Sijoitusmarkkinoiden teemat vuonna 2024

Vuosi 2023 oli lopulta erinomainen vuosi sijoitustuottojen näkökulmasta. Maailmanlaajuiset osakeindeksit nousivat euroissa noin 17–20 %, vaikka keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan vuoden jälkipuoliskolle saakka. Korkosijoitusten alkuvuosi oli heikko, kunnes lokakuun puolivälissä käynnistyi koko loppuvuoden reipas nousu, jonka ansiosta korkosijoitustenkin vuosi päätyi selvästi plussalle.

Mistä puhutaan inflaation jälkeen?

Jos inflaation maltillistuminen jatkuu, vuonna 2024 markkinoiden uusi isoin aihe voi liittyä esimerkiksi geopolitiikkaan tai keskuspankkien koronlaskuihin. Markkinoiden isojen teemojen ei kannata kuitenkaan antaa liikaa häiritä sijoitussuunnitelmassa pysymistä. Markkinakehityksen kannalta avainasemassa ovat lähes aina tylsähköt aiheet kuten keskuspankkien toimet, talouskasvu ja yritysten tuloskasvu. Sijoittajan on hyvä muistaa, että usein käy niin, että edellinen ”kaikista tärkein teema” hiipuu vähitellen taustalle, kun uusi aihe löydetään.

Vuonna 2019 markkinoilla ja talousuutisissa käsiteltiin päivittäin Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaa. Vuonna 2020 markkinoiden isoin teema oli Covid19. Vuonna 2021 huomio siirtyi enemmän globaalien tuotantoketjujen häiriöiden suuntaan. 2022 oli nousevan inflaation ja voimakkaasti kiristyvän rahapolitiikan vuosi. Vuosi 2023 muistetaan tekoälyhuuman ja laskevan inflaation vuotena.

Teemat vuodelle 2024

1.Korkosijoitukset taas perusteltu osa hajautettua salkkua

Yksi teemoistamme vuodelle 2023 ”Korkosijoituksien Come Back” tapahtui vuoden 2023 viimeisten kuukausien aikana. Korkosijoitusten kurssit nousivat, kun inflaatioluvut sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa tarjosivat lokakuusta alkaen pääosin myönteisiä yllätyksiä ja samalla markkinoiden odotukset keskuspankkien lisäkiristyksistä kääntyivät kohti ensimmäisiä koronlaskuja.  Joulukuun puolivälissä Yhdysvaltojen keskuspankki Fed vahvisti näitä odotuksia kertomalla, että koronlaskut ovat suunnitelmissa. Viime vuoden lopun korkorallista huolimatta korkosijoitukset tarjoavat yhä hyviä mahdollisuuksia niin tuottojen kuin hajautushyötyjenkin osalta. Olemme muokanneet korkosalkkujemme riskiprofiilia uuteen korkoympäristöön sopivaksi ja lisänneet korkosalkuissamme turvasatamatyyppisten pitkien valtionlainojen osuutta. Nämä antavat suojaa, jos kasvu hidastuu odotuksia enemmän tai markkinoilla koetaan joku yllättävä shokki.

2. Inflaatio normalisoituu, keskuspankkien koronlaskut alkavat

Viime vuoden tuottoisan lopun merkittävin tekijä oli odotuksia nopeammin maltillistuva inflaatio. Tammikuun alussa markkinoiden odotuksissa vuodelle 2024 on useita koronlaskuja sekä EKP:lta että Fediltä. Alkuvuonna näitä odotuksia liikuttavat inflaatio- ja työmarkkinaluvut. Jos inflaation maltillistuminen jatkuu, keskuspankkien koronlaskut alkavat. On myös mahdollista, että inflaation hidastumisessa koettaisiin takapakkia, mikä voisi ajoittain hermostuttaa markkinoita.

3. Paluu tuloskasvuun

Pörssiyhtiöt vasta raportoivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tuloksiaan, mutta näillä näkymin 2023 tuloskasvu jää Yhdysvalloissa ja Euroopassa lähelle nollaa. Markkinoiden odotuksissa kuitenkin on, että 2024 tulokset jälleen kasvavat. Tätä tukevat odotuksissa oleva kohtuullinen talouskasvu, hidastuva inflaatio ja keskuspankkien koronlaskut. Maltillinenkin tuloskasvu voi tuoda osakkeille tukea.

 4. Uutisotsikoissa geopolitiikka, vaalit ja tekoäly

Israelin ja Hamasin sotatila yhdistettynä konfliktin laajentumisen riskeihin on asia, joka voi liikuttaa vuonna 2024 markkinoita nousevien rahtihintojen tai öljyn hinnan kautta. Näillä voisi olla vaikutusta inflaatioon, ja sitä kautta keskuspankkeihin. Taiwanin ja Kiinan välit ovat jäätävät ja Taiwanissa pidetään presidentinvaalit alkuvuodesta, kuten myös Venäjällä, jonka hyökkäys Ukrainaan jatkuu.

Tämä vuosi on muutenkin varsinainen vaalien supervuosi, kun kymmenissä eri maissa äänestetään erityyppisissä vaaleissa. Maailman väkirikkaimmassa maassa Intiassa äänestetään loppukeväästä ja europarlamenttivaalit pidetään kesäkuussa. Sijoitusmarkkinoiden kannalta eniten merkitystä on kuitenkin marraskuussa toimitettavilla Yhdysvaltojen vaaleilla. Ykkösehdokkaat presidentiksi tammikuun 2024 alussa ovat varsin iäkkäät ja tutut Biden, 81, ja Trump, 77. Osapuolten erot ovat varsin suuria, joten toimialakohtaisesti vaikutukset voivat olla merkittäviä.  Trumpin voitto toisi ainakin alkuun markkinoille ylimääräistä epävarmuutta mutta myös löysempää sääntelyä.

Vuoden 2023 alkupuoliskolla maailman osakemarkkinoita kannattelivat teknologiajättiläiset, joiden katsotaan hyötyvän tekoälyn kehittymisestä. Tämä voi jatkua vuonna 2024, vaikka tekoälyhuuman myötä nousseet arvostustasot tuovat haasteita.

5. Mitä tekee sijoittaja?

Tarkista, että sijoitukset ovat hyvin hajautettu ja pysy sijoitettuna suunnitelman mukaisesti. Jos sijoitussuunnitelma vastaa omia tavoitteita ja sijoitusten riskitaso vastaa omaa riskiprofiilia, markkinoilta ei ole juuri kannattanut poistua. Ajoittaminen on vaikeaa, ja markkinoiden ajoittamista tärkeämpää pitkässä juoksussa on aika markkinoilla. Tuottohakuisuutta voi lisätä, jos sijoitusaika on pitkä. Jos sijoitusaika on lyhyt ja omat tavoitteet tai riskiprofiili ovat muuttuneet, riskitasoja voi laskea. Lyhyet korkosijoitukset tarjoavat edelleen suhteellisen houkuttelevan riski-tuottotason suhteessa riskisempiin kohteisiin.