Sijoittajakirje elokuu 2021

TALOUDEN VANKKA KASVU JATKUU

Pörssiyhtiöiden ennätyksiä hätyyttelevä tulostahti on kannatellut pörssikurssit kohti uusia ennätyskorkeuksia maailmalla. Markkinoilla osattiin odottaa rajua tulosparannusta nyt raportoitavalta toiselta vuosineljännekseltä, mutta yritykset ovat onnistuneet päihittämään nämä ennusteet jälleen kerran ja vieläpä reippaalla marginaalilla. Länsimarkkinoilla pörssiyhtiöt ovat saavuttaneet ja jopa ylittäneet pandemiaa edeltäneen tulostasonsa. Niinpä amerikkalaisissa ja eurooppalaisissa pörsseissä kurssit kipusivat huippuunsa heinä-elokuun taitteessa ja tuloskauden lähestyessä loppuaan. 

Osakemarkkinoiden vankalle nousulle saatiin heinäkuussa myös lisäpuhtia korkomarkkinoilta. Pitkät markkinakorot luisuivat keskikesällä alamäkeen suorastaan hämmästyttävän jyrkässä kulmassa. Korkomarkkinoilla pelko inflaation pidempiaikaisesta kiihtymisestä näyttää väistyneen ja maatalien korkojen ympäristö suosii osakemarkkinoiden näkymiä. Keskuspankit ovat yhä pitäneet kiinni löysästä rahapolitiikastaan ja vakuutelleet saman linjan jatkuvan kauas tulevaisuuteen.   

Talouslukujen valossa kiihkein elpymisvaihe on jäämässä odotetusti taakse, mutta kasvunäkymät ennakoivat vankan kasvun jatkuvan länsimaissa loppuvuonna ja vielä ensi vuonnakin. Yritysten luottamus tulevaan on huippusuhdannetasolla niin teollisuudessa kuin palvelualoillakin. Kuluttajien odotuksia vahvistaa paraneva työllisyystilanne. Heikompia signaaleja tulevasta on nähty lähinnä kehittyvillä markkinoilla, missä Kiinan suhdanneodotukset ovat edelleen heikentyneet. Myös kehittyvien markkinoiden pörssikurssit notkahtivat heinäkuussa. Sysäys kurssilaskuun saatiin uutisista Kiinan valtion ilmoitettua kiristävänsä kiinalaisten teknoyhtiöiden valvontaa. 

  

   

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.7.2021
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki0,7%16,7%32,8%13,2%12,5%12,3%
Kehittyneet maat1,8%18,7%34,7%14,0%13,0%13,2%
Suomi5,5%25,5%41,8%13,8%14,8%14,1%
Eurooppa1,9%17,5%32.1%7,7%8,6%8,2%
USA2,3%21,0%36,7%17,8%15,8%17,1%
Japani-1,3%3,2%24,9%6,2%7,3%8,7%
Kehittyvät maat-6,7%3,4%20,3%7,5%9,1%5,6%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma1,4%-0,7%-0,7%2,9%1,0%3,3%
Eurooppa1,7%-0,4%1,3%4,0%2,1%5,5%
USA2,0%1,7%-3,8%6,3%1,5%5,8%
Kehittyvät maat0,6%2,6%5,6%5,1%2,6%4,6%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,1%0,7%3,2%2,9%1,9%3,7%
USA1,8%1,9%-3,0%8,2%3,7%6,9%
Kehittyvät maat0,2%4,7%5,9%6,6%4,3%7,5%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,3%3,0%9,1%3,5%3,6%5,2%
USA0,4%7,4%10,4%6,4%5,6%8,5%
Kehittyvät maat0,4%5,0%9,5%3,8%2,9%8,0%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Markkinoilla odotettiin toiselta vuosineljännekseltä pörssiyhtiöiden rajua tulosparannusta ja sellainen myös saatiin. Ja vielä reippaasti ennakoitua rajumpana. Eurooppalaisten yhtiöiden tulokset näyttävät parantuneen reippaasti yli 100 %:n tahtiin (+120,8 %) ja amerikkalaisten vastaavasti +85 %. Toteutuneet lukemat osoittavat tulosparannuksen olleen Euroopassa reippaat 16 % ja Yhdysvalloissa reippaat 22 % ennakoitua korkeampi. Samalla yhteenlaskettu tulostaso kohosi amerikkalaisilla osakkeilla kautta aikain ennätykseensä ja vanhallakin mantereella hätyytellään ennätyslukemia. 

