Markkinakatsaus elokuu 2022

Taantuma lähenee, korot rauhoittuvat.

Kesän mittaan odotukset lähestyvästä taantumasta ovat voimistuneet. Suhdannemittarit ovat jatkaneet valumistaan, inflaatio kiihtymistään ja eurooppalainen energiakriisi pahenemistaan. Markkinoilla tämä kehityskulku näyttää kuitenkin olleen varsin hyvin ennakoitu jo alkukesään tultaessa. Heinäkuussa markkinaliikkeet olivatkin suhdannenäkymien heikentymiseen nähden yllättäviä. Pörssikurssit kohosivat maailmalla peräti kymmenkunta prosenttia, korot kääntyivät laskuun ja raaka-aineiden hinnat alenivat laajalti. Markkinoiden liikkeiden perusteella voitaisiinkin ennakoida pahimpien taantumavaikutusten tulleen jo aiemmin hinnoitelluiksi. 

Osakemarkkinoille saatiin heinäkuussa tukea kohtuullisen hyvin sujuneesta tuloskaudesta. Pörssiyhtiöiden tulokset paranivat keskimäärin viime vuoden vastaavaan aikaan nähden, sekä ylittivät markkinoiden ennusteet kohtuullisen mukavalla marginaalilla. Korkomarkkinoilla puolestaan tulkitaan lähestyvän taantuman itsessään latistavan korkeuksiin nousseen inflaation ja sitä myötä pienentävän keskuspankkien tarvetta tuleville koronnostoille. Raaka-ainemarkkinoilla taantuman ennakoidaan leikkaavan kysyntää ja niinpä öljyn ja useimpien maataloustuotteiden hinnat taittuivat laskuun. 

Tulevan taantuman osalta markkinoille riittää kuitenkin riskejä jatkossakin. Tällä hetkellä konsensusnäkemys on, että taantumasta ei tulisi erityisen syvää ja että länsimaissa talouden fundamentit ovat siinä määrin vahvoja, että taantumasta selvitään pienin vaurioin. Lähestyvän syksyn myötä markkinoilla joudutaan kuitenkin jännittämään eurooppalaisen talouden selviämistä energiapulan oloissa ja toisaalta Kiinan talouden rämpimistä tiukan koronapolitiikan otteessa. Taantuman vaikutuksia ja muita talousyllätyksiä tullaankin markkinoilla hinnoittelemaan vielä useaan otteeseen ennen kuin itse taantuma on edes ehtinyt alkaa.  

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.7.2022
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 8,6% -4,8% -4,1% 11,7% 11,0% 11,4%
Kehittyneet maat 9,4% -4,3% 5,6% 12,8% 12,0% 12,3%
Suomi 5,8% -10,9% -10,8% 10,8% 8,4% 13,7%
Eurooppa 7,6% -7,3% -1,3% 6,6% 5,6% 7,8%
USA 10,2% -4,1% 7,8% 16,0% 15,5% 15,3%
Japani 8,7% -6,0% -0,3% 5,9% 5,5% 8,5%
Kehittyvät maat 2,5% -8,4% -7,1% 3,9% 3,9% 4,8%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma 2,1% -6,2% -8,0% -1,9% -0,1% -0,1%
Eurooppa 2,9% -8,6%  -10,8% -2,9% 0,4% 0,4%
USA 4,1% 2,6% 5,2% 2,8% 4,4% 4,4%
Kehittyvät maat 2,8% 2,5% 6,3% 2,7% 4,3% 4,3%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 3,8% -7,7% -9,3% -2,3% -0,1% 2,0%
USA 4,8% -3,5% -0,4% 2,5% 4,9% 4,1%
Kehittyvät maat 2,8% -3,0%  0,5% 1,9% 4,3% 5,2%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 4,6% -9,5% -9,4% -1,0% 0,3% 3,4%
USA 7,8% 1,7% 7,3% 4,7% 5,9% 6,8%
Kehittyvät maat 3,0% -9,8% -8,9% -4,2% 0,5% 4,3%

 

