Markkinakatsaus lokakuu 2021

ODOTUKSET VAHVASSA TULOSKASVUSSA

Kolmas vuosineljännes päättyi sijoitusmarkkinoilla aiempaa varovaisempiin tunnelmiin sijoittajien puntaroidessa osakemarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä kohoavien korkojen, talouden hidastuvien kasvuodotusten ja Kiinan taantuvien suhdanteiden valossa. Lisääntyneestä kurssihuojunnasta huolimatta tappiot markkinoilla jäivät syyskuussa marginaalisiksi. Maailman osakkeita mittaava MSCI World indeksi luisui reilun parin prosentin verran pakkaselle käytyään kuun alussa kautta aikain ennätyslukemissaan.

Erittäin vahvan kevään ja alkukesän talouden kasvuvaiheen jäljiltä oli odotettavissa, että kasvun tahti taloudessa tulee jatkossa tasaantumaan, eikä kehitys tähän päivään tultaessa ole sen osalta ollutkaan yllättävää. Myös korkojen palautumista pandemiakriisin pohjamudistaan on yleisesti ennakoitu. Sen sijaan Kiinan talouden kasvun nopea laantuminen näyttää olleen markkinoillekin yllättävää. Länsimaissa kasvun ennakoidaan yhä jatkuvan vahvana, mutta Kiinan negatiiviset heijastusvaikutukset varmasti heikentävät odotuksia suuressa osassa kehittyviä markkinoita ja pidemmän päälle rauhoittavat tunnelmia myös länsimarkkinoilla.

Lähimpänä sijoittajien kiikarissa ovat nyt pörssiyhtiöiden tulokset kolmannen kvartaalin osalta ja tulosjulkistusten yhteydessä saatavat yritysten arviot jatkosta. Kesällä niin eurooppalaisten kuin amerikkalaistenkin pörssiyhtiöiden tulokset paranivat ennätystahtiin ja kohosivat samalla historiallisiin korkeuksiinsa. Tulosten odotetaan jatkaneen edelleen vahvassa kasvussa myös loppukesästä. Mikäli yritykset onnistuvat pian alkavan tuloskauden yhteydessä jälleen vielä päihittämään markkinoiden arviot tuloskunnollaan, tullaan pörsseissä edelleen kurottelemaan kohti uusia korkeuksia loppuvuoden aikana.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.9.2021
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki-2,4%17,3%28,9%12,7%12,5%13,6%
Kehittyneet maat-2,4%19,3%30,3%13,2%13,0%14,3%
Suomi-5,5%19,5%28,3%11,0%13,0%15,4%
Eurooppa-3,0%16,2%28,8%7,9%8,2%9,7%
USA-3,0%21,4%31,5%16,2%16,0%17,8%
Japani4,7%11,8%23,5%7,6%8,7%10,0%
Kehittyvät maat-2,2%4,3%19,6%8,7%8,6%7,7%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma-1,3%-2,3%-2,2%2,6%0,7%2,7%
Eurooppa-1,2%-2,2%-1,0%3,6%1,7%4,7%
USA0,2%2,0%-3,5%6,2%1,8%4,4%
Kehittyvät maat0,1%4,0%6,1%6,0%2,7%4,7%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,6%-0,3%1,7%2,7%1,7%3,9%
USA0,0%2,0%-0,8%8,2%4,0%5,7%
Kehittyvät maat1,1%7,2%7,3%7,2%4,6%7,7%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,1%3,3%8,5%3,6%3,5%6,1%
USA1,9%10,5%12,8%6,7%5,7%8,9%
Kehittyvät maat-0,6%6,1%11,2%4,2%2,6%8,0%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Syyskuun pieni hermoilu osakemarkkinoilla oli suorastaan odotettua, jollei jopa toivottua. Lähes viivasuoraan uusiin ennätyksiinsä kiitävät pörssi-indeksit kaipaavat ajoittaista rauhoittumista ja tulevaisuudenodotusten maltillisempaa punnintaa. Syyskuu on myös historiallisesti osoittautunut pörssikurssien heilahtelujen osalta epävakaaksi kuukaudeksi ja tällä kertaa heilunta jäi jopa hyvinkin maltilliseksi aiempaan verrattuna. Syksyn edetessä taloudellinen aktiviteetti luonnostaan kiihtyy ja samalla myös markkinoille tulvivan datan määrä lisääntyy, ja niinpä markkinoilla päästään paremmin kiinni talouden kovaan ytimeen ja sen mahdollistamiin tuottonäkymiin.

