Markkinakatsaus tammikuu 2022

Kurssihuipulta uuteen vuoteen.

Pörsseissä uusi sijoitusvuosi alkaa ennätysjahdissa. Maailman osakekurssit kohosivat viime vuoden päätteeksi jälleen uuteen ennätykseensä, ja vuodesta tuli pörssituottojen osalta paras sitten finanssikriisin. Länsimaissa osakekurssit kallistuivat peräti 31 %. Markkinoiden odotukset talouden elpymisestä ja sitä seuraavasta pörssiyhtiöiden tulosten kasvusta ylittyivät viime vuonna reippaasti. Tulosten paraneminen oli jopa nopeampaa kuin pörssikurssien nousu. Keskimäärin länsimaiset pörssiyhtiöt takovatkin nyt kovempaa tulosta kuin koskaan aiemmin.  

Alkaneen vuoden näkymät ennakoivat talouskasvun jatkuvan vahvana länsimaissa ja siten hyvän kehityksen jatkuvan myös pörssiyhtiöissä. Kasvun odotetaan olevan selvästi keskimääräistä vahvempaa, eikä koronapandemian enää uskota lannistavan taloudellista toimeliaisuutta. Talouden positiivinen kierre tuottaa edelleen myönteisiä yllätyksiä markkinoille. Kasvun sivuvaikutuksena kasaantuvat inflaatio- ja korkopaineet eivät nekään onnistuneet lannistamaan sijoitusmarkkinoiden optimismia viime vuonna, eikä niin ole syytä ennakoida käyvän alkaneenakaan vuotena.  

Pehmeät kohdat globaaleissa markkinanäkymissä löytyvät kehittyneiltä markkinoilta. Kiinan kasvu hidastui viime vuonna odotettuakin enemmän ja saman voi odottaa jatkuvan edelleen. Kiihtyvän inflaation vaikutukset puraisevat kehittyvillä markkinoilla lujemmin. Länsipörsseissä mennyt vuosi oli kurssijuhlaa, mutta kehittyvien markkinoiden osaketuotto jäi keskimäärin alle 5 %:in. Myös korkosijoituksissa nihkeät ajat jatkuvat. Markkinakoroissa koettiin menneen vuoden mittaan loiva käänne kohti korkeampia korkoja ja jatkuessaan korkojen nousu nakertaa korkosijoitusten arvoa. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.12.2021
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 2,9% 27,5% 27,5% 20,6% 12,7% 13,3%
Kehittyneet maat 3,2% 31,1% 31,1% 21,9% 13,3% 14,2%
Suomi 5,1% 25,6% 25,6% 19,2% 12,9% 15,6%
Eurooppa 5,5% 25,1% 25,1% 15,1% 8,5% 9,6%
USA 2,9% 36,1% 36,1% 26,2% 16,4% 17,5%
Japani 0,9% 9,4% 9,4% 11,9% 6,9% 9,8%
Kehittyvät maat 0,8% 4,9% 4,9% 11,1% 8,2% 6,9%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -0,6% -2,7% -2,7% 1,8% 1,3% 2,7%
Eurooppa -1,4% -2,9% -2,9% 2,7% 2,1% 4,9%
USA -1,3% 4,3% 4,3% 5,1% 2,1% 4,1%
Kehittyvät maat -0,3% 6,4% 6,4% 4,8% 3,1% 4,5%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa -0,1% -1,0% -1,0% 2,6% 1,8% 3,7%
USA -1,3% 5,2% 5,2% 8,2% 4,3% 5,5%
Kehittyvät maat -0,6% 8,6% 8,6% 7,1% 3,8% 7,0%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,9% 3,2% 3,2% 4,7% 3,1% 5,6%
USA 0,8% 13,3% 13,3% 8,7% 4,5% 8,1%
Kehittyvät maat 0,8% 6,0% 6,0% 4,3% 1,8% 7,1%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät. Pörssiyhtiöiden viime vuoden tulossaldo selviää tulosjulkistusten myötä lähiviikkojen aikana. Jo nyt tiedetään yhtiöiden tulosten parantuneen huimasti edellisestä koronakriisin runtelemasta vuodesta. Tulosparannus osoittautui vuoden mittaan jopa niin kovaksi, että keskimäärin yhtiöt ovat yltäneet kautta aikain kovimpiin tuloksiinsa. Viimeiseltä neljännekseltä ennakoidaan kruunausta tuloskehitykselle. Eurooppalaisten tulosten arvioidaan kohonneen 50 % vuodentakaiseen verrattuna ja amerikkalaisten vastaavasti noin 20 %. 