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Heinäkuussa osakemarkkinoilla koettiin helpotuksen huokauksia pörssiyhtiöiden onnistuessa ylittämään niihin kohdistetut tulostoiveet toisen vuosineljänneksen osalta. Euroopassa tulokset paranivat erinomaisen vahvasti tuloskasvun ylittäessä 20 % vuodentakaiseen verrattuna. Amerikkalaisilla yhtiöillä tuloskasvu jää maltillisemmaksi, mutta tällä hetkellä mitattu 6 %:n tulosparannus on kuitenkin enemmän, kuin mitä analyytikot ennakoivat. Eurooppalaisilla yhtiöillä tuloskasvu oli myös laaja-alaista, mutta Yhdysvalloissa tulosten kasvu keskittyi voimakkaasti öljy-yhtiöihin. Ilman niiden vaikutusta amerikkalaisten pörssiyhtiöiden keskimääräinen tulossaldo itse asiassa heikkeni hieman. 

Kesän tuloskauden myötä markkinoilla päivitettiin myös tulevien tuloskausien ennusteita. Vahvat eurooppalaiset tulokset innoittivat analyytikot nostamaan loppuvuoden tulosodotuksia. Nyt eurooppalaisten tulosten odotetaan kohoavan meneillään olevalla kolmannella vuosineljänneksellä peräti lähes 30 % vuodentakaisesta ja loppuvuonnakin vielä liki 15 %. Sen sijaan Wall Streetillä ennusteita leikattiin kesän tuloskauden myötä. Amerikkalaisyhtiöiden tulosten ennakoidaan paranevan jälkimmäisellä vuosipuoliskolla vajaat 7 %. 

Lähestyvän taantuman vaikutuksia pörssiyhtiöiden tuloksiin odotetaan nähtävän selvemmin vuodenvaihteen jälkeen. Tulosten ennakoidaan kääntyvän laskuun, joskaan ei kovin jyrkkään sellaiseen. Euroopassa ennusteet veikkaavat pahimmillaankin vain runsaan 6 %:n tulospudotusta ensi keväälle. Aiempaan historiaan verraten tällainen tulosheikennys merkitsisi eurooppalaiselle taloudelle runsaan prosentin laskua ja näin ollen varsin loivaa taantumaa. 

Suhdannekuva.

Suhdannebarometrit ovat jatkaneet luisuaan kautta linjan kesän mittaan. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa teollisuuden suhdanneodotukset ovat vajonneet lähelle kasvua kuvaavaa rajaa ja osa mittareista on valahtanut jo laskun puolelle. Myös Kiinassa teollisuuden näkymät ovat heikkoja. Heinäkuussa kiinalaisteollisuuden suhdannebarometri jäi viidettä kertaa kasvurajan alapuolelle viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Taantumanäkymien voimistuttua on erittäin todennäköistä, että suhdannebarometrit valuvat entistä alemmas ja pohjakosketusta saadaan odottaa kenties vasta ensi talvena. 

Länsitalouksien tukijalkana ollut kulutuskysyntä on pitänyt kasvua yllä vielä kesälläkin, mutta kuluttajien hyvin synkiksi kääntyneet näkymät ennakoivat myös kulutukselle heikompia aikoja jatkossa. Yhdeksän prosentin tasolle noussut inflaatio nakertaa kuluttajien ostovoimaa rajulla kädellä, eivätkä korona-ajan säästöt riitä paikkaamaan aukkoa enää pitkään. Jatkossa kuluttajien mielialoja himmentää myös asteittain heikkenevä työllisyys, mistä kesän aikaan saatiin jo ensi merkkejä. Saksassa työttömien määrä kääntyi kasvuun ja työttömyysaste kohosi pitkästä aikaa. Yhdysvalloissa puolestaan yritysten aikeet lisäväen palkkaamiseksi heikkenivät. 

Vielä keväällä talouskasvu jatkui Euroopassa mukavan vahvana Ukrainan sodan vaikutuksista huolimatta. Kasvua kertyi peräti 4 % kuluttajien vapauduttua koronarajoitteista ja yritysten kasvattaessa tuotantoaan. Yhdysvalloissa talous kasvoi puolitoista prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, mutta talousuutisoinnissa on kiinnitetty huomiota kasvun suuntaan edellisiin vuosineljänneksiin nähden, mikä oli negatiivista. Loppuvuonna talouden kasvuluvut tulevat heikkenemään ja taantumaa kuvaavia miinusmerkkisiä lukemia mitattaneen viimeistään talven aikana.  

