Sijoitusvakuutusten verotus muuttuu ensi vuonna

Sijoitusvakuutusten verotus muuttuu 1.1.2020. Muutos koskee tilannetta, jossa varoja nostetaan osittain vakuutuksesta ennen sen päättymistä.

Tällä hetkellä vakuutuksesta voi nostaa verovapaasti koko sijoitetun pääoman. Nostettaessa pääoman jälkeen tuotto-osuutta siitä on maksettava pääomatuloveroa, joka on nostettavasta määrästä riippuen 30 tai 34 %. Ensi vuoden alussa tämä muuttuu niin, että kesken vakuutuskauden nostettavasta summasta katsotaan tuotoksi se suhteellinen osuus, joka vastaa nostohetkellä tuoton osuutta koko vakuutuksen arvosta. Loppuosa nostettavasta summasta on verovapaata pääoman palautusta.

Esimerkki

Vakuutukseen on maksettu yhteensä 90.000 euroa ja vakuutuksen arvo on nostohetkellä 150.000 euroa. Vakuutuksessa on siis pääomaa 90.000 ja tuottoa 60.000. Vakuutuksesta tehtävästä nostosta on verotettavaa tuottoa 60.000/150.000 eli 40 %. Jos noston määrä on 10.000, tuotoksi katsotaan 4.000. Vakuutusyhtiö pidättää tästä summasta 30 % pääomatuloveroa, joten asiakkaalle maksetaan 8.800.

Vaikutus

Verotuksen muutos ei eroa nykyisestä tilanteesta, jos vakuutuksesta nostetaan koko vakuutuksen määrä.

Verotus muuttuu myös siten, että sijoitusvakuutuksen tappiot tulevat vähennyskelpoisiksi vakuutuksen päättyessä. Jos siis vakuutuksen päättyessä sen arvo on pienempi kuin sijoitettu määrä, niin tappio voidaan vähentää pääomatuloista.

Uusi verosääntely tulee lisäksi muuttamaan varallisuuden hoitoa. Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon osalta muutokset tulevat olemaan lähinnä teknisiä. Sen sijaan konsultatiivisessa sijoituspalvelussa, jossa asiakas on pystynyt päättämään jokaisesta toimeksiannosta erikseen, muutokset ovat suurempia. Vastaisuudessa asiakkaan tulee antaa toimeksiannot vakuutusyhtiölle, joka välittää ne edelleen sijoituspalvelun tarjoajalle. Tämä tulee todennäköisesti hidastamaan jonkin verran toimeksiantojen toteutusta ja vaikuttaa siten erityisesti nopeaan kaupankäyntiin. Verohallinnolta odotetaan selventävää päätöstä asiasta lähiaikoina.

Jos sijoitusvakuutusasiakas on suunnitellut nostavansa varoja vakuutuksesta lähiaikoina, hänen kannattaa harkita, olisiko syytä tehdä se tämän vuoden puolella, kun sijoitetun pääoman osuuden voi vielä nostaa verovapaasti. Jos yllämainitussa esimerkissä nostettaisiin koko sijoitettu pääoma (90.000 euroa) tänä vuonna, olisi verohyöty noin 11.000 euroa verrattuna siihen, että nosto tehtäisiin ensi vuonna.

Tuomas Rytsölä

Kirjoittaja vastaa Index Varainhoidolla lakiasioista.