Sijoittajakirje joulukuu 2020

TOISEN AALLON TALOUSKUOPPA

Epidemian paheneminen ja sitä seuranneet rajoitustoimet ovat kääntäneet talouden elpymistoiveet laskuun. Vuoden viimeisen neljänneksen talouskasvun ennakoidaan kääntyvän miinusmerkkiseksi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin kulutuksen hyytyessä. Markkinoilla himmenneet näkymät eivät kuitenkaan ole latistaneet tunnelmaa. Marraskuusta tuli eurooppalaisissa pörsseissä peräti historian paras nousukuukausi ja Wall Streetilläkin kurssit nousivat kovinta tahtiaan yli kolmeenkymmeneen vuoteen. Nousua selitettävät odotukset ensi vuoden alkupuolella toteutettavan koronarokotusohjelman vapauttavasta vaikutuksesta. Jos ja kun epidemia saadaan rokotteiden myötä hallintaan, ennakoidaan länsimaihin voimakasta talouden elpymistä ja sitä seuraavaa nousukautta. 

Tilapäisesti latistuneilla talousnäkymillä on myös sijoittajien näkökulmasta myönteisiä vaikutuksia, mitkä ovat heijastuneet markkinoille. Talouden takkuillessa odotukset jo aiemmin massiiviseksi paisuneiden elvytystoimien osalta voimistuvat entisestään. Keskuspankkien rahapoliittisen tuen odotetaan yhä vain kasvavan, minkä myötä korkotaso matelee pohjalukemissaan sijoitusvirtojen ohjautuessa osakemarkkinoille. Julkisen vallan elvytykselle odotetaan myös yhä suurempia panoksia. Näiden lisätukien vaikutusten ennakoidaan realisoituvan talouskasvua kiihdyttäen ensi vuoden puolella ja juuri silloin, kun epidemian kahlitsevan vaikutuksenkin uskotaan helpottavan. 

Ensi vuotta koskevat vahvan elpymisen näkymät heijastuvat myös markkinoiden odotuksiin pörssiyhtiöiden tuloskehityksen suhteen. Vuodenvaihteen jälkeen tulosten odotetaan yltävän reippaaseen kasvuun ja kokonaisuudessaan tulossumman ennakoidaan yltävän koronaepidemiaa edeltävää tasoa ylemmäs ensi vuoden toisella puoliskolla. Sen sijaan nyt päättyvän vuoden viimeisen neljänneksen osalta analyytikoiden arviot tuloskehityksestä todennäköisimmin alenevat rajoitustoimien vaikutuksesta, mutta tämän heikkenemisen odotetaan jäävän tilapäiseksi notkahdukseksi muutoin vahvistuvassa trendissä.  

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.11.2020
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 9,4% 4,7% 6,0% 8,9% 8,1% 10,3%
Kehittyneet maat 9,8% 4,3% 5,6% 9,4% 8,1% 11,1%
Suomi 11,9% 13,4% 18,0% 9,0% 8,7% 8,9%
Eurooppa 13,9% -5,6% -3,6% 2,4% 2,7% 6,6%
USA 8,6% 8,8% 10,0% 13,2% 10,9% 14,7%
Japani 12,3% 10,9% 11,6% 9,3% 8,6% 10,6%
Kehittyvät maat 6,4% 3,4% 9,2% 4,8% 8,0% 4,5%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -1,1% 2,0% 0,5% 4,2% 2,1% 3,7%
Eurooppa 0,2% 7,2% 5,6% 5,8% 4,4% 6,5%
USA -2,3% 6,3% 3,2% 7,3% 2,3% 5,3%
Kehittyvät maat 1,9% -2,8% -1,8% 3,6% 3,3% 6,5%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,8% 2,4% 2,3% 2,7% 2,7% 3,5%
USA 0,0% 2,5% 1,0% 7,0% 3,8% 8,2%
Kehittyvät maat 0,6% 0,3% -0,4% 6,6% 5,0% 9,2%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 4,0% 1,0% 1,9% 2,2% 3,4% 5,4%
USA 0,7% -3,8% -3,5% 4,6% 3,5% 6,7%
Kehittyvät maat 1,8% -1,4% -1,3% 5,1% 5,0% 9,4%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Amerikkalaiset pörssi-indeksit ponnistivat marraskuussa uusiin ennätyskorkeuksiinsa vaikka tautitilanne samaan aikaan paheni kiihtyvään tahtiin. Sijoittajat näyttävät selvästi luottavan pian alkavan rokotekampanjan suotuisiin vaikutuksiin ja samalla myös ennakoitujen elvytystoimien tehoon. Euroopassa osakekurssit nousivat keskimäärin 15 % kuukauden aikana ja nousu oli historiallisen voimakasta. Keskuspankilta odotetaan jo seuraavassa kokouksessaan uutta merkittävää tukea ja Euroopassa myös rajoitustoimien vaikutus näkyy tautiaallon taittumisena. Koko maailman mittakaavassa marraskuun nousu pörsseissä nosti osakekurssit kuluvan vuoden osalta plussalle, joskaan ei vielä aivan ennätystasolleen euroissa mitaten.   