Päättyneen kolmannen vuosineljänneksen osalta pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan yhä kasvaneen vankkaan tahtiin. Euroopassa tulosodotuksia on syyskuunkin aikana vielä nostettu ja tulosten ennakoidaan kasvaneen yli 45 % viime vuoden vastaavista lukemista. Vielä kesäkuun lopussa kasvuksi odotettiin Euroopassa vain 32 %. Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tulosten kasvun odotetaan olevan hieman hitaampaa vajaassa 28 %:ssa. Myöskään ennusteet eivät ole Wall Streetillä enää nousseet aiempaan tahtiinsa. Kesäkuun lopussa amerikkalaisten yhtiöiden tuloskasvuksi ennakoitiin päättyneelle neljännekselle reilun 23 %:n lukemaa.

Markkinatunnelman kannalta ratkaisevaa on se, kuinka reippaasti yhtiöiden raportoimat tulokset lopulta ylittävät markkinoiden odotukset. Ja ylitystä nimenomaisesti vaaditaan ja odotetaan. Aiemmilla koronakriisin alun jälkeisillä neljänneksillä tulokset ovat ylittäneet analyytikoiden ennusteet suorastaan ennätysmäisen suurilla marginaaleilla. Tällä kertaa tämän positiivisen yllätyksen voi ennakoida olevan aiempia maltillisemman kohonneiden kustannuspaineiden ja matalampien talouskasvulukujen myötä. Jos ja kun tulosylitys on lopulta kuitenkin selvä, ei sijoittajillakaan ole suurta huolta tulevaisuuden suhteen.

Suhdannekuva. Syksyn koittaessa länsimaiden talouskasvunäkymät näyttävät yhä kokonaisuudessaan vahvoilta. Suhdannebarometrit ennakoivat teollisuustuotannon kasvun jatkuvan korkeasuhdanteen tahtiin ja kulutuksen osalta tunnelmat ovat syksyyn tultaessa jopa entisestään vahvistuneet. Pandemiarajoitusten poistuminen ja erittäin vahva työllisyystilanne pitävät kulutuksen kiivaassa kasvussa vastakin. Yritysten aivan kovimpien odotusten taittuminen loppukesästä alkaen oli odotettavaa ja nyt ennakoidaan vahvan kasvun tasaisempaa jatkumista kohti talvikuukausia.

Globaalin talousnäkymän suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut Kiina ja vieläpä varsin nopeasti. Koko kuluneen vuoden ajan olemme nähneet kiinalaisten suhdanneodotusten luisuvan ja loppukesällä barometrit näyttävät valahtaneen jo monilta osin miinusmerkkisiksi. Ennusteita Kiinan talouskasvun osalta leikataan alaspäin ja talousvuodesta näyttää tulevan Kiinassa yksi huonoimmista vuosikymmeniin. Kiinan ajautuminen suhdannetaantumaan heikentää siitä riippuvaisten kehittyvien talouksien näkymiä, mutta vaikutukset eivät ole vielä levinneet länsimarkkinoille.

Loppuvuoden aikana talouden kasvumittareissa nähtäneen enemmän ailahtelua kuin kiivaimman kasvun aikaan alkukesästä. Yrityksillä on edelleen syytä optimismiin vahvan kulutuskysynnän oloissa, mutta markkinoilla roimasti kohonneet tuottajahinnat ja sieltä täältä ilmenevät logistiset pullonkaulat lisäävät epävarmuutta. Kuluttajien osalta voidaan hyvinkin luottavaisesti ennakoida parhaimpien kuukausien olevan vielä edessäpäin.

