Sijoittajakirje syyskuu 2021

KASVU KANTAA LOPPUVUOTEEN

Pörssikurssit ovat jatkaneet tasaista nousuaan kohti uusia korkeuksia kesän ennätysvahvan tuloskauden myötä. Elokuu päättyi uusiin ennätyksiin osakemarkkinoilla. Kurssinousu on edelleen ollut vahvinta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa myös talouskasvun kiihtyminen oli kesän aikaan nopeinta. Markkinat odottavat kasvun jatkuvan vahvana länsimaissa vastedeskin, vaikka nopeimman kiihtymisen vaihe taittuikin jo keskikesällä.

Kurssinousun jatkumiselle on edelleen hyvät edellytykset. Talouskasvun ennakoidaan pysyvän länsimaalaisittain huippusuhdannetasolla alkavan syksyn ja talven mittaan ja siten pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan edelleen paranevan. Tulosten ennakoidaan loppuvuonna kohoavan useampia kymmeniä prosentteja viime vuotta korkeammiksi ja vielä ensi vuodellekin povataan selvästi normaalia kovempaa kasvua. Samaan aikaan korkojen odotetaan pysyvän matalina, mikä suosii riskinottoa markkinoilla.

Loppuvuoden aikana merkittävimmät riskikohdat markkinoilla liittyvät talouskasvun mahdolliseen ailahteluun maailmalla edelleen vellovan pandemian seurauksena, Kiinan talouskasvun hidastumiseen sekä korkospekulaatioiden yltymiseen. Koronaviruksen deltavariantti on jo johtanut kiristyviin rajoituksiin ja siten kuluttajien varovaisuuteen. Kiinassa rajoitustoimet näyttävät latistaneen kotimarkkinanäkymiä samalla, kun teollisuudessa tunnelmat ovat viilenneet. Korkomarkkinoilla puolestaan arvaillaan rahapolitiikan kiristämisen seurauksia ja pelkkä spekulointi korkojen ympärillä voi hermostuttaa myös osakemarkkinoita.

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.8.2021
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 3,0% 20,1% 30,3% 13,8% 13,0% 13,5%
Kehittyneet maat 3,0% 22,2% 31,5% 14,4% 13,5% 14,4%
Suomi 0,8% 26,5% 35,2% 13,1% 15,1% 15,0%
Eurooppa 2,0% 19,8% 30,9% 9,2% 8,8% 9,6%
USA 3,4% 25,1% 33,0% 17,6% 16,5% 18,1%
Japani 3,5% 6,8% 21,5% 7,1% 7,8% 10,0%
Kehittyvät maat 3,1% 6,6% 22,7% 9,3% 9,1% 7,0%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -0,3% -1,1% -0,3% 2,8% 1,0% 3,0%
Eurooppa -0,5% -0,9% 1,4% 3,9% 2,0% 4,9%
USA 0,1% 1,7% -1,6% 5,7% 1,6% 5,3%
Kehittyvät maat 1,3% 3,9% 8,0% 6,1% 2,7% 4,7%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -0,4% 0,3% 2,6% 2,8% 1,8% 3,8%
USA 0,1% 2,0% 1,4% 8,0% 3,6% 6,7%
Kehittyvät maat 1,2% 5,9% 7,6% 7,2% 4,2% 7,7%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,4% 3,4% 7,9% 3,7% 3,4% 5,8%
USA 1,0% 8,5% 11,7% 6,3% 5,2% 9,0%
Kehittyvät maat 1,6% 6,7% 10,2% 5,4% 2,7% 8,2%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Kesän tuloskausi oli vahvuudessaan ällistyttävä. Analyytikot olivat toki ennakoineet pörssiyhtiöiden tulosten toipuvan rajusti vuodentakaisesta koronakuopastaan, mutta lopputulos ylitti ennustajat rajusti. Eurooppalaisten yhtiöiden tulokset paranivat kevätkvartaalilla keskimäärin yli 150 % vuotta aiemmasta, mikä ylitti analyytikoiden ennusteet peräti 70 %:lla, Poikkeuksellisen suuren positiivisen tulosyllätyksen seurauksena markkinoilla on hyvä syy olettaa myös loppuvuoden tulosennusteiden ylittyvän. Ehkei aivan yhtä reippaasti, mutta suurella marginaalilla kumminkin.

