Sijoittajakirje toukokuu 2019

ODOTUKSET MARKKINOILLA KOHONNEET

Taloussuhdanteiden tasaantuminen ja maltilliset korkonäkymät pitivät pörssit vankassa nousussa myös huhtikuussa. Maailman pörssi-indeksit kiipesivät ennätystasoilleen. Pörssiyhtiöiden tuloskausi alkuvuoden osalta on myös osoittautumassa selvästi pelättyä paremmaksi. Tulosten ennakoitiin yleisesti heikkenevän viime vuoden tasoon verrattuna, mutta toteutuneet tulokset ovat maailmalla ylittäneet markkinoiden ennusteet reippaasti. Alkuvuoden osalta sijoittajat voivat olla tyytyväisiä.  

Alkuvuoden optimismi sijoitusmarkkinoilla rakentui vahvasti keskuspankkien korkopolitiikan varaan. Yhdysvaltain keskuspankki muutti omaa linjaansa jo joulukuun puolivälissä ilmoittamalla korkojen kiristysten ajan päättyneen. Matalien korkojen näkymä hamaan tulevaisuuteen suosii osakemarkkinoita. Euroopassa keskuspankki puolestaan palasi elvyttävälle linjalle ilmoittamalla paitsi äärimatalista korkonäkymistään, myös eurooppalaisille pankeille tarjottavasta nollakorkoisesta ja pitkäaikaisesta rahoituksesta. 

Kevään edetessä markkinoiden tueksi ovat tulleet talouden indikaattorit. Ei siksi, että mittarit olisivat olleet erityisen hyviä, vaan siksi etteivät ne ole enää heikentyneet. Korkoriskin poistuttua markkinoiden huolenaiheista ja talouden taantumapelkojen laantuessa sijoittajilla on ollut hyvä syy suhtautua luottavaisesti tulevaan. Kesän lähestyessä tunnelma markkinoilla pysynee luottavaisena, mutta alkuvuoden reippaan nousun voi odottaa lähes varmuudella päättyvän vielä ennen lomakautta. Vahvat nousujaksot kaipaavat tuekseen myös takapakkeja. 

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 30.4.2019
OSAKKEET 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma kaikki 3,6% 18,3% 13,3% 12,2% 11,6% 13,0%
Kehittyneet maat 3,7% 18,8% 14,8% 12,2% 12,0% 13,5%
Suomi 1,9% 13,5% -0,5% 11,4% 9,8% 10,0%
Eurooppa 3,8% 17,1% 4,6% 7,7% 5,7% 9,7%
USA 4,2% 20,6% 21,6% 15,1% 15,7% 16,5%
Japani 4,5% 12,7% 7,1% 11,6% 14,2% 12,2%
Kehittyvät maat 2,3% 14,5% 2,4% 12,1% 8,6% 9,3%
VALTIONLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Maailma -0,4% 2,9% 7,8% 1,0% 4,8% 4,6%
Eurooppa -0,1% 3,7% 3,5% 2,2% 4,8% 5,6%
USA -0,4% 4,5% 14,6% 0,8% 7,0% 5,1%
Kehittyvät maat 0,1% 7,7% 10,8% 5,1% 8,6% 9,3%
YRITYSLAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 0,7% 4,8% 4,3% 2,3% 2,6% 4,3%
USA 0,2% 5,8% 14,1% 3,2% 7,8% 6,8%
Kehittyvät maat 1,0% 8,6% 15,6% 6,8% 9,4% 9,9%
RISKILAINAT 1kk vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. 10 vuotta p.a
Eurooppa 1,2% 6,1% 2,5% 4,0% 3,2% 9,2%
USA 1,4% 10,7% 15,1% 7,6% 8,3% 9,6%
Kehittyvät maat 0,9% 8,4% 12,9% 7,7% 10,3% 14,0%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Alkuvuoden tuloskehitys maailman pörssiyhtiöillä on osoittautumassa lohdulliseksi. Ennen tuloskauden alkua analyytikot ennakoivat tulosten heikentyneen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna useampia prosentteja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Tulosten odotettiin lisäksi heikentyneen hyvin laaja-alaisesti liki kaikilla toimialoilla. Ja perusteet pessimistisille ennusteille olivat vahvoja, talouden suhdanneodotukset olivat vahvassa alamäessä ja epävarmuus maailmankaupassa kauppasodan varjossa himmensi odotuksia. Niinpä markkinoille olikin iloinen yllätys, että yhtiöiden tuloskunto näyttää pysyneen vahvalla tasolla tai jopa hivenen vahvistuneen.   