Mitä sitten markkinoita seuraavat analyytikot pörssiyhtiöiden näkymistä ajattelevat? Yleisesti odotetaan yhtiöiden tulosten yltävän heti ensi vuoden alusta alkaen reippaaseen kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Euroopassa tulosten odotetaan paranevan peräti kolmanneksella ja Yhdysvalloissakin noin 15 %. Kevätneljänneksellä kasvulukemien ennakoidaan olevan korkeimmillaan eurooppalaisten tulosten parantuessa peräti kahdella kolmanneksella ja amerikkalaisten vastaavien reippaasti yli 40 %:lla. Huimien kasvuodotusten taustalla on tietenkin tämän vuoden koronakevään heikot vertailuluvut, mutta myös näkymät talouden voimakkaimman elpymisjakson ajoittumisesta juuri ensi kevääseen.  

Lyhyellä tähtäyksellä osakemarkkinoilla joudutaan kuitenkin vielä jännittämään meneillään olevan tautiaallon vaikutuksia. Kulutusnäkymät ovat rapistuneet rajoitustoimien myötä ja ensimmäiset uutiset amerikkalaisen joulukaupan avauksesta ovat olleet vaatimattomia. Perinteisen kivijalkakaupan myynti näyttää laskeneen peräti puoleen viimevuotisesta eikä paljon odotettu nettikaupan kasvukaan ollut niin vahvaa kuin markkinoilla ennakoitiin. Euroopassa kulutuksen jarrutus on varmaankin ollut samaa luokkaa ja nyt toivoa viritetään siihen, että rajoitustoimia voitaisiin höllentää edes osaksi ennen tuiki tärkeän joulukaupan loppua.  

Markkinoilla riittää jännitettävää myös julkisen elvytyksen osalta. Euroopassa kiistely unionin elvytyspaketin läpimenosta huipentuu joulukuussa ja pahimmillaan paketin voimaantulo lykkääntyy pidemmälle ensi vuoteen. Yhdysvalloissa puolestaan pitkään hierotun ja massiivisen liittovaltion tukipaketin viimeistely näyttää lykkääntyvän uuden presidentin virkaanastujaisten jälkeiseen aikaan tammikuun loppupuolelle ja sitä ennen aiempien tukiohjelmien määräajat ehtivät umpeutua.  

 

Suhdannekuva. Joulukuun alkuun tultaessa markkinoille on vahvistunut käsitys talouskasvun hidastumisesta vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Ennakoivien talousmittareiden valossa notkahduksesta ei kuitenkaan tällä kertaa ole syytä odottaa erityisen jyrkkää. Kuluttajien mielialat sumenivat uuden tautiaallon myötä varsin vähän ja yrityselämän luottamuksessa notkahdus näyttäisi jäävän tätäkin vaimeammaksi. Erityisen hyvin tulevaisuudenusko on säilynyt teollisuudessa, missä suhdannebarometrit Yhdysvalloista ennakoivat elpymisen edelleen jatkuvan eikä Euroopassakaan odoteta uutta suurta pudotusta. 

