#IndexViikko 12

Tämän viikon tapahtumat  

Viikon aikana keskeiset osakeindeksit Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa saavuttivat uudet kaikkien aikojen huiput. Keskiviikkona julkaistiin Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin korkokokouksen päätökset. Koronlaskua ei odotetusti nähty, ja huomio kohdistui uusiin ennusteisiin ja lausuntoihin. Fed nosti kuluvan vuoden bkt-kasvuennusteensa 1,4 %:sta 2,1 %:in ja pohjainflaatioennusteensa 2,4 %:sta 2,6 %:iin. Fedin sisällä näkemys tämän vuoden koronlaskuista pysyi kuitenkin ennallaan, eli Fedin keskuspankkiirit arvioivat leikkaavansa ohjauskorkoaan tänä vuonna yhteensä kolme kertaa. Talouskasvu on siis aiempaa arviota vahvempaa ja inflaatio hidastuu odotuksia hitaammin, mutta siitä huolimatta Fed arvioi koronlaskusyklin alkavan aiempien ennusteiden mukaisesti. Osakemarkkinoille tämä viesti maistui.

Torstain kokouksessaan Sveitsin keskuspankki laski ohjauskorkoaan ensimmäisenä isona keskuspankkina. Inflaatio ei missään vaiheessa Sveitsissä noussut kuten monilla muilla markkinoilla, mutta koronlasku jo tässä vaiheessa oli pienoinen yllätys. Tämä nosti toiveita myös EKP:n tulevien laskujen suhteen. Hyvä huomata, että tiistaina Japanin keskuspankki nosti ohjauskorkonsa -0,1 %:sta vaihteluvälille 0,0 % ja 0,1 %. Nosto oli Japanin keskuspankin ensimmäinen sitten vuoden 2007! Japanissa 2000-luvun keskeinen ongelma on ollut inflaation olemattomuus, ja nyt keskuspankki uskaltautui tekemään pienen noston.

Maaliskuun ostopäällikköindeksit (PMI) julkaistiin torstaina. Useiden ajantasaisten lukujen mukaan Yhdysvaltojen kasvu on pysynyt tämän vuoden alussa vahvana, ja maaliskuun PMI:t vahvistivat tätä kuvaa. Kokonaisindeksin pisteluku 52,2 indikoi kasvusta. Euroalueen kasvu oli viime vuoden lopulla nollassa, ja sama meno vaikuttaa jatkuneen tämän vuoden puolella, vaikka maaliskuussa euroalueen kokonaisindeksin pisteluku nousi 49,9:een ja ylitti odotukset hieman. Perinteisesti yli 50:n luvuilla talous kasvaa. Saksan teollisuuden näkymät pysyivät hyvin vaisuina.

Tähän asti osakemarkkinat ovat hyötyneet Yhdysvaltojen talouden vahvasta vedosta. Euroalueen ja Saksan ostopäällikköindeksien vaisuus toisaalta toimii myös EKP:n suuntaan: koronlaskuille on tarve. On mahdollista, että Euroopassa koronlaskut alkavat ennen Yhdysvaltoja, jossa talouskasvun vahvuus pitää myös inflaatiota koholla.

Miltä tuleva viikko näyttää?

Ensi viikon keskiviikkona julkaistaan alustava maaliskuun kuluttajahintaindeksi (CPI) Espanjasta ja perjantaina Italiasta ja Ranskasta. Koko euroalueen luvut julkaistaan vasta pääsiäisen jälkeen 3.4., mutta maakohtaiset luvut voivat jo liikuttaa markkinoita. EKP:n seuraava korkokokous pidetään 12.4., joten nämä inflaatioluvut ehtivät hyvin mukaan päätöksenteon tueksi. Yhdysvalloista julkaistaan perjantaina keskuspankki Fedin suosima PCE-inflaatiomittari.

Sijoitusympäristö

Suurin huomio kohdistuu Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien koronlaskusyklien alkamisen ajankohtaan ja tahtiin. Markkinoiden odotuksissa on yhä, että keskuspankit Fed ja EKP tekisivät vuoden 2024 aikana useita koronlaskuja, vaikka hurjimmat odotukset ovat laskeneet. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaation maltillistuessa huomio siirtynee lähikuukausina entistä enemmän tulos- ja talouskasvun suuntaan. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa ja EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko 4,50 %:ssa, joten inflaation hidastuessa tilaa leikata on.

Talouskasvun ajantasaiset mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat vihjanneet viime viikkoina, että kasvu on vaimeaa euroalueella mutta vahvaa Yhdysvalloissa. Jos kasvuero pysyy, EKP voi olla ensimmäisenä leikkaamassa ohjauskorkoaan. Kasvun hidastuminen odotuksia enemmän voisi olla osakkeille huono asia, mutta se voisi aikaistaa rahapolitiikan keventämisen tarvetta tukien korkosijoituksia. Osakkeita ei kannata kuitenkaan unohtaa. Yritysten tuloskunto on pysynyt hyvänä, ja kun riskinottohalukkuus kasvaa, osakeindeksit voivat nousta nopeastikin kuten olemme viime kuukausina nähneet.

 

Hauskaa ja rentouttavaa loppuviikkoa!