Oliko ennen kaikki paremmin?

Markkinoilla on ollut viimeisten kuukausien aikana paljon ylimääräistä hälinää. Monet sijoittamisen kannalta olennaisimmat asiat ovat kuitenkin ennallaan tai jopa paremmin kuin helmikuussa 2022, jolloin sekä EKP:n että Fedin ohjauskorot olivat vielä nollassa. Alkuvuonna 2022 Covid19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset olivat vielä merkittävä asia, ja Venäjä vasta siirteli joukkojaan Ukrainan rajan lähellä. Vuoden 2022 aikana kohtasimme Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman energiakriisin Euroopassa ja rahapolitiikan täyskäännöksen reippaasti nousseen inflaation vuoksi. Lopulta Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on toteuttanut tiukimman kiristämissyklin 40 vuoteen, ja korkosijoittajien näkökulmasta vuosi 2022 oli yksi historian heikoimmista vuosista. 

Huhtikuussa 2023 olemme tilanteessa, että huiput inflaatiossa, keskuspankkien kiristämisen tahdissa ja valtionlainojen koroissa voivat olla jo takana päin.  

  HELMIKUU 2022HUHTIKUU 2023
a)Eurooppalaisten osakkeiden p/e, 12 kk eteenpäin 1513
b)Yhdysvaltalaisten osakkeiden p/e, 12 kk eteenpäin 2018
 Osakkeiden arvostus laskenut  
    
c)Euroalueen matalariskinen (Saksan) 2-vuotinen valtionlainan korko -0,40 %2,75 %
d)USA:n 2-vuotisen valtionlainan korko 1,50 %4 %
 Korkotaso on selvästi noussut ja korkosijoitusten tuotto-oletukset myös 
    
e)Kuluttajahintojen vuosimuutos euroalueella5,90 %Viimeisin 6,9%
f)Kuluttajahintojen vuosimuutos Yhdysvalloissa 7,90 %Viimeisin 5%
 Inflaatio on nyt euroalueella hieman korkeampi ja USA:ssa selvästi matalampi, mutta suunta on ollut viime kuukaudet alaspäin. Vuosi sitten suunta oli ylöspäin.  
Osakkeiden hinnoittelu on laskenut. Korot ovat nousseet ja korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nousseet. Inflaatiovauhti on lähellä 14 kuukauden takaisia tasoja, mutta nyt suunta on alaspäin, kun keväällä 2022 inflaatioluvut olivat nousussa. Markkinoiden ajoittaminen on vaikeaa ja ajoittamista tärkeämpää on aika markkinoilla. Onko nyt sitten parempi aikaa sijoittaa kuin 14 kuukautta sitten? Sitä emme tiedä, eikä sitä tiedä muutkaan. Sen me tiedämme, että korkosijoitusten tuotto-oletukset ovat nyt korkeammat kuin vuosikausiin, kun taas osakkeiden hinnoittelu on hieman alle viimeisen 10 vuoden keskiarvon, ja osakkeiden näkymät ovat varsin keskimääräiset. Luonnollisesti uhkakuviakin on, kuten niitä aina on. Euroalueen pohjainflaation suunta, Venäjän toimet ja nousseiden korkojen kanssa painivat velkaiset sektorit voivat tuoda negatiivisia yllätyksiä. Tämä kuuluu kuitenkin sijoittamiseen. Ilman riskejä ei olisi tuottojakaan.

Vuoden 2022 lopussa nostimme neljä teemaa, jotka ovat edelleen ajankohtaisia:

1.Korkosijoituksien Come Back

TINA (there is no alternative) voidaan unohtaa, TARA (There are reasonable alternatives) tuli tilalle. Koroista saa taas tuottoa. Vuoteen 2023 lähdettiin merkittävästi korkeammilta juoksevilta korkotuottotasoilta kuin vuoteen 2022. Korkosijoituksissa vuoden 2022 heikkous on osaltaan nostanut lähivuosien tuottopotentiaalia.

2. Hajautus, paluu perusasioihin

Keskuspankit ovat nyt nostaneet korkotason tasolle, josta sitä voidaan tarvittaessa laskea, jos tilanne sitä vaatii. Tämä tukisi korkosijoituksien arvoja samaan aikaan, kun taantumaoloissa osakkeiden suoriutuminen voisi olla vaisua. Pitkäaikaisen sijoittajan kannalta hyvä asia eli eri omaisuusluokkien välinen korrelaatio voi murtua, ja tuoda klassisen hajautushyödyn paluun.

3. Likviditeetti kunniaan

Nollakorkoympäristössä sijoittajat joutuivat etsimään tuottoja uusista paikoista. Myös epälikvidit vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten asuntorahastot ja metsärahastot, kasvattivat suosiotaan. Ne voivat tuoda edelleen salkkuun hajautusta, mutta tilanne on muuttunut. Viimeiset 10 vuotta on ollut asuntosijoittajan kulta-aikaa. Korot ovat olleet matalat, mikä on tukenut asuntojen hintakehitystä ja pitänyt rahoituskustannukset pieninä. 

Korot ovat kuitenkin nousseet reippaasti ja monet aiemmin kassavirtapositiiviset sijoitusasunnot ovatkin kääntyneet nyt kassavirran osalta negatiivisiksi. Vakaata tuottoa on tarjolla mahdollisesti jatkossakin, mutta siihen samaan on mahdollisuus päästä hyödyntämällä likvidien korkosijoitus- ja osakemarkkinoiden tarjoamia vaihtoehtoja.

4. Inflaatio ei tarkoita sijoittajille pelkkää pahaa

Älä unohda kuitenkaan osakkeita. Osakemarkkinoiden suunta kertoo riskinottohalukkuudesta ja se voi hyvinkin jatkaa nousuaan. Korkean inflaation oloissa yhtiöt ovat historiassa onnistuneet suojelemaan kannattavuuttaan. Eli ne ovat onnistuneet nostamaan lopputuotteidensa hintoja, kun niiden omat kustannukset ovat nousseet. Tästä on nähty viitteitä nytkin. Osakkeet tarjoavatkin ainakin jonkinlaista inflaatiosuojaa. Lisäksi historiassa pitkällä aikavälillä osakkeiden tuotto on ollut ylivertaista korkosijoituksiin verrattuna.