Mikä tulosten positiivista yllätystä selittää? Ilmeisimmin analyytikot alensivat tulosennusteita liikaakin suhdannebarometrien ja kauppasodan vaikutusten johdosta. Yritysten kannattavuus on pysynyt vahvana maltillisesta hintapaineesta johtuen ja myynti on jatkanut kasvussa hyvän kotimarkkinakysynnän ja sittenkin odotettua vahvemman kansainvälisen kaupan ansiosta. Toteutuneet tulokset ovat tälläkin tuloskaudella ylittäneet ennusteet liki ’normaalilla’ marginaalilla ja niinpä ennakoitu muutaman prosentin tulosheikennys näyttää lopulta kääntyvän hienoiseksi tuloskasvuksi. Tulosrivejä tärkeämpääkin kuitenkin on, että yritysten liikevaihdon kasvu on jatkunut hämmästyttävän vahvana. Yhdysvalloissa liikevaihdon kasvu on yli 5 % ja Euroopassakin päästäneen ennustettua prosentin kasvua parempaan.  

Parasta alkuvuoden tuloskaudessa markkinoiden kannalta on se, että tulosodotukset tuleville vuosineljänneksille eivät ole enää alentuneet. Odotettua vahvempi alkuvuosi on saanut markkinat nostamaan ennusteitaan loppuvuoden tulosten osalta. Käänne ei ole mitenkään erityisen vahva, mutta käänne kumminkin. Ja pörssinäkymien kannalta on suorastaan ratkaisevan tärkeää, etteivät tulosnäkymät ainakaan tällä haavaa heikkene. Markkinoilla ennakoidaan tulosten kasvavan loppuvuoden aikana muutamia prosentteja viime vuoden vahvaan tasoon verraten. 

 

Suhdannekuva. Maalis-huhtikuun suhdannekehityksen merkittävin piirre oli se, että suhdanteiden heikkeneminen maailmalla näytti pysähtyneen. Euroopassa taantumatasolle painuneet teollisuuden suhdannebarometrit ovat pysyneet aloillaan. Kiinassa suhdanteiden heikkeneminen näytti puolestaan pysähtyneen hallituksen ilmoitettua elvytystoimista. Yhdysvalloissa heikkenevä kehitys on jatkunut, mutta suhdanteiden kokonaiskuva on pysynyt edelleen yllättävänkin vahvana. Alkuvuoden talouskehitys on kaiken kaikkiaan osoittautunut ennakoitua vahvemmaksi. 

Tulevan kehityksen kannalta suhdanneodotusten tasaantuminen Euroopassa ja Kiinassa on merkityksellistä. Voidaan hyvinkin ennakoida, että talouskasvun hidastuminen ei tällä erää mene tätä pahemmaksi ja jatkossa odotukset jälleen vahvistuvat. Pahimmat riskiskenaariot eivät ole taloudessa realisoituneet. Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota ei romuttanut maailmankauppaa eikä murskannut yritysten tulevaisuudenuskoa. Brexit ei toteutunut kovassa muodossaan ainakaan vielä keväällä eikä italialaisten pankkien orastava kriisikään päässyt leimahtamaan EKP:n väliintulon ansiosta.  

Miltä talousnäkymät sitten loppuvuodelle näyttävät? Merkittävin vakautta ylläpitävä voima taloudessa ovat nyt länsimaiset kuluttajat. Täystyöllisyystilanteessa kuluttajien luottamus on pysynyt vahvana, jopa Euroopassa. Vahvan luottamuksen ja hyvän työmarkkinanäkymän ansiosta kulutuskysyntä jatkaa kasvuaan ja niinpä koko talouskin pysyy kohtuullisessa kasvussa. Alkuvuoden talouden kasvuluvut olivat odotettua parempia niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ja lisäksi Kiinan lukemat yllättivät myönteisesti. 

Vahvassa työllisyystilanteessa on talouden kasvua vakauttavan vaikutuksen lisäksi kuitenkin myös heikkoutensa. Kuten olemme jo pidempään huomauttaneet, tarkoittaa täystyöllisyystilanne myös sitä, että talouden kasvumahdollisuudet ovat rajallisia. Uutta ja kasvua kiihdyttävää työpanosta ei ole enää saatavilla ja palkkainflaation vaara on olemassa. Niinpä hieman pidemmällä tähtäyksellä tarkastellen ei olekaan yllättävää, että talouskasvun odotetaan Euroopassa jäävän prosentin paikkeille ja Yhdysvalloissakin kasvun odotetaan latistuvan. 