Korkomarkkinat.

Keskuspankit Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat ryhdistäytyneet inflaationvastaisessa taistelussaan. Heinäkuussa EKP nosti korkojaan puolella prosentilla ja Fed puolestaan toistamiseen kolmella neljänneksellä. Molemmat keskuspankit ilmoittivat myös jatkavansa ripeää korkojen kiristystä, kunnes inflaatio saadaan taitettua. Korkomarkkinoilla korot kuitenkin kääntyivät keskuspankkien toimenpiteiden jälkeen laskuun, miksi näin?  

Positiivisen tulkinnan mukaan markkinat luottavat keskuspankkien onnistumiseen inflaatiota nujertaessaan ja siten pidemmän päälle markkinakorkojen nousulle ei siten olisi enää painetta. Pessimistisemmän tulkinnan mukaan puolestaan markkinat pelkäävät kireämmän rahapolitiikan syöksevän talouden niin syvään taantumaan, että heikko kysyntä romahduttaa hintakehityksen jälleen deflaatiovaaran tasolle. Riskinä on myös, että inflaatio ei taitukaan toivotulla tavalla ja markkinoillakin hinnoitellaan korkeampia korkoja tulevina kuukausina. 

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Heinäkuu oli sijoitusmarkkinoilla pitkästä aikaa hyvä kuukausi. Osakkeiden hinnat ehtivät alkukesään tultaessa pudota tarpeettomankin matalalle suhteessa pörssiyhtiöiden tuloskuntoon. Yritykset raportoivat kuitenkin ennakoitua paremmista tuloksistaan heinäkuussa, jolloin sijoittajatkin saattoivat jälleen maksaa osakkeista enemmän. Korkosijoituksille saatiin myös pientä lohtua korkojen käännyttyä edes hetkellisesti laskuun. 

Keskikesän valonpilkahduksesta sijoitusmarkkinoilla ei kuitenkaan kannata vielä rakentaa laajempaa käännettä markkinoille. Isot trendit taloudessa menevät kohti taantumaa, eikä taantuma tuppaa tuottamaan positiivisia kehityskulkuja taikka yllätyksiä markkinoille. Inflaatio on vuosikymmenten huipussaan ja keskuspankit joutuvat kiristämään rahahanojaan hintapaineiden taltuttamiseksi. Markkinoille kireämpi rahapolitiikka tarkoittaa selvää painetta arvopapereiden hinnoille. Syksyn koittaessa uhkaava eurooppalainen energiakriisi pitää myös markkinoita jännityksessään.  

Tulevan talouskehityksen ja sitä seuraavan markkinakehityksen arvioinnissa inflaatio on edelleen tikunnokassa. Nyt markkinoilla ennakoidaan inflaation taittuvan syksyn aikana ja siten keskuspankkien koronkiristysten päättyvän jo ennen vuodenvaihdetta. Mahdollisuus tälle kehitykselle on olemassa. Raaka-ainemarkkinoiden hinnat näyttävät maakaasua ja eräitä metalleja lukuun ottamatta kääntyneen laskuun, mikä ajan oloon painaa myös yleistä hintakehitystä. Talouden taantumisen myötä laajemmat inflaatiopaineet purkautuvat viimeistään tulevana talvena. Markkinoilla tätä kehityskulkua näytetään jo hieman hinnoitellun. 

Loppukesän aikana merkittäviä positiivisia käänteitä ei ole odotettavissa sen enempää markkinoiden kuin taloudenkaan näkymiin. Elokuu on tyypillisesti markkinoilla lomakauden värittämää hiljaista aikaa. Jos Eurooppa onnistuu syksyllä välttämään energianiukkuuden hallitsemattomat vaikutukset ja yleinen inflaatiokehitys maailmalla rauhoittuu, voidaan sijoitusmarkkinoillakin alkaa hahmottelemaan myönteisempää kehitystä.  

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.