Sijoittajakirje kesäkuu 2019

TOIVEET KAUPPASOVUSTA RAPISTUVAT

Markkinoiden hinnoitellessa tulevia kasvunäkymiä yksi asia on ylitse muiden, kauppasota. Alkuvuoden toiveikkuus talousnäkymissä oli viritetty ajatukseen Kiinan ja Yhdysvaltain välisen sovun syntymisestä. Neuvottelut kuitenkin päättyivät umpikujaan ja sen jälkeen kauppasotaa on käyty entistä raskaammin panoksin. Osakemarkkinoille kauppasodan yltyminen merkitsee matalampia kasvuodotuksia ja heikompaa yritysten tuloskehitystä. Korkomarkkinoilla turvaa haetaan totuttuun tapaan valtiolainoista. Korkojen lasku symboloi heikkeneviä suhdannenäkymiä ja hermostuttaa sijoitusmarkkinoita. 

Kauppasodan kiihtyminen tulee sijoitusmarkkinoiden kannalta huonoon aikaan. Alkukeväällä nimittäin ehdittiin jo herätellä toivoa taloustaantuman välttämisestä ja jopa suhdanteiden hienoisesta paranemisesta. Nyt kuitenkin näkymät uhkaavat luisua kiihtyvään tahtiin kohti taantumaa. Mikäli nopeaa sopua kauppasotaan ei nähdä, tulevat yritysten odotukset muuttumaan entistäkin varovaisemmiksi ja markkinoilla vastaavasti tullaan päivittämään tulosennusteita selvästi alaspäin. 

Toukokuussa pörsseissä koettiin selvä taite alkuvuoden vahvaan nousuputkeen. Maailman osakkeita mittaavat indeksit heikkenivät reippaat 5 % euroissa mitaten. Kehittyvillä markkinoilla lasku oli vieläkin jyrkempää ja kovin kolaus koettiin Kiinassa yli 10 %:n pudotuksella. Kokonaisuudessaan tähän mennessä nähty kurssien lasku ei vielä poikkea tavanomaisesta markkinakohinasta, mutta mikäli tämä vuosineljännes lähestyy loppuaan ilman merkkejä kauppasodan laantumisesta, on markkinoillakin edessään reippaampi korjausliike. 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.5.2019
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki-5,4%11,9%3,4%9,0%9,6%12,0%
Kehittyneet maat-5,2%12,6%4,4%9,0%10,0%12,6%
Suomi-5,0%7,8%-6,9%8,5%7,8%9,1%
Eurooppa-4,9%11,3%-0,7%5,1%4,1%8,7%
USA-5,9%13,6%8,0%11,1%13,4%16,0%
Japani-4,5%7,7%-0,7%9,0%12,1%11,3%
Kehittyvät maat-6,7%6,8%-4,4%9,8%6,0%7,6%
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma2,5%5,5%8,0%1,4%4,9%5,2%
Eurooppa1,7%5,4%6,8%2,3%4,9%6,1%
USA4,0%8,7%14,1%1,3%7,0%6,5%
Kehittyvät maat0,8%8,6%10,2%4,5%7,9%9,6%
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-0,1%4,7%4,5%2,2%2,4%4,2%
USA2,0%9,9%12,6%3,9%7,9%8,8%
Kehittyvät maat1,1%9,8%13,6%6,2%8,7%10,0%
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa-1,4%4,5%2,2%3,4%2,8%8,1%
USA-0,7%9,9%10,1%6,3%7,6%10,0%
Kehittyvät maat0,5%9,0%11,3%6,8%9,4%12,5%

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Kauppasota on markkinoiden ykkösaihe ja kaikki muut kehitystrendit taloudessa joko hautautuvat kauppasotauutisoinnin alle tai ovat riippuvaisia kauppasodan kehityskulusta. Alkuvuonna tasaantuneet suhdanneodotukset uhkaavat syöksyä alaspäin, jahka päivitettyjä suhdannebarometreja julkaistaan. Yritysten osto- ja investointihalukkuus tyssää ja kauppasodasta pahimmin kärsivät toimijat aloittavat säästökuurejaan. Ja kaikki nämä negatiiviset vaikutukset tulevat ennen pitkää heijastumaan myös markkinoiden odotuksiin pörssiyhtiöiden tuloskehityksestä.    