Loppuvuoden aikana tulosten kovin nousutahti hidastuu vuodentakaisten vertailulukujen ollessa yhä korkeampia. Markkinoilla tulosten odotetaan kuitenkin yhä paranevan viime vuoden luvuistaan reipasta tahtia. Euroopassa syyskvartaalille ennakoidaan yli 40 % ja amerikkalaisille yhtiöille vajaan 30 % tulosparannuksia. Vuoden viimeiselle neljännekselle odotukset ovat 31 % ja 21 % lukemissa. Markkinoiden odotukset ovat ymmärrettävästi edelleen nousseet loppuvuoden osalta yhtiöiden onnistuttua ylittämään aiemmat ennusteensa reippaalla kaulalla. Positiivisia ennustepäivityksiä on saatu myös yhtiöiltä itseltään poikkeuksellisen runsaasti. 

Osakesijoittajan näkökulmasta tulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Viimeisten kolmen kuukauden aikana kehittyneen maailman osakekurssit ovat nousseet, mutta huomattavasti yhtiöiden tuloksia hitaammin. Osakkeiden hinnoittelu suhteessa tulostasoon ei siis ole kohonnut, vaikka absoluuttisesti osakekurssit ovatkin ennätystasoillaan. Ja tulostason odotetaan jatkavan vahvassa kasvussa. Suurimpana riskinä osakekurssien suotuisalle kehitykselle markkinoilla nähtiin vielä alkukesästä inflaatiopaineen tuoma korkojen nousun vaara, mutta kesän edetessä tuo vaara tuntui väistyneen. 

 

Suhdannekuva. Koronakriisistä elpymisen kiihkein vaihe on länsitalouksissa sivuutettu, mutta kasvunäkymät ovat yhä vahvoja. Eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa teollisuudessa suhdanneodotukset ovat huippulukemissaan. Euroopassa teollisuusyritysten toiveikkuus oli yhtä vahvaa edellisen kerran finanssikriisistä toivuttaessa. Yhdysvalloissa puolestaan Chicagon seurattu ostopäällikköindeksi on korkeimmillaan liki 40 vuoteen. Yritysten kysyntänäkymät ovat vahvoja talouden elpyessä ja elvytysrahan kiihdyttäessä toipumista.  

Kuluttajien tunnelmat ovat niin ikään vahvistuneet. Amerikkalaiskuluttajien odotukset ovat vahvimmillaan sitten pandemian alun ja Euroopassakin näkymät ovat vahvistuneet. Työttömyys on alentunut nopeasti ja molemmilla mantereilla lähestytään varsin nopeasti pandemiaa edeltänyttä vahvan työllisyyden tilannetta. Työllisyyden kehityksellä on pidemmän päälle ratkaiseva rooli kuluttajien kannalta ja niinpä paraneva työllisyystilanne luo pohjaa laajan kulutuskysynnän suotuisalle kehitykselle jatkossa. 

Toisin kuin länsimaissa Kiinan näkymät ovat suhdannekyselyjen valossa pysyneet vaisuina ja erityisesti kiinalaisten teollisuusyritysten osalta. Suhdannebarometrien mukaan kiinalaisyrityksistä vain vaivoin puolet näkee tulevaisuutensa valoisana. Virallisissa taloustilastoissa Kiinan kasvuluvut ovat pysyneet vahvoina, mutta suunnaltaan hidastuvina. Muualla kehittyvillä markkinoilla puolestaan koronaepidemian viimeisin aalto sumentaa myös talousnäkymiä.