Korkomarkkinat. Talouden toivuttua pandemiakuopastaan markkinoilla odotetaan myös rahapoliittisten elvytystoimien ja sitä myötä korkomarkkinoiden ’normalisoitumista’. Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit ovatkin ilmoittaneet aikeistaan pienentää omia elvytystoimiaan eli vähentää joukkolainojen osto-ohjelmiaan jatkossa. Markkinoille tämä merkitsee rahatulvan vähenemistä, mikä osaltaan varmasti myös hillitsee sijoituskohteiden arvonnousua jatkossa. Keskuspankkien liikkeet ovat kuitenkin loivia ja hitaita eikä mitään äkkikäänteitä markkinoille ole luvassa.

Rahapolitiikan orastava käänne ja talouskasvun mukanaan tuomat hintapaineet ovat heijastuneet markkinakorkoihin selvänä nousuna syyskuussa. Pitkät 10-vuotiset korot ovat nyt euroalueella ja dollarimarkkinoilla palautuneet likipitäen keskikesällä nähdylle tasolle. Oletettavaa on, että vahvan talouskasvun jatkuessa koroissa kohotaan edelleen ylemmäs niihin lukemiin, joissa oltiin ennen pandemian alkua. Lyhyemmissä koroissa muutokset ovat vieläkin olleet mikroskooppisen pieniä, mikä kertoo markkinoiden näkemyksestä korkoliikkeiden rauhallisuuden suhteen.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Talousuutisoinnissa syyskuun loppupuolella on puitu kiinalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Evergranden vaikeuksia ja väläytelty sen saattavan olevan jopa kiinalainen versio Lehman Brothersista, mikä syöksi koko maailmantalouden finanssikriisiin. Osakemarkkinoiden hermoilu osin tämän kiinalaisyhtiön vaikeuksien seurauksena on ollut otsikoissa. Kuitenkin markkinoiden iso kuva on säilynyt vahvana. Kaikesta spekuloinnista huolimatta maailman pörssikurssit ovat yhä erittäin lähellä historiallisia ennätysarvojaan.

Pörssiyhtiöiden tulokset ovat vieläkin vahvassa kasvussa. Seuraavaksi markkinoilla odotetaan raportoitavan tuloksista, jotka ovat parempia kuin koskaan historiassa. Tuloksista, jotka ovat kymmeniä prosentteja parempia kuin viime vuonna. Ja näiden tulosten odotetaan edelleen parantuvan loppuvuoden aikana ja edelleen vielä ensi vuonnakin. Toki kasvuvahti hidastuu, mutta taantumaa tuloskehitykseen ei ennakoida. Samalla ekonomistit ovat nostaneet kasvuodotuksiaan länsimaiden osalta ja pandemian jälkeisen noususuhdanteen ennakoidaan jatkuvan vahvana vielä ensi vuodenkin.

Kiinan talousvaikeudet eivät varmasti ole vähäpätöisiä markkinoidenkaan kannalta, mutta toisaalta emme varmasti ole vielä nähneet Kiinan kaikkia keinoja ongelmien taklaamiseksi. Resursseja talouden tukemiseksi maassa riittää eikä hallitsemattoman taloustaantuman todennäköisyys liene kovin suuri.

Korkomarkkinoiden kehityksestä käydään sijoittajien parissa myös aiheellista puntarointia, mutta mitään vakavasti otettavaa vaaraa sijoitusmarkkinoiden mielenrauhalle tuskin koroistakaan löytyy vielä pitkään aikaan. Absoluuttisesti ottaen korot ovat yhä viime vuosina saavutettujen pohjalukemien tuntumassa, eivätkä korkosijoitukset tarjoa millään muotoa varteenotettavaa vaihtoehtoa tuottohakuisille sijoittajille.