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokset pörssiyhtiöiltä olivat lopulta parempia kuin odotettiin. Tulokset pysyivät amerikkalaisilla yhtiöillä kutakuinkin viime vuoden erinomaisen vahvalla tasolla eikä pelättyä tulosten heikkenemistä vielä nähty. Euroopassa tulosten heikkeneminen jäi puolestaan ennakoitua loivemmaksi ja vanhalla mantereella tulosten ennustetaan palaavan kasvu-uralle jo nyt meneillään olevan toisen vuosineljänneksen aikana. Wall Streetillä tulosten odotetaan vielä heikkenevän pari prosenttia toisella neljänneksellä, mutta kääntyvän varovaiseen kasvuun loppukesästä alkaen. Kaikki tämä toiveikkuus on romuttumassa kauppasodan vaikutuksiin. 

Oletettavaa on, että analyytikot joutuvat leikkaamaan tulosennusteitaan reippaalla kädellä viimeistään heinäkuussa käynnistyvän tuloskauden myötä, jos ja kun kauppasotaan ei ratkaisua näy. Alennetut tulosennusteet tarkoittavat sitten miinusmerkkistä tuloskehitystä ainakin loppuvuodeksi. Markkinoille tulosten aleneminen tarkoittaa vääjäämättä pörssikurssien laskua ja tämä kehitys näyttää olevan jo meneillään. Se, kuinka suureksi lasku lopulta kasvaa, riippuu lähes yksinomaan siitä, kuinka pahaksi kauppasota yltyy. Varovaisen sijoittajan näkökulmasta kannattanee varautua siihen, että kauppakiista kroonistuu ja tulee vaikuttamaan talousnäkymiin vielä vuosia. 

Suhdannekuva. Toistaiseksi kauppasodan heijastukset taloussuhdanteisiin ja -odotuksiin ovat olleet vielä varsin maltillisia. Teollisuuden näkymät ovat heikentyneet maailmalla, mutta sekään ei ole pelkästään kauppasodan syytä, ehkei edes kovin merkittävältä osalta. Taloussuhdanteiden tiedettiin olevan heikkenemässä kasvusyklin ohitettua huippuvaiheensa viime vuonna. Nyt kuitenkin kauppasota uhkaa sysätä talouden kohti syvempää taantumaa eikä vain matalasuhdannetta.   

Kiinan ja Yhdysvaltain välisten kauppaneuvottelujen kariutumisen konkreettiset seuraukset eivät vielä ole realisoituneet talouslukuihin, eivät edes suhdanneodotuksiin. Korotetut tullimaksut tulevat koko voimallaan käyttöön vasta loppukesästä ja vastatoimien kierre on vasta kiihtymässä. Yhdysvallat on asettanut Huawein saartoon ja kiinalaiset uhkaavat laittaa amerikkalaisia teknologiayrityksiä omalle mustalle listalleen. Kiina on uhkaillut myös harvinaisten metallien vientirajoituksilla ja amerikkalaiset puolestaan investointirajoitteilla. Nämä uutisotsikot johtavat yritysten osalta suureen epävarmuuteen ja sen vaikutukset tullaan näkemään suhdannebarometreissa koko voimallaan vasta kesän edetessä. 

Euroopassa alkukeväästä vakiintuneet suhdanneodotukset uhkaavat jälleen luisua kohti kaakkoa. Vaikka Trumpin hallinnon päätös lykätä eurooppalaista autoteollisuutta koskevaa tullipäätöstään tuonnemmaksi, saattaa ilo jäädä lyhyeksi. Rapistuvat suhdanneodotukset maailmalla tärvelevät eurooppalaiset vientinäkymät varmuudella. Teollisuustuotannon lasku uhkaa jälleen syventyä. Yhdysvalloissa suhdanneodotukset ovat teollisuudessa heikentyneet varsin ripeään tahtiin kevään aikana ja kauppasodan myötä tunnelmat latistuvat entisestään. Näyttääkin siltä, että amerikkalaisen teollisuustuotannon hyvä kasvuvaihe tulee tiensä päähän jo kesäkuukausina.  

Talouskasvun vetovastuu länsimaissa on tällä hetkellä pelkästään yksityisen kulutuksen varassa. Tässä suhteessa on onnekasta, että kuluttajien luottamus Atlantin molemmin puolin on erittäin vahvaa. Erittäin vahvat työllisyysluvut tukevat kuluttajien optimismia eikä tähän ole tulossa nopeaa muutosta. Mutta hidas muutos kylläkin. Saksan toukokuun tilastot osoittivat työllisyyden kasvun taittuneen ja työttömien määrän kasvaneen. Yhdysvalloissa työllisyyden parhaat päivät ovat nyt käsillä ja suunta tästä eteenpäin on heikompaan suuntaan.  

