Markkinakatsaus kesäkuu 2024


OSAKKEET NOUSUSSA

  • Toukokuussa osakkeet nousivat hyvän tuloskauden tukemina
  • Yhdysvalloissa talouskasvu vahvaa, mutta inflaatio sitkeää
  • Myös euroalueen inflaatiossa ja kasvunäkymissä nousua
  • Korkosijoituksien kurssit eivät toukokuussa merkittävästi liikkuneet

Toukokuussa keskeiset osakeindeksit palasivat nousu-uralle ja mm. Euroopan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden yleisindeksit saavuttivat uudet kaikkien aikojen huippunsa. Kirkastuvat talouskasvunäkymät, hyvin sujunut yritysten Q1-tuloskausi ja laskeneet jännitteet Lähi-Idässä tukivat tunnelmia. Hyvä huomata, että Kiinan ja Suomen osakemarkkinoiden tuotot ovat olleet viime kuukausina varsin hyviä noin kolmen vuoden taaperruksen jälkeen.

Korkosijoitusten tuotot jäivät toukokuussa nollan tuntumaan. Keskuspankkien koronlaskut ovat alkaneet Ruotsin ja Sveitsin johdolla, mutta talouskasvunäkymien paraneminen ja inflaatiohuolet painoivat korkosijoitusten tuottoja.

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.5.2024
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki2,5 %10,8 %21,3 %9,4 %12,2 %10,9 %
Kehittyneet maat2,9 %11,5 %22,7 %10,9 %13,3 %11,6 %
Suomi4,0 %6,0 %8,4 %0,6%8,0 %8,8 %
Eurooppa3,2  %10,4 %18,1 %8,1 %9,5 %6,7%
USA3,2 %12,7 %25,5 %12,5 %15,7 %14,6 %
Japani-0,2 %9,3 %17,0 %6,5 %8,0 %8,6 %
Kehittyvät maat-0,8 %5,4 %12,0 %-0,6 %5,4 %5,9 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma0,3 %-1,7 %0,2 %-4,1 %-2,1 %0,1 %
Eurooppa-0,3 %-2,3 %1,8 %-14,7 %-10,9 %5,0 %
USA1,3%-2,3 %-2,1 %-5,2%-2,5 %-0,9 %
Kehittyvät maat1,9 %-1,3 %5,3 %-5,0 %-1,8 %0,1 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,1 %-0,7 %4,5 %-8,4 %-5,0 %7,2 %
USA1,7 %-1,7 %2,1 %-4,8 %-1,1 %0,3 %
Kehittyvät maat1,7 %1,1 %5,7 %-4,8 %-1,1 %0,7 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa1,0 %2,4 %10,7 %1,2 %2,8 %3,2 %
USA1,0 %1,0 %9,1 %-0,2 %2,2 %2,4 %
Kehittyvät maat1,8 %3,2 %14,1 %-4,0 %-0,7 %0,9 %
 
 
Pörssiyhtiöiden Q1-tuloskausi ja tuloskasvuodotukset

 

Osakkeiden nousua tuki keskimääräistä paremmin sujunut yritysten Q1-tuloskausi. Yhdysvaltojen SP500-yhtiöistä tavanomaista suurempi osa raportoi osakekohtaisen tuloksensa (EPS) yli odotusten. Lisäksi keskimääräinen tulosyllätys oli suurempi kuin menneillä tuloskausilla keskimäärin. Markkinoiden odotukset koko vuoden tuloskasvusta SP500-yhtiöille ovat jopa nousseet viime viikkojen aikana. Odotuksissa on reippaasti yli 10 %:n tuloskasvu 2024. Myös Euroopassa tavanomaista suurempi osa yhtiöistä raportoi tuloksensa yli odotusten. Euroopassa odotetaan noin 4–5 % tuloskasvua 2024. (Lähteet: Factsheet, LSEG, I/B/E/S)

 

Talouskasvu

 

Kuun lopulla raportoitiin toukokuun alustavat ostopäällikköindeksit, jotka kertovat ajantasaisen tilanteen talouden aktiviteetista. Niiden mukaan talouskasvunäkymät euroalueella olisivat parantuneet, ja pitkään matalalla pysynyt teollisuuden alaindeksikin nousi korkeimmilleen yli vuoteen. Myös Saksan teollisuus paransi matalilta tasoilta. Yhdysvalloissa ostopäällikköindeksit nousivat ja ylittivät odotukset reippaasti.

Vaikuttaa siltä, että Euroopan talouskasvun kannalta merkityksellinen teollisuus olisi toipumassa, ja Yhdysvalloissa kasvu on pysynyt vahvana, vaikka Yhdysvaltojen työmarkkinoilla on havaittavissa jäähtymisen merkkejä. Vahva kasvu on suosinut osakkeita mutta toisaalta vähentänyt tarvetta ja odotuksia keskuspankkien koronlaskuille. Tämä on näkynyt korkosijoitusten vaisuina tuottoina toukokuussakin.

