Uutta tarjontaa indeksisijoittamiseen

Pankkiiriliike Nordnet on parasta aikaa lanseeraamassa Suomeen uutta indeksirahastoa ja mainostaa uutta instrumenttiaan laajalti. Nordnetin uusi indeksirahasto sijoittaa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen indeksin mukaisesti samoin kuin pörssissä tällä hetkellä noteerattu Seligsonin ETF-rahasto. Se, mikä on tehnyt Nordnetin indeksirahastosta huomiota herättävän, on kuluttomuus. Uudella rahastolla ei ole lainkaan hallinnointi-, merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Lisäksi Nordnet on jopa luvannut maksaa rahaston kaupankäyntikulutkin omasta pussistaan, joten kyseessä on sijoittajalla todella kuluton sijoituskohde. Pidän Nordnetin uutta indeksirahastoa erinomaisena lanseerauksena ja tervetulleena keskustelunherättäjänä rahastosijoittamisen kustannuksiin ylipäätään.

Suomalaisten sijoitusrahastojen suorat kustannukset ovat keskimäärin 1,10 % vuodessa rahaston arvosta Morningstar- analyysitalon mukaan. Vastaavasti suomalaisten osakerahastojen kustannukset ovat 1,60 % vuodessa. Nämä kulut eivät edes pidä sisällään rahastojen kaupankäyntikustannuksia, mahdollisia merkintä- tai lunastuspalkkioita eikä tuottosidonnaisia palkkioita. Lisäksi virallisesti määritellyt kustannusluvut lasketaan suhteessa rahaston edellisen vuoden korkeimpaan arvoon, joten todelliset kustannukset ovat vieläkin korkeampia. Kaiken kaikkiaan perinteisten sijoitusrahastojen kustannukset ovat häikäisevän korkeita ja Nordnetin uusi indeksirahasto toivottavasti nostaa kustannusten merkityksen jälleen sijoittajien tietoisuuteen. Tiedämme niin akateemisista tutkimuksista kuin rahastosijoittamisen toteutuneesta historiastakin, etteivät perinteiset aktiiviset sijoitusrahastot ole kyenneet tuottamaan indeksiä parempaa tuottoa sijoittajilleen korkeista kustannuksista huolimatta. Tai ehkä juuri siksi. Ja tästä syystä Nordnetin uusi rahasto on ehdottoman houkutteleva.

Kulujen karsiminen on varmin ja ennustettavin osa paremman sijoitustuoton metsästämistä. Toteuttamalla sijoituksensa indeksisijoittamisen periaattein ja ETF-rahastoja käyttäen sijoittaja karsii kustannuksensa murto-osiin perinteisten rahastojen kuluista. Nordnetin tavoin markkinoilla on jo pitkään ollut tarjolla kuluttomia ETF-rahastoja. Näiden rahastojen oma ansainta perustuu osakelainaukseen ja parhaimmillaan suurin osa lainauksestakin kertyneistä kuluista palautetaan ETF-rahaston arvoon sijoittajia hyödyntämään. Nordnetin osalta tiedossani ei ole missä määrin osakelainauksen odotetaan tuottavan, mutta oletettavaa on, että lainauksella saadaan rahaston kuluja katettua.

Rahastojen kustannusten vaikutuksia voidaan arvioida myös toisen suomalaisilla rahastomarkkinoilla viime aikoina esillä olleen sijoitusteeman, nimittäin kiinteistörahastojen, valossa. Rahastoyhtiöiden markkinointiväki mainostanut laajalti uusia, ja vähän vanhempiakin, kiinteistösijoittamiseen erikoistuneita rahastojaan. Yhteistä näille kovasti mainostetuille rahastoille näyttävät olevan poikkeuksellisen korkeat kustannukset. Entäpä sitten tuoton laita? Kiinteistörahastoja on Suomessakin tarjolla laadultaan kovasti erilaisia. Parhaiten menestyneet rahastot sijoittavat julkisesti noteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin ja niiden tuotot ovat jääneet kuluneen vuoden aikana jälkeen vastaavista ETF-rahastoista reilut pari prosenttia. Sen sijaan myyntinimillä ”asunto” ja ”hoiva” varustetut kiinteistörahastot ovat menestyneet liki 10 % huonommin kuin eurooppalaiset kiinteistösijoitus-ETF:t.

Rahastomuotoinen kiinteistösijoittaminen onkin tuottojen valossa yksi räikeimpiä esimerkkejä kalliiden kustannusten vaikutuksista. Mitä kalliimmat suorat kustannukset, sitä huonompia ovat myös toteutuneet tuotot. Mielenkiintoiseksi asia muuttuu, kun arvioidaan kustannusten vaikutusta tuottoeroon. Nimittäin myös kiinteistörahastoissa suorat kustannukset – vaikkakin kalliit – selittävät edelleen vain osan sijoittajan kokemasta tappoista. Näyttää vahvasti siltä, että myös kiinteistösijoittamisen saralla rahastojen salkunhoitajat epäonnistuvat yrittäessään tuottaa markkinoita enemmän. Vai piileekö kiinteistörahastoissa merkittäviä kuluja, joita ei suoraan avata? Onneksi meillä on ETF:t tarjolla myös kiinteistösijoittamisen tarpeisiin.

 

Aurinkoista kesää toivottaen!