Mitä sitten markkinoilla odotetaan alkaneen vuoden tuloskehityksestä? Kasvuvauhti on vääjäämättä hitaampaa, mutta edelleen odotukset ovat keskimääräistä kovemman kasvun kannalla. Wall Streetin analyytikot ovat viime viikkoina hieman kohentaneet arvioitaan tuloskehityksestä ja nyt tulosten odotetaan paranevan amerikkalaisyhtiöillä kymmenkunta prosenttia viime vuodesta. Euroopassa kasvun ennakoidaan olevan hieman nopeampaa ja tulosten noin 15 % viimevuotista korkeampia. Eurooppalaisten yhtiöiden osalta ennusteet ovat viime viikkoina kuitenkin hieman alentuneet uusien koronarajoitusten hillitessä kasvua ainakin tilapäisesti. 

Sijoittajan kannalta pörssinäkymä alkaneelle vuodelle on siis edelleen hyvä. Tulokset paranevat keskimääräistä nopeammin ja toisaalta osakkeiden hinnoittelu suhteessa yhtiöiden tahkoamaan tulostasoon nähden on nyt maltillisempi kuin vuosi sitten. Keskiverto osake on hinnoittelultaan nyt sillä tasolla, mitä markkinoilla on nähty viimeisten viiden vuoden ajan keskimäärin. Korkojen tähän mennessä nähty nousukaan ei vielä uhkaa osakkeiden hinnoittelua. Yrityksiltä odotetaan tuloskauden yhteydessä vahvistusta valoisille tulosnäkymille. 

Suhdannekuva. Talouskasvun odotetaan yltävän Euroopassa ja Yhdysvalloissa alkaneena vuonna neljän prosentin paikkeille, jopa hieman sen yli. Vauhti olisi siten edelleen viime vuosikymmenten historiaan suhteutettuna hyvinkin reipasta. Amerikkalainen talous käy kaiken kaikkiaan kuumana. Yritysten suhdanneodotukset liihottelevat korkeasuhdannetasolla, työllisyys on parantunut täystyöllisyystasolle ja kulutuskysyntä on ennätysmäistä. Euroopassa yritysten luottamus on toiveikasta, mutta viime vuoden lopussa levinnyt uusi korona-aalto hillitsi toiveikkuutta. Myös kuluttajien into on Euroopassa ainakin hetkellisesti laimeampaa, vaikka työllisyys on täälläkin vahvassa kasvussa.  

Uuden vuoden alussa kasvuun odotetaan saatavan uutta vauhtia logistiikkaongelmien helpottaessa ja mikäli viimeisin korona-aalto taittuu laskuun ennakko-odotusten mukaisesti. Teollisuudessa pullonkaulojen avautuminen nostaa tuotantomääriä ja kuluttajien vapautuminen kiihdyttää kysyntää. Kevään mittaan talouskasvun voikin odottaa kiihtyvän. Viime vuonna alkanut noususuhdanne todennäköisimmin kypsyy vuoden loppuun mennessä kiristyvien työmarkkinoiden ja asteittain vähenevien elvytystoimien vaikutuksesta. 

Globaalin kasvun kannalta suurin kysymysmerkki tällä haavaa on Kiina. Kasvun hidastuminen on ollut Kiinassa jo niin nopeaa, että elvytystoimiin on ryhdytty. Rahapolitiikka kevennetään ja julkista kulutusta kasvatetaan jatkossa. Kiinan haasteita lisää kuitenkin maan tarrautuminen nollatartuntojen linjaan omassa koronataistelussaan. Rajut sulkutoimet ja karanteenit latistavat niin tuotantoa kuin kulutustakin tehokkaasti ja niinpä Kiinan talous saattaa tuottaa hyvinkin negatiivisia yllätyksiä vuoden mittaan. Ja Kiinan hidastuminen latistaa koko globaalia kasvua, eniten Kiinasta riippuvaisissa kehittyvissä talouksissa. 