 

Inflaatio

 

Toukokuun puolivälissä julkaistut Yhdysvaltojen huhtikuun inflaatioluvut eivät tarjonneet kielteistä yllätystä, ja tällä kertaa se riitti osakemarkkinoille. Tuottajahinnat (PPI) olivat nousseet odotusten mukaisesti 2,2 % vuositasolla ja kuluttajahinnat (CPI) 3,4 %. Alkuvuoden aikana Yhdysvaltojen inflaatio on osoittautunut odotuksia sitkeämmäksi, mutta toukokuun luvut olivat pieni helpotus alkuvuonna nähtyjen pettymysten jälkeen.

Euroalueen toukokuun inflaatioluvut julkaistiin aivan kuun lopussa. Kokonaisinflaation raportoitiin nousseen odotuksia enemmän 2,6 %:iin huhtikuun 2,4 %:sta. Nousun taustalla on tilapäisiäkin tekijöitä, mutta myös palveluiden inflaatio vaikuttaa olevan sitkeää.  

 

Keskuspankit

 

Vappupäivän (1.5.) kokouksessaan Yhdysvaltain keskuspankki Fed jätti korot ennalleen. Johtaja Powell korosti, että nykyiset korkotasot ovat tähän tilanteeseen asianmukaisia, koska inflaatio on yhä yli tavoitetasojen ja kasvunäkymät ovat pysyneet vahvoina. Hän kuitenkin kertoi pitävänsä lisäkoronnostoja epätodennäköisinä.

Euroopan keskuspankin edustajat ovat selkeästi vihjanneet, että kesäkuussa koronlasku on hyvin todennäköinen. Toukokuun lopun pieni inflaatiopettymys ei muuttane laskusuunnitelmia. Toukokuussa EKP:n ohjelmassa ei ollut korkokokousta, mutta Ruotsin keskuspankki leikkasi keskeisiä ohjauskorkojaan. Sveitsi oli leikannut jo aiemmin.  EKP kokoontuu seuraavan kerran 6.6. ja Yhdysvaltojen keskuspankki 12.6.

 

Geopolitiikka

 

Toukokuussa Yhdysvallat ilmoitti nostavansa tulleja mm. kiinalaisille sähköautoille, puolijohteille, aurinkopaneeleille, teräkselle ja alumiinille. Nämä kauppapoliittiset toimet eivät kuitenkaan pilanneet markkinoiden nousutunnelmia edes Kiinan osakemarkkinoilla. Huhtikuussa Israelin ja Iranin tilanne kiristyi, mutta toukokuun aikana jännitteet ovat laskeneet. Öljyn Brent-tynnyrin hinta nousi huhtikuussa korkeimmillaan yli 90 dollarin, mutta toukokuun lopussa ollaan noin 81 dollarissa. 

 

NÄKYMÄT JA INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA

Tähän asti osakemarkkinat ovat hyötyneet Yhdysvaltojen talouden vahvasta vedosta, vaikka osittain sen vuoksi odotukset keskuspankkien koronlaskuista ovat toukokuun lopulla selkeästi pienemmät kuin vuoden alussa. Toukokuussa myös Euroopan kasvunäkymien piristyminen matalilta tasoilta jatkui. Vahva talouskasvu tukee osakkeita, mutta osittain sama tekijä on painanut korkosijoituksia. Maailmanlaajuiset osakeindeksit ovat tuottaneet alkuvuonna reilusti yli 10 % kun taas laajat korkosijoitusindeksit ovat lähellä nollaa tai miinuksella.

Jos nykyennusteiden mukaan mennään, EKP tekee ensimmäisen koronlaskunsa jo kesäkuussa, ja sen jälkeen laskuja nähtäisiin vielä yksi tai kaksi loppuvuoden aikana. Markkinoiden odotukset Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin koronlaskuista ovat laskeneet jopa alle keskuspankin sisäisen näkemyksen. Markkinat hinnoittelevat vain 1–2 laskua vuoden 2024 aikana. Fedin seuraava kokous pidetään 12.6., jolloin ei vielä odoteta laskua. 

Alkuvuoden aikana korkotason nousu on painanut korkosijoitusten tuottokehitystä. Korkotason nousu kuitenkin nostaa lähitulevaisuuden tuottonäkymiä. Lisäksi keskuspankkien koronlaskusyklit ovat historiassa tukeneet korkosijoituksia. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa, ja tämä on korkein taso yli 20 vuoteen. EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,50 %. Korkosijoitukset tuovat myös hajautushyötyjä. Kasvun hidastuminen tai odottamaton shokki taloudessa voisi olla osakkeille huono asia, mutta turvallisimmat korkosijoitukset kuten valtionlainat voivat silloin tuottaa.

Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Osakkeet voivat saada tukea tuloskasvusta, laskevasta korkotasosta ja kuluttajien paranevasta ostovoimasta, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat. Hyvä kuitenkin huomata, että viime kuukausien aikana osakeindeksit ovat nousseet enemmän kuin tuloskasvuodotukset eli osakkeiden hinnoittelu on noussut.