Sijoitustoimikunnan vuosikatsaus

Näin vuoden alussa on hyvä tehdä vielä katsaus viime vuoteen ja kuulostella myös näkymiä tulevaan.

Index täytti kymmenen vuotta viime vuonna. Tehtävämme on yhtiön perustamisesta lähtien ollut auttaa asiakkaitamme säilyttämään ja kasvattamaan sijoitusvarallisuutta tutkitusti tuottavimmin keinoin. Jatkamme yhtiömme kehittämistä päämäärätietoisesti kohti tavoitettamme olla johtava suomalainen riippumattomaan varainhoitoon ja neuvontaan keskittynyt yhtiö.

Epävakautta, mutta myös hyviä tuottoja

 

Toimintaympäristö on ollut sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta hyvin epävakaa kuluneiden kolmen vuoden aikana. Epävarmat tunnelmat ovat jatkuneet lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta johtuen. Vaikka pitkän aikavälin tuotto-oletukset ovat palautuneet historiallisten keskiarvojen tasolle, erittäin nopea korkojen nousu vuoden 2022-2023 aikana on luonut epävakautta koko sijoitusmarkkinoille.

Vuosi 2022 oli sijoitusympäristöltään historiallisen haastava lyhyessä ajassa tapahtuneen korkotason nousun ja lähes kaikkien omaisuusluokkien heikon tuottokehityksen vuoksi. Tästä tilanteesta vuoteen 2023 lähdettäessä sijoitustoimikuntamme oletus oli, että heikkoa vuotta todennäköisesti seuraa vähintään kohtalainen vuosi. Oletusten maltillistuminen ja keskuspankkien koronnostosyklin olettu taittuminen antoivat tukea niin korko- että osakesijoituksille ja tuotoista muodostuikin vuoden 2023 aikana erinomaisia. Korkosijoitukset palautuivat tuottojen tielle oletuksiemme mukaisesti. Osakesijoitusten tuotot kuitenkin peittosivat nämä isolla erolla.

Fokus korkosijoituksissa

Korkosalkkujen osalta vuoden 2023 pääteemamme oli riskiprofiilin muokkaaminen uuteen korkoympäristöön sopivaksi. Ajoitusriskin välttämiseksi olemme muokanneet korkosalkkujen riskiprofiilia vaiheittain painottuen vuoden toiselle puoliskolle. Olemme tasapainottaneet korkosalkkua lähemmäksi vertailuindeksiä vähentämällä sijoituksia matalan luottoluokituksen yrityslainoista ja lisäämäällä valtiolainojen osuutta salkussa. Näin sekä korkosalkun luottoriskien taso on laskenut ja salkun herkkyys korkojen muutokselle lisääntynyt.

Vaikka muutos on laskenut korkosalkun juoksevaa tuottotasoa, olemme arvioineet, että salkun riskiprofiili on tehtyjen toimenpiteiden jälkeen tasapainoisempi ja antaa paremmin suojaa osakesijoitusten arvonvaihtelulle. Erityisesti sellaisessa skenaariossa, jossa osakesijoitusten arvonkehitys pettäisi talouden odotuksia heikomman kehityksen myötä.

Siinä missä korkosalkuissa on ollut tavanomaista enemmän muutoksia, osakesalkuissa olemme pitäytyneet pääsääntöisesti laajan maailmanlaajuisen hajautuksen ylläpitämisessä, pienin muutoksin. Tasapainotimme salkkujen maantieteellisiä painotuksia lähemmäksi vertailuindeksiä, jonka yhteydessä Yhdysvaltojen osakemarkkinan painotus nousi salkussa. Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2023 vertailuryhmänsä paras ja näin tasapainotuskin koitui kuluvan vuoden osalta tuottojen osalta positiiviseksi. Vuonna 2023 suurten Yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden (Magnificent 7) rooli indeksituottojen osalta on ollut poikkeuksellisen merkittävä. Olemme hallinneet tätä riskiä pitämällä salkussa sekä faktori- että pienyhtiösijoituksia, joiden avulla olemme laskeneet näiden yhtiöiden painotusta koko salkun tasolla.

Sijoittajan riskiprofiililla ja käyttäytymisellä suuri vaikutus tuottoihin

 

Sijoittajan riskiprofiilin valinta oli jälleen tärkeässä roolissa vuoden aikana kertyneiden tuottojen osalta. Sijoitusprofiililtaan tasapainoiset salkut, joissa osake- ja korkosijoitusten painot ovat yhtäsuuret, tuottivat vuonna 2023 noin 7 % -12 % yksikön välillä, riippuen sekä vastuullisuusprofiilivalinnasta että muista preferensseistä.

Uskomme, että kyky pysyä sijoitettuna markkinoilla on yksi tärkeimmistä pitkän aikavälin menestymisen salaisuuksista, selvästi tärkeämpää kuin markkina-ajoitus lyhyellä aikavälillä. Kuluneet vuodet ovat jälleen osoittaneet tämän vanhan viisauden voiman.

Uusia mahdollisuuksia vuonna 2024

 

Vaikka korkotaso on noussut merkittävästi muutaman vuoden aikana ja tuonut korkosijoitukset takaisin relevantiksi sijoitusvaihtoehdoksi, pitkän aikavälin sijoitussalkuissa tullaan edelleen hakemaan sekä riskinhajautusta että tuottomahdollisuuksia vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokasta.

Indexin avoin ja riippumaton liiketoimintamalli mahdollistaa palvelu- ja tuotevalikoiman kehittämisen myös vaihtoehtoisten sijoitusten osalta, ja tulemme tekemään vuoden 2024 aikana töitä sen eteen, että voimme tarjota laadukkaita vaihtoehtoja asiakkaillemme myös tästä omaisuusluokasta.

Tätä tukee myös Indexin teettämä asiakastutkimus syksyllä 2023, jossa valtaosa vastanneista suunnitteli edelleen lisäävänsä varoja vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja näkivät myös riippumattoman varainhoitajan hyödyt tässä kategoriassa.

Uskomme, että vuoden 2024 aikana korkosijoitukset tulevat edelleen tarjoamaan sijoittajille hyviä mahdollisuuksia niin tuottojen kuin hajautushyötyjenkin osalta. Osakesijoituksissa ylläpidämme mahdollisimman laajaa maailmanlaajuista hajautusta ja uskomme tämän lähestymisen tuovan sijoittajalle parhaimman osakemarkkinatuoton tulevienkin vuosien aikana.

Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta ja yhteistyöstä, vuosi 2024 näyttää erittäin hyvältä vuodelta jatkaa riippumattomien sijoituspalveluiden kehittämistä edelleen!