Index Varainhoidon ja OKKA-säätiön stipendi myönnetty

OKKA – Index Varainhoito -stipendi tukee opettajan digitaitojen kehittämistä

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr on myöntänyt yhteistyössä Index Varainhoidon kanssa 1000 euron arvoisen stipendin FM Katri Karlssonille.

Karlsson työskentelee suomen kielen opettajana Stadin ammattiopistossa. Index Varainhoidon stipendi mahdollistaa Karlssonille osallistumisen Turun yliopiston DigiErko-koulutukseen 2020–2021, joka on opettajien erikoistumiskoulutus aiheenaan oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristössä. Koulutuksessa syvennytään digitaalisen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen, digitaalisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä toteutetaan laaja 20 opintopisteen kehittämishanke. Opettajan lisäksi koulutuksesta hyötyy koko työyhteisö, koska erikoistumiskoulutus antaa myös valmiudet koulukohtaiseen opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Digiosaamisen Karlsson kokee keskeiseksi osaksi työtään.

OKKA-säätiön ja Index Varainhoidon yhteinen stipendi jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018, ja se kohdennetaan talousasioiden ymmärryksen lisäämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätietoja: www.okka-saatio.com