

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.6.2021
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki4,5%15,9%31,9%14,0%13,1%12,1%
Kehittyneet maat4,6%16,6%31,7%14,4%13,3%12,9%
Suomi3,4%18,9%39,6%12,3%14,8%12,4%
Eurooppa1,7%15,4%27,9%8,1%8,9%7,7%
USA5,9%18,3%34,4%18,2%16,0%16,7%
Japani2,8%4,5%18,2%6,7%8,8%9,3%
Kehittyvät maat3,3%10,9%33,4%10,7%11,6%6,4%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma0,4%-2,1%-1,5%2,3%0,7%3,3%
Eurooppa0,5%-2,1%0,5%3,2%2,0%5,3%
USA3,6%-0,3%-9,4%5,3%1,0%6,0%
Kehittyvät maat1,7%2,0%1,7%4,8%2,7%4,7%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,4%-0,4%3,6%2,6%2,0%3,7%
USA5,4%0,1%-5,8%7,7%3,4%7,2%
Kehittyvät maat3,6%4,5%2,9%6,9%4,4%7,7%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,5%2,7%10,4%3,9%4,0%5,1%
USA4,5%7,0%9,5%6,6%5,9%8,6%
Kehittyvät maat2,7%4,6%7,1%4,8%3,2%8,2%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Heinäkuun loppupuolella alkavalta pörssiyhtiöiden osavuosituloskaudelta odotetaan paljon. Euroopassa analyytikot ennakoivat tulosten enemmän kuin tuplaantuneen viime vuoden koronakevään lukemista, jolloin puolestaan tulokset syöksyivät 47 % vuotta aiemmasta. Yhdysvalloissa tuloskasvuksi odotetaan yli 60 %:n lukemia ja kaiken kaikkiaan amerikkalaisten pörssiyhtiöiden odotetaan yltävän historialliseen ennätystasoonsa. Markkinoiden odotukset tulosten suhteen ovat nousseet tasaiseen tahtiin koko alkuvuoden ajan ja pelkästään kevätneljänneksen aikaan odotukset nousivat Euroopassa 25 % ja Wall Streetilläkin reippaat 10 %.  

Osakemarkkinoiden hinnoittelun näkökulmasta kesäkuussa saavutetut kurssiennätykset ovatkin perusteltuja. Eurooppalaiset osakkeet ovat kallistuneet kevään mittaan vain 6 % (euroissa) ja amerikkalaiset vastaavasti vain 9 % (dollareissa). Siis selvästi vähemmän kuin mitä tulosodotukset ovat nousseet. Lisäksi markkinoilla varmasti odotetaan tälläkin kierroksella yritysten onnistuvan ylittämään tuloksillaan analyytikoiden arviot ja vieläpä reippaasti, kuten olemme edellisillä tuloskausilla nähneet.  

Talouden elpymisen kiihdyttyä, kovimpia tulosparannuksia ja myönteisimpiä yllätyksiä odotetaan perinteiseltä valmistavalta teollisuudelta sekä raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tuottajilta. Markkinoilla on kerrottu ripeästi nousseista tuottajahinnoista ja jopa suoranaisesta pulasta joidenkin valmisteiden osalta, mikä varmasti näkyy myös näiden alojen yhtiöiden viimeisellä rivillä. Toisaalta ei teknologiasektorillakaan pelätä tuloskunnon heikkenemistä. 

 

Suhdannekuva. Kuten aiemmin oli arvioitavissa, nopein talouskasvun kiihtymisen vaihe on juuri nyt saavutettu ja niinpä jatkossa on odotettavissa hieman aiempaa maltillisempia talouslukuja ja taloutta ennakoivia suhdannebarometreja. Yhdysvalloissa ennakoivat mittarit taittuivat kesäkuussa hieman huippuluvuistaan, vaikka näkymät ovat edelleen todellisen korkeasuhdanteen tasolla. Euroopassa taite on ennakoitavissa loppukesään. Tulevina kuukausina julkistettavat tuotannon ja kulutuksen kasvua mittaavat luvut tulevat olemaan vääjäämättä alempia kuin keväällä, koska vuodentakaisen koronakriisin alhaisimmat vertailuluvut jäävät taakse.  

Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla talouskasvun odotetaan jatkuvan vahvana niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, eikä äkillistä käännettä alaspäin ole tarvetta pelätä. Kun talouden kasvuvaihe on lähtenyt käyntiin, se kestää yleensä useamman vuoden. Lisäksi tällä kertaa taloutta vielä tuetaan poikkeuksellisen voimakkaasti. Rahapoliittinen elvytys jatkuu nykytahtiin ainakin ensi vuoden loppuun saakka, mikäli Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkeihin on luottaminen. Lisäksi molemmilla mantereilla jatkuu laaja valtiovetoinen elvyttäminen. Yhteiseurooppalaiset elvytysrahat lähtevät liikkeelle alkusyksystä ja Yhdysvalloissa infra- ja muut elvytyspaketit toteutuvat muodossa tai toisessa. 

Globaalin talousnäkymän epäselvempiä alueita löytyy Kiinasta ja kehittyviltä markkinoilta. Kiinan suhdannenäkymät ovat olleet jo useamman kuukauden vaisuhkoja ja Kiinan kasvuennusteita on hieman alennettukin viime aikoina. Intian ja Brasilian kaltaisissa maissa pandemiakin häiritsee vielä taloustunnelmaa uusine muunnoksineen, joskaan markkinoilla ei povata mitään erityistä talouskuoppaa.  

 

Korkomarkkinat. Inflaation vauhti ja suunta ovat korkomarkkinoiden avainkysymykset nopean talouselpymisen ja löysän rahapolitiikan ympäristössä. Yhdysvalloissa nähtiin hintojen nousupaineiden kasaantuvan keväällä, mutta näiden paineiden ennakoidaan laantuvan seuraavaksi. Syy laantumisodotuksille on sama kuin muissakin talousluvuissa, vuoden takaiset vertailutasot ovat jatkossa korkeampia kuin kevään koronakuopassa. Euroopassa hintapaineet näyttävät jääneen keväälläkin hyvin pieniksi.  

Voisiko hintojen nousuvauhti kuitenkin jäädä jatkossa aiempaa korkeammalle tasolle pysyvämmin, jos ja kun talous porskuttaa? Tämä vaara on ilmeinen, mikäli palkkakehitys ajautuu nousukierteeseen. Yhdysvalloissa työvoimapulasta puhutaan jo yleisesti ja Euroopassakin työllisyysluvut ovat varsin korkealla tasolla. Ennen pitkää markkinoilla tullaan hinnoittelemaan aiempaa nopeammin kohoavien hintojen vaikutuksia myös korkoihin, mutta tämänkin kehityksen eteneminen on todennäköisesti hitaampaa kuin korkeakirjaisimmissa otsikoissa on uhiteltu.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Kesän tuloskaudelta on markkinoille luvassa runsain mitoin hyviä uutisia. Ennätysmäisen nopeaa tuloskasvua, sekä historiallisen korkeita ja jopa odotettuakin vahvempia tuloslukuja. Osakemarkkinoilla yhä uusiin korkeuksiin kurottelevat kurssit ovat tässä valossa täysin perusteltuja, eikä alkuvuoden pörssikehitys millään muotoa täytä osakekuplan määritelmää. Vain, mikäli pörssiyhtiöiden tuloskunnon nähtäisiin jatkossa heikkenevän, voitaisiin nykyistä kurssitasoa pitää kohtuuttomana. Mutta markkinoilla tilanne on päinvastainen, tulosten odotetaan jatkavan kasvuaan myös loppuvuonna, vaikka kasvuprosentit supistuvatkin ’vain’ 20-30 % haarukkaan. 

Voiko markkinoiden optimismi sitten murentua korkonäkymien käänteeseen? Tuskin kovin nopeasti. Nykyinen rahapoliittinen viritys on ja pysyy ennallaan niin pitkään kuin markkinoilla on malttia ennakoida näkymiä. Inflaation osalta on perusteltua olettaa aiempia vuosia hieman nopeampaa tahtia, mutta lopultakin vain hieman. Kevään hyppy kuluttajahinnoissa näyttää rajoittuneen amerikkalaisille markkinoille ja sielläkin suunta on jo alaspäin. Suuremman käänteen tapahtuminen vienee vuosia ja edellyttää merkittävää muutosta palkkainflaation osalta, mikä puolestaan on sittenkin aika epätodennäköinen skenaario. 

Sijoitusympäristö suosii näillä näkymin yhä voimakkaasti riskisijoituksia, osakemarkkinoita etunenässä. Loppuvuoden aikana markkinoilla tulee vääjäämättä vastaan myös uusia ja yllättäviä seikkoja. Korjausliikkeetkin kuuluvat markkinoiden normaaliin toimintaan. Sen sijaan trendikäänteen ennakointi nykynäkymin vaikuttaa lähinnä epätoivoiselta.