Index Lyhyt Korko

Tavoite: Lyhyiden korkosijoitusten markkinoiden mukainen tuotto yli 1 vuoden tarkastelujaksolla

Strategia: Strategian varat sijoitetaan hajautetusti  pörssilistattuihin indeksiosuusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa korkean luottoluokituksen yritys- ja valtiolainoihin Euroalueella ja Yhdysvalloissa. Strategian riskitasoa tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen.

Korkoriski modifioidun duraation mittarilla arvioituna on pääsääntöisesti alle 1.

Strategian perusvaluutta on euro ja mahdollinen valuuttakurssiriski on suojattu.

Vastuullisuuspreferenssit: Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoitusstrategian hoidossa, mutta strategia ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen. SFDR luokitus 6.

Strategia sopii sijoittajalle: joka tavoittelee lähtökohtaisesti hyvän likviditeetin omaavaa ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua lyhyen koron sijoituksille. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri matalan korkoriskin korkosijoituksiin ja joka hyväksyy sijoitusstrategian arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 1 vuotta

Sijoituskohteet: Lyhyen koron pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Matala 2 [1-7]