Varainhoitoalan trendit

Varainhoito on toimialana nuori – ensimmäiset sijoitusrahastot perustettiin Suomeen vuonna 1987 ja tätä voidaan pitää lähtölaukauksena ulkoistetulle varainhoidolle. Toimiala kasvaa ja kehittyy hurjaa vauhtia ja tällä hetkellä suomalaisten varoja on esimerkiksi sijoitusrahastoissa yli 110 miljardia euroa. Esittelen toimialan keskeisimmät trendit, joista kolme liittyy sijoittamiseen ja toiset kolme asiakkaiden tarpeiden sekä lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksiin.

  1. Indeksisijoittaminen

Indeksisijoittaminen on sijoittamiseen liittyvistä trendeistä suurin ja se ravistelee vahvasti toimialan rakenteita. Morningstar uutisoi hiljattain, että amerikkalaisiin osakkeisiin sijoittavat indeksirahastot ovat kasvamassa pääomaltaan aktiivisia rahastoja suuremmiksi. Sama kehitys on nähtävissä myös Euroopassa ja Aasiassa. Myös Suomi tulee mukana jälkijunassa, vaikkakin kotimarkkinoilla isot rahastoyhtiöt ovat toistaiseksi onnistuneet tarjoamaan omia, aktiivisia ja korkeiden kulujen rahastoja asiakkailleen. Tosin keskimääräinen menestys on ollut verrattain heikkoa. Esimerkiksi suomalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista yksikään ei voittanut vastaavan ETF-rahaston tuottoa vuonna 2018, eikä myöskään viiden tai kymmenen vuoden tuotolla. Ei siis ihme, että tällä hetkellä kaksi maailman suurinta rahastoyhtiötä – Blackrock ja Vanguard – keskittyvät indeksirahastoihin. Lisäksi molemmat toimijat ovat tulleet perinteisen finanssisektorin ulkopuolelta ja määrittäneet markkinat uusiksi.

  1. Vastuullinen sijoittaminen

Eettinen, vastuullinen, kestävä sijoittaminen – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kyseessä on verrattain uusi tapa sijoittaa, ettei edes terminologia ole vakiintunut, saati sitten, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan ja miten sitä mitataan. Selvää kuitenkin on, että etenkin yhteisösijoittajien keskuudessa vastuullinen sijoittaminen on noussut keskeiseksi arvoksi sijoitustoiminnassa. Aluksi lähdettiin liikkeelle poissulkevasta metodista, jolloin ns. paheelliset toimialat suljettiin pois. Tänä päivänä on lisäksi tärkeätä huomioida ympäristö-, henkilöstö ja hyvää hallintotapaan liittyvät asiat (ESG – Environment, Social, Governance). Lisäksi sijoituksia voidaan painottaa tiettyjen teemojen mukaan (esim. uusiutuva energia). Lisäksi sijoittaja voi hyödyntää omistajaoikeuksiaan vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi ja sijoitustuottojen varmistamiseksi.

  1. Vaihtoehtoiset sijoitukset

Allokaatio on tärkein asia, joka vaikuttaa sijoittajan saamaan pitkän aikavälin tuottoon. Perinteisesti salkun tuotto-odotukseen ja riskitasoon on vaikutettu säätämällä osakkeiden ja korkojen välistä suhdetta. Viimeisten vuosien aikana perinteinen osake/korko -allokaatio on kuitenkin kyseenalaistettu, koska korkotaso on pudonnut jopa negatiiviseksi. Täten sijoittajat ovat lähtemään hakemaan aktiivisemmin tuottoa muista omaisuusluokista. Myös toimiala on ollut innovatiivinen ja tuonut markkinoille lyhyessä ajassa huomattavan määrän rahastoja, joiden kautta voi sijoittaa reaaliomaisuuteen (mm. kiinteistöt, tontit, metsä). Lisäksi sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin ja korkoihin ovat kasvattaneet suosiota etenkin ammattisijoittajien keskuudessa.

  1. Sääntelyn kiristyminen

Vuonna 2018 tuli voimaan useita uusia sääntelykokonaisuuksia (MiFID II, PRIIPS, GDPR, PSD2), jotka ovat vaikuttaneet sijoittajan toimintaympäristöön. Varmaa on, että tämä sääntelyn kiristyminen kasvattaa varainhoitajien hallinnollista taakkaa. Lisäksi sääntelyn kiristyminen vaikuttaa eniten pieniin toimijoihin ja pankkeihin. Varainhoidon kannalta keskeisin asia on MiFID II, joka on Euroopan Unionin laajuinen sijoituspalveludirektiivi ja se koskee kaikkea toimiluvallista sijoituspalvelua. Keskeisenä tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa sekä lisätä sijoittamisen liittyvien kustannusten läpinäkyvyyttä. Lisäksi jokaisen varainhoitajan kerrottava asiakkaalle, että onko kyseessä riippumaton palveluntarjoaja vai ei-riippumaton palvelu, eli tuotemyynti. Suurin osa Suomessa toimivista varainhoitajista on ei-riippumattomia, eli he myyvät omia tuotteitaan osana palvelua.

  1. Digitalisaatio

Digitalisaatio mullistaa kaikkien toimialojen rakenteita ja toimintamalleja, näin myös varainhoidossa. Digitalisaatio mahdollistaa itsepalvelun hyödyntämisen osana asiakaspalvelua sekä mahdollistaa uusien asiakasryhmien palvelemisen kustannustehokkaasti. Lisäksi digitalisaatio mahdollistaa merkittävän parannuksen varainhoitajien sisäisissä prosesseissa.

  1. Asiakkaiden vaatimustason nousu

Viimeisin, mutta ei missään nimessä vähäisin trendi on asiakkaiden vaatimustason nousu. Monet asiakkaat ovat täysin kypsyneitä aggressiiviseen tuotemyyntiin. Tänä päivänä asiakkaan arvostavat luotettavaa, riippumatonta sekä kokonaisvaltaista sijoitusneuvontaa, jossa lähdetään liikkeelle asiakkaiden tarpeista ja tavoitteista. Perinteiset, näennäisen aktiiviset sijoitustuotteet tulevat vähenemään ja sijoittajat pyrkivät etsimään joko täysin passiivisia kustannustehokkaita tuotteita (indeksirahastot) tai aidosti näkemystä ottavia tuotteita. Lisäksi varainhoidon kokonaishinnoittelu tulee kohtaamaan painetta. Sijoitustoiminnan kustannusten läpinäkyvyys, kilpailun kiristyminen, tehostuva kulurakenne sekä indeksisijoittamisen suosion kasvu vaikuttavat kaikki asiakkaiden kannalta positiivisesti hintatason kehittymiseen.

Kirjoittaja on Index Varainhoidon varainhoitaja.