Talousnäkymien kokonaiskuvaa kirkastaa myös Kiinan talouden kasvu. Syksyn mittaan kiinalaiset talousluvut ovat jatkaneet paranemistaan ja kiinalainen kasvu näyttää päässeen jo epidemiaa edeltäneelle tasolleen. Kotimaisen kulutuksen kasvunäkymät ovat maassa korkealla ja teollisuuskin suhtautuu tulevaisuuteen luottamuksella. Kiinan imussa muun Aasian näkymät vahvistuvat ja heijastusvaikutukset ulottuvat laajemminkin kehittyville markkinoille. Raaka-aineiden hinnat ovat maailmalla nousseet kiihtyvään tahtiin, mikä osaltaan kielii voimakkaasti vahvistuneista odotuksista maailmantalouden suhteen. 

 

Korkomarkkinat. Osakekurssien kurotellessa kohti uusia ennätyksiään ovat korot pysyneet lähellä pohjamutiaan koko syksyn ajan. Valtiolainakorot ovat pysyneet vakaina Saksassa ja Yhdysvalloissa, kun taas eteläeurooppalaiset korot ovat jatkaneet laskuaan. Italian pitkät korot laskivat marraskuun loppuun tultaessa suorastaan historiallisen alas. Markkinoilla luotetaankin EKP:n tukeen ja joulukuun 10. päivän keskuspankkikokoukselta odotetaan jälleen voimakasta lisäystä elvytysohjelmiin. Keskuspankin velkakirjaostoja kasvatetaan, ohjelmien kestoa jatketaan ja pankkien rahoitusta lisätään. Fed on niin ikään lupaillut omaa talouden tukemistaan. 

Positiiviset kasvunäkymät ja matala yleinen korkotaso on syksyn mittaan vahvistanut myös yrityslainojen hintoja. Selvimmin nousua on nähty korkeamman riskin yrityslainoissa. Yrityslainojen tuotot ovatkin pudonneet jälleen viime vuosien pohjalukemiin ja samalla kevään koronapaniikin vaikutukset markkinoilta ovat haihtuneet.  

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Markkinoiden vastustuskyky epidemiaa kohtaan vaikuttaa yhä suorastaan häkellyttävän vahvalta. Pörssikurssien ennätykset samaan aikaan kiihtyvän tautiaallon kanssa vaikuttaa suorastaan uhkapelimäiseltä reaktiolta. Tällä kertaa markkinoilla kuitenkin luottamus pian koittavaan nousukauteen ja elvytystoimien tehoon peittoaa alleen kaikki lyhyellä aikajänteellä mahdollisesti koettavat vastoinkäymiset. Kevään kokemuksista on otettu opiksi ja nyt epidemian todellisiin talousvaikutuksiin osataan varmasti suhtautua suuremmalla realistisuudella. Talouden elpyminen osoittautui kevään jälkeenkin odotettua vahvemmaksi ja niin odotetaan käyvän myös tämänkertaisen aallon jälkeen.  

Rokoteuutiset ovat rohkaisseet sijoittajat luotaamaan jo epidemian jälkeiseen talouskuvaan. Kaiken mennessä hyvin rokotejakelun kanssa, talouden ennakoidaan puhkeavan täyteen kukkaan viimeistään loppukeväällä. Samalla elvytystoimien vaikutuksen ennakoidaan olevan parhaimmillaan. Markkinoilla odotetaankin tulevia kasvuaikoja nousevin osakekurssein ja kohoavin raaka-ainehinnoin. Sen sijaan mahdollisia riskejä julkisen talouden massiivisen velkaantumisen tai keskuspankkien rajun rahan määrän lisäämisen osalta ei oteta kuvaan mukaan tunnelmaa pilaamaan. Uusi talousajattelu näyttää levinneen ainakin sijoitusmarkkinoille.  

Sijoittajan kannalta näkymät talven tullen vaikuttavat edelleen lupaavilta, jos katse kiinnittyy osakemarkkinoihin. Kurssinoususta huolimatta osakkeiden hinnoittelu ei ole noussut poikkeuksellisiin korkeuksiin, koskapa lähimmän vuoden kasvuodotukset ovat väkivahvoja. Korkosijoittajalle näkymät sen sijaan ovat pysyneet yhtä latteina kuin jo pitkään aiemminkin. Odotukset talouden noususta yhdistettynä huimaan elvytykseen suosii osakesijoittajaa jatkossakin. 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.