Index Megatrendit

Megatrendit ovat laajoja ja pitkäkestoisia kehityssuuntauksia. Näiden suuntausten nähdään usein tapahtuvan koko maailman tasolla ja kehityssuunnan uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Megatrendit eivät ole yllättäviä käännekohtia, vaan tuttuja pitkän aikavälin muutoksia, joilla on voimaa muuttaa merkittävästi maailmaa ympärillämme ja jotka vaikuttavat myös suoraan yritysten toimintaympäristöön ja  talouskehitykseen.

Index Megatrendit on maailmanlaajuisesti hajautettu tapa sijoittaa megatrendeihin pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategiassa varat hajautetaan maailmanlaajuisesti pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta megatrendeistä hyötyviin yhtiöihin.

Tavoite: Maailman osakemarkkinoita korkeampi tuotto pitkällä aikavälillä

Strategia: Strategian varat sijoitetaan hajautetusti  pörssilistattuihin indeksiosuusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa teemoittain megatrendeistä hyötyviin osakkeisiin. Strategiassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi eri megatrendien, joita ovat mm. teknologiset innovaatiot, taloudellisen vallan siirtyminen, kaupungistuminen ja liikkuminen sekä väestörakenteen muutos.  Strategian megatrendejä tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen.

Vastuullisuuspreferenssit: Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoitusstrategian hoidossa, mutta strategia ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen. SFDR luokitus 6.

Strategia sopii sijoittajalle: joka tavoittelee lähtökohtaisesti hyvän likviditeetin omaavaa, maailmanlaajuisesti hajautettua, pitkällä aikavälillä korkeaa osakemarkkinatuottoa. Strategia sopii sijoittajalle, joka hyväksyy sijoitusstrategian tavoitteisiin liittyvän voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 7 vuotta

Sijoituskohteet: Pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Tuottohakuinen