Index Kassavirta

Index Kassavirta on maailmanlaajuisesti hajautettu ja jatkuvaa kassavirtaa tuottava tapa sijoittaa varat pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategiassa varat on mahdollista hajauttaa maailmanlaajuisesti pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta yli 10.000 kohteeseen niin osake -kuin korkomarkkinoille. Tavoitteena strategiassa on sekä tuottaa jatkuvaa kassavirtaa että saavuttaa osake- ja korkomarkkinoiden tuottokehitys pitkällä aikavälillä.

Tavoite: Valitun riskitason mukainen markkinatuotto pitkällä aikavälillä

Strategia: Strategian varat sijoitetaan hajautetusti pörssilistattuihin indeksiosuusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa korko- ja osakesijoituksiin maailmanlaajuisesti valittua riskitasoa noudattaen. Strategiassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi omaisuusluokkien ja hyödynnetään riskienhallinnan työvälineenä faktorisijoittamisen menetelmiä osana strategian sijoitusten hoitoa. Faktoreiden avulla strategiassa voidaan pienentää riippuvuutta osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Sijoituskohdevalinnassa pyritään identifioimaan teemat ja kohteet, jotka tarjoavat sijoittajalle mahdollisimman hyvää kassavirtaa pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen maksamien osinkojen muodossa. Strategian riskitasoa tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi omaisuusluokkien.

Vastuullisuuspreferenssit: Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoitusstrategian hoidossa, mutta strategia ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen. SFDR luokitus 6.

Strategia sopii sijoittajalle: joka tavoittelee lähtökohtaisesti hyvän likviditeetin omaavaa, maailmanlaajuisesti hajautettua, jatkuvaa tulovirtaa maksavaa ja pitkällä aikavälillä ostovoimaa säilyttävää tai kasvattavaa sijoitusratkaisua varoilleen. Strategia sopii sijoittajalle, joka hyväksyy sijoitusstrategian tavoitteisiin liittyvän arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 5 vuotta

Sijoituskohteet: Pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Riskiprofiilin mukaisesti varovaisesta tuottohakuiseen