Korkomarkkinat. Viime vuosi päättyi korkojen osalta pieneen, mutta selvään nousuun. Pitkät markkinakorot nousivat Euroopassa ja Yhdysvalloissa loppuvuonna, mutta eivät vielä ole ylittäneet edes yhden vuoden historiansa huippuja. Absoluuttisesti korot ovat yhä erittäin matalia ja reaalikorot jopa historiallisen alhaisia. Lyhyemmissä koroissa muutokset ovat olleet noususuuntaisia, mutta vieläkin pienempiä.    

Korkojen jatkon kannalta keskeisin kysymys on inflaatiokehitys vuoden alkupuoliskolla. Yleisen käsityksen mukaan inflaation oletetaan alenevan alkuvuonna, mutta kuinka paljon ja mille tasolle inflaatio jatkossa vakiintuu?  Ripeä talouskasvun johdosta hintojen nousun odotetaan jatkuvan aiempia vuosia kovempana ja työmarkkinoiden kiristymisen myötä kohonneet palkkapaineet kasvattavat hintapaineita todennäköisesti vuoden edetessä. Korkomarkkinoiden näkökulmasta onkin turvallista olettaa korkojen nousupaineiden edelleen jatkuvan alkaneena vuonna. 

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Voiko huippuhyvää pörssisijoitusvuotta seurata toista kovaa nousuvuotta vai onko kurssien korjausliike vääjäämätön? Mitään luonnonlakia tai historiallista anomaliaa markkinoilla ei tässä suhteessa todellisuudessa ole. Sen sijaan pörssiyhtiöiden tuloskehityksellä ja pörssikursseilla tuppaa olemaan vahva korrelaatio markkinoilla. Jos pörssiyhtiöt kykenevät kasvattamaan tulostaan, heijastuu se myös yhtiöiden osakkeista maksettavaan hintaan. Juuri nyt markkinoilla arvioidaan yhtiöiden tulosten edelleen paranevan, mikä tukee odotuksia myös osakekurssien myönteiselle suunnalle. 

Kurssikäänteiden ennakoiminen markkinoilla on puolestaan liki mahdotonta. Näkymien kääntyminen pessimistisiksi edellyttää kuitenkin jotain suurempaa muutosta taloudessa. Viime vuoden lopusta alkaen tällaisen muutoksen mahdollisuutta on kasattu inflaation ja sen vastaisen taistelun harteille. Hintapaineet kohosivat länsimaissa vuosikymmenten huippuunsa viime vuoden lopussa ja keskuspankitkin näyttivät vihdoin muuttaneen omia arvioitaan inflaatiosta aiempaa korkeammalle. Sijoitusmarkkinoiden kannalta alkuvuoden inflaatiotilastot tulevatkin olemaan aiempaa painavampaa luettavaa sijoittajille. 

Yhdysvalloissa inflaation vastainen taistelu alkoi keskuspankin ilmoitettua rahan määrän kasvattamisen pysäyttämisestä ja ennusteestaan ohjauskorkojen kiristysten sarjasta jo tänä vuonna. Euroopassa elvytystä on vasta supistettu hieman, eikä korkoaseeseen oletettavasti tartuta koko vuoden aikana. Markkinoilla arvioidaan rahapolitiikan kiristyksen jäävän lopulta kohtuullisen pieneksi, edellyttäen ettei inflaatiopeikko osoittaudu aiempia ennusteita pelottavammaksi. Lisäksi, jos rahapolitiikka pysyy ennusteiden mukaisesti maltillisena, ei sijoitusmarkkinoillakaan ole tämän johdosta suuren taitteen vaaraa. 

Vuoden ensimmäisten viikkojen aikana suurin painoarvo markkinatunnelmalle tulee yhtiöiden vuositulosten sekä yhtiöiden omien tulosarvioiden myötä. Suhdannebarometrien valossa yritysten näkymät ovat pysyneet vahvoina ja markkinoilla ennakoidaan jälleen myönteistä tulosyllätystä, sekä vahvoja arvioita tulevasta kehityksestä. Nykyisen korona-aallon oletettu laimeneminen talven mittaan, sekä odotettu kasvun kiihtyminen kevättä kohti mentäessä petaavat hyvät lähtökohdat myös alkaneen vuoden markkinatunnelmalle. 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.