Viisi vuotta yrittäjänä rahoitusalalla – oppeja ja kokemuksia, osa 3 – onnistumiset

Tämän blogin myötä haluan jakaa oppeja ja kokemuksia viiden vuoden yrittäjyyden jälkeen. Olen julkaissut kolme erillistä kirjoitusta, joista ensimmäisessä kävin läpi, mitä kaikkia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun neuvotellaan osakkuudesta tai suunnitellaan oman yrityksen perustamista. Toisessa osassa nostin esiin matkan varrella vastaan tulleita haasteita ja yllätyksiä. Tässä kolmannessa kirjoituksessa keskityn yrittäjyyden positiivisiin puoliin ja onnistumisiin.

Yrittäjyys on työelämän parasta aikaa

Legendaarisen mäkikotkan Matti Nykäsen Elämä on ihmisen parasta aikaa– sanoja lainatakseni, voin omien kokemusten perusteella rehellisesti sanoa, että yrittäjyys on työelämän parasta aikaa.

Seuraavaksi käyn läpi asioita, jotka tekevät yrittäjyydestä niin hienoa ja antoisaa. Toki on tärkeätä korostaa, että ei yrittäjyyskään ole pelkästään ruusuilla tanssimista, vaan kyllä perustana on arkinen työn tekeminen päivästä toiseen. Paljolti onkin kyse työhyvinvoinnista – mitä ja miten tehdään, ja kenen kanssa.

Vapaus: on tärkein sana kiteyttämään, mitä yrittäjyys merkitsee minulle. Se on vapautta työajoista, kellonajoista, työn tekemisen fyysisestä paikasta. Se on vapautta pääkonttorin ohjeista ja määräyksistä, huonoista esimiehistä sekä haitallisesta sisäisestä kilpailusta. Yrittäjänä jokaisella on oikeus ja mahdollisuus olla oma itsensä, sekä tämän pohjalta tuoda itsestään paras osaaminen esiin sekä löytää vapaus tehdä töitä itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Joustavuus: Yrittäjänä ollessa vapauden lisäksi työn joustavuus lisääntyy huomattavasti. Yrittäjänä on mahdollisuus vaikuttaa omiin aikatauluihinsa, työaikoihin sekä työn fyysiseen paikkaan. Välillä on mukava pitää etäpäiviä ja tehdä rauhassa hiljaisuutta ja keskittymistä vaativia töitä. Välillä voi tehdä lyhennettyjä päiviä ja käydä urheilemassa keskellä päivää tai vaikka siirtää konttori viikoksi tunturiin. Tämä kaikki oli mahdollista jo ennen koronan mukanaan tuomia mullistuksia työelämässä. Lisäksi työnteon joustavuutta on suunnitella omat työtehtävät ja priorisoida niitä oman näkemyksen ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Valta ja vastuu: Yrityksen osakkaana tulee luonnollisesti myös valtaa ja vastuuta yrityksen toiminnasta ja kehittämisestä. Osakkaiden vastuulla on huolehtia yrityksen asianmukaisesta hallinnosta ja johtamisesta, sekä ennen kaikkea rakentaa ja ylläpitää yrityksen pitkäjänteistä kannattavuutta ja kasvua. Lisäksi tämän myötä tulee vastuu yrityksen menestyksestä ja työpaikoista. Minulle on ollut hyvin antoisaa olla mukana kehittämässä yrityksen liiketoimintaa. Näin olen pystynyt hyödyntämään työelämän aikana kertynyttä osaamista ja kokemusta erityyppisistä yrityksistä ja toimenkuvista.

Monipuolinen työnkuva: Pienessä yrityksessä pitää olla valmius laittamaan niin sanotusti kädet saveen ja tekemään hyvinkin monenlaisia tehtäviä. Omassa firmassa ei ole tukena isoa organisaatiota ja erityyppistä osaamista eri toiminnoissa, vaan tällöin vaaditaan oma-aloitteisuutta ja joustavuutta siirtyä nopeallakin tahdilla työtehtävistä toiseen. Mielestäni työn monipuolisuus on ollut hyvin antoisaa ja jokainen työpäivä on todellakin erilainen.

Asenne: Työhyvinvoinnista puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon ja onkin erittäin hienoa, että siihen kiinnitetään erityistä huomioita. Mielestäni on tärkeätä, että työhyvinvoinnista keskustellaan yrityksessä avoimesti ja siihen puututaan nopeasti, mikäli havaitaan epäkohtia. Itselleni on ollut tärkeää olla mukana rakentamassa rentoa ja avointa yrityskulttuuria, jossa olemme ylpeitä omasta yrityksestämme, osaamisestamme ja asiantuntevasta palvelusta, jota tarjoamme asiakkaillemme. Minulle on tärkeää olla osana innostunutta työyhteisöä, jossa on aito tekemisen meininki ja jossa onnistumiset ja epäonnistumiset jaetaan yhdessä ja kannustetaan toisiamme eteenpäin.

 

Mistä yrittäjyydessä on kaiken kaikkiaan kysymys? Mielestäni tämän asian kiteytti hienosti vuonna 1905 perustetun perheyhtiön suurin omistaja Satu Helkama Talouselämä-lehdessä 22.5.2021. Hän omistaa Helkama Emotorista 55 prosenttia ja on myös konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja.

”Yrittäjyys on yhdistelmä vapautta ja vastuuta. On etuoikeutettua tehdä monissa asioissa juuri niin kuin haluaa. Samaan aikaan vastuu yrityksen ja henkilöstön tulevaisuudesta painaa koko ajan.”

Kirjoittaja on Index Varainhoidon osakas Petri Pohjanoksa