 

Korkomarkkinat. Alkuvuoden korkokehitys on ollut lyhyempien markkinakorkojen osalta hyvin rauhallista keskuspankkien linjattua politiikkaansa matalien korkojen suuntaan. Sekä eurooppalaiset että amerikkalaiset lyhyet korot ovat alkuvuoden aikana polkeneet paikoillaan. Pidemmät valtiolainakorot alenivat keskuspankkien innoittamina ja maltilliset inflaatiolukujen myötä maaliskuun loppupuolelle saakka. Pitkissä koroissa on sittemmin nähty orastava käänne ylöspäin, mikä selittyy odotettua paremmalla talouskehityksellä sekä inflaatio-odotusten hienoisella nousulla. Markkinoilla inflaation odotetaan vaihteeksi kiihtyvän palkkainflaation ja öljyn hinnannousun myötä. 

Yrityslainamarkkinoilla tuotot ovat alkuvuonna olleet vahvoja. Pidempien korkojen loiva lasku ja yrityslainamarginaalien kaventuminen ovat nostaneet lainapapereiden hintoja kautta linjan. Eurooppalaisten yrityslainojen hinnoittelu lähentelee jälleen huipputasojaan ja korkotuotto vastaavasti alimpia tasojaan viime vuosina. Korkeamman riskin high yield – lainoissa tuotot ovat olleet parhaita ja markkinoilla tunnutaan koko lailla sivuutettavan mahdollisen hitaamman talouskasvun mukanaan tuoma luottotappioiden kasvu.  

Korkonäkymien osalta markkinatilanne vaikuttaa selvältä. Keskuspankit ovat selkeästi viitoittaneet matalan ja elvyttävän korkopolitiikan jatkuvan ainakin ensi vuoteen saakka ja tämä pitää korkotason vakaana. Jos ja kun talouden kasvunäkymätkin vakiintuvat tämänhetkisten odotusten mukaisesti, ei suurempia heilahduksia korkomarkkinoilla tulla näkemään suuntaan eikä toiseen. Mahdolliset yllätykset koroissa voisivat aiheutua inflaation kiihtymisestä, mutta kuten menneistä vuosista olemme oppineet, eivät hintapaineet kovin helposti ryöstäydy käsistä vaikka maailmantalous ei heikkenisikään. 

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Alkuvuosi sujui taloudessa ja markkinoilla pelättyä paremmin. Taantuma ei näytä sittenkään välittömästi uhkaavan maailmaa ja sijoitusmarkkinoilla tuotot ovat olleet jopa poikkeuksellisen vahvoja. Pörssiyhtiöiden tulokset näyttäisivät sittenkin pysyneen vahvoina ja mikä tärkeintä, yritykset itse eivät ennakoi tulevaisuudenkaan näyttävän yhtään hullummalta. Paljon palstatilaa saaneet aiheet kauppasodan, Brexitin ja Italian velkakriisin osalta eivät sittenkään latistaneet talouselämän luottamusta eikä markkinoiden tulevaisuudenuskoa.  

Sijoittajan kannalta näkymät ovat likipitäen samalla tolalla kuin kuukausi sitten. Pörssiosakkeiden tuottonäkymät ovat yhä ylivertaiset korkosijoituksiin nähden ja pahimmat riskitkin tuvat markkinoilta kaikonneen. Mikäli markkinoiden ennusteet pitävät paikkansa edes suunnan osalta, niin tulokset pörssiyhtiöillä jatkossa vieläpä paranevat samaan aikaan kun korkotuotot pysyvät erittäin matalina. Vaikuttaakin siltä, että riskin ottaminen markkinoilla palkitaan.  

Jotain markkinoilla kuitenkin aina muuttuu. Alkuvuoden vankan kurssinousun myötä osakkeiden hinnoittelu on kohonnut ja arvostustasot lähentelevät viime syksyn korkeimpia tasojaan. Samoin korkosijoitusten tuottotasot ovat pudonneet lähemmäs useamman vuoden pohjalukemiaan. Näissä oloissa voi odottaa myös markkinoiden haavoittuvuuden kohonneen. Mahdollisen ’korjausliikkeen’ ennakointi ja ajoittaminen on tietysti mahdotonta, mutta sellaisen ilmaantuminen kesän aikana vaikuttaa jokseenkin todennäköiseltä. Markkinoilla kaivataan välillä hengähdystaukoa. 

Summa summarum, alkuvuoden odotettua parempi suhdannekehitys ja markkinoiden vakaat näkymät antavat odottaa kohtuullisen hyvää loppuvuotta. Heilahduksia tällekin vuodelle vielä varmasti saadaan, mutta suurta käännettä ei nykytiedon valossa kannata ennakoida. 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.