Markkinoilla pörssiyhtiöiltä odotetaan tällä hetkellä selvästi yli 40 % parempia tuloksia Euroopassa viime vuoteen verrattuna ja Yhdysvalloissakin liki 30 % parempia tuloksia meneillään olevalta kolmannelta vuosineljännekseltä. Toteutuessaan molempien mantereiden tulokset olisivat parhaita koskaan. Edelleen vuoden viimeisellä kvartaalilla tuloskasvun odotetaan jatkuvan vanhalla mantereella 35 % ja uudella yli 20 % tahtiin. Ja vielä ensi vuodellekin ennakoidaan tulosten paranevan 10 %:n tahtiin. Historiallisesti tavanomainen tuloskasvu on 6 – 7 %:n luokkaa, joten edelleen pörssiyhtiöiden näkymät ovat huippuhyvällä tasolla.

Sijoittajan näkökulmasta tuloksia ja tulosten kasvunäkymiä täytyy verrata osakkeiden hintoihin. Kurssit ovat nyt korkeammalla kuin koskaan, mutta suhteessa tuloksiin ja tulosodotuksiin eivät. Vaikka pörsseissä on rikottu uusia ennätyksiä viikko viikon jälkeen, on kurssinousu sittenkin ollut jopa selvästi maltillisempaa kuin pörssiyhtiöiden tulosten parannustahti. Osakkeet ovat viime vuosien historiaansa nähden edelleen hinnoiteltu kohtuullisesti eikä puheille pörssikuplasta löydy katetta.

Suhdannekuva. Kevään ja kesän talouselpymisen tahti osoittautui sekin ekonomistien arvioita vauhdikkaammaksi. Erityisesti yritykset ovat suhtautuneet elpymiseen toiveikkaasti, mikä on näkynyt huippukorkeina luottamusmittauksina sekä myös tuotannon ja investointien ryöpsähdyksenä.  Loppukesällä tunnelmat ovat tasaantuneet kovimman kasvun kiihtymisen jälkeen niin yrityksillä kuin kuluttajillakin, mutta yritykset arvioivat yhä näkymien pysyneen vankkoina. Talouskasvun odotetaankin länsimaissa jatkuvan selvästi trendikasvua korkeammalla.

Syksyn mittaan talouden mittareissa tullaan näkemään laimenemista verrattaessa alkukesän ennätyslukemiin. Markkinoille jotkut näistä mittareista saattavat tuottaa myös pettymyksiä, mikä varmasti herättää epäilyjä koko kasvun kestävyydestä. Suhdannetilanteen kääntymistä on kuitenkin turha pelätä vielä tässä vaiheessa. Noususyklin taittuminen laskuun kestää tavanomaisesti kuitenkin vuosia ja nyt meneillään oleva kasvuvaihe on vasta alkanut. Kasvulle vauhtia antavat myös jo päätetyt talouden elvytysohjelmat Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jotka alkavat vasta realisoitua syyskuusta alkaen.

Siinä, missä kasvunäkymät länsimaissa ovat pysyneet vahvoina, ovat ne selvästi heikenneet Kiinassa. Kiinan suhdannemittaukset ovat valuneet koko kuluneen vuoden ajan ja elokuussa koettiin vielä selvä pudotus. Kiinalainen teollisuus ei ennakoi kasvua enää lainkaan suhdannebarometrien valossa ja kotimarkkinoilla näkymät valahtivat selvästi miinukselle. Kotimarkkinoiden barometri oli koko mittaushistorian heikoin. Kiinan synkkeneviä näkymiä selittävät edelleen jatkuva kauppasota Yhdysvaltain kanssa sekä kovat rajoitustoimet deltavarianttia vastaan. Samaan aikaan markkinoilla huolta ovat herättäneet Kiinan viranomaisten toimet teknologiayritysten toiminnan rajoittamiseksi. Kiinan suhteellinen heikkous säteilee muualle Aasiaan ja kehittyviin talouksiin laajemminkin.