 

Korkomarkkinat.

Keskikesän notkahdus markkinakoroissa oli yllättävä. Aiemmin keväällä markkinoille raportoitiin kuluttaja- ja tuottajahintojen kiihtyneestä noususta Yhdysvalloissa vahvan talouselpymisen seurauksena. Inflaatiolukemat kohosivat alkukesän aikana Yhdysvalloissa korkeimmilleen peräti kahteen vuosikymmeneen ja riski inflaatiosta vaikutti uhkaavan markkinoiden vakautta. Keskuspankit kuitenkin ovat jatkaneet vakuutteluaan hintapiikin väliaikaisuudesta ja korkomarkkinoilla päädyttiin nopeasti samaan tulkintaan. Kiihkeimmän kasvuvaiheen rauhoittuessa hetkelliset epätasapainot tasoittuvat taloudessa ja hintapiikit taittuvat.  

Pidemmän päälle inflaation vaaraa ei kuitenkaan voida haudata. Voimakas elpyminen taloudessa on nopeasti kiristänyt työllisyystilannetta ja markkinoille saadaan yhä enemmän uutisia jo orastavasta työvoimapulasta ja sitä seuraavasta palkkapaineesta. Mikäli palkkojen nousu kiihtyy, tulevat myös inflaatiolukemat kohoamaan totuttua korkeammalle. Markkinoille kohoavat hintapaineet heijastuvat viimeistään siinä vaiheessa, kun keskuspankkien rahapolitiikan kiristämistä aletaan ennakoida.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Kesän tuloskausi osoittautui juuri niin vahvaksi kuin sen saattoi kuvitellakin. Pörssiyhtiöt onnistuivat tälläkin kertaa ylittämään analyytikoiden tulosennusteet reippaasti. Samaan aikaan huoli korkojen nousun uhasta väistyä. Edelleen markkinoilla on voitu nostaa arvioita tulevasta tuloskehityksestä ja niinpä pörsseissäkin on lupa odottaa yhä nousutrendin jatkuvan ja uusia ennätyksiä kirjattavan. Vankasta nousustaan huolimatta osakekurssit eivät kuitenkaan ole kohonneet todellista yhtiöiden tuloskehitystä nopeammin vaan osakkeiden hinnoittelu on jopa maltillistunut. 

Loppuvuoden aikana talouskasvun odotetaan länsimaissa jatkuvan vahvana ja sitä myötä myös yhtiöiden tulosten jatkavan reipasta paranemistaan. Yritykset ovat jopa poikkeuksellisen luottavaisia. Deltavariantin osalta piilee varmasti vaara uusista rajoitustoimista, jotka varmasti himmentäisivät talousnäkymiä, mutta pidempiaikaiseen suhdanteiden heikkenemiseen ei tunnuta markkinoilla uskottavan. Markkinoilla voidaan jopa ajatella variantin muodostaman uhan takaavan niin rahapoliittisen kuin muunkin elvyttämisen jatkumisen. 

Loppukesä on talouden ja markkinoidenkin kannalta herkkää aikaa. Lomakauden sävyttämä kolmas vuosineljännes tuottaa harvemmin positiivisia yllätyksiä kuin muut neljännekset ja talouden kovien uutisaiheiden puute johtaa helpommin poukkoilevampaan käyttäytymiseen markkinoilla. Positiivisessa osakemarkkinatrendissäkin on mahdollista nähdä aiempaa suurempaa heiluntaa. Suurempi trendikäänne vaatisi taakseen kuitenkin poikkeuksellisen kovia muutoksia tämänhetkiseen suhdannekuvaan ja siitä ei näytä loppukesän aikana olevan vaaraa.