Viisi vuotta yrittäjänä rahoitusalalla – oppeja ja kokemuksia

Yrittäjyys, partneruus, osakkuus, vai sittenkin uusi työpaikka vakaassa ja turvallisessa palkkatyössä? Tätä asiaa pohdin viisi vuotta sitten keväällä 2016, kun edellisestä työpaikasta tarjottiin exit-pakettia. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen sain mahdollisuuden hieman hengähtää, ottaa aikalisää ja miettiä, mitä oikeasti haluaisin tehdä ja mitkä asiat ovat työelämän kannalta tärkeitä.

Yrittäjyys oli ollut minulla jo pidempään mielessä ja haaveena, mutta mitään konkreettista en ollut vielä saanut aikaiseksi. Muutamassa aikaisemmassa työpaikassa olin ollut mukana omistajana pienellä osuudella. Lisäksi rahoitusalalla oman yrityksen perustaminen on melko haastavaa, johtuen tiukasta sääntelystä ja liiketoimintaan liittyvistä vaatimuksista. Keväällä 2016 aloitin keskustelut Index Varainhoidon johdon kanssa ja päädyimme sopimukseen työsuhteesta ja osakkuudesta kesällä 2016.

Tämän blogin myötä haluan jakaa oppeja ja kokemuksia viiden vuoden yrittäjyyden jälkeen. Julkaisen kolme erillistä kirjoitusta, joista ensimmäisessä käyn läpi, mitä kaikkia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun neuvotellaan osakkuudesta tai suunnitellaan oman yrityksen perustamisesta. Toisessa osassa nostan esiin matkan varrella vastaan tulleita haasteita ja yllätyksiä. Kolmannessa kirjoituksessa keskityn yrittäjyyden positiivisiin puoliin ja onnistumisiin.

 

Etukäteen – määritä tarkasti liikeidea ja kilpailuetu

Liikeidea: Tämä on ehdottomasti tärkein asia, kun lähdetään miettimään yrittäjyyttä. Selvitä tai määritä tarkkaan, mikä on yrityksen liikeidea, eli mihin yrityksen toiminta perustuu. Kysy itseltäsi uskotko liikeidean toimivuuteen?  Haluatko sitoutua siihen yrittäjyyden vaatimalla intohimolla ja ennen kaikkea – ymmärtävätkö asiakkaat liikeideasi lisäarvon omalle toiminnalleen?

Kilpailuetu: Liikeidean pohjalta määritellään yrityksen kilpailuetu. Löytyykö sellaista tai jos löytyy, onko se pysyvä kilpailuetu vai helposti kopioitavissa kilpailijoiden toimesta? Pystytäänkö tämän pohjalta rakentamaan kannattavaa kasvua sekä pitkäaikaisia ja menestyksekkäistä asiakassuhteita? Mikäli yrityksellä ei ole kilpailuetua, on mietittävä tarkkaan, mihin yrityksen arvo ja tuleva kasvu perustuu.

Ansaintamalli: Selvitä, mikä on yrityksen ansaintamalli, sekä mihin yrityksen liikevaihto, kasvu ja kannattavuus perustuvat. Ovatko asiakkaat valmiita maksamaan yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista? Muista olla kriittinen yrityksen kasvuennusteiden osalta – usein liiketoiminnan ennakoidaan kasvavan nopeammin ja voimakkaammin, kuin mitä todellisuudessa tapahtuu. Sen sijaan kuluilla on taipumusta kasvaa, joten yrityksen menestyksen takaamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä liikevaihdon kasvua.  

Arvot ja yrityskulttuuri: Selvitä etukäteen, mitkä ovat yrityksen arvot ja millainen on yrityskulttuuri. Ovatko nämä sellaisia arvoja, jotka vastaavat omia arvojasi ja olet valmis sitoutumaan niihin? Ovatko yrityksen toiminta ja kulttuuri sellaisia, että tunnet olevasi kuin kotonasi ja saat valjastettua oman osaamisesi ja energiasi yrityksen parhaaksi?

Tiimi, avainhenkilöt ja johtaminen: Tutustu etukäteen yrityksen avainhenkilöihin ja selvitä millaista osaamista yrityksestä löytyy. Ovatko avainhenkilöt sellaisia ihmisiä, kenen kanssa haluaisit tehdä töitä ja kenen kanssa viihdyt ja saat itsestäsi parhaimman irti? Mieti samalla tarkkaan, mikä on roolisi kokonaisuudessa ja millaista osaamista ja lisäarvoa voit tuoda yrityksen kehittämiseen. Lisäksi tutustu yrityksen kulttuuriin ja johtamiseen – vastaavatko omasi ja yrityksen arvot sekä käytäntö toisiaan. Mikäli tässä on mielestäsi ristiriitaa, niin tällöin pitää hälytyskellojen soida ja harkita tarkkaan, oletko valmis joustamaan omista arvoistasi.

Omistusrakenne ja määräysvalta: Selvitä, millainen on yrityksen omistusrakenne ja kenellä on omistuksen kautta valta yhtiössä. Loppujen lopuksi osakkaiden enemmistö päättää yrityksen asioista ja tällöin suullisilla sopimuksilla tai lupauksilla ei ole merkitystä. Kun lähdet mukaan osakkaaksi, selvitä millainen osuus yrityksestä sinulla on mahdollisuus saada ja minkälaisen taloudellisen panostuksen se vaatii henkilökohtaisesti. Lisäksi tutustu mahdolliseen osakassopimukseen tai harkitse sellaisen tekemistä, mikäli olette perustamassa muiden osakkaiden kanssa uutta yritystä.

Taloudellinen tilanne: Selvitä yrityksen taloudellinen tilanne, liiketoiminnan kassavirta ja omien varojen riittävyys. Mikäli liiketoiminnan kassavirta on negatiivinen, millä toimenpiteillä liiketoiminta saadaan kannattavaksi ja kuinka paljon se vaatii aikaa? Lisäksi on tärkeää selvittää, miten yrityksen toiminta turvataan siinä vaiheessa, kun tulos on vielä tappiollinen. Onko yrityksessä riittävästi pääomia tai ovatko nykyiset tai mahdolliset uudet osakkaat valmiita tekemään lisäpanostuksia yhtiöön? Dilutoiko tämä omaa omistustasi? Vai onko toimintaa mahdollista rahoittaa velkarahoituksen turvin?

Mikäli kaiken tämän jälkeen ajatus yrittäjyydestä tuntuu edelleen oikealta ratkaisulta ja luotat yrityksen menestymisen mahdollisuuksiin, niin sitten vaan kääritään hihat ja lähdetään yrittämisen mielenkiintoiseen maailmaan!

Kirjoittaja on Index Varainhoidon osakas Petri Pohjanoksa