 

Korkomarkkinat. Muutokset korkomarkkinoilla ovat pysyneet vähäisinä loppukesällä. Talouden ripeän kasvupyrähdyksen mukanaan tuomat inflaatiopaineet on markkinoilla onnistuttu sivuuttamaan eivätkä vihjeet rahapolitiikan kiristämisestäkään näytä markkinoita liiemmälti hermostuttaneen. Syksyn mittaan koroissa voidaan kuitenkin nähdä hieman aiempaa enemmän liikettä. Yhdysvaltain keskuspankki on viestinyt vähentävänsä elvytystään vähentämällä joukkolainojen osto-ohjelmaa jo loppuvuoden aikana. Toisaalta tilapäiseksi ennakoitu inflaatiopaine ei vielä ole taittunut Yhdysvalloissa. Mikäli hintapaineet jatkuvat talouden vahvan kasvun ja kiristyvän työmarkkinatilanteen seurauksena, nostavat myös korkospekulaatiot varmasti päätään dollarimarkkinoilla.

Euroopassa inflaatiopaineet ovat pysyneet myös kesän kasvukauden aikana huomattavasti amerikkalaisia vastaavia maltillisempina ja lisäksi inflaation odotetaan Euroopassa jälleen laantuvan amerikkalaista nopeammin. EKP:ltä ei vielä ollakaan kuultu pienintäkään vihjausta rahapoliittisesta kiristämisestä. Kuitenkin, jos ja kun rahapolitiikan suunta Yhdysvalloissa kääntyy, vaikka kuinkakin hitaasti, tullaan sen vaikutukset näkemään myös eurooppalaisilla markkinoilla. Korkojen nostoihin sen sijaan on molemmilla mantereilla vielä pitkä matka ja siten mitään äkkikäännettä sijoitusmarkkinoille ei lähestyvän syksyn eikä talven aikaan kannata pelätä.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Kovimmat kasvuluvut ja suurimmat tulosyllätykset ovat nyt takanapäin. Talouden kiihkeä elpymisvaihe on ohitettu. Markkinoilla on odotusten mukaisesti edessään vankan ja vakaan talouskasvun kuukausia, mitkä edelleen parantavat myös pörssiyhtiöiden tuloksia, mutta aiempaa maltillisempaan tahtiin. Euroopassa ja Yhdysvalloissa elvytysrahaa virtaa talouteen syksyn mittaan ja toisaalta matalan korkotason ennakoidaan pysyvän lähes muuttumattomana ja siten talouden kasvua sekä sijoitusmarkkinoiden tunnelmaa tukevana. Loppuvuoden markkinanäkymiä voidaan hyvinkin luonnehtia vanhalla amerikkalaisella ’kultakutri’-vertauksella. Tämä tarkoittaa markkinoilla tilannetta, jolloin talouskasvu on kovaa samaan aikaan, kun korot ovat alhaalla.

Analyytikoiden odotuksista ja ekonomistien ennusteista huolimatta markkinoille mahtuu loppuvuoden aikana varmasti myös yllätyksiä. Kiinan kasvunäkymien hiipuminen ja suoranainen heikkous latistavat toteutuessaan paitsi Kiinan, myös koko maailmantalouden lukemia. Suurena jännityksen aiheena on varmasti deltaviruksen mahdollinen leviäminen laajemmin Kiinaan, mikä puolestaan johtaisi rajuihin rajoitteisiin ja jälleen syvään koronakuoppaan maassa. Sen vaikutukset heijastuvat laajalle.

Sijoittajan kannalta syksy avautuu positiivisessa valossa. Noususuhdanteessa myönteiset uutiset ovat markkinoilla enemmistössä, samoin positiiviset tulosyllätykset pörsseissä. Koroistakaan ei ole sijoittajille vielä suurempaa vaaraa, korot ovat yhä ennätysalhaalla eikä koronkiristyksiä ole keskuspankeilta luvassa pitkään aikaan. Osakkeiden hinnat eivät kurssiennätyksistä huolimatta ole irronneet yhtiöiden tuloskunnosta.

 

 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.