Index Lyhyt Korko +

Tavoite: Lyhyiden korkosijoitusten markkinoiden mukainen tuotto yli 1 vuoden tarkastelujaksolla

Strategia: Strategian varat sijoitetaan hajautetusti  pörssilistattuihin indeksiosuusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa korkean ja matalan luottoluokituksen yritys- ja valtiolainoihin niin Euroalueen kuin Yhdysvaltojen alueella. Strategian riskitasoa tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen.

Korkoriski modifioidun duraation mittarilla arvioituna on pääsääntöisesti alle 2.

Strategian perusvaluutta on euro ja mahdollinen valuuttakurssiriski on suojattu.

Vastuullisuuspreferenssit: Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoitusstrategian hoidossa, mutta strategia ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen. SFDR luokitus 6.

Soveltuu sijoittajalle: joka tavoittelee lähtökohtaisesti hyvän likviditeetin omaavaa, tuottohakuista ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua lyhyen koron sijoituksille. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri matalan korkoriskin korkosijoituksiin ja joka hyväksyy sijoitusstrategian arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 1 vuotta

 Sijoituskohteet: Lyhyen koron pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Matala 2 [1-7]