Korkomarkkinat. Toukokuun huomionarvoisin markkinakehitys löytyy korkomarkkinoilta. Saksan valtiolainakorot alenivat historiansa pohjalukemiin. Yhdysvalloissa pitkät valtiolainakorot putosivat alle lyhyiden rahamarkkinakorkojen. Saksan 10-vuotinen korko on miinusmerkkinen, mikä on tulkittavissa korkomarkkinoiden erittäin pessimistiseksi näkemykseksi tulevan talouskehityksen suhteen. Dollarikorkojen käänteinen korkokäyrä – kolmen kuukauden korko on korkeampi kuin 10-vuoden korko – taas on korkomarkkinoiden selvä viesti lähestyvästä taantumasta. Ja taantumahan tarkoittaa miinusmerkkistä talouskasvua vähintään puoleksi vuodeksi. Korkomarkkinoiden tila onkin juuri nyt historiallinen euro- ja dollarikorkojen suhteen.   

Yrityslainamarkkinoilla epävarmuuden kasvu heijastui toukokuussa lainamarginaalien nousuna. Mitään dramaattista riskin nousua ei nähty, pikemminkin sympatiaele osakemarkkinoiden kohonneeseen hermostuneisuuteen. Korkeamman riskin yrityslainoissa marginaalien nousu oli luonnollisesti hieman jyrkempää, mutta edelleenkään ei mitenkään mainittavan suurta. Kehittyvillä markkinoilla korkoliikkeet ovat olleet jopa poikkeuksellisen vähäisiä, vaikka markkinoilla on spekuloitu kehittyvien talouksien uhkakuvilla kauppasodan laineiden levitessä. 

Kaiken kaikkiaan korkomarkkinoiden tunnelmaa voidaan kuvata samoin kuin osakemarkkinoidenkin, kaikki on kauppasodasta kiinni. Keskuspankkien ei odoteta muuttavan linjaansa kauppasodan seurauksena, mutta markkinoilla kyllä spekulointi Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisella korkojen laskulla tulee kiihtymään. Euroopassa keskuspankki ilmoittaa pankkien tukirahoituksen yksityiskohdistaan ja tarvittaessa varmasti jälleen lisää tukitoimiaan, mikäli markkinat joutuisivat pahempaan kierteeseen. 

  

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Toukokuun kurssiluisu pörsseissä oli monella tapaa odotettavissa. Alkuvuoden nousu oli poikkeuksellisen jyrkkää ja niinpä jonkinlainen korjausliike ja takapakki on luonnollista. Kauppasodan kiihtyminen on totta kai aidosti suuri ja vaikuttava asia, mutta toistaiseksi pörssien reaktiot ovat olleet sittenkin vähäisiä. Realistinen arvio kauppakiistojen osalta lienee, ettei mitään suurta läpimurtoa kannata ennakoida. Talouskasvu näyttää nyt vain hidastuvan hieman enemmän kuin mitä vielä keväällä ennakoitiin ja markkinoilla osakekurssit sopeutuvat näihin näkymiin. 

Korkomarkkinoilla valtiolainojen ääriliikkeet Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat huomionarvoisia. Taantumaa pidetään korkomarkkinoilla jokseenkin varmana. Taloudelle äärimatalat korot ovat sinänsä hyvästä ja sijoitusmarkkinoilla ne myös suojaavat riskisijoituksia, kuten osakkeita, pahemmilta kurssiluisuilta. Sen sijaan sijoittajan kannalta korkosijoitusten houkuttelevuus alkaa olla pohjalukemissaan. Eurooppalaisista valtiolainoista kannattaa pysyä poissa eivätkä dollarikorotkaan suuremmin houkuttele. Sen sijaan yrityslainojen tuottotaso on suhteellisesti parantunut. 

Kesäkuun lähestyessä loppuaan tulevat markkinoiden arviot tulevasta kehityksestä kauppasodan vaikutuksineen tarkentumaan. Tulosnäkymät heikkenevät, mutta kuinka paljon? Yritykset tulevat valottamaan vaikutuksia omissa arvioissaan. Myös koko kauppasodan kehitys on nopeiden käänteiden varassa. Saadaanko G20-maiden kokouksesta taas toivorikkaita kommentteja uusista neuvotteluista? Otetaanko Meksikon vastaiset tullit todella käyttöön? 

Indeksisijoittajan näkökulmasta tarkastellen sijoitusmarkkinoiden tilanne ei näytä ollenkaan niin heikolta kuin mitä kauppasotaan liittyvistä uutisjutuista voisi päätellä. Osakkeet ovat vieläkin hyvin lähellä ennätyslukemiaan ja äärimmäisen matala korkotaso tukee riskisijoittamista. Taloudessa mennään kohti hitaampia aikoja, mutta se on ollut jo pitkään tiedossa. Korjausliikkeitä nähdään markkinoilla, kuten aina, mutta mitään turhan dramaattista ei kannata ennakoida.