Index Kustannustehokas

Index Kustannustehokas on maailmanlaajuisesti hajautettu ja erityisesti kustannustehokkuutta sijoituskohdevalinnnassa painottava tapa sijoittaa varat pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategiassa varat on mahdollista hajautta maailmanlaajuisesti pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta yli 10.000 kohteeseen niin osake -kuin korkomarkkinoille. Tavoitteena strategiassa on saavuttaa osake- ja korkomarkkinoiden tuottokehitys pitkällä aikavälillä.

Tavoite: Valitun riskitason mukainen markkinatuotto pitkällä aikavälillä

Strategia: Strategian varat sijoitetaan hajautetusti pörssilistattuihin indeksiosuusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa korko- ja osakesijoituksiin maailmanlaajuisesti valittua riskitasoa noudattaen. Strategiassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi omaisuusluokkien. Sijoituskohdevalinnassa painotetaan omassa viiteryhmässään mahdollisimman kustannustehokkaita pörssilistattuja indeksiosuusrahastoja. Strategian riskitasoa tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi omaisuusluokkien.

Vastuullisuuspreferenssit: Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoitusstrategian hoidossa, mutta strategia ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen. SFDR luokitus 6.

Strategia sopii sijoittajalle: joka tavoittelee lähtökohtaisesti hyvän likviditeetin omaavaa, maailmanlaajuisesti hajautettua, mahdollisimman kustannustehokkaita sijoituskohdevalintoja sisältävää ja pitkällä aikavälillä ostovoimaa säilyttävää tai kasvattavaa sijoitusratkaisua varoilleen. Strategia sopii sijoittajalle, joka hyväksyy sijoitusstrategian tavoitteisiin liittyvän arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 5 vuotta

Sijoituskohteet: Pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Riskiprofiilin mukaisesti varovaisesta tuottohakuiseen